E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníExpozice

Expozice CHMHZ je primárně určena k výuce. V podstatě se jedná o "laboratoř" paleontologie a historické a stratigrafické geologie. V expozici, která je přístupna i veřejnosti, je k shlédnutí přibližně 1000 exponátů v podobě fosílií, odlitků, modelů a obrazového materiálu. V rámci expozice rozlišujeme část stálou, která je základem i pro výuku a kde dochází jen k dílčím  změnám a část dočasnou, která je v podobě galerie obměňována tématickými výstavami (obrazové rekonstrukce, tématicky zaměřené sbírky fosílií atp.)


STÁLÁ EXPOZICE
Prekambrium | Paleozoikum | Mesozoikum | Kenozoikum | Lagerstätten | Dioramata a modely | Sbírka M. Součka

DOČASNÉ VÝSTAVY
Paleontologie Antarktidy


STÁLÁ EXPOZICE

Hlavní "osou" stálé expozice jsou vitríny věnované jednotlivým obdobím vývoje Země od jejího vzniku dodnes. 

PREKAMBRIUM

Archaikum
Proterozoikum

 

PALEOZOIKUM

Kambrium

 

Ordovik

 

Silur

 

Devon

 

Karbon

 

Perm

 

MESOZOIKUM

Trias

 

Jura

 

Křída

 

KENOZOIKUM

Paleogén

 

Neogén

 

Kvartér

 

LAGERSTÄTTEN

Tři vitríny stálé expozice jsou věnovány lokalitám s mimořádně zachovalými fosíliemi. Tyto lokality (a potažmo i naše vitríny) se označují mezinárodním označením LAGERSTÄTTEN.

Ediacara, Chengjiang, Burgess, Budenbach, Ovčín, Holzmaden

 

Holzmaden

 

Solnhofen

 

DIORAMATA A MODELY

V prostoru CHMHZ jsou i vitríny s různými modely živočichů (většinou ve skutečné velikosti) uspořádané do diorámat, která představují určitá společenstva organismů z různých období a prostředí.

"svrchnoproterozoické moře"

 

"kambrické moře"

 

"silurské moře"

 

"karbonský prales"

 

"karbonské dříví"

 

další "karbonské zátiší"

 

"fosilní stopy"

 

pterosaur a amonit

 

"křídové moře"

 

SBÍRKA MARTINA SOUČKA


Martin Souček je soukromý sběratel, který daroval podstatnou část své sbírky CHMHZ. Obsahuje několik tisíc položek velmi hodnotného paleontologického materiálu z České republiky i ze světa. Tento materiál bude podroben důkladnému zkoumání ze strany specializovaných odborníků.  Z tohoto obrovského množství vzorků jsme pak vybrali několik desítek exponátů, které určitě ocení i laičtí  návštěvníci našeho muzea a vyhradili jsme pro ně samostatnou vitrínu.


DOČASNÉ VÝSTAVY

V rámci CHMHZ uskutečňujeme i dočasné výstavy tématický zaměřené na různé aspekty paleontologie a geologie. Tyto výstavy jsou odděleny od stálé expozice vyvýšenou galerií. Pořádáme výstavy fosílií, ale i např. výstavy obrazových rekonstrukcí, jak klasických autorů (Z. Burian), tak i autorů nových (P. Modlitba, J. Svoboda, atd.).

PALEONTOLOGIE ANTARKTIDY

V současné době (přibližně do září 2017) je u nás možno shlédnout výstavu antarktických zkamenělin, které byly nalezeny během geologického mapování v oblasti Antarktického poloostrova, ostrova Jamese Rosse a ostrova Vega pracovníky České geologické služby a Ústavu geologie a paleontologie PřF UK.

Ukázky z výstavy

Antarktičtí amoniti
(P. Modlitba)

 

Loděnky

 

Svrchnokřídové moře
(P. Modlitba)

 

Amoniti

 

Antarktický plesiosaurus
(P. Modlitba)

 

Amoniti

 

Antarktické křídové mořské dno
(P. Modlitba)

 

Fosilní křídové dřevo
 

 

Fosilní tučňáci
(P. Modlitba)

 

Kosti fosilních tučňáků

 

Křídová krajina anatrktického poloostrova (P. Modlitba)

 

Zuby antarktických žraloků

 

 

 

Akce dokumentů