E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


15th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’ 2019

We are pleased to cordially invite PhD students of analytical chemistry (and, of course, also those undergraduate students of analytical chemistry who are interested in) to the traditional meeting, to the 15th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’. The conference is organized by our department and will be held on September 19–20, 2019. The main goal of the event is to improve the presentation skills, to provide the floor for discussion and exchange of experiences, and to master the English language of the participants.

Publikováno 7.3.2018

Přednáška prof. Christophera Bretta, prezidenta IUPAC

V úterý 30. dubna 2019 zazní v posluchárně CH2 (Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2) přednáška prezidenta IUPAC pana prof. Christophera M. A. Brett, DPhil., DSc. s názvem „Nanomaterial and Polymer-Modified Electrodes Prepared in Deep Eutectic Solvents for Sensors and Biosensors“. Srdečně zveme k účasti na této mimořádné přednášce!

Publikováno 8.4.2019

Z úspěchů členů naší katedry

Prof. J. Barek byl jmenován členem vědecké rady Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na období od 1. dubna 2019 do 31. března 2023. Blahopřejeme.

Publikováno 26.3.2019

XXXIX. Moderní elektrochemické metody · Jetřichovice 2019

Srdečně vás zveme k účasti na XXXIX. ročníku mezinárodní konference „Moderní Elektrochemické Metody (MEM)“, která se tradičně koná v Jetřichovicích u Děčína. V tomto roce konference proběhne ve dnech 20.–24. května 2019 za odborné spolupráce Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., Brno a UNESCO laboratoře elektrochemie životního prostředí, Katedry analytické chemie, PřF UK, Praha. Těšíme se na Vás.

Publikováno 2.3.2019

Z úspěchů studentů naší katedry

Mgr. Simona Baluchová z UNESCO Laboratoře elektrochemie životního prostředí, Katedry analytické chemie PřF UK získala Cenu Metrohm za nejlepší publikaci mladého elektroanalytického chemika v roce 2018. Blahopřejeme.

Publikováno 28.2.2019

Cena Shimadzu 2019

Přihlašte se do soutěže pro mladé vědecké pracovníky Cena Shimadzu 2019, podrobnosti jsou uvedeny v příloze. Termín je 15. května 2019.

Publikováno 18.2.2019

Prof. Barek oceněn časopisem Electrochimica Acta

Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. byl oceněn reakcí významného mezinárodního časopisu Electrochimica Acta za svoje vynikající recenzní posudky, přispívající zvyšování kvality tohoto respektovaného vědeckého časopisu (IF(2017) = 5,116). Blahopřejeme.

Publikováno 9.1.2019

Pozvánka na přednášku doc. dr. Silke Matysik

Katedra analytické chemie Vás zve na přednášku doc. dr. Silke Matysik (Institute of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, University Hospital Regensburg): Modern Clinical Analysis. Přednáška se uskuteční v úterý 27. listopadu 2018 v od 14:00 posluchárně CH2, Chemický ústav, Přírodovědecká fakulta UK (Hlavova 8, Praha 2).

Publikováno 19.11.2018

Vynikající reprezentace naší katedry na 20. studentské vědecké konferenci

Studenti Katedry analytické chemie PřF UK úspěšně reprezentovali naši fakultu na 20. studentské vědecké konferenci s mezinárodní účastí „Chemie a technologie pro život“, pořádané na Fakultě chemické a potravinářské technologie Slovenské technické university v Bratislavě dne 7. listopadu 2018. V sekci „Analytická chemie“ zvítězil Martin Baroch, Michal Zelenský se umístil na třetím a Kristýna Jelšíková na 5. místě. V sekci „Analytické separační metody“ zvítězila Katarina Molnárová. Gratulujeme!

Publikováno 8.11.2018

Potlach č. V o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie

Katedra analytické chemie PřF UK, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., a Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické a Metrohm Česká republika s.r.o. si Vás dovolují pozvat na neformální seminář „Potlach č. V o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie aneb pojďme společně lépe rozumět tomu, co děláme“.

Publikováno 29.9.2018

Akce dokumentů