E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


19th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’ 2023

We are pleased to cordially invite Ph.D. students of analytical chemistry (and, of course, also those undergraduate students of analytical chemistry who are interested in) to the traditional meeting, to the 19th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry.’ The conference is organized by our department and will be held on September 14–15, 2023. The deadline for registration is June 25, 2023.

Publikováno 18.9.2022

Výstava „Tajemství jména“

Katedra analytické chemie a Knihovna chemie Vás zvou na výstavu věnovanou poznání osudů těch, kteří zanechali v chemické laboratoři trvalou stopu. Výstava je otevřena denně v prostorách Knihovny chemie, Hlavova 8, Praha 2. Vstup volný.

Publikováno 8.6.2022

Interdisciplinary Meeting of Young Researchers and Students 2023

In the year 2023, Czech Chemical Society and Czech Society for Biochemistry and Molecular Biology in association with the general partner Merck Life Science spol. s r.o. and further sponzors are traditionally holding the Interdisciplinary Meeting of Young Researchers and Students in the field of chemistry, biochemistry and molecular biology and biomaterials. The Conference will take place on May 15 – May 18, 2023, the details are attached.

Publikováno 30.11.2022

Pozvánka na přednášku paní prof. Christine Kranz dne 6. prosince 2022

Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na Heyrovský-Ikovič-Nernst Lecture 2022 s názvem „Unraveling interfacial processes by scanning (electrochemical) probe microscopy“, kterou dne 6. prosince 2022 přednese paní prof. Dr. Christine Kranz (Institute of Analytical and Bioanalytical Chemistry, Ulm University, Německo). Přednáška se koná od 14:00 v posluchárně CH2 Chemického ústavu PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).

Publikováno 28.11.2022

Cena Metrohm 2023

Víte, že v roce 2023 se uskuteční již 12. ročník soutěže Ceny Metrohm? Neváhejte a přihlaste se. Jedná se o ocenění prověřené časem a o cenu respektovanou a uznávanou, která vás odborně i kariérně posune dále.

Publikováno 23.11.2022

Soutěž „O cenu Karla Štulíka“ 2023

Katedra chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické a Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. pořádá 26. ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie soutěž „O cenu Karla Štulíka“ 2023. Nezapomeňte se přihlásit!

Publikováno 16.11.2022

Pozvánka na přednášku pana prof. Patrika Španěla dne 22. listopadu 2022

Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „SIFT-MS, Hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty“, kterou přednese prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr. rer. nat. (Ústav fyzikální chemie J. heyrovského, AV ČR). Přednáška se koná v úterý 22. listopadu 2022 ve 14:00 v posluchárně CH2 Chemického ústavu Přf UK (Hlavova 8, Praha 2).

Publikováno 16.11.2022

Z úspěchů studentů naší katedry

Studentka doktorského studia naší katedry paní Mgr. Alice Tomnikova za svůj článek „Monosaccharide profiling of glycoproteins by capillary electrophoresis with contactless conductivity detection“ publikovaný v časopise Electrophoresis získala certifikát „honorable mention“. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší katedry.

Publikováno 2.11.2022

Pozvánka na přednášku pana Dr. Milana Libánského dne 8. listopadu 2022

Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Praktický úvod do Ramanovy spektroskopie“, kterou přednese pan RNDr. Milan Libánský, PhD. (Metrohm Česká republika). Přednáška se uskuteční v úterý 8. listopadu 2022 ve 14:00 v posluchárně CH2 Chemického ústavu PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).

Publikováno 1.11.2022

Z úspěchů členů naší katedry

Člen naší katedry pan prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. byl jmenován na čtyřleté funkční období (2022–2026) členem Vědecké rady Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Jeho dlouholetá spolupráce s touto fakultou byla zároveň oceněna udělením stříbrné medaile za zásluhy. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší katedry.

Publikováno 31.10.2022

Pozvánka na seminář Elektrochemické (bio)senzory pre analytické a biomedicínske aplikácie dne 6.11.2022

Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave v spolupráci s Odbornými skupinami Analytickej chémie Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV a České společnosti chemické, Divíziou analytickej chémie Európskej chemickej spoločnosti, s podporou firmy Metrohm Slovensko a Metrohm ČR si dovoľujú študentov a odbornú verejnosť pozvať na odborný seminár „Elektrochemické (bio)senzory pre analytické a biomedicínske aplikácie“. Dátum a miesto konania: 8. 11. 2022, FCHPT STU, prednášková miestnosť CH16.

Publikováno 31.10.2022

7. ročník sekční akce „Cesta do hlubin studia chemie“

Ve dnech 26. a 27. října 2022 naše se naše katedra zapojila do 7. ročníku sekční akce Cesta do hlubin studia chemie, jejímž cílem je představit chemickou sekci PřF UK středoškolským žákům a pedagogům. V rámci programu jsme kromě dvou přednášek zrealizovali i dvě praktika: Chemik detektivem (pro žáky) a Lékárna jako zdroj analytů i činidel (pro pedagogy). Účast byla výtečná a věříme, že s většinou žáků se setkáme v budoucnu jako se studenty naší fakulty a katedry.

Publikováno 28.10.2022

Akce dokumentů