E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNews


13th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’

It is our pleasure to cordially invite PhD students of analytical chemistry (and, of course, also those undergraduate students of analytical chemistry who are interested in) to participate in the 13th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’ which will take place on September 21–22, 2017, at the Institute of Chemistry, Faculty of Science, Charles University in Prague.

Publikováno 17.2.2017

Z úspěchů členů naší katedry

Prof. RNDr. Jír Barek, CSc. byl jmenován mezinárodním peer review pro Slovak Research and Developement Agency. Blahopřejeme!

Publikováno 21.2.2017

Z úspěchů studentů naší katedry

Studentka 1. ročníku navazujícího magisterského studia analytické chemie Bc. Eva Martínková získala za práci „Studie interakce protaminu s heparinem a její využitelnosti v kapilární elektroforéze“ zvláštní cenu poroty v soutěži o Cenu Karla Štulíka 2017 za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie. Blahopřejeme.

Publikováno 9.2.2017

Cena Karla Štulíka 2017

Ve dnech 8.–9. února 2017 proběhne na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích další kolo soutěže o Cenu Karla Štulika za nejlepší práci v oboru analytické chemie pro studenty bakalářského a magisterského studia. Neváhejte s přihláškou.

Publikováno 14.12.2016

Studenti naší katedry dne 9. listopadu 2016 výborně reprezentovali na 18. Slovenské studentské vědecké konferenci

Naši studenti obsadili následující umístění: a) Sekce Analytické separační metody 3. místo: Kateřina Čokrtová (Vliv aniontů základního elektrolytu na markery elektroosmotického toku v kapilární elektroforéze. Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.) Účast: Tereza Kolečkářová (Vliv draselných kationtů na základní linii v kapilární elektroforéze. Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.) b) Sekce Analytická chemie Účast: Diana Shanelle Habániková (Elektrochemická oxidácia kyseliny cholovej a deoxycholovej na tuhých elektroódach. Vedoucí práce: RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.) Výsledky celé soutěže jsou k nahlédnutí na webových stránkách STÚ http://www.fchpt.stuba.sk/sk/diani-na-fchpt/aktuality/vysledky-18.-studentskej-vedeckej-konferencie.html?page_id=4009#s1 Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci katedry

Publikováno 12.11.2016

Z úspěchů členů naší katedry

Prof. Barek byl u příležitosti 120. výročí založení Tomské Polytechnické Univerzity, jedné z nejvýše hodnocených ruských vysokých škol, vyznamenán pamětní medailí za dlouholetou úspěšnou mezinárodní spolupráci s touto instituci.

Publikováno 19.5.2016

Z úspěchů členů naší katedry

Na generálním shromáždění European Chemistry Thematic Network Association (sdružení téměř 200 evropských univerzit vyučujících chemii) v Gdaňsku byl prof. Barek jednomyslně zvolen členem Label Committee, které zodpovídá ze udělování práva propůjčovat tituly Chemistry Eurobachelor, Chemistry Eurolabel a Chemistry Euro PhD.

Publikováno 28.4.2016

Z úspěchů členů naší katedry

Doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. z týmu elektrochemických analytických metod získal prestižní ocenění Mezinárodní elektrochemické společnosti (International Society of Electrochemistry) "Electrochimica Acta Travel Award for Young Electrochemists" na podporu své aktivní účasti na 67. výroční konferenci Mezinárodní elektrochemické společnosti pořádané v srpnu letošního roku v nizozemském městě Haag. Na konferenci bude přednesen příspěvek s názvem "Artificial Cell – An Integrated In Vitro Model Based on Specific Electrochemical Biosensing Systems". Blahopřejeme!

Publikováno 6.4.2016

Z úspěchů členů naší katedry

Prof. RNDr. Jiřímu Barkovi, CSc. byla 2. března 2016 udělena medaile Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za jeho dlouhodobou spolupráci v oblasti analytické chemie. Blahopřejeme.

Publikováno 3.3.2016

Z úspěchů členů naší katedry

Mgr. Andrea Hájková získala dne 10. února 2016 prestižní Cenu firmy Metrohm za nejlepší práci mladého elektroanalytického chemika do 35 let v roce 2015. Blahopřejeme.

Publikováno 19.2.2016

Akce dokumentů