E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKariérní den Přírodovědecké fakulty UK

Seznam vystavovatelů na Kariérním dni Přírodovědecké fakulty. 25. 3. 2015, budova Albertov 6, 10 - 16 hodin

 

 

2GIS CZ s.r.o. 
Bucharova 1281/2
15800 Praha 5
http://2gis.cz/
email: m.polynova@2gis.cz
tel: 608 668 745

Ve 2GIS najdete jedinečné mapy s detaily o více než 270 městech světa. Celosvětově využívá aplikaci více než 30 mil. unikátních uživatelů. Kromě České Republiky 2GIS působí také v Itálii, na Kypru, v Rusku, na Ukrajině, Kazachstánu, SAE a Chile.
V adresáři firem 2GIS lze najít nejenom adresy, telefony organizací, ale i pracovní dobu, způsoby platby, průměrnou cenu, wifi a další informace. Na mapách 2GIS jsou zaneseny nejen budovy, silnice, mosty, ale i ploty, parkoviště, závory, vchody do budov, kašny a další. Abychom vyšli vstříc uživatelům, je možné najít známá místa i dle běžně používaných názvů jako jsou – Staromák, Václavák apod.
Všechny produkty 2GIS jsou poskytovány zdarma a uživatelsky příjemnou formou. Offline verze jsou v každém městě aktualizovány jednou za měsíc (online verze denně ve větších městech).

 

 

ARCADIS a.s.
Geologická 988/4
15200 Praha

http://www.arcadis.cz/
email: Zuzana.Hreusova@arcadis.cz
tel: 234 654 500

ARCADIS CZ a.s. je dynamická, multiprofesní firma, která je od roku 2007 součástí skupiny ARCADIS, jedné z nejvýznamnějších celosvětově působících inženýrských firem. Předmětem podnikání je konzultační, supervizní a inženýrská činnost, projektování a řízení stavebních projektů.
Absolventi Přírodovědecké fakulty UK, zejména oborů inženýrská geologie, hydrogeologie a geofyziky stabilně nacházejí uplatnění v divizi Geotechnika společnosti ARCADIS CZ, která je s téměř 90letou tradicí největší a nejstarší geotechnickou konzultační firmou v ČR. Až do roku 2009 ji obchodní partneři i odborná veřejnost znali pod názvem Stavební geologie – Geotechnika. Současná divize Geotechnika plynule navazuje na první inženýrskogeologické pracoviště v ČR, které v roce 1926 založil pozdější akademik a prezident IAEG, profesor Quido Záruba.
K profesnímu odkazu akademika Q. Záruby se divize Geotechnika trvale hlásí a ve své činnosti vždy propojuje stavební inženýrské přístupy s geologií.

 

 

 

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
Pražská 1321/38a
10200 Praha 10

http://www.ave.cz/
email: Michaela.Vorackova@ave.cz
tel: 296 339 999 nebo 734 511 662

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. působí na území České republiky od roku 1993. Na trhu služeb odpadového hospodářství a nakládání s odpady se zabýváme především komunálními službami, službami pro průmyslové podniky, sanací starých ekologických zátěží a facility managementem. Celkový počet zaměstnanců v rámci ČR je 1700 a náš obrat činí přes 4 mld. Kč.

AVE holding

Skupina AVE patří mezi vedoucí společnosti zabývající se nakládáním s odpady v centrální a východní Evropě. Kromě České republiky AVE působí i na Slovensku, v Rumunsku a na Ukrajině.

AVE holding je součástí skupiny EP INDUSTRIES, která patří mezi nejvýznamnější průmyslová uskupení v České republice. Zahrnuje celou řadu podniků, které působí mimo odpadové hospodářství také v segmentech energetického strojírenství, dopravní infrastruktury a automobilového průmyslu.

Máš rád výzvy? Nastartuj svou kariéru u nás!

·         Zajímavá a různorodá práce v dynamicky se rozvíjející společnosti
·         Stabilní partner pro možnost tvého profesního i odborného růstu
·         AVE rozvojové programy pro naše talentované zaměstnance
·         Atraktivní zaměstnanecké výhody

 

 

BAYER s.r.o.
Siemensova 2717/4
15500 Praha
http://www.bayer.cz/
email:  
Recruitment.cz@bayer.com
tel: 266 101 947

Bayer je celosvětově působící společnost, jejíž hlavní kompetence spadají do oblasti life science - zdravotní péče a ochrany rostlin. Jakožto firma založená na inovacích, Bayer nastavuje trendy v oblastech vývoje a výzkumu. Výrobky a služby společnosti Bayer jsou vyvinuty tak, aby byly ku prospěchu lidí a pomáhaly zlepšovat kvalitu života. Zároveň se skupina Bayer podílí na společenském rozvoji prostřednictvím inovací, růstu a zvyšování výnosové síly. Bayer je zavázán dodržovat zásady trvale udržitelného rozvoje a plní roli sociálně a společensky odpovědného korporátního subjektu. 

 

 

 

Holding Contipro
Dolní Dobrouč 401
561 02
www.contipro.cz
email: kverkova@contipro.cz
tel: 465 519 561

Contipro se více než 20 let zabývá výzkumem, vývojem a biotechnologickou výrobou aktivních látek pro kosmetický a farmaceutický průmysl. Právě díky rozsáhlému výzkumnému zázemí patří mezi přední světové výrobce kyseliny hyaluronové a z ní odvozených aplikací. V současnosti ovládá 30 % světového trhu s hyaluronanem. V roce 2013 Contipro vyvinulo také zařízení 4SPIN na výrobu nanovláken. Obrovský důraz kladený na vlastní výzkum ilustruje fakt, že polovinu zaměstnanců tvoří odborníci z laboratoří R&D. Contipro věnuje velkou pozornost podpoře a rozvoji mladých vědeckých talentů a spolupracuje také s řadou akademických pracovišť. Dveře zde tudíž mají otevřené jak zájemci o stáže, bakalářské a diplomové práce, tak i absolventi, pro které je připraven Trainee program, doktorandský program a řada absolventských pozic.

 

 

COOLAGENT
EuroPair, s.r.o., Národní 58/32
110 00 Praha 1
www.coolagent.cz
email: praha@coolagent.cz
tel: 296 246 111

COOLAGENT (EuroPair, s.r.o.) je mezinárodní společnost zabývající se programy kulturních výměn v zahraničí. Za 20 let své existence (vznikla v r. 1995) zajistila tisícům mladých lidí možnost bez velkých investic prožít několik měsíců či let v cizí zemi, získat zahraniční zkušenost, zvládnout výborně cizí jazyk a najít nové kontakty a přátele.

K nejoblíbenějším programům patří studijně-pracovní programy v Británii, Španělsku, Irsku, Kanadě či Austrálii, populární letní programy Work & Travel USA a oficiální programy kulturních výměn - Au Pair v USA a EU.

K výhodám a garancím COOLAGENT patří zejména nízké poplatky, důkladná příprava na pobyt před odjezdem, možnost studia a získání certifikátů jako součást většiny programů, non-stop help-linky atd. COOLAGENT spolupracuje s renomovanými organizacemi splňujícími formální podmínky v daných zemích stanovené například Department of State (Ministerstvo zahraničí USA) či BAPA (British Au Pair Association).

 

 

ČEPRO a.s.
Dělnická 213/12
170 04  Praha 7
https://www.ceproas.cz/
email: jana.petranova@ceproas.cz
tel: 739 240 473

ČEPRO a.s. – společnost, která se zabývá přepravou, skladováním a prodejem ropných produktů, ochraňuje zásoby státních hmotných rezerv a provozuje vlastní síť ČS.

Nabízíme studentům možnost spolupráce (zpracování bakalářské či diplomové práce či odborné praxe) v problematice starých ekologických zátěží a sanačních technologií. Stěžejní část spolupráce by spočívala ve vyhledávání historicky zpracovaných projektů sanačních prací, analýz rizik, geologických rešerší a podkladů, týkajících se zájmových území v archivu Geofondu s jejich následným chronologickým zaevidováním v přehledné elektronické knihovně. Nabízíme možnost spolupráce s fakultními vědeckými týmy v oboru sanační geologie – oponentní posudky k projektům i závěrečným zprávám sanačních prací ropných látek, zpracování a konzultace návrhů alternativních řešení sanací saturované i nesaturované zóny, hydrologické a hydrogeologické průzkumy dotčených lokalit.

 

 

 

Společnost Člověk v tísni
Sekce Humanitární a rozvojové pomoci
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
http://www.clovekvtisni.cz/cs
email: zuzana.dvorakova@clovekvtisni.cz
tel: 226 200 464

Společnost Člověk v tísni již od roku 1992 pomáhá lidem v nouzi, a to jak ve válečných krizích nebo v oblastech zasažených přírodními katastrofami, tak i v místech, kde se lidé bez podpory jen těžko dostanou ze začarovaného kruhu chudoby. Společnost je dnes jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě. Kromě zaměření na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci  se společnost věnuje také podpoře lidských práv, programům sociální integrace, vzdělávání a rozvoji občanské společnosti.

Společnost nabízí studentům stáže v minimální délce od 3 měsíců do jednoho roku s možností využití odborných znalostí (v oblasti zemědělství, obživy, přírodních zdrojů) na ústředí společnosti v Praze nebo na některé z misí v Africe nebo Asii. Zájem máme především o dlouhodobou spolupráci s vyhlídkou pracovního uplanění v naší organizaci. Stážistům nabízíme zaškolení a možnosti dalšího profesního rozvoje.

 

 

EURES - Evropské služby zaměstnanosti
Dobrovského 1278
170 00 Praha 7
www.eures.cz
www.eures.europa.eu
email: eures@pb.mpsv.cz

 

Základním úkolem sítě EURES je poskytovat služby užitečné všem pracujícím, uchazečům a zájemcům o práci i zaměstnavatelům, kteří mají zájem využívat práva volného pohybu osob. Poskytování služeb EURES je umožněno dvěma základními cestami: na jedné straně to jsou databáze přístupné na Evropském portále pracovní mobility, na straně druhé to jsou informační a poradenské služby nabízené EURES poradci a kontaktními pracovníky EURES, kteří působí na krajských pobočkách a kontaktních pracovištích ÚP ČR.

Od 1. 1. 2015 je služba EURES v ČR financována z Evropského sociálního fondu (85 %) a státního rozpočtu ČR (15 %) prostřednictvím projektu "Evropské služby zaměstnanosti ČR" z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

 


 

Národní centrum Europass
Národní ústav pro vzdělávání
Weilova 1271/6. 102 00 Praha 10
www.europass.cz
email: sylvie.boumova@nuv.cz
tel: 274 022 349

Europass je soubor dokladů, které Vám pomohou prokázat, co umíte, při hledání práce nebo při dalším studiu u nás i v zahraničí. Mezi dokumenty patří životopis a motivační dopis, které si můžete vyplnit přímo on-line, a také např. doklad o mobilitě, který zaznamenává evropskou studijní stáž. Dokumenty poskytují zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím přehledné informace o znalostech a dovednostech uchazečů ve všech jazycích států EU. Životopis Europassu si za 10 let, které v roce 2015 slaví, vyplnilo více než 50 milionů lidí v celé Evropě.

Na stránkách www.europass.cz najdete rady a tipy, jak vyplnit životopis, motivační dopis, jak získat dokumenty Europassu, jakou máte úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF) a další praktické informace, které Vám pomohou při vstupu na trh práce.

 

 

 

Farmak a.s. 
Na vlčinci 16/3
77900 Olomouc
http://www.farmak.cz/
email: jitka.zizlavska@farmak.cz
tel: 585 547 111

FARMAK, a. s. je česká chemicko-farmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj, výrobu a prodej aktivních léčivých látek (API) a chemických meziproduktů a specialit. Výroba je u nás realizována v režimu GMP (správné výrobní praxe). Jsme držitelem prestižního certifikátu Responsible Care (odpovědné podnikání v chemii). Klíčovou úlohu v rozvoji firmy sehrává vlastní R&D. Máme k dispozici moderní a špičkově vybavená pracoviště. Patříme mezi firmy střední velikosti, v současné době máme cca 240 zaměstnanců. Hledáme talenty s vysokoškolským vzděláním v oblasti chemie a farmacie - zejména se zaměřením na organickou chemii, chemickou technologii, chemické inženýrství atd. Nabízíme možnost získat u nás odpovědnou a rozmanitou práci s vysokým potenciálem seberealizace, odborného a kariérního růstu. V naší firmě dáváme talentům možnost vyniknout a klademe důraz na to, aby naši zaměstnanci vnímali zaměstnání ve FARMAK, a.s. jako věc osobní a profesní prestiže. 

 

 

Geosense s.r.o.
Václavské náměstí 3
110 00, Praha 1
http://www.geosense.cz/
email: dominika.jurickovicova@geosense.cz
tel: 720 993 565

Geosense s.r.o. je mladá, dynamicky se    rozvíjející česká IT společnost, která podniká    v oboru interakvních    map. Naší předností     je  vytváření    mapových informačních systémů,    ve kterých je   možné     se jednoduše a rychle orientovat    a vyhledávat    v rozsáhlém obsahu    informací. Od vzniku firmy    v roce    2009    vycházíme z    bohatých zkušeností zakladatelů    v oblasti geografických informačních systémů na mezinárodní úrovni. Raketový start máme    nejen na českém a slovenském trhu, ale    prosazujeme    se rovněž i v    USA. V Geosense využíváme nejnovější technologie a    své produkty udržujeme na    špičkové úrovni    plně odpovídající světovým    trendům.
Každému zákazníkovi jsme schopní vytvořit řešení na    míru dle jeho  potřeb. Zásluhou více než 1400 spokojených uživatelů se    řadíme mezi    největší dodavatele  on-line mapových portálů pro obecní samosprávu v ČR i na Slovensku. Během naší působnosti  jsme byli oceněn tituly jako  „nejrychleji   rostoucí mladá technologická společnost   v ČR“  nebo „nejnadanější start-up společnost v     ČR“.

 

 

MEDICEM Institute s.r.o.
Karlovarská třída 20
27301 Kamenné Žehrovice

www.medicem.com
email:  institute@medicem.com
tel.: 317 070 360

Součástí integrované skupiny biomedicínských společností MEDICEM, která se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou, celosvětovým marketingem a prodejem nových zdravotnických prostředků, jsou tři společnosti: MEDICEM Institute se zaměřuje na vývoj vlastních bioanalogických hydrogelových technologií, xenograftů a jejich medicínskou aplikací především v oční chirurgii, tkáňové regeneraci, rekonstrukční chirurgii a gynekologii. MEDICEM Technology se podílí na vývoji a dále tyto produkty certifikuje a vyrábí. MEDICEM International rozvíjí mezinárodní komerční aktivity skupiny MEDICEM. Pro náš R&D tým hledáme kreativní výzkumné spolupracovníky s praxí v chemii, optice, optometrii, medicíně, ve vývoji biomateriálů a v příbuzných oborech. Přivítáme také odpovědné projektové manažery s přírodovědným, nebo medicínským vzděláním se zájmem o vývoj produktů a technologií určených pro použití v medicíně. Chemičtí inženýři mohou najít uplatnění ve výrobě zdravotnických prostředků při vývoji výrobních procesů, při zajišťování kvality, či v regulatorních záležitostech.  

Více se dozvíte ZDE

 

 

MemBrain s.r.o.
Pod Vinicí 87
47127 Stráž pod Ralskem

http://www.membrain.cz/
email: Monika.Bacikova@membrain.cz
tel:  487 805 245

MemBrain s.r.o. je výzkumná, inženýrsko-technologická společnost (dceřiná společnost MEGA a.s.), která svou činnost zaměřuje na výzkum, inovační aktivity a znalostní, procesní i technologický inženýring v oblasti membránových separačních procesů: membránové procesy pro úpravu kapalin - elektrodialýza (ED), elektrodeionizace (EDI), elektroforéza (EF), reverzní osmóza (RO), nanofiltrace (NF), ultrafiltrace (UF), mikrofiltrace (MF) a membránové procesy pro úpravu plynů. Máme zkušenosti s inovacemi a výrobou membrán a membránových technologií pro úpravu vod, potravinářský, farmaceutický a chemický průmysl.

Hledáme: Vysokoškolsky vzdělané specialisty chemického nebo technického zaměření pro nové pracoviště Membránového inovačního centra ve Stráži pod Ralskem

 

NIKON spol. s r.o.

 

Firma Nikon je předním světovým výrobcem mikroskopických systémů včetně speciálních systémů pro biologii, jako jsou např. super rezoluční systémy nebo konfokální mikroskopické sestavy. Pro svou pražskou kancelář hledámepracovníka na pozici obchodní zástupce pro mikroskopy Nikon pro oblast Čech. Požadavky - VŠ vzdělání nejlépe biologie nebo biomedicínské inženýrství, obchodní, marketingové a komunikační schopnosti, odpovědnost, samostatnost, znalosti: AJ, MS OFFICE, výhodou jsou zkušenosti z mikroskopie a digitálního fotografování a zobrazování, řidičský průkaz sk. B, ochota často cestovat po oblasti Čech. Nabídky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem, vše v AJ,  zasílejte na adresu rozkosny@nikon.cz.

 

ProFontes


EuroPair, s.r.o., Národní 58/32
110 00 Praha 1
www.profontes.cz
email: rene.benda@gmail.com
tel: 777 324 368, 775 013 722

Tým ProFontes tvoří dvojice spolupracujících psychologů a koučů - René Benda a Michaela Vlasáková. Ve své práci se oba zaměřují na propagaci a šíření informací o koučování a možnostech, které koučink nabízí pro osobní rozvoj a dosahování cílů. V praxi vycházejí především z aktuálních psychologických přístupů, studia jednooborové psychologie (FF UK), akreditovaných psychoterapeutických a koučovacích výcviků i vlastní soukromé praxe. Na domácí FF UK založili a vedou platformu KoučUK, přednášejí na workshopech na několika pražských vysokých školách a konferencích. Studentům přibližují praktický koučink formou pravidelných individuálních sezení pod názvem Kafe s koučem. Vedle toho se zaměřují na syndrom vyhoření a jeho prevenci - založili a vedou sebezkušenostní skupinu Fénix - Cesta z vyhoření. Ve volném čase se věnují práci s uprchlíky (RB) a lidem se sociální fobií (MV). 

 

 

Quintiles Czech Republic, s.r.o.
Radlická 714/113a
15800 Praha 5

http://www.quintiles.com/
Kontakt: Jan.Zahuta@quintiles.com
tel: 246 044 000

Quintiles Česká republika je firma, která vyhledává další zdravotnická zařízení a lékaře, kteří mají zájem podílet se na výzkumu nových léků.
Quintiles je součástí Quintiles Transnational Corp., největší smluvní výzkumné organizace na světě. S využitím nových metod a profesionálních zkušeností nabízíme farmaceutické služby a řešení, které zvyšují kvalitu péče o zdraví na celém světě. Klinická hodnocení léků pomáhají nalézt odpovědi na otázky související s vývojem nových, účinnějších léků nebo nových způsobů v používání již známé léčby. Lékaři na celém světě svou účastí na klinických studiích přispívají k tomu, že se nové, účinné, bezpečné a ověřené léky dostanou k pacientům.
Quintiles poskytuje komplexní služby ve všech terapeutických oblastech klinického hodnocení humánních léčivých přípravků a spolupracuje se zdravotnickými zařízeními všech typů ve všech krajích České republiky.

 

 

Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.
Na Strži 65
140 00 Praha 4
www.richtergedeon.cz
email: rajdlova@richtergedeon.cz
tel: 261 141 200

Společnost Richter Gedeon byla založena v Maďarsku v roce 1901, lékárníkem Gedeonem Richterem. V České republice působí již od roku 1956. V současné době patři mezi středně velké české společnosti, s počtem zaměstnanců přesahujícím 90 a ročním obratem cca 650 mil. Kč. Společnost obchoduje pouze přípravky vydávané na lékařský předpis a meziročně se jí daří uvést na trh několik nových léčiv.
Gedeon Richter má dominantní postavení v segmentu péče o zdraví ženy – především v hormonální antikoncepci, terapii děložních myomů, hormonální substituční terapii, a dále pak v segmentu neurologie a terapie bolesti. Společnost dále posiluje svoji pozici v segmentu kardiovaskulárních léčiv (léčba hypertenze a poruch metabolismu lipidů). Celkem je v ČR registrováno přibližně 60 léčivých přípravku v cca 200 různých provedeních.

 

 

Severočeské doly a.s.
Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
http://www.sdas.cz/
email: Kopecky.Lukas@sdas.cz
tel.: 474 604 322

Skupina Severočeské doly působí v Ústeckém kraji a tvoří mateřská společnost, 3 dceřiné a 1 přidružená společnost.  Mateřskou společností jsou Severočeské doly a.s., dceřinými společnostmi jsou PRODECO, a.s., SD - Kolejová doprava, a.s. a Revitrans a.s. Přidruženou společností je Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. se sídlem v Mostě.

Posláním skupiny Severočeské doly je:

  • těžba, úprava a prodej hnědého uhlí,
  • rekultivace ploch dotčených těžbou,
  • pomoc okolním obcím a městům, která leží v blízkosti dolů a provozů,
  • ochrana životního prostředí.

Naplnění podstaty vize Severočeských dolů - být respektovaným lídrem v oblasti těžby a úpravy hnědého uhlí – lze uskutečnit jen s výraznou pomocí dceřiných společností. Odpovědná společnost buduje a udržuje vztahy se svými stakeholdery. Velký důraz klade skupina Severočeské doly na akceptaci těžby uhlí lidmi v bezprostřední blízkosti povrchových dolů i ve vzdálenějších lokalitách. Vstřícná a otevřená komunikace s obcemi sousedícími s doly a provozy skupiny se pozitivně odráží v korektních a bezproblémových vztazích zainteresovaných subjektů.

Smaller Earth Czech Republic s.r.o.
Žižkova 611/15
27401 Slaný
http://www.smallerearth.com/cz/
email: t.richtr@smallerearth.com
tel: 728 345 284

Společnost, jež umožňuje nejen studentům získat neuvěřitelné zážitky a hodnotné pracovní zkušenosti na nejrůznějších místech kolem celé zeměkoule. Ať tě zajímá letní práce v USA, dobrovolnictví v Africe, nebo chceš na rok vycestovat na Nový Zéland, Smaller Earth je tvá odpověď. Máme 12 poboček po celém světě a nabízíme více než 70 programů, z nichž si každý vybere.

Naším posláním je pozitivně ovlivnit 20 milionů lidí do roku 2020. A jak toho chceme dosáhnout? Všichni naši zaměstnanci jsou cestovatelé tělem i duší a jsou vždy připraveni vám pomoci na cestě k vašich dobrodružstvím. Kromě toho všichni sdílíme stejné hodnoty: ambice, dokonalost, inovace, vášeň, osobní rozvoj a důvěryhodnost. Chceme si být jistí, že o každého zákazníka bude postaráno, jak nejlépe je to jen možné; chceme si být jistí, že každý zákazník má na výběr z těch nejlepších cestovatelských příležitostí; a chceme si být jistí, že každý náš zákazník se vrátí domů s hromadou nezapomenutelných zážitků a vzpomínek.

 

 

 

Syngenta Czech, s.r.o.
Bucharova 1423/6
15800 Praha

http://www3.syngenta.com/
email: helena.paulikova@syngenta.com
te: 222 090 473


 

Společnost Syngenta je jednou z celosvětově vedoucích firem v sektoru agrobusiness se zaměřením na trvale udržitelné zemědělství zaměstnávající přes 28 000 zaměstnanců v 90 zemích světa. V České republice jsme zahájili činnost 1. ledna 2001 a symbolicky jsme tak vstoupili do třetího tisíciletí.
V našem portfoliu naleznete široké spektrum nejen přípravků na ochranu rostlin, ale také osiv. Jsme tak schopni našim zákazníkům nabídnout komplexní řešení při boji s pleveli, houbovými chorobami a škůdci prakticky ve všech plodinách. Neméně bohatá je i paleta dovážených odrůd květin, které jsou označený souhrnným názvem Floripro. Našim zákazníkům a obchodním partnerům poskytujeme i kvalitní odborný servis a poradenskou službu.
V současnosti hledáme studenta 4. či 5. ročníku magisterského studia či studia doktorského se vztahem rostlinné výrobě a rostlinolékařství pro poloviční úvazek do obchodního oddělení.

 

 

synlab czech s.r.o.
U Vojenské nemocnice 1200
169 00  Praha 6
www.synlab.cz
email:  ivana.beberova@synlab.cz
tel: 277 779 799

Společnost synlab czech je významným hráčem na trhu laboratorních služeb.  Předmětem podnikání je laboratorní diagnostika v oborech lidské, veterinární a environmentální oblasti, provozování ambulancí a poradenství v oblasti zdravotnictví.
Uchopením souvztažnosti mezi humánní medicínou a laboratorní diagnostikou, (veterinární a environmentální), tedy prostředí, ve kterém žijeme, potravou kterou jíme a onemocněními, která nás ohrožují, utváříme zcela jedinečný diagnostický koncept naplňující předpoklady celostní medicíny. A to je to, co chceme – pochopit celek a souvztažnosti. Jen tak je možné člověka a prostředí, ve kterém žije „léčit“.
Společnost synlab czech dlouhodobě usiluje o vytváření nových pracovních míst, pro které se snaží získat ty nejlepší. Hledáme do našich řad studenty a absolventy biomedicínských oborů na pozice odborných pracovníků – specialistů, kteří mají zájem o práci v moderní laboratoři, jsou otevřeni dalšímu a vlastně nikdy nekončícímu, procesu vzdělání a zvolený obor je pro ně více než jen „zaměstnání“.

 

 

 

 

 

 


 

Akce dokumentů