E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Slavnostní prezentace překladu učebnice Analytická chemie

Katedra analytické chemie ve spolupráci s Knihovnou chemie PřF UK a Centrem informačních služeb VŠCHT Praha si dovoluje srdečně pozvat na slavnostní prezentaci překladu světově proslulé učebnice analytické chemie Douglase A. Skooga, Donalda M. Westa a kol. Překlad je dílem týmu členů naší katedry (K. Nesměrák, V. Červený, T. Křížek a E. Nováková). Prezentace proběhne v Knihovně chemie PřF UK ve čtvrtek 21. listopadu 2019 ve 13:00. Zároveň bude zahájen prodej publikace (pro studenty za zvýhodněnou cenu proti ISIC). Těšíme se na Vás!

Publikováno 3.11.2019

Z úspěchů studentů naší katedry

Studenti naší Katedry analytické chemie úspěšně reprezentovali PřF UK na 21. studentské vědecké konferenci s mezinárodní účastí „Chemie a technologie pro život“ pořádané na Fakultě chemické a potravinářské technologie Slovenské technické university v Bratislavě dne 6. listopadu 2019. V sekci Analytické separační metody obsadila Bc. Jitka Máchalová (školitel Dr. Křížek) 3. místo a v sekci Elektroanalytická chemie se Bc. Eva Bláhová (školitelka Dr. Schwarzová) umístila na bodovaném 5. místě. Děkujeme i dalším studentům katedry Bc. Nikole Hennhoferové a Bc. Adéle Zárybnické za reprezentaci. Všem studentům gratulujeme!

Publikováno 11.11.2019

Z ocenění členů naší katedry

Jeho Magnificence prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy udělil na základě rozhodnutí Kolegia rektora UK panu prof. RNDr. Jiřímu Barkovi, CSc., členu naší katedry, Stříbrnou medaili Univerzity Karlovy „za významné celoživotní dílo v oboru analytické chemie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK“. Blahopřejeme!

Publikováno 1.11.2019

Ocenění člena naší katedry

Pan prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., byl ceněn Slovenskou chemickou společností při Slovenské akademii věd udělením čestného členství za svoje zásluhy o rozvoj chemie a spolupráce České společnosti chemické a Slovenské chemické společnosti. Blahopřejeme.

Publikováno 26.10.2019

Pozvánka na přednášku Prof. Dr. habil. Freda Lisdata „Label-Free Sensing Strategies Using Impedance Spectroscopy, SPR and Protein Electrochemistry“

Katedra analytické chemie ve spolupráci s Českou chemickou společností, Ústavem fyzikální chemie AV ČR a frmou Metrohm Vás srdečně zvou na Heyrovsky-Ilkovic-Nernst-Lecture pana Prof. Dr. habil. Freda Lisdata, která se uskuteční v rámci série přednášek Quo Vadis Chemie v úterý 22. října 2019 od 14:00 v posluchárně CH2.

Publikováno 12.10.2019

Z úspěchů členů naší katedry

Pan prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. byl jmenován členem Administrative Council of European Chemistry Thematic Network Association (Administrativní rada Evropské chemické tematické sítě), řídícího orgánu sdružení téměř dvou set evropských vysokých škol vyučujících chemii. Blahopřejeme.

Publikováno 29.9.2019

Z úspěchu členů naší katedry

Doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. z týmu elektrochemických analytických metod získal hned dvě prestižní ocenění „Top Peer Reviewer 2019“ společnosti Clarivate Analytics, která mimo jiné provozuje akademické služby Web of Science a Publons. Tato ocenění jsou udělována v rámci týdne „Peer Review Week“ (letos probíhá ve dnech 16.–20.9.2019) význačným recenzentům vědeckých článků (nejlepšímu 1 % z nich). Doc. Vyskočil získal ocenění v oblasti chemických časopisů a mezioborových časopisů a spolu s oceněními „Sentinel of Science Award 2016“ a „Publons Peer Review Award 2017“ se jedná již o jeho čtvrté ocenění. Blahopřejeme!

Publikováno 18.9.2019

Akce dokumentů