E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


17th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’ 2021

We are pleased to cordially invite PhD students of analytical chemistry (and, of course, also those undergraduate students of analytical chemistry who are interested in) to the traditional meeting, to the 17th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’. The conference is organized by our department and will be held on September 16–17, 2020. The main goal of the event is to improve the presentation skills, to provide the floor for discussion and exchange of experiences, and to master the English language of the participants. Although we all hope that the current situation with the COVID epidemic will be overcome as soon as possible and the conference will take place with in-person presence of the participants, in case the epidemic continues a variant with virtual participation is also prepared (whether in mixed or fully virtual mode).

Publikováno 23.1.2021

Výstava: Chemie a PřF UK – sto let spolu

Chemická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Katedra analytické chemie a Knihovna chemie srdečně zvou na výstavu uspořádanou u příležitosti 100. výročí založení Přírodovědecké fakulty UK. Výstava je otevřena denně v prostorách Knihovny chemie, Hlavova 8, Praha 2. Vstup volný.

Publikováno 11.9.2020

Nernst-Cviet Award 2021

The ceremonial seminar “Separation Methods from the East-West Point of View: Nernst-Cviet Award 2021” is organized by the Analytical Chemistry and Chromatography and Electrophoresis Divisions of the Czech Chemical Society, European Society for Separation Science, Faculty of Science of Charles University, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Czech Academy of Sciences. Friday, June 25, 2021, 14.00, Faculty of Science, Institute of Chemistry, Hlavova 2030/8, Prague 2, Lecture room CH2.

Publikováno 16.6.2021

Seminář firmy Metrohm „Moderní elektroanalytické metody“ dne 23.6.2021

Katedra analytické chemie PřF UK, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Česká společnost chemická, Odborná skupina analytické chemie a Odborná skupina elektrochemie, za laskavého sponzorování firmy Metrohm Česká republika, s.r.o. a pod záštitou Divize analytické chemie Evropské chemické společnosti Vás srdečně zvou na on-line semniář „Moderní elektroanalytické metody“ dne 23.6.2021. Akce se se koná pod záštitou rektora VŠCHT Praha prof. P. Matějky a děkana PřF UK prof. J. Zimy v rámci oslav 10. výročí působení firmy Metrohm CZ.

Publikováno 10.6.2021

Z úspěchů studentů naší katedry

Postgraduální studentka naší katedry Mgr. Simona Baluchová byla mezi třemi nominovanými na 20th Interdisciplinary Meeting of Young Life Scientists v sekci „Materials Science for Life“ na cenu za nejlepší ústní prezentaci za svůj příspěvek nazvaný „Structured architectures of boron-doped diamond for neuroscience“. Toto setkání sponzorované firmou Merck pořádá každoročně Ústav organické chemie a biochemie AV ČR ve spolupráci s Českou společností pro chemii a biochemii a Českou společností chemickou pro prezentaci výsledků doktorských studentů a postdoků v oblastech chemie, biochemie, molekulární biologie a biomateriálů. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší katedry a UNESCO laboratoře elektrochemie životního prostředí.

Publikováno 24.5.2021

Rozhovor s RNDr. Tomášem Křížkem, Ph.D. – laureátem Studentského velemloka

Cenu velemloka za nejlepší mimosekční předmět dostal letos RNDr. Tomáš Křížek Ph.D. (*1989) za jeho přednášku “Prezentace a veřejné projevy”. Na katedře analytické chemie také vede cvičení z analytické chemie. Na analytickou chemii se zaměřuje i jeho výzkum. Jako popularizátor vědy se také účastní projektu Začni (si) s přírodovědou. Problematice veřejného projevu se věnuje i mimo školu, je totiž součástí týmu, který vede klub Bohemian Toastmasters.

Publikováno 24.5.2021

Z úspěchů členů naší katedry

I ve složité době pandemických omezení se naše katedra snaží důstojně reprezentovat českou analytickou chemii na mezinárodním fóru. O úspěšnosti této snahy svědčí zvané přednášky člena naší katedry pana prof. RNDr. Jiřího Barka, CSc. na řadě významných mezinárodních konferencí, jako je 12th International Conference on Istrumental Methods of Analysis (20 September 2021 Thessaloniki, Greece) nebo 18th International Symposium on Electroanalytical Chemistry (August 24-27, 2021, Changchun, China).

Publikováno 12.5.2021

Pozvánka na přednášku pana prof. RNDr. Omara Šerého, Ph.D.

Oddělení analytické chemie Ústavu chemie PřF Masarykovy univerzity srdečně zve na on-line přednášku pana prof. RNDr. Omara Šerého, Ph.D. na téma „Koronavirus SARS-CoV-2 a COVID-19: biologie, patogeneze, diagnostika a léčba“. Přednáška se uskuteční prostřednitctvím platformy Microsoft Teams ve čtvrtek 13. 5.2021 od 14:00. Spolupořadatelem přednášky je Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické.

Publikováno 12.5.2021

Pozvánka na habilitační přednášku paní RNDr. Lucie Korecké, Ph.D.

Katedra biochemie PřF Univerzity Palackého v Olomouci si dovoluje pozvat k účasti na přednášce před odbornou veřejností v rámci habilitačního řízení v oboru Biochemie, kterou přednese RNDr. Lucie Korecká, Ph.D na téma „Enzymy a nanomateriály – nové trendy v imunoanalytických metodách“. Přednáška proběhne pouze online formou dne 19.5.2021 v 10:00 hodin prostřednictvím platformy MS Teams.

Publikováno 11.5.2021

Pozvánka na veřejnou habilitační přednášku pana Dr. Zbynka Hegera

Katedra analytické chemie a Katedra biochemie PřF UK a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na veřejnou habilitační přednášku pana Mgr. Zbynka Hegera, Ph.D. (Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně) na téma „Nanomateriály jako nástroj pro cílený transport léčiv“. Přednáška proběhne on-line ve středu 5. května 2021 od 14:00.

Publikováno 28.4.2021

Z úspěchů členů naší katedry

Člen naší katedry, pan RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D., získal cenu „Studentský velemlok“, kterým je na naší fakultě každoročně oceňována pedagogická činnost. Blahopřejeme!

Publikováno 26.4.2021

Spring Electrochemical Meeting 2021

Workshop, určený především studentům se zájem o elektrochemii a mladým elektrochemikům do 35 let proběhne 20. května 2021 od 10:00 on-line prostřednictvím Google Meet. Přihlaste se a zúčastněte zajímavého programu, včetně soutěže o nejlepší příspěvek. Registrace je bezplatná, registrovat se je možné do 7. května 2021.

Publikováno 15.4.2021

Akce dokumentů