E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOdborná praxe - pokyny

Odborná praxe (MO550T02) by měla, během letních prázdnin, zahrnovat 2-3 týdny praxe na pracovišti, kde byste v budoucnu mohli hledat umístění jako absolventi. Charakter práce by se měl blížit činnosti vykonávané středoškolsky vzdělanou silou na tom kterém pracovišti.  Předpokládáme, že tato činnost nebude honorována.  Zároveň jsme požádali školící pracoviště, aby se snažili nabídnout takové podmínky,  aby pro vás praxe neznamenala velkou finanční zátěž.  Nicméně nabízené podmínky skutečně záleží na dobrovolnosti školících pracovišť.

Charakter nabízených prací je velmi různorodý, od laboratorní činnosti, přes pomoc při terénních pracích po práce konstrukčního a projekčního charakteru či správu dat. 

Garantem předmětu Odborná praxe je dr. Petra Innemanová

Chcete-li praxi absolvovat:

1) domluvte se s garantující osobou na školícím pracovišti (viz. nabídka nebo jiné vámi vybrané pracoviště)

2) oznamte to neprodleně  emailem dr. Innemanové a zapište si předmět do SISu. V případě výběru jiného pracoviště než je v nabídce, toto pracoviště musí být garantem předmětu schváleno.

Jednotlivá umístění z nabídky budou rozdělována podle klíče, kdo dřív přijde, vyhrává, přitom rozhodující pro obsazení daného umístění je nahlášení předjednané pozice garantovi.

Zápočet bude  udělován na základě:

1)  zprávy o průběhu praxe předloženou studentem ve formě min. 3 stránkového elaborátu popisujícího kde byl, co dělal (na email dr. Innemanové).

2)  stručné zprávy  pracovníka vykonávajícího dohled nad praktikantem na školícím pracovišti, který potvrdí, že student praxi vykonal a pracoval způsobem alespoň uspokojivým. Toto potvrení školícího pracovníka postačí emailem dr. Innemanové.

S případnými dotazy se na mě neváhejte obrátit.

RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.

NABÍDKA UMÍSTĚNÍ PRO ODBORNOU PRAXI 

(update 06.04.2020)


Smluvní zajištění praxe

SMLOUVA O PRAXI (ke stažení)

1) Smlouvu si stáhněte a vytiskněte 3x (jedno paré pro poskytovatele praxe,  jedno pro studenta, jedno zůstává na fakultě).

2) Opatřete smlouvu těmito podpisy: podpis poskytovatele praxe, váš a dr. Innemanové.

3) Takto připravené smlouvy předejte paní sekretářce, která vyplní průvodku a smlouvy odešle na děkanát k podpisu panem děkanem.  V této fázi je již možné nastoupit na odbornou praxi.

Vzhledem k poměrně náročné proceduře, prosím, jednejte s předstihem.


Má-li vámi vybraná instituce nějakou zavedenou smlouvu o praxi, použijte ji výše uvedeným způsobem. Je však třeba počítat s další časovou rezervou, protože fakultní právník musí smlouvu zkontrolovat.

 

S případnými dotazy se na mě neváhejte obrátit.

RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.

 

 


Akce dokumentů