E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


DVPP kurzy - nové termíny

V akademickém roce 2021/2022 Katedra učitelství a didaktiky chemie pořádá kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky. Všechny nabízené kurzy jsou kurzy akreditované MŠMT s dotací 8 vyučovacích hodin v případě prezenčních seminářů, či 4 popř. 8 VH v případě webinářů. Kurzy jsou primárně určené pro učitele chemie (ZŠ a SŠ), popř. pro zájemce o 3D tisk. Moc děkujeme vyučujícím za pochopení a budeme se těšit na prezenční setkání či setkání online v případě webináře.

Publikováno 3.3.2022

Periodická tabulka prvků na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy

Na počest letošního 150. výročí objevení periodického zákona Dmitrijem Ivanovičem Mendělejevem a k uctění jeho spolupráce s českým chemikem Bohuslavem Braunerem jsme vytvořili výstavu chemických prvků ve formě velké periodické soustavy prvků (PSP). Expozice je umístěna na Albertově v budově chemických kateder (Hlavova 8, Praha 2) před velkou posluchárnou pojmenovanou na počest profesora Bohuslava Braunerova.

Publikováno 15.3.2019

4. ročník Cesty do hlubin studia chemie proběhl na Chemické sekci

V době podzimních prázdnin středních škol, 29. – 30. 10. 2018, proběhl na naší fakultě již 4. ročník semináře pro učitele chemie a jejich žáky z vyšších ročníků se zvýšeným zájmem o chemii pod názvem Cesta do hlubin studia chemie pořádaný sekcí chemie PřF UK.

Publikováno 9.11.2018

Nové termíny DVPP

Všechny kurzy mají platnou akreditaci MŠMT. Kurzy odpovídají požadavkům šablon.

Publikováno 21.9.2018

DIDSCI+ 2018

Datum konání 25.6.2018 - 27.6.2018

Mezinárodní konference didaktiky přírodních věd

Publikováno 19.2.2018

Nový znak fakulty

Fakulta vstupuje do nového akademického roku s novým znakem, který vznikl na základě diskuse a hlasování celofakultní veřejnosti. Nový znak fakulty v podobě stromu a knihy tak nově zdobí záhlaví webu fakulty, zároveň je připravený pro široké užívání fakultní veřejností.

Publikováno 12.10.2017

Akce dokumentů