E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


18th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’ 2022

We are pleased to cordially invite Ph.D. students of analytical chemistry (and, of course, also those undergraduate students of analytical chemistry who are interested in) to the traditional meeting, to the 17th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry.’ The conference is organized by our department and will be held on September 15–16, 2022.

Publikováno 28.9.2021

Výstava: Chemie a PřF UK – sto let spolu

Chemická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Katedra analytické chemie a Knihovna chemie srdečně zvou na výstavu uspořádanou u příležitosti 100. výročí založení Přírodovědecké fakulty UK. Výstava je otevřena denně v prostorách Knihovny chemie, Hlavova 8, Praha 2. Vstup volný.

Publikováno 11.9.2020

Zesnul pan docent Miloň Tichý

Datum konání 25.1.2022

S lítostí oznamujeme smutnou zprávu, že v neděli 23. ledna 2022 zesnul emeritní člen naší katedry pan doc. RNDr. Miloň Tichý, DrSc. Čest jeho památce.

Publikováno 25.1.2022

Soutěž O cenu Karla Štulíka 2022 (hybridní forma)

Ústav chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s Českou společností chemickou a Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. hostí dne 9. února 2022 již 25. ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu Karla Štulíka 2022“. Odbornou záštitu převzal prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. z Katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Publikováno 23.1.2022

Pozvánka na přednášku paní Mgr. Magdalény Hromadové, Ph.D., úterý 7. prosince 2021

Katedra analytické chemie PřF UK a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku z cyklu Heyrovsky lecture, s názvem „Moje cesta od polarografie k molekulární elektronice, kterou prosloví paní Mgr. Magdaléna Hromadová, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR). Přednáška se ková v úterý 7. prosince 2021 od 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).

Publikováno 3.12.2021

11. ročník soutěže „Cena Metrohm“

Metrohm Česká republika s.r.o. ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické vyhlašuje 11. ročník soutěže Cena Metrohm 2022.

Publikováno 28.11.2021

Pozvánka na přednášku pana prof. Dr. Karla Lemra, úterý 30. listopadu 2021

Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Proč spojovat iontovou mobilitu s hmotnostní spektrometrií?“, kterou prosloví pan prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. (Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc). Přednáška se ková v úterý 30. listopadu 2021 od 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).

Publikováno 21.11.2021

Pozvánka na přednášku pana Ing. Františka Foreta „Od izotachoforézy k izotachoforéze“ dne 16. listopadu 2021

Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku, kterou prosloví pan Ing. František Foret, CSc., DSc., (Ústav analytické chemie AV ČR, CEITEC, Masarykova univerzita) na téma „Od izotachoforézy k izotachoforéze“. Přednáška se koná v úterý 16. listopadu 2021 ve 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.

Publikováno 14.11.2021

November 11, 2021, 8.00 CET, webinar “Strategies for minimising electrode passivation in development of electrochemical biosensors”

Charles University, Faculty of Science, Department of Analytical Chemistry, and Macquarie University, Sydney, Department of Molecular Sciences invite you to the seminar “Strategies for minimising electrode passivation in development of electrochemical biosensors” in the framework of Strategic partnership project between the two institutions.

Publikováno 3.11.2021

Akce dokumentů