E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


17th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’ 2021

We are pleased to cordially invite PhD students of analytical chemistry (and, of course, also those undergraduate students of analytical chemistry who are interested in) to the traditional meeting, to the 17th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’. The conference is organized by our department and will be held on September 16–17, 2020. The main goal of the event is to improve the presentation skills, to provide the floor for discussion and exchange of experiences, and to master the English language of the participants. Although we all hope that the current situation with the COVID epidemic will be overcome as soon as possible and the conference will take place with in-person presence of the participants, in case the epidemic continues a variant with virtual participation is also prepared (whether in mixed or fully virtual mode).

Publikováno 23.1.2021

Výstava: Chemie a PřF UK – sto let spolu

Chemická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Katedra analytické chemie a Knihovna chemie srdečně zvou na výstavu uspořádanou u příležitosti 100. výročí založení Přírodovědecké fakulty UK. Výstava je otevřena denně v prostorách Knihovny chemie, Hlavova 8, Praha 2. Vstup volný.

Publikováno 11.9.2020

Z úspěchů studentů naší katedry

Studentka naší katedry paní Mgr. Simona Baluchová získala na 3rd Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry (CBSEC) cenu za nejlepší prezentaci za svůj příspěvek nazvaný „Poly-L-lysine-modified planar and porous boron-doped diamond electrodes: Electrochemical behaviour and stability“. Blahořejeme.

Publikováno 10.4.2021

Pozvánka na přednášku paní doc. Ing. Petry Bajerové, Ph.D.

Katedra analytické chemie PřF UK, Katedra analytické chemie FCHT Univerzity Pardubice a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si vás dovolují pozvat na přednášku paní doc. Ing. Petry Bajerové, Ph.D. (Katedra analytické chemie FCHT Univerzita Pardubice) na téma „Příprava vzorku k analýze – využití extrakčních technik“. Přednáška proběhne on-line v úterý 13. dubna 2021 ve 14:00.

Publikováno 7.4.2021

Pozvánka na přednášku pana doc. Josefa Cvačky

Katedra analytické chemie PřF UK a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku pana doc. RNDr. Josefa Cvačky, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR) na téma „Vývoj iontových zdrojů pro hmotnostní spektrometrii“. Přednáška proběhne on-line v úterý 6. dubna 2021 ve 14:00 hod.

Publikováno 30.3.2021

Pozvánka na přednášku pana RNDr. Aleše Daňhela, Ph.D.

Katedra analytické chemie PřF UK a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si dovolují pozvat na přednášku pana RNDr. Aleše Daňhela, Ph.D. (Biofyzikální ústav AV ČR Brno) na téma „Polarizovatelné nanostrukturované povrchy v elektroanalýze biopolymerů“. Přednáška proběhne on-line v úterý 30. března 2021 ve 14:00.

Publikováno 24.3.2021

Pozvánka na přednášku pana prof. RNDr. Bohumila Kratochvíla, DSc.

Katedra analytické chemie PřF UK, Ústav chemie pevných látek FCHT VŠCHT a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku pana prof. RNDr. Bohumila Kratochvíla, DSc. na téma „Role chemie při výzkumu, vývoji, výrobě a kontrole léčivých látek a léčivých přípravků“. Přednáška proběhne on-line v úterý 23. března 2021 ve 14:00.

Publikováno 21.3.2021

Pozvánka na přednášku pana prof. Zbyňka Zdráhala

Oddělením analytické chemie Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické srdečně zvou na přednášku pana prof. RNDr. Zbyňka Zdráhala, Dr., na téma Proteomic applications for biomedicine. Přednáška proběhne 18. března 2021 ve 14:00 v prostředí Microsoft Teams (link v pozvánce).

Publikováno 13.3.2021

Vyhlášení 1. ročníku studentské soutěže o nejpřínosnější odborný článek roku 2021 do časopisu Drugs & Forensics Bulletin Národní protidrogové centrály

Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky vyhlašuje 1. ročník soutěže o nejpřínosnější odborný článek do časopisu Drugs & Forensics Bulletin NPC. Soutěž je určena pro studenty bakalářských a magisterských studijních oborů vysokých škol. Záměrem je poskytnout studentům možnost vyzkoušet si tvorbu vlastního příspěvku s vědeckým zaměřením pod vedením své školy (školitele) a tím rozvíjet své vzdělání a odborné zaměření.

Publikováno 11.3.2021

Pozvánka na přednášku pana prof. Ing. Jana Vacka, PhD., FRSC

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Katedra analytické chemie PřF UK a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku pana prof. Ing. Jana Vacka, PhD., FRSC (Ústav lékařské chemie a biochemie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) s názvem „Oxidačně-redukční přeměny pohledem chemika i biologa“. Přednáška proběhne on-line v úterý 9. března 2021 ve 14:00.

Publikováno 4.3.2021

Potlach IX o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie

Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s odbornými skupinami Analytické chemie a Elektrochemie České společnosti chemické a Metrohm Česká Republika s.r.o. si Vás dovolují pozvat na další neformální seminář o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie na téma „Lipidy a membrány“. Seminář proběhne on-line 16. března 2021 od 9:30.

Publikováno 4.3.2021

Pozvánka na přednášku pana doc. Dr. RNDr. Davida Sýkory

Katedra analytické chemie PřF UK, Ústav analytické chemie FCHI VŠCHT a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku pana doc. Dr. RNDr. Davida Sýkory (Ústav analytické chemie FCHI VŠCHT) na téma „Analýza falsifikátů přípravků s obsahem anabolických steroidů“. Přednáška proběhne on-line v úterý 16. března 2021 ve 14:00 hod.

Publikováno 4.3.2021

Akce dokumentů