E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Výstava ἀνάλυσις publikací katedry analytické chemie PřF UK

Katedra analytické chemie PřF UK a Knihovna chemie PřF UK vás srdečně zvou na výstavu publikací (a nejen publikací) Katedry analytické chemie, která se koná v prostorách studovny Knihovny chemie PřF UK, Hlavova 8, Praha 2 od 14. prosince 2017. Slavnostní zahájení 14. prosince 2017 od 13:00.

Publikováno 13.12.2017

Z úspěchů studentů naší katedry

Mgr. Lukáš Taraba, student doktorského studia naší katedry, získal na konferenci 2nd International Caparica Christmas Congress on Translational Chemistry, která se konala 4.–7. 12. 2017 ve městě Caparica v Portugalsku, ocenění za nejlepší poster s příspěvkem: Modulated retention of neutral hydrophobic solutes on charged polyaniline silica stationary phase by change of mobile phase pH. Blahopřejeme.

Publikováno 11.12.2017

Úspěšná účast studentů naší katedry na 19. Slovenské studentské vědecké konferenci

Dne 9. listopadu 2017 se tři studenti naší katedry zúčastnili 19. ročníku Studentské vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané Slovenskou technickou Univerzitou, Fakultou chemické a potravinářské technologie v Bratislavě. Naši studenti obsadili následující umístění: a) Sekce Analytické separační metody 3. místo: Bc. Barbora Filounová (Stanovení heparinu pomocí afinitní kapilární elektroforézy. Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.). Účast: Martin Baroch (Využití uhlíkové plsti jako coulometrického .detektoru pro HPLC analýzu fenolických antioxidantů Vedoucí práce: RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.) b) Sekce Analytická chemie Účast: Michal Nedvěd (Planární a nanostrukturované bórem dopované diamantové elektrody pro elektroanalýzu. Vedoucí práce: RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.) Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci katedry.

Publikováno 19.11.2017

Z úspěchů studentů naší katedry

Mgr. Jan Rejšek, student naší katedry, získal na 69. sjezdu české a Slovenské chemické společnosti vynikající 3. místo v soutěži o cenu firmy Shimadzu. Blahopřejeme.

Publikováno 21.9.2017

Z historie analytické chemie

V právě vycházejícím čísle časopisu The Analytical Scientist (9/2017) vzpomíná prof. dr. Eva Smolková na počátky separačních metod na naší katedře.

Publikováno 18.9.2017

Potlach č. III o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie

Neformální seminář o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie se uskuteční čtvrtek dne 7. září 2017 od 9:30 do 16:00 v posluchárně C1 budovy HB Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, Studentská 573, Pardubice. Detailní program je v příloze.

Publikováno 9.8.2017

Právě vyšlo konferenční číslo Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly

Právě vyšlé číslo mezinárodního časopisu Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly přináší vybrané příspěvky, které byly presentovány na loňské 12. studentské konferenci “Modern Analytical Chemistry”, každoročně pořádané naší katedrou. Mezi příspěvky je i devět prací našich studentů.

Publikováno 5.8.2017

Prof. Jiřímu Barkovi se dostalo významné mezinárodní pocty

Na 46. Světovém chemickém kongresu IUPAC v brazilském Sao Paulo byl s účinností od 1. ledna 2018 jmenován přidruženým členem řídícího výboru Divize analytické chemie Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii člen katedry analytické chemie prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., vedoucí UNESCO Laboratoře elektrochemie životního prostředí při katedře analytické chemie PřF UK. Gratulujeme, pane profesore!

Publikováno 21.7.2017

Z úspěchů členů naší katedry

Doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. z týmu elektrochemických analytických metod získal prestižní ocenění časopisu Catalysts za nejlepší přednášku přednesenou na 22. setkání Portugalské elektrochemické společnosti (Sociedade Portuguesa de Electroquímica), které se konalo ve dnech 19. - 22. června 2017 v univerzitním městě Ponta Delgada na Azorských ostrovech. Ocenění získal za příspěvek s názvem „Elektrochemická detekce poškození DNA vyvolaného hydroxylovými radikály vznikajícími při reakcích různých forem železa“ (Electrochemical Detection of DNA Damage Induced by Hydroxyl Radicals Originating from Reactions of Various Species of Iron). Blahopřejeme!

Publikováno 23.6.2017

Akce dokumentů