E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJan Vrbata


 


Co NEmáme na starost:

Nadále již nemáme na starost uživatelskou podporu v přednáškových místnostech.

Taktéž jsou mimo naši kompetenci veškeré záležitosti související s přihlašováním do fakultních a univerzitních systémů, typicky:

  • E-mail
  • Vzdálený přístup
  • Wi-Fi (Eduroam)
  • CAS, CIS, SIS, ...

Do těchto služeb nemáme žádná oprávnění – pro řešení problémů s nimi spojených kontaktujte, prosím, přímo Centrum informačních technologií (CIT).

Informace o dalších softwarových licencích dostupných na PřF UK naleznete na tomto odkazu (CIT).◄ Záznam v systému "WhoIS" ► 

Kontakt:


Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Budova chemických kateder

Hlavova 2030/8
128 43  Praha 2

2. patro, místnost 356 (půda)

Tel:  +420 22195 1262

Email:  vrbataja@natur.cuni.cz

 

 

Akce dokumentů