E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUniverzita třetího věku

Univerzita třetího věku - programy celoživotního vzdělání zaměřené zájmově

!!! NOVINKOU !!! AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020 JSOU KURZY PODZEMNÍ A MINERÁLNÍ VODY A ÚVOD DO BIOAKUSTIKY, KTERÉ OTEVÍRÁME V ZIMNÍM SEMESTRU. 

OD AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020 NEBUDE VYUČOVÁN KURZ VODA V ČR/LÁZNĚ

V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020 NEBUDE VYUČOVÁN KURZ SVĚT BUŇKY. V DALŠÍCH LETECH OPĚT PLÁNUJEME KURZ OTEVŘÍT.

Úvodní informace


K nejvýznamnějším aktivitám z oblasti zájmových programů celoživotního vzdělávání na PřF UK náleží zejména tzv. Univerzita třetího věku. V rámci ní je v každém studijním roce organizováno několik kurzů z různých oborů přírodních věd - z oborů biologických, chemických, geografických, geologických. Jejich zaměření postihuje přehled vývoje poznání dané vědní oblasti nebo základní informace o současném stavu či přehled nejnovějších poznatků.

Kurzy Univerzity třetího věku jsou určeny zejména seniorům v důchodovém věku (není nezbytnou podmínkou) nejrůznějšího profesního zaměření.

Kurzy jsou jednosemestrální nebo dvousemestrální. Základní formou jsou přednášky, které jsou v jednotlivých kursech v různé míře doplňovány semináři, praktickými cvičeními i exkurzemi. Studium je ve většině kurzů zakončené závěrečnou zkouškou. Předání osvědčení o úspěšném ukončení kurzu probíhá na slavnostním shromáždění v Karolinu.

                                                                               nahoru

Termín pro prodání přihlášky pro AR 2019/2020


Přihlašování je možné u kurzů začínajících v zimním semestru 2019/2020 od 1. června do 10. září 2019, u kurzů začínajících v letním semestru 2019/2020 od listopadu 2019 do 31.1.2020.

Formulář přihlášky je možné vyzvednout u paní Fialové (kontakt viz níže) nebo je možné jej stáhnout (stačí kliknout na modré slovo "stáhnout"). Také možné přihlásit se do kurzu elektronicky (stačí kliknout na modré slovo "elektronicky").  Toto přihlašování bude otevřeno až 1.6.2019. 

  nahoru 

Poplatky


Účastníci hradí administrativní poplatek na organizační zajištění kurzu. Příspěvek je vybírán vždy na první přednášce v hotovosti.

nahoru

Nabídka kurzů


!!! NOVINKOU !!! AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020 JSOU KURZY PODZEMNÍ A MINERÁLNÍ VODY A ÚVOD DO BIOAKUSTIKY, KTERÉ OTEVÍRÁME V ZIMNÍM SEMESTRU. 

OD AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020 NEBUDE VYUČOVÁN KURZ VODA V ČR/LÁZNĚ

V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020 NEBUDE VYUČOVÁN KURZ SVĚT BUŇKY. V DALŠÍCH LETECH OPĚT PLÁNUJEME KURZ OTEVŘÍT.


Smyslem těchto kurzů je umožnit seniorům seznámit se s novinkami jejich vlastního oboru, získat základní poznatky z oboru, který je předmětem jejich dlouhodobého zájmu, osvojit si některé vědomosti, které jsou i pro seniory důležité s ohledem na současný vývoj vědy a techniky. Kurzy U3V nejsou zaměřeny na profesní zdokonalení využitelné v předchozím nebo současném povolání seniorů. Těžiště spočívá v přínosu pro zkvalitnění života starších občanů a umožnění jejich dalšího vzdělávání.

Fakulta pro rok 2019/2020 otevírá následující kurzy:

Nabídku kurzů je také možné stáhnout ve Wordu nebo v PDF.

nahoru

Kontaktní osoba pro všechny kurzy U3V na PřF UK


Bc. Veronika Fialová
referentka celoživotního vzdělávání PřF UK,
telefon: +420 221 95 1067,
e-mail: veronika.fialova@natur.cuni.cz, u3v@natur.cuni.cz
Albertov 6, Praha 2, 3. patro, č.d. 343 (od výtahu 3x doleva)
Úřední hodiny: pondělí - čtvrtek 9,00 - 11,00 a 13,00 - 15,00

 

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
proděkanka pro celoživotní vzdělávání,
garant U3V za fakultu

nahoru

Akce dokumentů