E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


13th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’

It is our pleasure to cordially invite PhD students of analytical chemistry (and, of course, also those undergraduate students of analytical chemistry who are interested in) to participate in the 13th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’ which will take place on September 21–22, 2017, at the Institute of Chemistry, Faculty of Science, Charles University in Prague.

Publikováno 17.2.2017

Potlach č. III o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie

Neformální seminář o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie se uskuteční čtvrtek dne 7. září 2017 od 9:30 do 16:00 v posluchárně C1 budovy HB Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, Studentská 573, Pardubice. Detailní program je v příloze.

Publikováno 9.8.2017

Právě vyšlo konferenční číslo Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly

Právě vyšlé číslo mezinárodního časopisu Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly přináší vybrané příspěvky, které byly presentovány na loňské 12. studentské konferenci “Modern Analytical Chemistry”, každoročně pořádané naší katedrou. Mezi příspěvky je i devět prací našich studentů.

Publikováno 5.8.2017

Prof. Jiřímu Barkovi se dostalo významné mezinárodní pocty

Na 46. Světovém chemickém kongresu IUPAC v brazilském Sao Paulo byl s účinností od 1. ledna 2018 jmenován přidruženým členem řídícího výboru Divize analytické chemie Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii člen katedry analytické chemie prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., vedoucí UNESCO Laboratoře elektrochemie životního prostředí při katedře analytické chemie PřF UK. Gratulujeme, pane profesore!

Publikováno 21.7.2017

Z úspěchů členů naší katedry

Doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. z týmu elektrochemických analytických metod získal prestižní ocenění časopisu Catalysts za nejlepší přednášku přednesenou na 22. setkání Portugalské elektrochemické společnosti (Sociedade Portuguesa de Electroquímica), které se konalo ve dnech 19. - 22. června 2017 v univerzitním městě Ponta Delgada na Azorských ostrovech. Ocenění získal za příspěvek s názvem „Elektrochemická detekce poškození DNA vyvolaného hydroxylovými radikály vznikajícími při reakcích různých forem železa“ (Electrochemical Detection of DNA Damage Induced by Hydroxyl Radicals Originating from Reactions of Various Species of Iron). Blahopřejeme!

Publikováno 23.6.2017

XXXVII. Moderní elektrochemické metody (Jetřichovice 2017)

37. ročník mezinárodní konference „Moderní Elektrochemické Metody (MEM)“, která se koná tradičně v Jetřichovicích u Děčína je letos pořádán 15.–19. května 2017 za odborné spolupráce Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., Brno a UNESCO laboratoře elektrochemie životního prostředí, Katedry analytické chemie, PřF UK, Praha. Těšíme se na Vás.

Publikováno 11.3.2017

Z úspěchů členů naší katedry

Prof. RNDr. Jír Barek, CSc. byl jmenován mezinárodním peer review pro Slovak Research and Developement Agency. Blahopřejeme!

Publikováno 21.2.2017

Z úspěchů studentů naší katedry

Studentka 1. ročníku navazujícího magisterského studia analytické chemie Bc. Eva Martínková získala za práci „Studie interakce protaminu s heparinem a její využitelnosti v kapilární elektroforéze“ zvláštní cenu poroty v soutěži o Cenu Karla Štulíka 2017 za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie. Blahopřejeme.

Publikováno 9.2.2017

Cena Karla Štulíka 2017

Ve dnech 8.–9. února 2017 proběhne na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích další kolo soutěže o Cenu Karla Štulika za nejlepší práci v oboru analytické chemie pro studenty bakalářského a magisterského studia. Neváhejte s přihláškou.

Publikováno 14.12.2016

Studenti naší katedry dne 9. listopadu 2016 výborně reprezentovali na 18. Slovenské studentské vědecké konferenci

Naši studenti obsadili následující umístění: a) Sekce Analytické separační metody 3. místo: Kateřina Čokrtová (Vliv aniontů základního elektrolytu na markery elektroosmotického toku v kapilární elektroforéze. Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.) Účast: Tereza Kolečkářová (Vliv draselných kationtů na základní linii v kapilární elektroforéze. Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.) b) Sekce Analytická chemie Účast: Diana Shanelle Habániková (Elektrochemická oxidácia kyseliny cholovej a deoxycholovej na tuhých elektroódach. Vedoucí práce: RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.) Výsledky celé soutěže jsou k nahlédnutí na webových stránkách STÚ http://www.fchpt.stuba.sk/sk/diani-na-fchpt/aktuality/vysledky-18.-studentskej-vedeckej-konferencie.html?page_id=4009#s1 Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci katedry

Publikováno 12.11.2016

Akce dokumentů