E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERASMUS a 4EU+

Možnosti ERASMUS na ÚŽP:

MAPA BILATERÁLNÍCH SMLUV uzavřených v rámci programu Erasmus+ vám umožní vyhledat aktuálně platné smlouvy všech kateder napříč celou fakultou. V mapě jsou barevně odlišené puntíky podle sekce, pod kterou byla smlouva uzavřena. ÚŽP  má puntík světle zelené barvy.

 

Počet míst na jednotlivé univerzity je různý a zjistíte ho ze smlouvy. Ty naleznete v SEZNAMU DOHOD, kde jsou smlouvy uzavřené pod ÚŽP na konci tabulky  Sekce Biologie. Nelekejte se, že je u smluv uvedena platnost do roku 2021 - byly EU prodlouženy do 2023/2024.

Kontaktní osoba: Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.

 

Fakultní informace

Základní informace o Erasmus (kde a jak podat přihlášku, jak sestavit studijní plán, jak si zařídit zdravotní pojištění aj.) 

Fakultní rozcestník, kde naleznete odkazy na koordinátory, úřední hodiny kanceláře, různé formuláře aj.)

Webová aplikace pro založení přihlášky včetně přehledu univerzit se kterými máme smlouvu (přihlášení jako v SIS).

 

Evropská aliance 4EU+ 

Univerta Karlova (celá, tj i naše PřF) je v této alianci, kde je propojeno (studijně i výzkumně) 8 evropských univerzit.

Online kurzy
Alianční univerzity pořádají onine kurzy a letní školy, na které se jako student UK můžete přihlásit.  Před začátkem každého semestru jsou všechny potřebné informace a nabídky kurzů a letních škol zveřejňovány na 4EU+ Studentském portálu

Jak vycestovat na partnerskou univerzitu (univerzitní info)
Možností pro mobilitu v rámci aliance je hned několik od dlouhodobé (semestrální či roční pobyt) přes krátkodobou zkušenost (letní škola, workshop, projektové setkání...) a online kurzy včetně kombinace fyzické a virtuální mobility.

Finanční podpora ze zdrojů 4EU+ na mimo-projektové mobility
Mimo-projektové mobility v rámci Aliance 4EU+ jsou takové mobility, které probíhají na partnerských
univerzitách Aliance 4EU+ bez vazby na konkrétní schválený projekt (EDU projekty, SEED4EU+, minigranty atp.). Pro takové mobility je možné žádat o finanční podporu z rozpočtu 4EU+. Maximální možnou dobou pro studentské výjezdy jsou dva měsíce.
 

4EU+ pro studenty je univerztiní web aliance, kde se dozvíte jaké možnosti Aliance studentům nabízí; TL;TR ale jinak informace nezískáte ;-)

 

Akce dokumentů