E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNabídka pracovních míst

Pro absolventy Přírodovědecké fakulty UK připravujeme nabídku pracovních míst ve spolupracujících externích společnostech. Aktuálně si můžete vybrat z následující nabídky:

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského nabízí vědeckou pozici Chemik/Chemický inženýr nebo Fyzik - Výzkum katalyzátorů založených na atomárních klastrech. Trvání pozice 4 roky, předpokládaný nástup 1.6.2019. Uzávěrka přihlášek do 15.4. 2019.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského nabízí pozici Vědeckého pracovníka v oboru/chemického inženýrství - Studium katalytických vlastností klastrů, trvání pozice 4 roky, předpokládaný nástup 1.6.2019 

Společnost Contipro hledá kandidáta na pozici Výzkumného pracovníka- chemická modifikace- s ukončeným VŠ vzděláním zaměřeným na organickou syntézu nebo polymerní chemii. 

Fyziologický ústav AV ČR - PhD program 2019 - call for application. Přihlášky zasílejte do 15. března 2019, úspěšní zájemci budou kontaktováni do konce dubna 2019

Laboratoř molekulární patogenetiky, Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., Centrum BIOCEV, hledá PhD studenty pro tyto výzkumné projekty: Transkripční regulační sítě v neurosensorickém vývoji a Vývoj a ztráta funkce endokrinních buněk v pankreatu.

Laboratoř strukturní biologie, Biotechnologický ústav AV ČR v.v.i., sídlící ve výzkumném centru BIOCEV ve Vestci, hledá VŠ technika (příp. SŠ technika s praxí) na plný úvazek

Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. hledá postdoktoranda do laboratoře strukturní biologie na dobu 2 let, nástup zima/jaro 2019


Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského nabízí vědeckou pozici Chemik/Chemický inženýr nebo Fyzik - Výzkum katalyzátorů založených na atomárních klastrech. Trvání pozice 4 roky, předpokládaný nástup 1.6.2019. Uzávěrka přihlášek do 15.4. 2019.

Popis pracovního místa:

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského nabízí pozici ve vědeckém týmu nově založeného Oddělení nanokatalýzy v rámci projektu J. Heyrovsky Chair, se zaměřením na výzkum katalyzátorů založených na atomárních klastrech. Hlavní náplní práce bude in situ/operando charakterizace klastrů, návrh a využívání specializovaných přístrojů, sběr, vyhodnocení a interpretace dat a publikování výsledků. Uvítáme kandidáty se zkušenostmi s charakterizací modelových nebo průmyslových katalyzátorů v reakčních podmínkách pomocí synchrotronového záření.

Obecné požadavky:  doktorské vzdělání (PhD nebo jeho ekvivalent) v oboru chemie, fyziky, chemického inženýrství nebo příbuzném oboru (předpokládaná obhajoba v roce 2019 bude považována za postačující) * dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem.
Specifické požadavky:  zkušenosti s rentgenovými technikami * zkušenosti s návrhem a s využíváním specializovaných přístrojů pro testování pevných katalyzátorů v reakcích v plynné fázi * znalost metod sběru, analýzy a interpretace dat. * zkušenosti s in situ/operando charakterizací nanočástic pomocí technik založených na synchrotronovém rentgenovém záření, včetně rozptylu a absorpční spektroskopie jsou výhodou. * zkušenosti s rentgenovou technikou pro charakterizaci povrchů nebo s infračervenou spektroskopií jsou výhodou; * dobrá publikační aktivita; * minimálně 1 rok praxe ve výzkumu.
Předpokládány nástup: 1. 6. 2019
Trvání pozice: 4 roky

Přihláška musí obsahovat:
Životopis, motivační dopis, kopie diplomů nebo informace o datu obhajoby, stručný souhrn předešlých výzkumných aktivit, úplný seznam publikací.

Přihlášku s požadovanými přílohami v anglickém jazyce zašlete e-mailem na adresu: natalia.pizemova@jh-inst.cas.cz (manažerka projektu)


Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského nabízí pozici Vědeckého pracovníka v oboru/chemického inženýrství - Studium katalytických vlastností klastrů, trvání pozice 4 roky, předpokládaný nástup 1.6.2019. PŘIHLÁŠKY DO 15.4.2019

Popis pracovního místa:

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského nabízí pozici ve vědeckém týmu nově založeného Oddělení nanokatalýzy v rámci projektu J. Heyrovsky Chair, se zaměřením na výzkum katalyzatorů založených na atomárních klastrech. Úspěšný kandidát se bude podílet na studiu katalytických vlastností klastrů, včetně návrhu a využívání specializovaných testovacích přístrojů, sběru, vyhodnocení a interpretaci dat a publikování výsledků. Pozice je vhodná zejména pro vědce se zkušenostmi s katalytickým testováním modelových nebo průmyslových katalyzátorů pomocí hmotnostní spektrometrie. Pozice

Obecné požadavky:  * doktorské vzdělání (PhD nebo jeho ekvivalent) v oboru chemie, fyziky, chemického inženýrství nebo příbuzném oboru (předpokládaná obhajoba v roce 2019 bude považována za postačující. * dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem.
Specifické požadavky:  * zkušenosti s testováním katalyzátorů včetně modelových katalyzátorů  * zkušenosti s analýzou reakčních produktů pomocí hmotnostní spektrometrie. * zkušenosti s návrhem a s využíváním specializovaných přístrojů pro testování pevných katalyzátorů v reakcích v plynné fázi * znalost metod sběru, analýzy a interpretace dat; * dobrá publikační aktivita *minimálně 1 rok praxe ve výzkumu.

Předpokládány nástup: 1. 6. 2019
Trvání pozice: až 4 roky

Přihláška musí obsahovat:

Životopis, motivační dopis, kopie vysokoškolských diplomů nebo informaci o datu obhajoby, stručný souhrn předešlých výzkumných aktivit, úplný seznam publikací.

Přihlášku s požadovanými přílohami v anglickém jazyce zašlete e-mailem na adresu: natalia.pizemova@jh-inst.cas.cz (manažerka projektu).

Uzávěrka přihlášek: 15. 4. 2019.


Společnost Contipro hledá kandidáta na pozici Výzkumného pracovníka- chemická modifikace- s ukončeným VŠ vzděláním zaměřeným na organickou syntézu nebo polymerní chemii.  Podrobné informace zde.


FYZIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR - PhD program 2019

Call for application. Přihlášky zasílejte do 15. března 2019, úspěšní zájemci budou kontaktováni do konce dubna 2019. Aktuální vyhlášení přijímacího řízení PhD programu zde


Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., Centrum BIOCEV, hledá PhD studenty pro tyto výzkumné projekty: Transkripční regulační sítě v neurosensorickém vývoji a Vývoj a ztráta funkce endokrinních buněk v pankreatu.

Vývoj a ztráta funkce endokrinních buněk v pankreatu - popis: 

Ztráta funkce beta buněk slinivky břišní jsou základem patofyziologických změn vázaných k diabetes mellitus. Tento projekt je zaměřen na molekulární mechanismy během embryonálního vývoje, zrání a funkce endokrinních beta buněk. Dále budou zjištěny biomarkery spojené se vznikem a progresí diabetes mellitus v důsledku dysfunkce beta buněk. Budou použity metody knockout technologie Cre/loxP a Crispr/Cas9, RNA sekvenování, imunohistochemie, konfokální mikroskopie, a single cell qPCR. Projekt přispěje k objasnění patofyziologie diabetes mellitus a k identifikaci možných biomarkerů rozvoje tohoto onemocnění.

Transkripční regulační sítě v neurosensorickém vývoji - popis: 

Kritickým krokem v pochopení patofyziologie ztráty sluchu je identifikace genů, které jsou nezbytné pro diferenciaci a specifikaci jednotlivých druhů neurosenzorických buněk během embryonálního vývoje vnitřního ucha. Pomocí transgenních myších modelů a Cre-loxP strategie, Crispr/Cas9, konfokální mikroskopie, a RNA sekvenovaní budou provedeny analýzy molekulárních mechanismů ovlivňujících morfogenezi a tkáňovou specifikaci během vývoje a jejich korelace k funkčním změnám. Navrhovaný výzkum rozšíří naše znalosti regulace vývoje a možnosti regenerace neuronů a senzorických buněk v možných terapeutických aplikacích.

Požadavky

  • vzdělání v oboru molekulární/vývojová/buněčná biologie nebo biochemie (Mgr./Ing.)
  • schopnost spolupráce v týmu s ostatními členy laboratoře
  • dobrá znalost angličtiny pro komunikaci v laboratoři a orientaci v odborném textu
  • odhodlání a zapálení pro výzkum

Nabízíme

  • práce v moderně vybavené laboratoři v nově vybudovaném vědecko-výzkumném centru BIOCEV
  • částečný úvazek a možnost získání osobního ohodnocení nad rámec stipendia
  • výzkum prováděný na transgenních myších modelech
  • mladý přátelský kolektiv, ochotný kdykoliv pomoci i poradit
  • zázemí a podpora uznávené vědecké instituce

Vaše CV a několik informací o sobě zašlete prosím na email: gpavlinkova@ibt.cas.cz

Pro další informace o nás a našem výzkumu klikněte zde


 

The Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences (IBT) announces in accordance with the Act no. 283/1992 Coll. on the Academy of Sciences of the Czech Republic, as amended by Act no. 420/2005 Coll. and the Statutes of the CAS open full-time PostDoc position in the Laboratory of Structural Biology, Czech Republic (http://lsb.avcr.cz/):

Requirements

We invite applications from motivated individuals with a PhD with a strong background in biochemistry, molecular biology or cell biology. Interests in one or more of the following areas: proteolytic enzymes, post-translational modifications (acylations), histone deacetylases, motor proteins, protein-protein interactions, are desirable. It is expected that the candidate will develop and apply a broad range of techniques to pursue the research objectives, including heterologous protein expression/purification, enzymology, biophysical techniques, TIRF-microscopy, and X-ray crystallography.

The position is available for 2 years in the first instance.

Workplace location

Centre of Excellence BIOCEV, Vestec, Prague West region, Czech Republic

Selection

Screening of applications begins immediately and continues until an outstanding candidate is selected. Flexible starting date, ideally winter/spring 2019.

Contact

Please direct your applications or informal inquiries to cyril.barinka@ibt.cas.cz.


 

Laboratoř strukturní biologie, Biotechnologický ústav AV ČR v.v.i., sídlící ve výzkumném centru BIOCEV ve Vestci, hledá VŠ technika (příp. SŠ technika s praxí) na plný úvazek. Nástup možný v lednu 2019, lze se domluvit i na jiném termínu nástupu. 


Zaměření: metody molekulární biologie, purifikace proteinů a biochemická stanovení. 
Požadavek: základní znalost AJ

V případě zájmu, prosím, zašlete životopis na cyril.barinka@ibt.cas.cz


 

 

Akce dokumentů