E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO katedře

Katedra antropologie a genetiky člověka Viničná 7, 128 43 Praha 2

Výzkumným zaměřením Katedry antropologie a genetiky člověka jsou aspekty týkající se minulých populací člověka - evoluce, bioarcheologie, ekologie, tafonomie, variabilita a adaptabilita lidských znaků v minulosti. Postnatální růst a vývoj člvoěka, morfologická variabilita populací, složení lidského těla a obezita, kraniofaciální růst, normální a anomální, vliv enviromentálních faktorů na růst, aplikovaná a antropologie se zaměřením na praktické využití v lékatřských oborech, kriminalistice a soudním lékařství. V oblasti genetiky člověka je katedra zaměřena na studium molekulárně genetických aspektů autoimunitního diabetes mellitus a dalších polygenních autoimunitních chorob, dále na studium genů asociovaných s obezitou a na úlohu stresového hormonu prolaktinu a přirozené imunity v imunitních reakcích organismu, na rozvoj systémových i orgánově specifických autoimunitních onemocnění.

... více o oblastech výzkumu


Vedoucí katedry
Doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
tel: 2 21 95 1612, e-mail: velemins@natur.cuni.cz , místnost: přízemí 06

Zástupce vedoucí katedry

Doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D., HDR
tel: 2 21 95 1614, e-mail: sladekv@yahoo.fr , místnost: přízemí 11


Tajemník, poradce pro studium, koordinátor pro SIS

Doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
tel: 2 21 95 1616, e-mail: petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz, místnost: přízemí 05


Sekretariát

Mgr. Lenka Červenková
tel: 2 21 95 1618, fax: 2 21 95 1619,
e-mail: lenka.cervenkova@natur.cuni.cz,
Viničná 7, přízemí vpravo, místnost 14

Úřední hodiny:

Po 9:00 - 16:00
Út 9:00 - 16:00
Čt 9:00 - 16:30
Pá 9:00 - 13:00

Akce dokumentů