E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPlánované události

Výstava "Regiony v čase a prostoru" probíhá v předsálí Mapové sbírky na Albertově 6

Výstava "Regiony v čase a prostoru" probíhá v předsálí Mapové sbírky na Albertově 6

Výzkumné centrum historické geografie (VCHG) ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Centrem pro výzkum v kulturní a historické geografii, PřF UK a Sekcí historické geografie a environmentálních dějin České geografické společnosti uspořádalo výstavu Regions through Space and Time / Regiony v čase a prostoru, jejímž cílem je představit aktuální výzkum historických geografů, geografů a historiků sdružených kolem VCHG v oblasti formování a proměn regionů. Důraz je kladen na propojení tradičních témat s tématy novými.

Datum konání 1.9.2016 - 30.10.2016

Mapová sbírka PřF UK zve na přednášku o Přemyslovském glóbu

Mapová sbírka PřF UK zve na přednášku o Přemyslovském glóbu

Přednášku o unikátním glóbu ze sbírky českého krále Přemysla Otakara II. přednesou PhDr. Alena Hadravová, CSc. a doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. z Akademie věd ČR. Přednáška proběhne 29.9. od 14.00 v posluchárně Věž na Albertově 6.

Datum konání 29.9.2016

Noc vědců 2016 na Přirodovědecké fakultě UK

Noc vědců 2016 na Přirodovědecké fakultě UK

Sekce chemie PřF UK se letos účastní Noci vědců s prakticky i teoreticky zaměřeným programem určeným pro širokou veřejnost. Tématem letošní Noci vědců je "Bezpečnost", přednášky i praktická laboratorní cvičení jsou tak zaměřeny na jedy a jedovaté látky a bezpečné zacházení s nimi a dále na aspekty bezpečné práce s chemikáliemi a bezpečné chování v chemické laboratoři.

Datum konání 30.9.2016

Veletrh Absolvent proběhne v Karolinu. Je určen absolventům hledajícím uplatnění.

Veletrh Absolvent proběhne v Karolinu. Je určen absolventům hledajícím uplatnění.

Univerzita Karlova se snaží studenty co nejlépe připravit nejen v otázce teoretických znalostí, ale také představit svým studentům praktickou stránku - jak a kde nabytých znalostí využít. Veletrh Absolvent nabízí mezi 3. - 7. 10. školení a semináře s tématikou uplatnění na trhu práce. Program bude kulminovat ve středu 5.10., kdy se v prostorách Karolina představí řada společností, které poptávají čerstvé univerzitní absolventy.

Datum konání 3.10.2016 - 7.10.2016

10. setkání Fóra ochrany přírody

10. setkání Fóra ochrany přírody

10. setkání Fóra ochrany přírody se uskuteční v sobotu 22. 10. 2016 od 9.30 do 18.00 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK (Viničná 7, Praha). Tématy budou Územní plánování jako nástroj ochrany přírody a Alternativní managementy – cíle a smysl. Přihlášky zasílejte nejpozději do 10. 10. 2016.

Datum konání 22.10.2016

13. historickogeografická konference - Periferie: Krajina (bez)naděje?

13. historickogeografická konference - Periferie: Krajina (bez)naděje?

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK v Praze), Komise pro historickou geografii a sekce Historické geografie a environmentálních dějin ČGS připravují v pořadí již třináctou historickogeografickou konferenci, tentokrát na téma výzkumu periferních krajin. Organizátoři konference přijímají návrhy konferenčních vystoupení a posterů do 30.9. 2016.

Datum konání 25.1.2017