E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Soutěž „O cenu Karla Štulíka“ proběhne 12. a 13. února 2020

Ve dnech 12. a 13. února 2020 proběhne na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy další kolo soutěže „O cenu Karla Štulíka“ za nejlepší práci v oboru analytické chemie pro studenty bakalářského a magisterského studia. Informace o přihláškách jsou zde.

Publikováno 22.11.2019

Zesnul pan prof. RNDr. Milan Kotouček, CSc.

Katedra analytické chemie PřF UK vyjadřuje hlubokou soustrast s odchodem emeritního profesora Univerzity Palackého v Olomouci, analytického chemika pana prof. RNDr. Milana Kotoučka, CSc. Čest jeho památce!

Publikováno 10.1.2020

Ocenění členů naší katedry

U příležitosti 60. výročí udělení Nobelovy ceny prof. Jaroslavu Heyrovskému byly děkanem PřF UK prof. RNDr. Jiřím Zimou, CSc., předány významným chemikům Pamětní medaile PřF UK. Ocenění se dostalo i zástupcům naší katedry prof. Jiřímu Barkovi a prof. Františku Opekarovi. Blahopřejeme.

Publikováno 10.12.2019

Cena děkana PřF UK 2019 zamířila i na naši katedru

Na Předvánočním koncertě PřF UK dne 10. prosince 2019 byl oceněn člen naší katedry RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D., kterému děkan naší fakulty udělil za jeho vynikající vědecké i pedagogické výsledky cenu děkana pro mladé vědecko-pedagogické pracovníky do 35 let. Blahopřejeme.

Publikováno 10.12.2019

Z úspěchů studentů naší katedry

Studentka prvního ročníku doktorského studia na naší katedře Mgr. Katarína Molnárová přeložila svoji diplomovou práci „Stanovenie nízkomolekulárneho heparínu pomocou afinitnej kapilárnej elektroforézy“ do maďarštiny a prezentovala ji na studentské konferenci XIV. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia v Nitře ve dnech 29. a 30. listopadu 2019. Ve své kategorii obsadila druhé místo a postoupila do mezinárodního kola, které se bude konat příští rok v Budapešti. Blahopřejeme!

Publikováno 8.12.2019

Pozvánka na Heyrovský Lecture 2019

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Katedra analytické chemie PřF UK srdečně zve na přednášku „Polarografie v současné molekulární elektrochemii“, kterou v rámci cyklu „Heyrovský Lecture 2019“, kterou prosloví pan prof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc. (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR). Přednáška je věnována 60. výročí udělení Nobelovy ceny za polarografickou metodu analýzy a bude se konat pod záštitou děkana PřF UK prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc., v rámci seriálu přednášek Quo Vadis Chemie v úterý 10. prosince 2019 ve 14:00 hod, posluchárna CH 2, Chemický ústav PřF UK na Albertově, Hlavova 8, Praha 2.

Publikováno 25.11.2019

3rd Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry

The invitation to the seminar addressed to graduate students who are working in the field of electroanalytical chemistry. The seminar is taking place from 15th to 17th of April 2020. Please submit your registration until February 15th 2019. The number of participants is limited to 30.

Publikováno 24.11.2019

Z úspěchů studentů naší katedry

Studenti naší Katedry analytické chemie úspěšně reprezentovali PřF UK na 21. studentské vědecké konferenci s mezinárodní účastí „Chemie a technologie pro život“ pořádané na Fakultě chemické a potravinářské technologie Slovenské technické university v Bratislavě dne 6. listopadu 2019. V sekci Analytické separační metody obsadila Bc. Jitka Máchalová (školitel Dr. Křížek) 3. místo a v sekci Elektroanalytická chemie se Bc. Eva Bláhová (školitelka Dr. Schwarzová) umístila na bodovaném 5. místě. Děkujeme i dalším studentům katedry Bc. Nikole Hennhoferové a Bc. Adéle Zárybnické za reprezentaci. Všem studentům gratulujeme!

Publikováno 11.11.2019

Slavnostní prezentace překladu učebnice Analytická chemie

Katedra analytické chemie ve spolupráci s Knihovnou chemie PřF UK a Centrem informačních služeb VŠCHT Praha si dovoluje srdečně pozvat na slavnostní prezentaci překladu světově proslulé učebnice analytické chemie Douglase A. Skooga, Donalda M. Westa a kol. Překlad je dílem týmu členů naší katedry (K. Nesměrák, V. Červený, T. Křížek a E. Nováková). Prezentace proběhne v Knihovně chemie PřF UK ve čtvrtek 21. listopadu 2019 ve 13:00. Zároveň bude zahájen prodej publikace (pro studenty za zvýhodněnou cenu proti ISIC). Těšíme se na Vás!

Publikováno 3.11.2019

Akce dokumentů