E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřehled učeben

Tabulka učeben zařazených do rozvrhu s plánky patra dané budovy.

Existuje také přehled učeben v SIS.

Budovy, ve kterých se nacházejí učebny Přírodovědecké fakulty:

  • A3 – Albertov 3 (část chemické a geologické sekce - modrá montovaná budova cestou k menze)
  • A6 – Albertov 6 (děkanát, geografická a geologická sekce)
  • B2 – Benátská 2 (Katedra botaniky a Ústav životního prostředí)
  • H8 – Hlavova 8 (chemická sekce)
  • H3 – Horská 3 (výuka jazyků – dřevěné budovy okolo dvora se závorou v Hlavově ulici)
  • V5 – Viničná 5 (Katedry experimentální biologie rostlin; Katedra mikrobiologie a genetiky a Katedra buněčné biologie)
  • V7 – Viničná 7 (ostatní biologické katedry)

Údaje vpravo, vlevo a podobně ve sloupci Lokalizace jsou myšleny v situaci, kdy stojíte ve správném patře po příchodu po schodišti; pokud je v budově více schodišť, tak na hlavním schodišti po příchodu zvenku hlavním vchodem).

 

SIS - Kód učebny Název učebny Kapacita Lokalizace (plánky) Číslo místnosti
   
Biologická sekce  
Viničná 7  (spodní suterén, suterén, přízemí, 1. patro, 2. patro)  
B2 Antropologická posluchárna 60 V7 - přízemí vzadu P09
B3 Fotochemie 111 V7 - přízemí vlevo P34
B4 Posluchárna didaktiky 20 V7 - 1. patro vpravo 107
B5 Počítačová učebna 18 V7 - 1. patro vpravo 110
B7 (VZ) Velká zoologická posluchárna 120 V7 - 2. patro 201
B108 Praktikum   V7 - 1. patro 108
B109 Fyziologické praktikum 20 V7 - 1. patro 109
B111 Zoologické praktikum 15 V7 - 1. patro 111
B121 Posluchárna entomologie 20 V7 - 1. patro 121
B204 Mikroskopovací učebna 17 V7 - 2. patro 204
B233 Půda I 12 V7 - 2. patro 233
B234 Půda II 24 V7 - 2. patro 234
B2P Nová půda 25 V7 - 2. patro 251
B311 Modrá posluchárna - Počítačová učebna (nová) 24 V7 - 3. patro 311
B312 Oranžová posluchárna 30 V7 - 3. patro 312
B315 Denní studovna   V7 - 3. patro 315
BCHP Biochemické praktikum 24 V7 - 1. suterén S36A - C
PARA Parazitologická posluchárna 22 V7 - 1. suterén S01
   
Viničná 5 (suterén, přízemí, 1. patro, 2. patro)  
B8 Posluchárna mikrobiologie 48 V5 - přízemí vpravo 009
B9 Mikrobiologické praktikum 20 V5 - 1. patro 102
B10 Fyziologické praktikum 15 V5 - 2. patro 205
BLU Posluchárna BLU 16 V5 - přízemí vpravo 010
EXPL Praktikum rostlinných explantátů 10 V5 - 1. patro 105
GAL Galerie 15 V5 - 2. patro 217b
KFR Seminárium katedry exp. biologie rostlin (Prátovna) 20 V5 - 2. patro 213
KGMP Praktikum katedry genetiky a mikrobiologie 10 V5 - suterén (vedl. vchodem) S12
   
Benátská 2 (suterén, přízemí, 1. patro, 2. patro, 3. patro)  
B11 Botanické praktikum 15 B2 - přízemí vlevo 1.B11
B12 Posluchárna OŽP 33 B2 - 1. mezipatro 2.B12
B13 Praktikum OŽP 15 B2 - 1. mezipatro 2.B13
B14 Krajinova posluchárna 132 B2 - 2. mezipatro 3.082
BB Seminárium katedry botaniky 25 B2 - 2. patro 3.096
KOL Kolokvium 15 B2 - před vrátnicí vlevo 1.030
LGIS Laboratoř GIS 6 B2 - 1. mezipatro 2.059b
   
Chemická sekce
Hlavova 8 (přízemí, 1. patro, 2. patro, 3. patro)
 
  Pokročilé praktikum z analytické chemie   H8 - 1. patro (vstupní) 110
  Základní analytické praktikum instrumentální   H8 - 1. patro (vstupní) 114
  Laboratoř kateder biochemie a analytické chemie   H8 - suterén 064
218 Skleník (katedra biochemie) 14 H8 - 2. patro 218
  Praktikum z preparačních metod anorganické chemie   H8 - 2. patro 246
BPP Laboratoř pokročilé praktikum (biochemie) 25 H8 - 2. patro 201
BPZ Laboratoř základní praktikum (biochemie) 25 H8 - 2. patro 203
CH1 Posluchárna CH1 (Braunerova) 150 H8 - 1. mezipatro 100
CH2 Posluchárna CH2 (Koštířova) 95 H8 - 2. patro 213
CH3 Posluchárna CH3 (Heyrovského) 65 H8 - 2. patro 236
CH4 Posluchárna CH4 (Brdličkova) 30 H8 - 2. patro 223
CH5 Posluchárna CH5 28 H8 - přízemí 047
CH6 Posluchárna CH6 18 H8 - přízemí 037
CH7 Posluchárna CH7 22 H8 - 3. patro 349
CH8 Posluchárna CH8 26 H8 - 3. patro 348
KA Knihovna katedry analytické chemie 20 H8 - 1. patro (vstupní) 118
LT Praktikum z laboratorní techniky (Laboratorní technika) 30 H8 - 2. patro 250
PA Praktikum analytické chemie 30 H8 - 1. patro (vstupní) 116
PB Praktikum biochemie 20 H8 - 2. patro 203
PF Praktikum fyzikální chemie (Základní praktikum) 20 H8 - 2. patro 232
PO Praktikum organické chemie 25 H8 - 1. patro (vstupní) 145
SMCH Seminární místnost chemické sekce 15 H8 - 3. patro 400
UCHLAB Laboratoř pro učitelství chemie 25 H8 - přízemí 06
KCH Knihovna chemie 30 H8 - přízemí K105
SCH Sekční místnost chemie   H8 - 3. patro 338
   
Geologická a geografická sekce
Albertov 6 (suterén, přízemí, 1. patro, 2. patro, 3. a 4. patro)
 
D Dmuchavka 50 A6 - 1. patro 108
G1 Posluchárna G1 (Malá geologická) 36 A6 - přízemí P03
G2 Posluchárna G2 25 A6 - přízemí P02
G3 Posluchárna G3 16 A6 - přízemí P24
CH Chlupáčova pracovna - privátní učebna 12 A6 - přízemí P19A
K1 Počítačová učebna kartografie I 19 A6 - 3. patro 392
K2 Počítačová učebna kartografie II 14 A6 - 3. patro 393
LR Levá rýsovna (Korčákova posluchárna) 67 A6 - 3. patro 371
LS Ložiskové sbírky - privátní učebna 20 A6 - 1. patro 120
M Mineralogická posluchárna 70 A6 - 1. patro 129
MP Malá paleontologická posluchárna 28 A6 - přízemí P07
MS Malé sbírky - privátní učebna 30 A6 - suterén S46
PM Pracovna mikroskopie - privátní učebna 16 A6 - 2. patro 201
PP Petrologické praktikum 26 A6 - 2. patro 203
PR Pravá rýsovna 50 A6 - 3. patro 373
PUA Počítačová učebna 22 A6 - suterén S01
ST1 Počítačová studovna - veřejná studovna 25 A6 - 4. patro 405
VEZ Posluchárna ve věži 56 A6 - 3. patro 362
VG Velká geologická posluchárna 160 + 38 A6 - 1. mezipatro 100
VP Velká paleontologická posluchárna 56 A6 - přízemí P06
Z1 posluchárna Z1 27 A6 - 2. patro 225
Z3 Počítačová učebna Z3 25 A6 - 4. patro 410
Z4 zasedací místnost Geografické sekce - privátní učebna 14 A6 - 3. patro 370G
Z5 "kuchyňka/čajovna" - mezi PR a LR - privátní učebna 10 A6 - 3. patro 372
   
Chemická a geologická sekce
Albertov 3
 
A3   20 A3  
A3L   20 A3  
A3PD   20 A3  
   
Výuka jazyků
Horská 3
 
H1   18 H3  
H2   20 H3  
H3   18 H3  
   

Akce dokumentů