E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Výstava: Chemie a PřF UK – sto let spolu

Chemická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Katedra analytické chemie a Knihovna chemie srdečně zvou na výstavu uspořádanou u příležitosti 100. výročí založení Přírodovědecké fakulty UK. Výstava je otevřena denně v prostorách Knihovny chemie, Hlavova 8, Praha 2. Vstup volný.

Publikováno 11.9.2020

Říjnové číslo Chemických listů připomíná 100. výročí založení naší fakulty

Aktuální číslo Chemických listů připomíná letošní 100. výročí založení naší fakulty článkem „Farmaceuti, chemie a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy“, který se věnuje životu a dílu farmaceutů, kteří byli členy akademické obce naší fakulty, a zanechali na ní významnou stopu vědeckou i pedagogickou.

Publikováno 12.10.2020

Zářijové číslo Chemických listů připomíná 100. výročí založení naší fakulty

V nejnovějším čísle Chemických listů vychází hned tři články věnované 100. výročí založení naší fakulty. Prvním je článek Jiřího Barka „Nové směry v oblasti voltametrických a amperometrických senzorů a detektorů“. Druhým pak článek kolektivu Radek Chalupa, Jan Babica a Karel Nesměrák „Historie výuky farmacie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v letech 1920–1950“. Konečně třetím článkem je příspěvek Khristunova E. et al. „Porovnání dvou imunoanalytických metod pro stanovení protilátek proti viru klíšťové encefalitidy“.

Publikováno 11.9.2020

Z úspěchů členů naší katedry

I v době koronaviru jsou členové naší katedry zváni na virtuální plenární přednášky v rámci významných zahraničních konferencí. V rámci 32. národního kongresu Turecké chemické společnosti tak vystoupí prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. Blahopřejeme.

Publikováno 23.6.2020

Z úspěchů studentů naší katedry: Vynikající umístění v soutěži „O cenu Karla Štulíka“

Ve dnech 12. a 13. února 2020 proběhla na naší fakultě celostátní soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu Karla Štulíka 2020“. První místi soutěže získala studentka naší katedry Bc. Jitka Máchalová za práci „Stresové testování stability canagliflozinu“. Dalším úspěchem byla zvláštní cena poroty, podporovaná firmou Metrohm.cz, za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru elektroanalytická chemie, kterou získal opět student naší katedry Bc. Pavel Dvořák za práci „Stanovení formaldehydu v dřevěných výrobcích pomocí mikroextrakce z difundujícího plynu s následnou elektrochemickou detekcí na sítotiskových uhlíkových elektrodách“. Oběma oceněným blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší katedry.

Publikováno 16.2.2020

VIII. potlach o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie

Katedra analytické chemie PřF UK, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i, a Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s odbornými skupinami Analytické chemie a Elektrochemie České společnosti chemické a Metrohm Česká republika s.r.o. si vás dovolují pozvat na neformální seminář Potlach č. VIII o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie aneb pojďme společně lépe rozumět tomu, co děláme. Seminář proběhne v úterý 18. února 2020 od 10:00 do zhruba 16:00 posluchárně Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i., Dolejškova 2155/3, Praha 8.

Publikováno 31.1.2020

Program semináře firmy Metrohm Moderní elektroanalytické metody dne 5.2.2020 v posluchárně CH 2

Seminář se koná pod záštitou děkana PřF UK v rámci oslav 100. výročí založení PřF UK a pod záštitou Divize analytické chemie Evropské chemické společnosti. Pořádají: Česká společnost chemická (Odborná skupina analytické chemie a Odborná skupina elektrochemie), Katedra analytické chemie PřF UK a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR za laskavého sponzorování firmy Metrohm Česká republika, s.r.o.

Publikováno 30.1.2020

Pozvánka na přednášku prof. Daniela Mandlera

Katedra analytické chemie PřF UK a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku z cyklu „Quo vadis chemie“ věnovanou 100. výročí založení PřF UK. Přednášku „Electrochemistry – quo vadis?“ prosloví prof. Daniel Mandler (Hebrew University of Jerusalem) v pondělí 3. února 2020 ve 14:00 v Knihovně katedry analytické chemie PřF UK, Hlavova 7, Praha 2 (přízemí vlevo, č. dveří 117).

Publikováno 28.1.2020

Akce dokumentů