E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPlánované události

Přednáška: Why bother with fossils (Per E. Ahleberg, University of Uppsala)

Přednáška: Why bother with fossils (Per E. Ahleberg, University of Uppsala)

Světy paleontologů a biologů se často spíše zdvořile míjejí. O tom, že je to škoda a co všechno může současný biolog, zabývající se genomikou či vývojovou biologií zjistit z analýza fosílií raných obratlovců, si můžete poslechnout v úterý 31. 5. ve 14.00 ve Velké zoologické posluchárně. Přednášet bude Per. E. Ahlberg z katedry organizmální biologie univerzity v Uppsale.

Datum konání 31.5.2016

Seminář Odborná způsobilost k výkonu nelékařské zdravotnické profese odborného pracovníka v laboratorních metodách

Seminář Odborná způsobilost k výkonu nelékařské zdravotnické profese odborného pracovníka v laboratorních metodách

Absolvovali jste Přírodovědeckou fakultu UK a rádi byste pracovali ve zdravotnictví? Zveme Vás na seminář, kde získáte přehled o požadavcích pro získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách. Dále získáte informace o dalším možném profesním růstu bioanalytika i o tom, jak absolvovat akreditovaný kvalifikační kurz "Odborné zdravotnické laboratorní metody". Akce proběhne od 14.00 ve Velké geologické posluchárně na Albertově 6.

Datum konání 31.5.2016

13. Pražská muzejní noc proběhne i na naší fakultě

Noc ze soboty 11.6. na neděli 12.6. mezi 19. - 01. hodinou bude v české metropoli patřit muzeím. Již tradičně nebude stát stranou ani naše fakulta, která se má rozhodně čím pochlubit. Kromě fakultních muzeí a sbírek čeká na návštěvníky bohatý doprovodný program.

Datum konání 11.6.2016 - 12.6.2016