E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUniverzita třetího věku

Univerzita třetího věku - programy celoživotního vzdělání zaměřené zájmově

!!! NOVINKOU !!! AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 JE KURZ SVĚTOVÉ HORNICKÉ DĚDICTVÍ KRUŠNÝCH HOR, KTERÝ OTEVÍRÁME V ZIMNÍM SEMESTRU. 

FOTOGRAFIE ZE SLAVNOSTNÍHO ZAKONČENÍ U3V KONANÉ 2.6.2017 NALEZNATE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PROMOCE.CZ (stačí kliknout na modrý text a stránka s fotografiemi se otevře). PRO VSTUP K FOTOGRAFIÍM JE POTŘEBA ZAŽÁDAT SI O HESLO. FOTOGRAFIE LZE OBJEDNAT NA STEJNÉ STRÁNCE, V ZÁLOŽCE "INFO" A CENY NÁSLEDNĚ V ZÁLOŽCE "CENÍK". FOTOGRAFIE JE TAKÉ MOŽNÉ OBJEDNAT SI OSOBNĚ, ADRESA ATELIÉRU ZDE.

Úvodní informace


K nejvýznamnějším aktivitám z oblasti zájmových programů celoživotního vzdělávání na PřF UK náleží zejména tzv. Univerzita třetího věku. V rámci ní je v každém studijním roce organizováno několik kurzů z různých oborů přírodních věd - z oborů biologických, chemických, geografických, geologických. Jejich zaměření postihuje přehled vývoje poznání dané vědní oblasti nebo základní informace o současném stavu či přehled nejnovějších poznatků.

Kurzy Univerzity třetího věku jsou určeny zejména seniorům v důchodovém věku (není nezbytnou podmínkou) nejrůznějšího profesního zaměření.

Kurzy jsou jednosemestrální nebo dvousemestrální. Základní formou jsou přednášky, které jsou v jednotlivých kursech v různé míře doplňovány semináři, praktickými cvičeními i exkurzemi. Studium je ve většině kurzů zakončené závěrečnou zkouškou. Předání osvědčení o úspěšném ukončení kurzu probíhá na slavnostním shromáždění v Karolinu.

                                                                               nahoru

Termín pro prodání přihlášky pro AR 2018/2019


Přihlašování je možné u kurzů začínajících v zimním semestru 2018/2019 od 1. června do 15. září 2018, u kurzů začínajících v letním semestru 2018/2019 od listopadu 2018 do 31.1.2019.

Formulář přihlášky je možné vyzvednout u paní Tesaříkové (kontakt viz níže) nebo je možné jej stáhnout (stačí kliknout na modré slovo "stáhnout"). Také možné přihlásit se do kurzu elektronicky (stačí kliknout na modré slovo "elektronicky").  Toto přihlašování bude otevřeno až 1.6.2018. 

  nahoru 

Poplatky


Účastníci hradí administrativní poplatek na organizační zajištění kurzu. Příspěvek je vybírán vždy na první přednášce v hotovosti.

nahoru

Nabídka kurzů


!!! NOVINKOU !!! AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 JE KURZ SVĚTOVÉ HORNICKÉ DĚDICTVÍ KRUŠNÝCH HOR, KTERÝ OTEVÍRÁME V ZIMNÍM SEMESTRU. 

OD AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 NEBUDE VYUČOVÁN KURZ ROSTLINNÁ BUŇKA


Smyslem těchto kurzů je umožnit seniorům seznámit se s novinkami jejich vlastního oboru, získat základní poznatky z oboru, který je předmětem jejich dlouhodobého zájmu, osvojit si některé vědomosti, které jsou i pro seniory důležité s ohledem na současný vývoj vědy a techniky. Kurzy U3V nejsou zaměřeny na profesní zdokonalení využitelné v předchozím nebo současném povolání seniorů. Těžiště spočívá v přínosu pro zkvalitnění života starších občanů a umožnění jejich dalšího vzdělávání.

Fakulta pro rok 2018/2019 otevírá následující kurzy:

Nabídku kurzů je také možné stáhnout ve Wordu nebo v PDF.

nahoru

Kontaktní osoba pro všechny kurzy U3V na PřF UK


Bc. Veronika Fialová (Tesaříková)
referentka celoživotního vzdělávání PřF UK,
telefon: +420 221 95 1067,
e-mail: veronika.fialova@natur.cuni.cz, u3v@natur.cuni.cz
Albertov 6, Praha 2, č.d. 331
Úřední hodiny: pondělí - čtvrtek 9,00 - 11,00 a 13,00 - 15,00

 

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
proděkanka pro celoživotní vzdělávání,
garant U3V za fakultu

nahoru

Akce dokumentů