E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoře

Laboratoř environmentální chemie a analýz půd
LECHAP se skládá ze tří pracovišť: Laboratoř environmentální chemie, Laboratoř instrumentální analýzy a Půdní laboratoř. LECHAP slouží jak pregraduálním, tak postgraduálním studentům k realizaci jejich závěrečných prací a současně k výuce některých předmětů (např. Praktikum z environmentální chemie).
Laboratoř pro studium kvality ovzduší
Laboratoř ochrany vod
Limnologická laboratoř a mikroskopovna
Hydrobiologická stanice Velký Pálenec u Blatné
Laboratoř GIS
Environmentální modelování; geografické a krajinné informační systémy
Centrum environmentálních forenzních věd

Akce dokumentů