E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníErasmus na katedře

Vyhlášení výběrového řízení studentské mobility programu Erasmus pro akademický rok 2024/2025 (ZS i LS)

Zájemci o studentskou mobilitu v rámci programu ERASMUS+ (zimní a/nebo letní semestr akademického roku 2024/2025) prosím zasílejte požadované podklady pro výběrové řízení na email: jakub.hranicek@natur.cuni.cz nejpozději do soboty 8. března 2024 do 12:00 hodin.

Na základě doručených podkladů bude provedeno výběrové řízení za katedru analytické chemie a jeho výsledky budou odeslány fakultnímu koordinátorovi programu Erasmus.

K výběrovému řízení je nebytné dodat následující podklady:

Pro oba typy pobytu (studijní pobyt / praktická stáž):

  • Motivační dopis (jedna strana formátu A4 v českém nebo anglickém jazyce).
  • Strukturovaný životopis.
  • Výpis studijních výsledků ze SIS, včetně průměru za bakalářské studium a/nebo ukončený úsek (ročník) studia (nižší ročníky bakalářského studia).
  • Vyjádření školitele (mimo 1. a 2. ročník bakalářského studia).

Pro studijní pobyt navíc:

  • Studijní plán (předběžný návrh, včetně informací o zahraničních předmětech) – formulář „Návrh protokolu o studijním plánu“.

Pro praktickou stáž navíc:

  • Předběžná náplň stáže (prosím uvést název konkrétního zahraničního pracoviště (ústav / katedra) a jméno kontaktní osoby zodpovědné za vedení stáže).

Další informace včetně příslušných formulářů lze najít na stránce:

http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student

Koordinátor programu Erasmus: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D., jakub.hranicek@natur.cuni.cz

Akce dokumentů