E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPlánované události

Symposium „Funkční nanomateriály“ FuNMat 2015

Symposium „Funkční nanomateriály“ FuNMat 2015

Katedra organické chemie PřF UK pořádá dne 30. 7. mezinárodní vědecké sympozium na téma „Funkční nanomateriály“. Pokud se vaše odborná práce s tímto tématem protíná, můžete tuto konferenci nejen navštívit, ale také se přihlásit k prezentaci. Uzávěrka přihlášek je 30. června.

Datum konání 30.7.2015