E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDalší profesní a osobní rozvoj pro doktorandy a zaměstnance

   ​

 

    

 

Naši lektoři        


Centrum dalšího vzdělávání PřF UK nabízí workshopy, semináře a individuální konzultace určené studentům doktorských studijních programů, akademickým pracovníkům i zaměstnancům fakulty:

Vícedenní kurzy

 

Aplikovaná improvizace

 - nové termíny pro LS 2023/24: 22.-26.5. 2024 - pro více informací nás kontaktujte na: jolana.hlavackova@natur.cuni.cz

Cílová skupina: Doktorandi a zaměstnanci. Kurz je vhodný zejména (ale nejen!) pro zájemce, kteří trpí jakoukoli formou sociální úzkosti (trémou). 

Proč na kurz přijít? Kurz rozvíjí komunikační dovednosti, týmovou spolupráci a kreativitu účastníků. Naučíte se pracovat s trémou i prosadit svůj názor za dodržení respektu k sobě samotným i k druhým.

Čas a místo: Pětidenní výjezdní kurz v Peci pod Sněžkou v termínu 22.-26. 5. 2024
Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS.

↑ Zpět na seznam kategorií kurzů


Krátkodobé kurzy a semináře
Letní semestr AR 2023/24 

 

 

Techniky zvládání stresu (Jak zdravě zvládat stres)

 

 Proč na kurz přijít: Způsoby, jak pracovat se stresem ve třech hlavních oblastech: při jeho 
 předcházení, v reakce na něj a práce s jeho důsledky. Více než analýzu stresorů, čekejte možné
 formy, jak se stresem pracovat.  Prostor bude věnován konkrétním technikám a situacím,
 kdy  je vhodné je aplikovat.

 Termín: 7. 6. 2024, 13.00-16.30 hodin, online
 Místo konání kuru: online, lektor pošle link všem přihlášeným

 Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS

 Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

 

Asertivní komunikace v akci

Termín: 13. 5. 2024 - online, 13.00-16.30 hodin

Místo konání kurzu: lektorem bude poslán odkaz

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

AI - umělá inteligence pro začátečníky

Termín: 19.  2. 2024 - online, 9.00 -12.30 hodin
               26. 3. 2024 - online, 14.00-17.30 hodin
               15. 4. 2024  - online, 9.00-12.30 hodin
               15. 5. 2024 - online, 14.00-17.30 hodin   
               24. 6. 2024 - online, 9.00-12.30 hodin

Místo konání kurzu:  lektorkou bude poslán odkaz  

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

 

Komunikační dovednosti 

(vždy v čase 13.10-16.40 hodin)

          Zpětná vazba a oceňování - 27. 3. 2024  (prezenčně ) - Viničná 7,denní místnost č. 315
          Chcete předejít rozporům? - 17. 4. 2024 (prezenčně) - Viničná 7,denní místnost č. 315
          Umíte řešit rozpory? - 24. 4. 2024 (prezenčně) - Viničná 7, denní místnost č. 315
      

          Lektorka: Ing. Markéta Veljačiková

          Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Proč na kurz přijít? Semináře jsou zaměřeny na úspěšné zvládání komunikace v pracovním i osobním životě. Přihlašovat se můžete na jednotlivé semináře.

            Místo konání kurzu: Viničná 7, místnost B234

            Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS pro sem. Zpětná vazba a oceňování.
            Formulář pro přihlášení najdete zde.
            Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS pro sem. Chcete předejít rozporům?
            Formulář pro přihlášení najdete zde.
            Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS pro sem. Umíte řešit rozpory?
            Formulář pro přihlášení najdete zde.       

 

 Jak se lépe dorozumíme - MBTI typologie

            7. 3. 2024, v čase 13.10-15.30 hodin

            Lektorka: Mgr. Jitka Štádlerová

            Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

           

Proč na kurz přijít? MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) je populární nástroj používaný
k pochopení různých osobnostních typů a jejich preferencí v komunikaci a chování. Tento seminář vám poskytne základní přehled o MBTI, vysvětlí různé typy a ukáže, jak mohou tyto znalosti zlepšit vaše mezilidské vztahy jak v profesním, tak v osobním životě.

           Místo konání kurzu: Viničná 7, 3. patro, denní místnost č. 315

            Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS

            Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

 

Prezentační dovednosti I - teoretická část, II - praktická část

 

11. 3. 2024 a 11. 4. 2024, v čase 9.30-12.30 hod., online - TEORETICKÁ ČÁST
22. 5. 2024, v čase 13.10-16.40 hod., Viničná 7, 2. patro, B234 - PRAKTICKÁ ČÁST
 (měla by navázat na teorietickou část, ale není podmínkou)

Lektorka: Ing. Markéta Veljačiková

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Proč na kurz přijít? Kurz je koncipován jako teoretický i praktický workshop zaměřený na posílení vaší jistoty při prezentování.
Pokud si budete chtít vyzkoušet vaši konkrétní prezentaci, získáte podpůrnou zpětnou vazbu a podněty pro zlepšení - praktická II. část.

Místo konání kurzu:  Viničná 7, na online kurz bude lektorem poslán odkaz (viz konkrétní data)

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS  

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): pro teoretickou část zde
                                                                                                                

Jak přicházet na dobré nápady - techniky kreativity

3. 4. 2024, v čase v čase 14.50-17.30 hodin, Viničná 7, místnost B234 - termín zrušen
30. 5. 2024, v čase 13.10-15.30 hodin, Viničná 7, 3. patro denní místnost č. 315 - termín zrušen


Lektorka: Mgr. Jitka Štádlerová

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Proč na kurz přijít?: Existují kreativní techniky, díky kterým lze nápady generovat. Na workshopu se seznámíte nejméně se 3 technikami, které si projdete na praktických příkladech.

Místo konání kurzu:  Viničná 7, místnost B234, nebo 3. patro denní místnost č. 315

 Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde pro sem. 3. 4. 2024
                                                                                                            a zde pro sem. 30. 5. 2024

 

Time management pro práci a život

            14. a 21. 2. 2024, 15.00-18.30 hod., Viničná 7, místnost B234
            17. a 24. 5. 2024, 9.30-12.30 hod., online
               

Lektorka: Ing. Markéta Veljačiková

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Proč na kurz přijít? Kurz je koncipován velmi prakticky, aby vám pomohl lépe koordinovat požadavky studia a práce a současně pro sebe získali čas na odpočinek
a osobní aktivity. Naučíte se používat osvědčené techniky a návody, které můžete hned zavést do života.

Místo konání kurzu: prezenční forma - Viničná 7, místnost B234, na online kurz bude lektorem poslán odkaz                   
Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS 

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

Buduj své profesní jméno (1. a 2. část)

28. 2. a 26. 3. 2024 - dva na sebe navazující semináře, v čase 9.00-12.30 hod, online

Lektorka: Mgr. Jitka Štádlerová

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Proč na kurz přijít? Sebepropagace je důležitou součástí budování kariéry. Na workshopu se zaměříme na to, co zahrnuje a jak si ji můžeme vystavět tak, by byla co nejvíce v souladu s vámi osobně. (Workshop I a II na sebe navazují, nelze absolvovat samostatně).

Místo konání kurzu: lektorka pošle odkaz na seminář všem přihlášeným

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS 

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

Úvod do LinkedIn - jak využít síť LinkedIn pro svoji kariéru

19. 3. 2024, v čase 14.00-17.30 hod. (online)

30. 5. 2024, v čase 14:00-17.30 hod. (online) - přidán nový termín!
 

Lektorka: Mgr. Jitka Štádlerová

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Proč na kurz přijít? Seznamte se s profesní sítí LI a plně jí využijte.  

Místo konání kurzu:  lektorkou bude poslán odkaz 

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS 

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

 

Prohloubení a aplikace kritického myšlení

18. 3. 2024, v čase 13:10-16.30 hod. (online)
 

Lektor: Mgr. Shumran Hafoudh

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Proč na kurz přijít? Povíme si o oblastech, kde nás může klamat mysl, vyzkoušíme v praxi, jak na tom s kritickým myšlením jsme a pomocí některé z technik kritického myšlení se pokusíme vyřešit problém, se kterým se ve své osobní praxi setkáváme. Na závěr se zamyslíme na tím, jak využívat AI v souladu s principy kritického myšlení.

Místo konání kurzu:  pro online verzi lektorem bude poslán odkaz 

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

New seminars for English speaking students

 

Mindfulness

 

26 june (online - 1pm-4.30pm)

Target group: all student and teachers (Course for English speaking students)
 

Why should you come to the course? The course will provide practical tools and techniques on how to cultivate present-moment awareness, reduce stress, and enhance overall well-being.

Course location: only online version - the lecturer will send a link to all registered users

 More information: here in SIS

 Application form (including specific dates): here

Burnout and its prevention

 

            9 April (online - 1pm-4:30pm)

            Target group: all student and teachers (Course for English speaking students)

Why should you come to the course? What is burnout and practical strategies for combating it personal and professional life.

             Course location: only online version - the lecturer will send a link to all registered users

              More information: here in SIS

              Application form (including specific dates): here

Techniques on dealing with stress (Coping techniques stress)

           13 February (online - 1pm-4:30pm)

            17 June (online - 1pm-4:30pm)

            - next dates will be announced during the summer semester

Target group: all student and teachers (Course for English speaking students)

Why should you come to the course? The course will offer exercises where participants will learn concrete forms on how to cope with stress in three main areas: stress prevention, reaction to stressors and working with stress outcomes. More than analysis of stress we will dedicate our focus to specific techniques used in dealing with stress and situations where they can be applicable and effective.

Course location: only online version - the lecturer will send a link to all registered users

More information: here in SIS

Application form (including specific dates): here or here

 

Key Principles and Application of Critical Thinking

21 March (online - 1pm-4:30pm)

Target group: all student and teachers (Course for English speaking students)

Why should you come to the course? We will identify areas where our perception creates bias, see for ourselves, how we apply critical thinking to everyday tasks and try to resolve a common problem with one of the presented critical thinking techniques. The end of the course will be dedicated to a discussion on how to use AI in line with critical thinking principles.

Course location: only online version - the lecturer will send a link to all registered users

More information: here in SIS

Application form (including specific dates): here

 

Anglické kurzy vědeckého psaní a prezentačních dovedností

(English courses of academic writing and presentation skills)


               Target group: PhD students at the Faculty of Science.

       Why should you come to the course?  Scientific Workshops: Presentations, Writing 1
       and Writing 2) 
are led by a native speaker, Jason Hwang (skillsforscience@gmail.com)
       whose short CV is found here.
       Program kurzů / Programme of the courses.

               Course location: only online version - the lecturer will send a link to all registered users

                Application form (including specific dates): here

Workshops are led by a native speaker, Jason Hwang (skillsforscience@gmail.com) whose short CV is found here

 

↑ Zpět na seznam kategorií kurzů


Kurzy pro pedagogy

 

AI pro učitele

            19. 2. 2024, v čase 14.00-17.30 hodin, online

             24. 6. 2024, v čase 14.00-17.30 hodin, online

            Lektorka: Mgr. Jitka Štádlerová

            Cílová skupina: Doktorandi a studenti, stávající a budoucí učitelé

Proč na kurz přijít? Ukážeme si, jak využít textové i obrázkové AI pro práci učitele na ZŠ a SŠ. Určeno tedy pro všechny, kdo na školách již učí, nebo se na to připravují. Pro absolvování kurzu je nutné znát základní principy práce s generativní textovou AI. Doporučené je absolvování kurzu AI pro začátečníky a mírně pokročilé

           Místo konání kurzu: všem přihlášeným bude poslán odkaz

           Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS

           Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

        

Učte jinak! (aneb Umění inspirovat, být součástí skupiny a zároveň ji vést (dvoudenní kurz plný vzájemné inspirace)

              17-18.1. 2024, v čase 9-16.30 hod. (prezenčně)

             5.-6. 6. 2024, v čase 9-16 hodin (prezenčně)

Lektorka: Ing. Markéta Veljačiková

Cílová skupina: Stávající vysokoškolští učitelé.

Proč na kurz přijít? Začínáte učit? Přemýšlíte, jak zvládnout roli učitele, když nedávno jste byli sami studenti? Nebo už učíte déle, ale chcete se zlepšovat a stát se užitečnějším průvodcem a podporou studentů? Zajímá vás, jak vytvářet příznivé prostředí pro učení?

Místo konání kurzu:  Viničná 7, místnost B312

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

 

Vysokoškolská pedagogika - semestrální kurz

- nové termíny pro LS 2023/24 zde: 

1.3., 15.3., 5.4., 19.4., 3.5. + 17.5. a 24.5. "zápočtové" lekce.

Lektorka: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.

Cílová skupina: Budoucí i stávající vysokoškolští učitelé.

Proč na kurz přijít? Dozvíte se, jak projektovat a organizovat výuku, jak motivovat a zapojit studenty do interaktivní týmové práce (Pedagogické minimum pro potřeby výuky na VŠ).

Místo konání kurzu:  Viničná 7, místnost B2P

Více o kurzu najdete zde viz SIS 

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

 

                                                                                                                                                                         

Další kurzy připravované pro LS 2023/24

 

Základy projektového řízení                                                                                                    Série přednášek vás prakticky provede základy projektových znalostí, které vám pomohou odřídit váš grant, projekt či pracovní skupinu bez toho, abyste týden před odevzdáním trávili bezesné noci na fakultě či zjistili, že váš projekt nesměřuje ke svému hlavnímu cíli.
Přednášky budou probíhat online formou, s aktivním zapojením posluchačů, kteří budou moci nejen konzultovat případy ze své praxe, ale také si osvojovat probírané dovednosti pomocí praktických domácích cvičení.

Termín:  čtyři přednášky: 7., 14. 21. a 28. 5. 2024, pokračování kurzu a detail najdete zde

Místo konání kurzu:  lektorem bude poslán odkaz  

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu): 

Kurz je vhodný pro všechny studenty vyšších ročníků magisterského, doktorského studia
a zaměstnance, kteří již projekty řídí, či je to v blízké budoucnosti čeká.

 

↑ Zpět na seznam kategorií kurzů

 

 


Komunikační a mediální kurzy

 

AI pro svoji sebepropagaci, pro marketing

          19. 3. 2024, v čase 9.00-12.30 hod., online
           30. 4. 2024, v čase 9.00-12.30 hod., online

           Lektorka: Mgr. Jitka Štádlerová

          

   Proč na kurz plřijít? Máte svůj projekt? Propagujete konferenci, své semináře,
   workshopy, programy, produkty atd.? Ušetřete spoustu času a nakopněte svoji
   kreativitu s AI.

         Místo konání kurzu: všem přihlášeným bude poslán odkaz

          Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS

          Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu): zde

 

Myšlenkové mapy a vizuální myšlení

          22. 2.  2024, v čase 13.10-15.30 hod

          Lektorka: Mgr. Jitka Štádlerová

            Cílová skupina: Doktorandi a zaměstnanci fakulty

Proč na kurz přijít?  Seznámíte se s technikami a principy vytváření myšlenkových map a prakticky si je vyzkoušíte. Vyzkoušíte si tvorbu myšlenkových map v různých kontextech, jako je plánování projektů, brainstorming nebo studium.

           Místo konání kurzu: Viničná 7, 3. patro, denní místnost č. 315

           Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS

           Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

 

Soustřeď se aneb jak se koncentrovat v přehlceném světě

           3. 4. 2024, v čase 9.00-12.30 hod. - termín zrušen

           Lektorka: Mgr. Jitka Štádlerová

           Cílová skupina: Doktorandi a zaměstnanci fakulty

           Proč na kurz přijít? Na semináři objevíte techniky a strategie, jak si udržet soustředění
           a zvýšit  produktivitu v dnešním neustále rušném a přetíženém světě.
           Zaměříme se na praktické metody, jak zlepšit schopnost koncentrace a efektivně využít čas.
           Jak redukovat rozptylování, stanovit si realistické cíle a vytvářet produktivní pracovní prostředí.

           Místo konání kurzu: Viničná 7, 3. patro, denní místnost č. 315

           Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS

           Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

 

   Canva 1 a Canva 2

        30. 4. 2024, v čase 14.00-17.30 hod.
     
   15. 5. 2024, v čase 9.00-12.30 hod

         Lektorka: Mgr. Jitka Štádlerová

         Cílová skupina: Doktorandi a zaměstnanci fakulty

         Proč na kurz přijít?
         Canva 1: základní seznámení s grafickým programem pro negrafiky, který umožňuje vytvářet
         plakáty, letáčky, vizitky, infografiku a mnohé další.

         Canva 2: pokročilejší techniky v grafickém programu pro negrafiky - Canvě. Seminář je navazující
         na semináři "Canva 1" a je určen pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o pokročilých možnostech
         a funkcích.

         Místo konání kurzu: Viničná 7, 3. patro, denní místnost č. 315

         Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS Canva 1 a pro Canva 2 

         Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa):
                                                                                                           zde (pro Canva 1) a zde (pro Canva 2)

                              

↑ Zpět na seznam kategorií kurzů


Semináře zaměřené na Work-life balance

Praktiky, jak zvládat stres (techniky pro zvládání stresu)

  
12. 2. 2024, v čase 13.00-16.30 hod. (online) 

Lektor: Mgr. Shumran Hafoudh

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Proč na kurz přijít?  Brzdí vás stres anebo naopak žene vpřed? Podpořte své pochopení stresu a zjistěte, kam upínat své síly.

Místo konání kurzu:  na online kurz bude lektorem poslán odkaz

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

Mindfulness - techniky pro každodenní pohodu
 

Termín: 24. 6. 2024 (proběhne online formou) 

Lektor: Mgr. Shumran Hafoudh

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Proč na kurz přijít? Kurz vám poskytne praktické nástroje, jak kultivovat svoji pozornost, snížit hladinu stresu a zlepšit osobní pohodu.

Místo konání kurzu:  na online kurz bude lektorem poslán odkaz

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

 

Vyhoření a jak mu předejít

 

8. 4. 2024, v čase 13.00-12.30 hod. (online)

Lektor: Mgr. Shumran Hafoudh

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Proč na kurz přijít? Kurz poskytuje poznatky a praktické strategie pro boj s vyhořením a jeho prevenci v osobním i profesním životě. 

Místo konání kurzu:  na online kurz bude lektorem poslán odkaz

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

Kurz improvizace s Mgr. Marií Hodinářovou

            - bude aktualizováno - předpoklad konání v ZS 2024/25

            Proč na kurz přijít? Procvičíte si tříbení mluvní hbitosti, odbourávání stereotypů 
            ve vystupování a řešení situací 

            Místo konání kurzu:  bude upřesněno všem přihlášeným

            Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa):  bude vypsáno dle zájmu - předpoklad v ZS 2024/25

 

↑ Zpět na seznam kategorií kurzů


Koučink, Mentoring, Hospitace ve výuce, kurzy na vyžádání

aktuálně pro AR rok 2023/24

  • Individuální supervize a nácvik prezentací (včetně videotréninků)

  • Hospitace ve výuce – dle individuálních potřeb

  • Jednorázové semináře a workshopy na předem dané téma

  • Kurzy/semináře na poptávku jednotlivců či týmů:

  • po domluvě nebo na předem dané téma: např: jak pracovat v týmu, vliv stresu a work-life

  • balance, jak neztratit motivaci a další...

  • Moodle - školení práce se systémem, možnosti využití ve výuce.

Lektoři CDV: Ing. Markéta Veljačiková (marketa.veljacikova@natur.cuni.cz),
                       Mgr. Jitka Štádlerová (jitka.stadlerova@natur.cuni.cz)
                       a Mgr. Shumran Hafoudh (shumran.hafoudh@natur.cuni.cz)

↑ Zpět na seznam kategorií kurzů


Dále fakulta pořádá

Výuka cizích jazyků pro doktorandy

Mentoringový program (pro studenty všech stupňů studia)

Kariérní den (pro studenty všech stupňů studia)


Ostatní pracoviště univerzity:

UK Point - pořádá akce pro studenty a zaměstnance

Kurzy a semináře UK na podporu kariéry - pro studenty a zaměstnance

Centrum Carolina  - rozcestník poradenských služeb: psychologická, sociální, sociálně-právní a kariérní poradna, koučování, diagnostika osobnostních a kariérových předpokladů (pro studenty všech stupňů studia, koučování též pro zaměstnance)

Centrum celoživotního vzdělávání (RUK) - vzdělávání zaměstnanců UK

Centrum pro přenos poznatků a technologií = CPPT - vzdělávání a podpora výzkumných pracovníků a studentů

Statistické konzultace (KPMS MFF UK) (pro studenty všech stupňů studia a zaměstnance)

Mimouniverzitní - kde hledat dál

MOOC kurzy. Zdarma (nebo placené, pokud chcete obdržet certifikát). Např. Coursera, edX, MIT OpenCourseWare, OpenLearn, Open Yale Courses ad. 

 

↑ Zpět na seznam kategorií kurzů

 

Akce dokumentů