E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUniverzita třetího věku

Univerzita třetího věku - programy celoživotního vzdělání zaměřené zájmově

Milí studující U3V, 

univerzity třetího věku z celé ČR spojily své síly a domluvily se, že v době, kdy se nemůžeme osobně setkávat, připraví společně pro své studující sérii online přednášek, za každého člena Asociace U3V ČR jednu. 

Asociace umístila tyto exkluzivní přednášky vědců z nejrůznějších oborů do virtuálního prostoru na youtube kanál AU3V ČR. 

Od 24. 5. 2021 bude vždy v pondělí od 10:00 hodin až do prázdnin zveřejněna 1 nová přednáška (zatím celkem 6) na tomto odkaze: 
https://www.youtube.com/channel/UC2mTABnaXTa9Gdij4ZR_oMQ 

Doufáme, že Vám tato naše společná iniciativa všech čekých univerzit udělá radost a zpestří Váš volný čas do konce června.  Další sérii online přednášek Vám nabídneme od září 2021. Budeme rádi za Vaše komentáře a zpětnou vazbu pod jednotlivými přednáškami na youtube. 

 

Úvodní informace


K nejvýznamnějším aktivitám z oblasti zájmových programů celoživotního vzdělávání na PřF UK náleží zejména tzv. Univerzita třetího věku. V rámci ní je v každém studijním roce organizováno několik kurzů z různých oborů přírodních věd - z oborů biologických, chemických, geografických, geologických. Jejich zaměření postihuje přehled vývoje poznání dané vědní oblasti nebo základní informace o současném stavu či přehled nejnovějších poznatků.

Kurzy Univerzity třetího věku jsou určeny zejména seniorům v důchodovém věku (není nezbytnou podmínkou) nejrůznějšího profesního zaměření.

Kurzy jsou jednosemestrální nebo dvousemestrální. Základní formou jsou přednášky, které jsou v jednotlivých kursech v různé míře doplňovány semináři, praktickými cvičeními i exkurzemi. Studium je ve většině kurzů zakončené závěrečnou zkouškou. Předání osvědčení o úspěšném ukončení kurzu probíhá na slavnostním shromáždění v Karolinu.

                                                                               nahoru

Termín pro prodání přihlášky pro AR 2022/2023


Přihlašování je možné u kurzů začínajících v zimním semestru 2022/2023 od 1. června do 10. září 2022, u kurzů začínajících v letním semestru 2022/2023 od 1. listopadu 2022 do 31.ledna 2023.

Formulář přihlášky je možné vyzvednout u paní Fialové (kontakt viz níže) nebo je možné jej stáhnout (stačí kliknout na modré slovo "stáhnout"). Také možné přihlásit se do kurzu elektronicky (stačí kliknout na modré slovo "elektronicky").  Toto přihlašování bude otevřeno až 1.6.2022. 

  nahoru 

Poplatky


Účastníci hradí administrativní poplatek na organizační zajištění kurzu. Příspěvek je vybírán vždy na první přednášce v hotovosti.

nahoru

Nabídka kurzů


Smyslem těchto kurzů je umožnit seniorům seznámit se s novinkami jejich vlastního oboru, získat základní poznatky z oboru, který je předmětem jejich dlouhodobého zájmu, osvojit si některé vědomosti, které jsou i pro seniory důležité s ohledem na současný vývoj vědy a techniky. Kurzy U3V nejsou zaměřeny na profesní zdokonalení využitelné v předchozím nebo současném povolání seniorů. Těžiště spočívá v přínosu pro zkvalitnění života starších občanů a umožnění jejich dalšího vzdělávání.

Fakulta pro rok 2022/2023 otevírá následující kurzy:

Nabídku kurzů je také možné stáhnout ve Wordu nebo v PDF.

nahoru

Kontaktní osoba pro všechny kurzy U3V na PřF UK


Bc. Veronika Fialová
referentka celoživotního vzdělávání PřF UK,
telefon: +420 221 95 1067,
e-mail: veronika.fialova@natur.cuni.cz, u3v@natur.cuni.cz
Viničná 7, 3. patro, č. dveří 314 (vedle Oranžové posluchárny)
Úřední hodiny: pondělí a úterý 9,00 - 11,00 a 13,00 - 15,00

 

RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
proděkanka pro celoživotní vzdělávání,
garant U3V za fakultu

nahoru

Akce dokumentů