E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO odboru

Odbor správy budov a investic zajišťuje provoz a údržbu budov a movitého majetku v jeho evidenci. Je zodpovědné za přípravu a realizaci investičních akcí fakulty a za opravy svěřeného movitého majetku. Zajišťuje činnosti požární prevence, vodohospodářské a energetické agendy a bezpečnosti a hygieny práce. Odbor je zodpovědný za provoz vrátnic - ohlašoven požáru s nepřetržitým provozem. Odbor dále zajišťuje pronájmy svěřených prostor a provoz vybraných terénních stanic.

Investiční oddělení | Provozní oddělení | Podatelna


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakty

Pozice / náplň práce Jméno a kontakty
Vedoucí odboru správy budov a investic
 • příprava a realizace investic na fakultě
 • kontrola rozpočtů jednotlivých investičních/provozních účtů
 • administrativa odboru
 • provoz a údržba budov PřF UK
 • opravy svěřených nemovitostí
 • pronájmy prostor nad 48 hodin
 • pronájem terénních stanic Rejvíz
Mgr. Barbora Šejblová
barbora.sejblova@natur.cuni.cz
+420 221 951 170
+420 775 563 827
m. č. S11C, Albertov 6
Referent BOZP a PO, referent CO
 • PO (požární ochrana), BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), CO (civilní obrana)
 • obsluhu vrátnic EZS/EPS (ohlašoven požáru)
 • revize hydrantů, RHP,PK, EPS a EZS, tlakových nádob
 • školení řidičů
 • vedení přehledů o pracovních a školních úrazech
 • vedení přehledů o rizikových pracovištích
 • pravidelné aktualizace Povodňového plánu Loděnice Podolí
Ing. Pavel Šimůnek
pavel.simunek@natur.cuni.cz
+420 221 951 167
+420 728 603 672
m. č. 9, Hlavova 8
Provozní technik
 • energetik fakulty
 • sběr podkladů pro fakturaci za energie
 • evidence odběrných míst
 • odečty měřidel
 • zajišťování pravidelných revizí trafostanic
 • komunikace s dodavateli energií
Jan Císař
jan.cisar@natur.cuni.cz
+420 221 951 167
m. č. 9, Hlavova 8

 

Investiční oddělení

O oddělení

Investiční oddělení je zodpovědné za přípravu a realizaci investičních akcí fakulty a za opravy svěřeného movitého majetku.

 
Kontakty

Pozice / náplň práce Jméno a kontakty
Vedoucí investičního oddělení
 • příprava a realizace investic na fakultě
 • zadávání veřejných zakázek v oblasti stavebně investiční činnosti dle zák.137/2006 Sb.
 • zpracování investičních záměrů
 • zpracování podkladů pro smluvní zabezpečení akcí
 • zajišťování všech náležitostí dle stavebního zákona č.183/2006 Sb.
 • výkon technického dozoru
Ing. Pavel Sittek
pavel.sittek@natur.cuni.cz
+420 736 442 970
m. č. S11B, Albertov 6
Investiční referent
 • příprava a realizace investic na fakultě
 • zadávání veřejných zakázek v oblasti stavebně investiční činnosti dle zák.137/2006 Sb.
 • zpracování investičních záměrů
 • zpracování podkladů pro smluvní zabezpečení akcí
 • zajišťování všech náležitostí dle stavebního zákona č.183/2006 Sb.
 • výkon technického dozoru
Ing. Ludvík Šafránek
ludvik.safranek@natur.cuni.cz
+420 221 951 175
m. č. S11D, Albertov 6
Investiční referent
 • příprava a realizace investic na fakultě
 • zadávání veřejných zakázek v oblasti stavebně investiční činnosti dle zák.137/2006 Sb.
 • zpracování investičních záměrů
 • zpracování podkladů pro smluvní zabezpečení akcí
 • zajišťování všech náležitostí dle stavebního zákona č.183/2006 Sb.
 • výkon technického dozoru
Ing. Miroslav Tichý
miroslav.tichy@natur.cuni.cz
+420 221 951 176
m. č. S11D, Albertov 6
Investiční referent
 • příprava a realizace investic na fakultě
 • zadávání veřejných zakázek v oblasti stavebně investiční činnosti dle zák.137/2006 Sb.
 • zpracování investičních záměrů
 • zpracování podkladů pro smluvní zabezpečení akcí
 • zajišťování všech náležitostí dle stavebního zákona č.183/2006 Sb.
 • výkon technického dozoru
Ing. Tomáš Čepela
tomas.cepela@natur.cuni.cz
+420 221 951 176
m. č. S11D, Albertov 6
Investiční referent
 • příprava a realizace investic na fakultě
 • zadávání veřejných zakázek v oblasti stavebně investiční činnosti dle zák.137/2006 Sb.
 • zpracování investičních záměrů
 • zpracování podkladů pro smluvní zabezpečení akcí
 • zajišťování všech náležitostí dle stavebního zákona č.183/2006 Sb.
 • výkon technického dozoru
Martin Votava
martin.votava@natur.cuni.cz
m. č. S11D, Albertov 6

 
 

Provozní oddělení

 
O oddělení

Provozní oddělení zajišťuje provoz a údržbu budov a movitého majetku v jeho evidenci. Zajišťuje činnosti požární prevence, vodohospodářské a energetické agendy a bezpečnosti a hygieny práce. Oddělení je zodpovědné za provoz vrátnic - ohlašoven požáru s nepřetržitým provozem.

 
Kontakty

Pozice / náplň práce Jméno a kontakty
Vedoucí provozního oddělení
(pověřena vedením)
 • příprava a realizace investic na fakultě
 • kontrola rozpočtů jednotlivých investičních/provozních účtů
 • administrativa odboru
 • provoz a údržba budov PřF UK
 • opravy svěřených nemovitostí
 • pronájmy prostor nad 48 hodin
 • pronájem terénních stanic Rejvíz
Mgr. Barbora Šejblová
barbora.sejblova@natur.cuni.cz
+420 221 951 170
+420 775 563 827
m. č. S11C, Albertov 6
Technický pracovník
 • provoz a údržba budov PřF UK (Albertov 3 a 6, Loděnice Podolí, Horská 3, Legerova 5, Na Slupi 16)
 • opravy svěřených nemovitostí
 • zajišťování úklidu veřejných a společných prostor
 • běžná údržba
 • obsluha vrátnice A6 (ohlašoven požáru)
 • spojovatelské služby telefonní centrály
 • provoz kotelny A3 a A6, koliště a vnitrobloku Horská.
Petr Javůrek
petr.javurek@natur.cuni.cz
+420 221 951 173
+420 605 544 986
m. č. S11B, Albertov 6
Technický pracovník
 • provoz a údržba budov PřF UK (Hlavova 8, Benátská 4)
 • opravy svěřených nemovitostí
 • zajišťování úklidu veřejných a společných prostor
 • běžná údržba
 • obsluha vrátnice H8 (ohlašoven požáru)
 • provoz kotelny H8
Veronika Skalická
veronika.skalicka@natur.cuni.cz
+420 221 951 172
+420 605 305 800
m. č. 40, Hlavova 8
Technický pracovník
 • provoz a údržba budov PřF UK (Viničná 5 a 7, Benátská 2, Albertov 8)
 • opravy svěřených nemovitostí
 • zajišťování úklidu veřejných a společných prostor
 • běžná údržba
 • obsluha vrátnice V5 a V7 (ohlašoven požáru)
 • provoz kotelny V5, B2, A8
Jaroslav Fapšo
jaroslav.fapso@natur.cuni.cz
+420 221 951 171
+420 603 769 096
m. č. S31B, Viničná 7
Spisový pracovník
 • Komplexní zajišťování spisové služby a archivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace nebo údaje chráněné podle příslušných právních předpisů nebo koordinace více spisoven.
 • Komplexní zajišťování spisové služby elektronicky a zajišťování doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek
Marie Blažková
marie.blazkova@natur.cuni.cz
+420 221 951 126
m. č. P37 (Podatelna), Albertov 6
Spisový pracovník
 • Komplexní zajišťování spisové služby a archivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace nebo údaje chráněné podle příslušných právních předpisů nebo koordinace více spisoven.
 • Komplexní zajišťování spisové služby elektronicky a zajišťování doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek
Vladimíra Šimková
vladimira.simkova@natur.cuni.cz
+420 221 951 125
m. č. P37 (Podatelna), Albertov 6
Provozní technik
 • Zajišťování provozuschopnosti a způsobilosti části objektů, strojů a jednoduchých technických zařízení
 • Zajišťování oprav a údržby
Viktor Koráb
viktor.korab@natur.cuni.cz
+420 221 951 189
m. č. S25, Albertov 6
Provozní technik
 • Zajišťování provozuschopnosti a způsobilosti části objektů, strojů a jednoduchých technických zařízení
 • Zajišťování oprav a údržby
Josef Kroupa
josef.kroupa@natur.cuni.cz
+420 221 951 189
m. č. S25, Albertov 6
Provozní technik
 • Zajišťování provozuschopnosti a způsobilosti části objektů, strojů a jednoduchých technických zařízení
 • Zajišťování oprav a údržby
Václav Skalický
vaclav.skalicky@natur.cuni.cz
+420 221 951 187
m. č. 42, 43, Hlavova 8
Provozní technik
 • Zajišťování provozuschopnosti a způsobilosti části objektů, strojů a jednoduchých technických zařízení
 • Zajišťování oprav a údržby
Karel Šlambera
karel.slambera@natur.cuni.cz
+420 221 951 881
m. č. S32A, Viničná 7
Provozní technik
 • Zajišťování provozuschopnosti a způsobilosti části objektů, strojů a jednoduchých technických zařízení
 • Zajišťování oprav a údržby
Petr Kůt
petr.kut@natur.cuni.cz
+420 221 951 195
m. č. S32A, Viničná 7
Vrátný
 • Sledování příchodů a odchodů osob z objektů, případně příjezdů a odjezdů vozidel
 • Provádění pravidelných obchůzek
 • vydávání klíčů podle interních pravidel
 • Sledování bezpečnostních signalizačních zařízení
Miroslav Novák
miroslav.novak@natur.cuni.cz
+420 221 951 111
+420 736 719 951
Vrátnice A6
Vrátný
 • Sledování příchodů a odchodů osob z objektů, případně příjezdů a odjezdů vozidel
 • Provádění pravidelných obchůzek
 • vydávání klíčů podle interních pravidel
 • Sledování bezpečnostních signalizačních zařízení
Jiří Čihák
jiri.cihak@natur.cuni.cz
+420 221 951 111
+420 736 719 951
Vrátnice A6
Vrátná
 • Sledování příchodů a odchodů osob z objektů, případně příjezdů a odjezdů vozidel
 • Provádění pravidelných obchůzek
 • vydávání klíčů podle interních pravidel
 • Sledování bezpečnostních signalizačních zařízení
Monika Sochorová
monika.sochorova@natur.cuni.cz
+420 221 951 186
+420 736 719 953
Vrátnice H8
Vrátná
 • Sledování příchodů a odchodů osob z objektů, případně příjezdů a odjezdů vozidel
 • Provádění pravidelných obchůzek
 • vydávání klíčů podle interních pravidel
 • Sledování bezpečnostních signalizačních zařízení
Pavla Gromanová
pavla.gromanova@natur.cuni.cz
+420 736 719 953
Vrátnice H8
Vrátný
 • Sledování příchodů a odchodů osob z objektů, případně příjezdů a odjezdů vozidel
 • Provádění pravidelných obchůzek
 • vydávání klíčů podle interních pravidel
 • Sledování bezpečnostních signalizačních zařízení
Ing. Vlastimil Rizner
vlastimil.rizner@natur.cuni.cz
+420 221 951 186
+420 736 719 953
Vrátnice H8
Vrátný
 • Sledování příchodů a odchodů osob z objektů, případně příjezdů a odjezdů vozidel
 • Provádění pravidelných obchůzek
 • vydávání klíčů podle interních pravidel
 • Sledování bezpečnostních signalizačních zařízení
Radek Bordáč
radek.bordac@natur.cuni.cz
+420 221 951 180
+420 736 719 896
Vrátnice V7

+420 221 951 169
+420 737 882 626
Vrátnice B2
Vrátná
 • Sledování příchodů a odchodů osob z objektů, případně příjezdů a odjezdů vozidel
 • Provádění pravidelných obchůzek
 • vydávání klíčů podle interních pravidel
 • Sledování bezpečnostních signalizačních zařízení
Jana Hricková
jana.hrickova@natur.cuni.cz
+420 221 951 180
+420 736 719 896
Vrátnice V7

+420 221 951 169
+420 737 882 626
Vrátnice B2
Vrátná
 • Sledování příchodů a odchodů osob z objektů, případně příjezdů a odjezdů vozidel
 • Provádění pravidelných obchůzek
 • vydávání klíčů podle interních pravidel
 • Sledování bezpečnostních signalizačních zařízení
Miluše Jiráková
miluse.jirakova@natur.cuni.cz
+420 221 951 180
+420 736 719 896
Vrátnice V7

+420 221 951 169
+420 737 882 626
Vrátnice B2
Vrátná
 • Sledování příchodů a odchodů osob z objektů, případně příjezdů a odjezdů vozidel
 • Provádění pravidelných obchůzek
 • vydávání klíčů podle interních pravidel
 • Sledování bezpečnostních signalizačních zařízení
Karolína Trubková
karolina.trubkova@natur.cuni.cz
+420 221 951 180
+420 736 719 896
Vrátnice V7

+420 221 951 169
+420 737 882 626
Vrátnice B2
Vrátná
 • Sledování příchodů a odchodů osob z objektů, případně příjezdů a odjezdů vozidel
 • Provádění pravidelných obchůzek
 • vydávání klíčů podle interních pravidel
 • Sledování bezpečnostních signalizačních zařízení
Markéta Trubková
marketa.trubkova@natur.cuni.cz
+420 221 951 180
+420 736 719 896
Vrátnice V7

+420 221 951 169
+420 737 882 626
Vrátnice B2

 

Podatelna

Pondělí - pátek: 8:00 - 12:00 hodin.

Dopisy, které budou doručeny do 11 hod. budou odeslány týž den, ostatní až den následující.

 

 

Akce dokumentů