E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníChlupáčovo muzeum historie Země

Carnotaurus sastrei (replika kostry)

Chlupáčovo muzeum historie Země (dále CHMHZ) je univerzitní muzeum vzniklé přestavbou původních sbírek Ústavu geologie a paleontologie PřFUK.  Slouží především k výuce a výzkumu v oblasti historické geologie, stratigrafie, paleontologie, všeobecné geologie, regionální geologie a dalších příbuzných oborů. Pro svůj nesporně zajímavý obsah jsme se rozhodli toto muzeum zpřístupnit i veřejnosti, avšak vzhledem k provozu Přírodovědecké fakulty a umístění muzea platí určitá omezení pro návštěvníky z řad veřejnosti. Jedním z nich je i otevírací doba

OTEVÍRACÍ DOBA

  • CHMHZ je otevřeno pro veřejnost každou STŘEDU mezi 10:00–17:00 hod.
  • výjimkou je období 15.12.-31.12, univerzitní prázdniny (1.7.-31.8.) a svátky, při nichž je vyhlášeno pracovní volno.
  • Poslední zájemci o prohlídku budou vpuštěni v 16:30!

Proč Chlupáčovo...?

Profesor Ivo Chlupáč byl významný český geolog a paleontolog, který působil na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v 90. letech 20. století. Velmi podporoval rekonstrukci tehdejších geologicko-paleontologických sbírek, které byly po létech nedostatečné údržby v havarijním stavu. Naneštěstí k jejich rekonstrukci došlo až po jeho smrti v roce 2002, a proto jsme mu chtěli vzdát hold pojmenováním těchto sbírek jeho jménem.

Proč je karnotaurus "osedlán"?

Replika kostry dravého dinosaura rodu Carnotaurus je sama o sobě velkou kuriozitou našeho muzea a díky své velikosti poutá značnou pozornost. Návštěvníci si často až po určité době všimnou, že na hřbetě této kostry je koňské sedlo. Tímto "anachronismem" vzdáváme čest svým kolegům, kteří v 70. letech prováděli geologické mapování Mongolska a toto sedlo tam při terénních pracech používali a po skončení ptohoto projektu nakonec zůstalo na PřF UK. Sedlo slouží i jako jakýsi náš "trademark"☺.

Proč nemáme otevřeno častěji?

I když bychom rádi umožnili častější přístup do muzea, není to proveditelné, protože muzeum díky svému statu a umístění v budově PřF UK (což je škola) je uzavřeno o víkendech a prázdninách s celou budovou. V ostatních dnech je blokováno interními potřebami, jako je aktivní využívání ke specializované výuce odborných předmětů našimi studenty a pedagogy. Z těchto důvodů je otevření možné pouze ve výše zmíněnou středu. Přestože nemůžeme poskytnout pravidelné otevření, je muzeum nárazově přístupno při "Pražské muzejní noci" (většinou druhá sobota v červnu), popřípadě při fakultních akcích jako jsou "Muzejní soboty" (jaro a podzim) nebo "Dny otevřených dveří". Jejich termíny se ale meziročně mění a je dobré sledovat webové stránky PřF UK.

 

 

Akce dokumentů