E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodpora studentů se specifickými potřebami (SSP)

Přírodovědecká fakulta usiluje o zajištění rovných podmínek pro všechny své studenty. Pro radu a pomoc studentům (i uchazečům o studium) se specifickými potřebami jsou k dispozici kontaktní osoby, RNDr. Dana Fialová, Ph.D. a PaedDr. Věra Schatzová, k dispozici jsou též konzultace s psychologem.

V případě jakýkoliv dotazů nebo připomínek ke službám pro studenty se specifickými potřebami na naší fakultě se neváhejte obrátit na kontaktní osoby. Lze i anonymním formulářem zde.

Kontaktní osoby pro studenty se specifickými potřebami

RNDr. Dana Fialová, Ph.D.

E-mail: dana.fialova@natur.cuni.cz
Telefon: 221 951 397
Pracovna: místnost 342 (plán cesty od výtahu), 3. patro, Albertov 6, Praha 2
Konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě

PaedDr. Věra Schätzová

E-mail: vera.schatzova@natur.cuni.cz
Pracovna:  místnost 137, Sportovní Centrum UK, Bruslařská 10, Praha 10
Konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě e-mailem

Pro operativní konzultaci je vhodné v e-mailové zprávě kromě dotazu uvést také své telefonní číslo a termíny, kdy je možné vás kontaktovat.

Kdo je student se specifickými potřebami?

A. Student se zrakovým postižením
     A1. lehce zrakově postižený / uživatel zraku
     A2. těžce zrakově postižený / uživatel hmatu/hlasu

B. Student se sluchovým postižením
     B1. nedoslýchavý / uživatel verbálního jazyka
     B2. neslyšící / uživatel znakového jazyka

C. Student s pohybovým postižením
     C1. s postižením dolních končetin (paraplegie)
     C2. s postižením horních končetin (jemné motoriky)

D. Student se specifickou poruchou učení

E. Student s poruchou autistického spektra

F. Student s jinými obtížemi

Podmínky evidence studentů se specifickými potřebami

1. Informovaný souhlas studenta

2. Potvrzení o zdravotním postižení

a. doklad o zdravotním postižení ve smyslu 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo

b. doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo

c. průkaz mimořádných výhod libovolného stupně ve smyslu 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, nebo

d. doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých výsledků v obecně dohodnutých psychometrických testech, nebo

e. lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním, pokud se nemohou prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) c)

3. Provedení funkční diagnostiky

 

Prvním krokem k zařazení mezi studenty se specifickými potřebami je domluvit si schůzku s kontaktní osobou, která studentovi vysvětlí všechny podmínky evidence a zařídí mu funkční diagnostiku. Podrobnější a praktické informace najdete zde.

Psychoterapeutické a psychiatrické poradenství

Bezbariérová přístupnost budov Přírodovědecké fakulty

Podrobné informace o přístupnosti budov najdete zde.

Virtuální prohlídka budovy Albertov 6 je k dispozici zde.

Přehled učeben je uveden: zde

Další informace

Akce dokumentů