E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


19th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’ 2023

We are pleased to cordially invite Ph.D. students of analytical chemistry (and, of course, also those undergraduate students of analytical chemistry who are interested in) to the traditional meeting, to the 19th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry.’ The conference is organized by our department and will be held on September 14–15, 2023. The deadline for registration is June 25, 2023.

Publikováno 18.9.2022

Výstava „Tajemství jména“

Katedra analytické chemie a Knihovna chemie Vás zvou na výstavu věnovanou poznání osudů těch, kteří zanechali v chemické laboratoři trvalou stopu. Výstava je otevřena denně v prostorách Knihovny chemie, Hlavova 8, Praha 2. Vstup volný.

Publikováno 8.6.2022

Pozvánka na přednášku pana doc. Karla Novotného dne 28. března 2023

Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Spektroskopie laserem buzeného plazmatu LIBS“. Přednášku prosloví pan doc. Mgr. Karel Novotný, PhD. (Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno) v úterý 28. března 2023 od 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).

Publikováno 21.3.2023

Pozvánka na přednášky paní prof. Dr. Renáty Oriňakové a doc. Dr. Andrey Strakové-Fedorkové dne 22. března 2023

Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášky paní prof. RNDr. Renáty Oriňakové, DrSc. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice) „Elektrochemické sensory pre rýchlu a efektívnu diagnostiku ochorení“ a paní doc. RNDr. Andrey Strakové Fedorkové, PhD. „Li-iónové batérie – nové materiály a ich elektrochemická charakterizácia“. Přednášky proběhnou ve středu 22. března 2023 od 14:00 v Knihovně katedry analytické chemie PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.

Publikováno 17.3.2023

Pozvánka na přednášku pana prof. Františka Švece dne 21. března 2023

Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „(His)story chromatografie: Monolity“, kterou prosloví pan prof. Ing. František Švec, DrSc. (Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové). Přednáška se bude konat v úterý 21. března 2023 od 14:00 v posluchárně CH2 (Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2).

Publikováno 15.3.2023

Pozvánka na přednášku pana prof. Jiřího Barka dne 13. března 2023

Katedra analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické, Místní pobočka České společnosti chemické v Pardubicích Vás srdečně zvou na přednášku „Quo Vadis elektroanalytické chemie“. Přednášku prosloví pan prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (Katedra analytické chemie PřF UK Praha). Přednáška se koná v pondělí 13. března 2023 od 14:00 v posluchárně S6, FCHT UPce, Studentská 573, Pardubice.

Publikováno 9.3.2023

Pozvánka na přednášku pana Dr. René Pfeifera v úterý 14. března 2023

Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické srdečně zvou na přednášku „Nanodiamonds, Biosensors and Their Applications“. Přednášku prosloví pan Dr. Rene Pfeifer, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR Praha) v úterý 14. března 2023 ve 14:00 v posluchárně CH2 (Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2).

Publikováno 8.3.2023

Pozvánka na přednášku pana prof. Karla Ventury dne 7. března 2023

Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické srdečně zvou na přednášku „Příprava vzorků k analýze – extrakční techniky“. Přednášku prosloví pan prof. Ing. Karel Ventura, CSc. (Katedra analytické chemie, Univerzita Pardubice) v úterý 7. března 2023 od 14:00 v posluchárně CH2 Chemického ústavu PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).

Publikováno 28.2.2023

Pozvánka na přednášku paní doc. Lucie Korecké dne 28. února 2023

Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si vás dovolují pozvat na přednášku „Trendy v imunoanalytické diagnostice: ELISA metody vs. POCT senzory”, kterou prosloví paní paní doc. RNDr. Lucie Korecká, Ph.D. (Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra biologických a biochemických věd). Přednáška se koná v úterý 28. února 2023 od 14:00 v posluchárně CH2 Chemického ústavu PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).

Publikováno 23.2.2023

Akce dokumentů