E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNová výzva: 4EU+ cotutelles

Čas 26.03.2024   10:55
30.04.2024   00:00
Jméno
Kontaktní telefon 221951937
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

V rámci aliance 4EU+  je nabízen program Cotutelle - dvojí vedení disertačních prací, v rámci kterého má dotyčný student jednoho školitele z UK a jednoho školitele ze zahraniční vysoké školy a je jeho povinností strávit část studia na obou institucích. Pro rok 2024-2025 bude Univerzita Sorbonna financovat 4 doktorské smlouvy, Univerzita Karlova bude financovat 2 smlouvy a Univerzita Milán bude financovat 1 doktorskou smlouvu. Pro možnost uzavření dohody cotutelle je nezbytné projít standardním přijímacím řízením na obou partnerských VŠ a zapsat se ke studiu. Dohodu o společném vedení disertační práce je možné uzavřít až poté. Financující univerzitou je univerzita hlavního školitele PhD. Během doby studia musí doktorand absolvovat roční mobilitu na univerzitě svého spoluškolitele.

Na Univerzitě Karlově je nutné, aby si všichni potenciální uchazeči, kteří ještě nejsou zapsáni v doktorském studijním programu, vybrali a přihlásili se zde. Po úspěšném absolvování výběrového řízení (organizovaného individuálně příslušnými fakultami) a zápisu lze podepsat příslušnou smlouvu o cotutelle. Ve většině případů musí být nová žádost podána do konce dubna. Proces hodnocení obvykle zahrnuje přezkoumání předchozího vysokoškolského vzdělání uchazeče, jeho publikačního seznamu, návrhu doktorského projektu a hodnocení jeho obecné výzkumné kapacity v příslušném oboru. Hodnocení provádí osobně komise organizovaná oborovou radou.

 

Více informací o této události...

Publikováno: Úterý 26.03.2024 13:50

Akce dokumentů