E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


14th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’

We are pleased to cordially invite PhD students of analytical chemistry (and, of course, also those undergraduate students of analytical chemistry who are interested in) to the traditional meeting, to the 14th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’. The conference is organized by our department and will be held on September 20–21, 2018. The main goal of the event is to improve the presentation skills, to provide the floor for discussion and exchange of experiences, and to master the English language of the participants.

Publikováno 7.3.2018

Vynikající umístění řešitelů Středoškolské odborné činnosti z Opavy

Studenti Mendelova gymnázia v Opavě − Jan Stoklasa a Tomáš Wolf − vynikajícím způsobem reprezentovali svoji střední školu i naši katedru, v jejíž laboratořích uskutečňují svůj výzkum, na 40. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ), v oboru Chemie. V okresním kole soutěže získal Jan Stoklasa 1. místo se soutěžní prací „Voltametrické stanovení sloučenin zinku na amalgámové elektrodě“ (školitel doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.) a Tomáš Wolf se umístil na 2. místě se soutěžní prací „Elektroforetické stanovení organických kyselin ve víně“ (školitel RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.). V následujícím krajském kole soutěže si pak studenti svá umístění na stupních vítězů vzájemně vyměnili a Tomáš Wolf získal 1. místo a Jan Stoklasa obsadil 2. místo. Oběma studentům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v jejich další cestě soutěží i v jejich následující vědecké činnosti.

Publikováno 22.5.2018

Z úspěchů studentů naší katedry

Grantový projekt GAUK 430214/2014 „Nové elektrochemické DNA biosenzory na bázi nanostrukturovaných materiálů pro vyšetřování poškozujících interakcí organických xenobiotik s DNA“ řešený paní RNDr. Andreou Hájkovou, Ph.D. doktorandkou a nyní již absolventkou naší katedry byl Grantovou radou Univerzity Karlovy vybrán pro prezentaci nejlepších projektů GAUK na konferenci „Kulatý stůl GAUK“. Konference se bude konat dne 10. 4. 2018 od 15 hod. v Modré posluchárně č. 140 v areálu Karolina. Blahopřejeme!

Publikováno 7.3.2018

Z úspěchů studentů naší katedry

Studenti naší katedry nás opět skvěle reprezentovali na dalším ročníku soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu Karla Štulíka 2018“. Studentka navazujícího magisterského studia Bc. Barbora Rumlová získala v této soutěži zvláštní cenu poroty za svoji práci „Vývoj a aplikace iontových zdrojů s mikrofluidním čipem pro hmotnostní spektrometrii“, kterou vypracovala pod vedením doc. RNDr. Josefa Cvačky, Ph.D. Další poděkování za výbornou reprezentaci naší katedry patří i Bc. Martinu Barochovi za prezentaci práce „Stanovení syntetických antioxidantů pomocí HPLC s detektorem z uhlíkové plsti“ a Bc. Barboře Filounové za prezentaci práce „Stanovení heparinu pomocí afinitní kapilární elektroforézy“. Blahopřejeme!

Publikováno 10.2.2018

Publikace naší katedry mezi nejcitovanějšími pracemi Chemických listů

Časopis Chemické listy publikoval článek prof. Bohumila Kratochvíla, přinášející zajímavé informace z historie tohoto nejstaršího českého chemického časopisu, jenž letos vstupuje do 112. ročníku. Je zajímavé, že mezi nejcitovanějšími pracemi (jak historicky, tak za období 2007–2017) jsou publikace autorů z naší katedry.

Publikováno 1.2.2018

Seminář „Moderní elektroanalytické metody“ dne 14.2.2018

Zveme na seminář firmy Metrohm „Moderní elektroanalytické metody“ dne 14. února 2018 v posluchárně CH 2 na PřF UK. Pořádají Česká společnost chemická, Odborná skupina analytické chemie a Odborná skupina elektrochemie, Katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, za laskavého sponzorování firmy Metrohm Česká Republika.

Publikováno 30.1.2018

Z úspěchů studentů naší katedry

Mgr. Lukáš Taraba, student doktorského studia naší katedry, získal na konferenci 2nd International Caparica Christmas Congress on Translational Chemistry, která se konala 4.–7. 12. 2017 ve městě Caparica v Portugalsku, ocenění za nejlepší poster s příspěvkem: Modulated retention of neutral hydrophobic solutes on charged polyaniline silica stationary phase by change of mobile phase pH. Blahopřejeme.

Publikováno 11.12.2017

Úspěšná účast studentů naší katedry na 19. Slovenské studentské vědecké konferenci

Dne 9. listopadu 2017 se tři studenti naší katedry zúčastnili 19. ročníku Studentské vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané Slovenskou technickou Univerzitou, Fakultou chemické a potravinářské technologie v Bratislavě. Naši studenti obsadili následující umístění: a) Sekce Analytické separační metody 3. místo: Bc. Barbora Filounová (Stanovení heparinu pomocí afinitní kapilární elektroforézy. Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.). Účast: Martin Baroch (Využití uhlíkové plsti jako coulometrického .detektoru pro HPLC analýzu fenolických antioxidantů Vedoucí práce: RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.) b) Sekce Analytická chemie Účast: Michal Nedvěd (Planární a nanostrukturované bórem dopované diamantové elektrody pro elektroanalýzu. Vedoucí práce: RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.) Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci katedry.

Publikováno 19.11.2017

Z úspěchů studentů naší katedry

Mgr. Jan Rejšek, student naší katedry, získal na 69. sjezdu české a Slovenské chemické společnosti vynikající 3. místo v soutěži o cenu firmy Shimadzu. Blahopřejeme.

Publikováno 21.9.2017

Akce dokumentů