E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


16th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’ 2020

We are pleased to cordially invite PhD students of analytical chemistry (and, of course, also those undergraduate students of analytical chemistry who are interested in) to the traditional meeting, to the 15th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’. The conference is organized by our department and will be held on September 17–18, 2020. The main goal of the event is to improve the presentation skills, to provide the floor for discussion and exchange of experiences, and to master the English language of the participants.

Publikováno 21.2.2020

Z úspěchů členů naší katedry

I v době koronaviru jsou členové naší katedry zváni na virtuální plenární přednášky v rámci významných zahraničních konferencí. V rámci 32. národního kongresu Turecké chemické společnosti tak vystoupí prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. Blahopřejeme.

Publikováno 23.6.2020

Z úspěchů studentů naší katedry: Vynikající umístění v soutěži „O cenu Karla Štulíka“

Ve dnech 12. a 13. února 2020 proběhla na naší fakultě celostátní soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu Karla Štulíka 2020“. První místi soutěže získala studentka naší katedry Bc. Jitka Máchalová za práci „Stresové testování stability canagliflozinu“. Dalším úspěchem byla zvláštní cena poroty, podporovaná firmou Metrohm.cz, za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru elektroanalytická chemie, kterou získal opět student naší katedry Bc. Pavel Dvořák za práci „Stanovení formaldehydu v dřevěných výrobcích pomocí mikroextrakce z difundujícího plynu s následnou elektrochemickou detekcí na sítotiskových uhlíkových elektrodách“. Oběma oceněným blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší katedry.

Publikováno 16.2.2020

VIII. potlach o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie

Katedra analytické chemie PřF UK, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i, a Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s odbornými skupinami Analytické chemie a Elektrochemie České společnosti chemické a Metrohm Česká republika s.r.o. si vás dovolují pozvat na neformální seminář Potlach č. VIII o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie aneb pojďme společně lépe rozumět tomu, co děláme. Seminář proběhne v úterý 18. února 2020 od 10:00 do zhruba 16:00 posluchárně Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i., Dolejškova 2155/3, Praha 8.

Publikováno 31.1.2020

Program semináře firmy Metrohm Moderní elektroanalytické metody dne 5.2.2020 v posluchárně CH 2

Seminář se koná pod záštitou děkana PřF UK v rámci oslav 100. výročí založení PřF UK a pod záštitou Divize analytické chemie Evropské chemické společnosti. Pořádají: Česká společnost chemická (Odborná skupina analytické chemie a Odborná skupina elektrochemie), Katedra analytické chemie PřF UK a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR za laskavého sponzorování firmy Metrohm Česká republika, s.r.o.

Publikováno 30.1.2020

Pozvánka na přednášku prof. Daniela Mandlera

Katedra analytické chemie PřF UK a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku z cyklu „Quo vadis chemie“ věnovanou 100. výročí založení PřF UK. Přednášku „Electrochemistry – quo vadis?“ prosloví prof. Daniel Mandler (Hebrew University of Jerusalem) v pondělí 3. února 2020 ve 14:00 v Knihovně katedry analytické chemie PřF UK, Hlavova 7, Praha 2 (přízemí vlevo, č. dveří 117).

Publikováno 28.1.2020

Chemické listy ke 100. výročí založení PřF UK

Právě vyšlo první letošní číslo Chemických listů, které obsahuje články věnované 100. výroční založení naší fakulty. Kromě úvodníku z pera děkana PřF UK pana prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc, se v čísle můžete začíst do řady zajímavých článků spojených či věnovaných významnému výročí naší fakulty. Naší katedry se mimo jiné dotýká článek „Analytická chemie na Univerzitě Karlově před rokem 1920“.

Publikováno 27.1.2020

Ocenění členů naší katedry

U příležitosti 60. výročí udělení Nobelovy ceny prof. Jaroslavu Heyrovskému byly děkanem PřF UK prof. RNDr. Jiřím Zimou, CSc., předány významným chemikům Pamětní medaile PřF UK. Ocenění se dostalo i zástupcům naší katedry prof. Jiřímu Barkovi a prof. Františku Opekarovi. Blahopřejeme.

Publikováno 10.12.2019

Akce dokumentů