E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř ochrany vod

Zodpovědná osoba: Mgr. Jana Načeradská, Ph.D. (naceradska@ih.cas.cz)

Laborantka: Sylva Nováková (novakov2@natur.cuni.cz)

Telefon: 22195 1913

Kde: domeček, přízemí

Laboratoř ochrany vod je vybavena pro rozbory povrchových a pitných vod 
(pH, KNK, CHSK, obsah Fe, Al, Mn, Ca, Mg, sloučenin dusíku, 
fosforečnanů, huminových látek atd.) pro některé technologické testy 
(sklenicová zkouška).

Laboratoř ochrany vod spolupracuje s Ústavem pro hydrodynamiku AV ČR 
v.v.i., na jehož pracovišti probíhá výzkum v oblasti úpravy pitné vody. 
Výzkum je zaměřen zejména na odstraňování přírodních organických látek 
(tzn. huminových látek a látek produkovaných řasami a sinicemi) a 
mikropolutantů.

 

V laboratoři probíhá výuka předmětu Hydrochemie (turnusové cvičení)

 

 

 

 

Akce dokumentů