E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVěda a výzkum

► Seznam výzkumných týmů působících na Chemické sekci


Vědecká práce


věda a výzkumVědecká činnost pracovníků a studentů chemie je motivována současnými potřebami společnosti, k jejichž řešení může chemie přispět. Mezi prioritní, dlouhodobě sledovaná témata patří například:

  • příprava nových biologicky aktivních látek,
  • příprava nových funkčních materiálů pro elektroniku, fotoniku a lékařství,
  • studium a popis biosystémů na molekulární úrovni,
  • návrh metod vhodných pro monitorování stavu životního prostředí,
  • a vývoj postupů pro likvidace ekologických havárií.


Spolupráce


Je typické, že práce výzkumných týmů zcela běžně přesahuje rámec jednotlivých kateder, sekce, fakulty a dokonce i státu.

Chemická sekce aktivně spolupracuje s více než dvěma desítkami zahraničních univerzitních a vědecko-výzkumných pracovišť. Výsledkem této spolupráce jsou publikace v renomovaných odborných časopisech, patenty a přednášky na prestižních konferencích. V rámci zahraničních spoluprací probíhá i výměna vědeckých a pedagogických pracovníků a studentů mezi zúčastněnými pracovišti. Detailní informace o dílčích směrech výzkumu a konkrétních formách spolupráce jsou uvedeny na stránkách jednotlivých kateder.

 

 

Akce dokumentů