E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


15th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’ 2019

We are pleased to cordially invite PhD students of analytical chemistry (and, of course, also those undergraduate students of analytical chemistry who are interested in) to the traditional meeting, to the 15th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’. The conference is organized by our department and will be held on September 19–20, 2019. The main goal of the event is to improve the presentation skills, to provide the floor for discussion and exchange of experiences, and to master the English language of the participants.

Publikováno 7.3.2018

Z úspěchů studentů naší katedry

Mgr. Petra Vaňkátová, studentka naší katedry, získala se svým posterem „Ultra performance chromatographic methods for optical purity control of chiral liquid crystals“ třetí místo v soutěži posterů na mezinárodní konferenci 15th European Conference on Liquid Crystals ve Wroclavi. Blahopřejeme.

Publikováno 9.7.2019

Zahraniční host na naší katedře

Katedru analytické chemie PřF UK navštívil prof. Paulo Sérgio Duque de Brito z Instituto Politécnico de Portalegre (Portugalsko) a informoval o zaměření svého pracoviště a moznostech spolupráce.

Publikováno 26.5.2019

Z úspěchů studentů naší katedry

Mgr. Simona Baluchová z UNESCO Laboratoře elektrochemie životního prostředí, Katedry analytické chemie PřF UK získala ocenění za nejlepší ústní prezentaci na studentské konferenci „VII Doctoral Symposium on Chemistry in Lodz“ v Polsku, která přeběhla ve dnech 9. a 10. května 2019. Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci katedry.

Publikováno 17.5.2019

Z úspěchů členů naší katedry

Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., byl jmenován členem vědecké rady Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pro období od 4. dubna 2019 do 2. dubna 2023. Blahopřejeme.

Publikováno 16.5.2019

Z úspěchů členů naší katedry

Člen naší katedry, Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., byl jmenován členem redakční rady prestižního časopisu Sensors. Blahopřejeme.

Publikováno 10.5.2019

Z úspěchů studentů naší katedry

Ve dnech 10. až 12. dubna 2019 se konala v Českých Budějovicích mezinárodní studentská konference 2nd Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry (CBSEC). Účastnilo se jí dvacet doktorandů studujících v Praze, Brně, Regensburgu, Waldheimu a Krakově. První místo v soutěži o nejlepší přednesený příspěvek získal Mgr. Jan Klouda (na fotografii uprostřed) z naší katedry za přednášku nazvanou Voltammetric determination of Smith-Lemli-Opitz syndrome biomarker 7 dehydrocholesterol (vedoucí práce: RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.). Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci katedry.

Publikováno 2.5.2019

Přednáška prof. Christophera Bretta, prezidenta IUPAC

V úterý 30. dubna 2019 zazní v posluchárně CH2 (Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2) přednáška prezidenta IUPAC pana prof. Christophera M. A. Brett, DPhil., DSc. s názvem „Nanomaterial and Polymer-Modified Electrodes Prepared in Deep Eutectic Solvents for Sensors and Biosensors“. Srdečně zveme k účasti na této mimořádné přednášce!

Publikováno 8.4.2019

Z úspěchů členů naší katedry

Prof. J. Barek byl jmenován členem vědecké rady Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na období od 1. dubna 2019 do 31. března 2023. Blahopřejeme.

Publikováno 26.3.2019

XXXIX. Moderní elektrochemické metody · Jetřichovice 2019

Srdečně vás zveme k účasti na XXXIX. ročníku mezinárodní konference „Moderní Elektrochemické Metody (MEM)“, která se tradičně koná v Jetřichovicích u Děčína. V tomto roce konference proběhne ve dnech 20.–24. května 2019 za odborné spolupráce Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., Brno a UNESCO laboratoře elektrochemie životního prostředí, Katedry analytické chemie, PřF UK, Praha. Těšíme se na Vás.

Publikováno 2.3.2019

Akce dokumentů