E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Výstava: Chemie a PřF UK – sto let spolu

Chemická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Katedra analytické chemie a Knihovna chemie srdečně zvou na výstavu uspořádanou u příležitosti 100. výročí založení Přírodovědecké fakulty UK. Výstava je otevřena denně v prostorách Knihovny chemie, Hlavova 8, Praha 2. Vstup volný.

Publikováno 11.9.2020

Z úspěchů členů naší katedry

Člen naší katedry pan doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil se stává novým šéfredaktorem časopisu Chemické listy. Blahopřejeme.

Publikováno 8.12.2020

Heyrovského přednáška 2020

Katedra analytické chemie PřF UK si vás dovoluje pozvat na on-line přednášku „Nové elektrochemické senzory a biosenzory pro vsádková a průtoková stanovení“, kterou přednese pan Bohdan Josypčuk, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR) v úterý 8. prosince 2020 ve 14:00 v platformě Google Meet (meet.google.com/ekw-wuho-ztp). Přednáška je věnována výročí udělení Nobelovy ceny za polarografickou metodu analýzy a koná se pod záštitou děkana PřF UK pana prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. v rámci seriálu přednášek „Quo Vadis Chemie“.

Publikováno 26.11.2020

Z úspěchů členů naší katedry

Hischův index (h-index) člena naší katedry, pana prof. RNDr. Jiřího Barka, CSc., dosáhl vysoké hodnoty 40. Tento významný scientometrický parametr udává počet článků daného autora, které dosahují citovanosti vyšší (nebo rovné), než je hodnota indexu. Autoři s vysokým Hirschovým indexem významně přispívají k rozvoji svého oboru. Blahopřejeme.

Publikováno 25.11.2020

10. ročník soutěže „Cena Metrohm“

Firma Metrohm Česká republika s.r.o. ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické vyhlašuje 10. ročník soutěže Cena Metrohm. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2021.

Publikováno 16.11.2020

Soutěž „O cenu Karla Štulíka 2021“

Ve dnech 10. a 11. února 2021 proběhne na VŠCHT v Praze další kolo soutěže „O cenu Karla Štulíka“ za nejlepší práci v oboru analytické chemie pro studenty bakalářského a magisterského studia. Vzhledem k současné situaci proběhne soutěž v režimu on line. Informace o přihlášce a průběhu soutěže naleznete na webových stránkách soutěže: https://uanlch.vscht.cz/studium/souteze/stulik2021 Závaznou přihlášku do soutěže je třeba poslat nejpozději 30. 12. 2020. Hodně úspěchů všem soutěžícím!

Publikováno 14.11.2020

On-line webinar “What's new in electroanalytical chemistry?”

Department of Analytical Chemistry (Charles University, Faculty of Science) and Institute of Chemistry (Hebrew University of Jerusalem) invite you for on-line webinar “What's new in electroanalytical chemistry?”. The webinar will occur in the framework of strategic cooperation project between the institutions on wednesday, November 18, 2020 at 10.00 a.m. at meet.google.com/ekw-wuho-ztp

Publikováno 12.11.2020

Říjnové číslo Chemických listů připomíná 100. výročí založení naší fakulty

Aktuální číslo Chemických listů připomíná letošní 100. výročí založení naší fakulty článkem „Farmaceuti, chemie a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy“, který se věnuje životu a dílu farmaceutů, kteří byli členy akademické obce naší fakulty, a zanechali na ní významnou stopu vědeckou i pedagogickou.

Publikováno 12.10.2020

Zářijové číslo Chemických listů připomíná 100. výročí založení naší fakulty

V nejnovějším čísle Chemických listů vychází hned tři články věnované 100. výročí založení naší fakulty. Prvním je článek Jiřího Barka „Nové směry v oblasti voltametrických a amperometrických senzorů a detektorů“. Druhým pak článek kolektivu Radek Chalupa, Jan Babica a Karel Nesměrák „Historie výuky farmacie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v letech 1920–1950“. Konečně třetím článkem je příspěvek Khristunova E. et al. „Porovnání dvou imunoanalytických metod pro stanovení protilátek proti viru klíšťové encefalitidy“.

Publikováno 11.9.2020

Z úspěchů členů naší katedry

I v době koronaviru jsou členové naší katedry zváni na virtuální plenární přednášky v rámci významných zahraničních konferencí. V rámci 32. národního kongresu Turecké chemické společnosti tak vystoupí prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. Blahopřejeme.

Publikováno 23.6.2020

Akce dokumentů