E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUniverzita třetího věku

Univerzita třetího věku - programy celoživotního vzdělání zaměřené zájmově

Obsah této stránky:

 


Úvodní informace

K nejvýznamnějším aktivitám z oblasti zájmových programů celoživotního vzdělávání na PřF UK náleží zejména tzv. Univerzita třetího věku. V rámci ní je v každém studijním roce organizováno několik kurzů z různých oborů přírodních věd - z oborů biologických, chemických, geografických, geologických. Jejich zaměření postihuje přehled vývoje poznání dané vědní oblasti nebo základní informace o současném stavu či přehled nejnovějších poznatků.

Kurzy Univerzity třetího věku na PřF jsou určeny zejména seniorům od 60 let. 

Kurzy jsou jednosemestrální nebo dvousemestrální. Základní formou jsou přednášky, které jsou v jednotlivých kurzech v různé míře doplňovány semináři, praktickými cvičeními i exkurzemi. Studium je ve většině kurzů zakončené závěrečnou zkouškou. Předání osvědčení o úspěšném ukončení kurzu probíhá na slavnostním shromáždění v Karolinu.

Smyslem těchto kurzů je umožnit seniorům seznámit se s novinkami jejich vlastního oboru, získat základní poznatky z oboru, který je předmětem jejich dlouhodobého zájmu, osvojit si některé vědomosti, které jsou i pro seniory důležité s ohledem na současný vývoj vědy a techniky. Kurzy U3V nejsou zaměřeny na profesní zdokonalení využitelné v předchozím nebo současném povolání seniorů. Těžiště spočívá v přínosu pro zkvalitnění života starších občanů a umožnění jejich dalšího vzdělávání.

Termín a způsob podání přihlášky

Přihlašování je možné u kurzů začínajících v zimním semestru od 3. června do 10. září, u kurzů začínajících v letním semestru od 1. listopadu do 31. ledna. Do kurzů je možno se hlásit čistě elektronicky nebo listinnou přihláškou.

Přihlášení do kurzu čistě elektronicky v informačním systému univerzity

Elektronická přihláška se vyplňuje a elektronicky odesílá ve Studijním informačním systému univerzity. Stačí kliknout na tento odkaz, přihlásit se do systému (ten, kdo ještě není v systému zaregistrován, zvolí volbu Registrace nových zájemců o studium), po té tlačítkem Založení nové přihlášky vybere celoživotní kurz univerzity třetího věku, vyplní přihlášku, v systému ji uloží tlačítkem Uložit a jako poslední krok ji v systému odešle tlačítkem Odeslat. Centrum dalšího vzdělávání takto odeslanou přihlášku přijme a zpracuje, o čemž je uchazeč informován e-mailem.

Přihlášení listinnou přihláškou

Listinný formulář přihlášky je možné vyzvednout v Centru dalšího vzdělávání nebo je možné jej stáhnout (stačí kliknout na modré slovo "stáhnout") a vytisknout. Vyplněný a podepsaný listinný formulář je potřeba osobně odevzdat nebo zaslat Centru dalšího vzdělávání.

Adresa pro osobní vyzvednutí a odevzdání listinné přihlášky:
Centrum dalšího vzdělávání PřF UK
Praha 2, Viničná 7, 3. patro, č. dveří 314
Úřední hodiny:
 pondělí: 13 – 15 hod.
 středa:   10 – 12 hod.

Adresa pro zaslání listinné přihlášky:
Přírodovědecká fakulta UK, Centrum dalšího vzdělávání, Albertov 6, Praha 2, 128 00

Poplatky

Poplatek je vždy vybírán v hotovosti na první přednášce.

Od akademického roku 2024/2025 se hradí poplatek ve výši 650 Kč za jednosemestrální kurz 

a 1 300 Kč za dvousemestrální kurz.

Nabídka kurzů 

Seznam všech nabízených kurzů je k dispozici na samostatné stránce: Nabídka kurzů.

Kontakt za všechny kurzy U3V

Bc. Gabriela Lojková
Centrum dalšího vzdělávání PřF UK

Úřední hodiny:
 pondělí: 13 – 15 hod.
 středa:   10 – 12 hod.

Telefon: +420 221 951 067

E-mail: u3v@natur.cuni.cz

Kancelář: Praha 2, Viničná 7, 3. patro, č. dveří 314

Akce dokumentů