E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDalší profesní a osobní rozvoj pro doktorandy a zaměstnance

 

 


Centrum dalšího vzdělávání PřF UK nabízí workshopy, semináře a individuální konzultace určené studentům doktorských studijních programů a akademickým pracovníkům fakulty:

 

Řečnické umění doktorandů vědeckých oborů (dříve Praktická rétorika a prezentace)

Cílová skupina: Doktorandi a zaměstnanci fakulty.

Obsah: Trénink techniky mluvy a prezentačních dovedností.

Čas a místo: Pětidenní výjezdní kurz v Peci pod Sněžkou v termínu 7. - 11.9.2022.

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS (filtr: Přírodovědecká fakulta, aktuální akademický rok, Program CŽV - zájmový).

 

Aplikovaná improvizace

Cílová skupina: Doktorandi a zaměstnanci. Kurz je vhodný zejména (ale nejen!) pro zájemce, kteří trpí jakoukoli formou sociální úzkosti (trémou).

Obsah: Kurz rozvíjí prezentační a komunikační dovednosti, týmovou spolupráci a kreativitu účastníků.

Čas a místo: Pětidenní výjezdní kurz v Peci pod Sněžkou v termínu 14. - 18.9.2022.

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS (filtr: Přírodovědecká fakulta, aktuální akademický rok, Program CŽV - zájmový).

 


Kurzy v přípravě, bude spuštěno pro zimní semestr AR 2022/23:

Jak se připravit na konferenci - v přípravě

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Obsah: jak technicky zvládnout prezentaci, řeč těla, dech i ovládnout trému a stres 

Čas a místo: dvoudenní kurz v areálu Albertova

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS  (bude zaktualizováno)

 

Komunikační dovednosti a umění vyjednávat, asertivní techniky v praxi
- v přípravě

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Obsah: osvojení si praktických a efektivních komunikačních technik, správná komunikace v rámci Vědecké obce, týmu, vztahy na pracovišti. Jak si správně a asertivně vykomunikovat ohodnocení za odvedenou práci. vylepšení osobního komunikačního stylu.

Čas a místo: dvoudenní kurz v areálu Albertova

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS (bude zaktualizováno)  

 

Time Management aneb Jak si správně zorganizovat svůj pracovní i osobní čas - v přípravě

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Obsah: jak neztrácet motivaci plnit své úkoly s minimem stresu

Čas a místo: 1. týden dvoudenní/ 2. týden dvoudenní kurz v areálu Albertova (celkem 4 dny)

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS (bude zaktualizováno)  

 

Jak zvládat stres v osobním i pracovním životě - v přípravě

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Obsah: jak si nastavit si rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, první známky vyhoření a jeho prevence

Čas a místo: dvoudenní kurz v areálu Albertova

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS (bude zaktualizováno)  


Vysokoškolská pedagogika - v přípravě

Cílová skupina: Budoucí i stávající vysokoškolští učitelé.

Obsah: Pedagogické minimum pro potřeby výuky na VŠ: projektování a organizace výuky.

Čas a místo: semestrální kurz VŠ pedagogiky v areálu Albertova. Dvě a půl hodiny prezenčního semináře jednou za čtrnáct dní. Zbytek výuky probíhá distančně.

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS (filtr: Přírodovědecká fakulta, aktuální akademický rok, Program CŽV - zájmový).

 

Lektoři lektorům - v přípravě

aneb Umění inspirovat, být součástí skupiny a zároveň ji vést.

Cílová skupina: Stávající vysokoškolští učitelé.

Obsah: Praktický, výcvikově vedený seminář zaměřený na práci se skupinou. Ať už se jedná o skupiny velké/malé/dospělé/dospívající.

Čas a místo: dvoudenní kurz v areálu Albertova

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS (filtr: Přírodovědecká fakulta, aktuální akademický rok, Program CŽV - zájmový).

 

English for Teaching Purposes & Academic Writing - v přípravě

Cílová skupina: Budoucí i stávající vysokoškolští učitelé.

Obsah: English as a Medium of Instruction presents numerous, specific challenges for non-native teachers and learners. This course aims to prepare participants to teach their specialist subject in English.

Čas a místo: semestrální kurz 2 hod./ 8 týdnů, odpolední/ večerní, areál Albertova

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS (filtr: Přírodovědecká fakulta, aktuální akademický rok, Program CŽV - zájmový).

 

Vědec vs. redaktor (mediální trénink) - v přípravě

Cílová skupina: Doktorandi a zaměstnanci fakulty.

Obsah: tvorba článků a příspěvků, publikační činnost, poskytování rozhovorů pro média

Čas a místo: bude upřesněno

 

Služby pro jednotlivce a pracoviště PřF (na vyžádání) - aktuálně pro AR rok 2022/23:

  • Individuální koučink

                   vždy předem dané téma: např: jak pracovat v týmu, vliv stresu a work-life balance,
                   jak neztratit motivaci a další...

  • ​Individuální supervize a nácvik prezentací (vč. videotréninků)
  • Hospitace ve výuce a individuální poradenství pro výuku (vč. videotréninků)

Moodle - školení práce se systémem, možnosti využití ve výuce

Semináře, workshopy, kurzy a vzdělávací programy na míru

Více viz webová stránka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rétorika a prezentace pro pokročilé - pro letní semestr AR 2022/23

Cílová skupina: Doktorandi a zaměstnanci.

Obsah: Pokročilé techniky mluvy (modulace a proměny barevnosti mluvy), schémata a příběhy v prezentaci.

Čas a místo: pětidenní výjezdní kurz v Peci pod Sněžkou.

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS (filtr: Přírodovědecká fakulta, aktuální akademický rok, Program CŽV - zájmový).

 

Aplikovaná improvizace pro pokročilé - pro letní semestr AR 2022/23

Cílová skupina: Doktorandi a zaměstnanci.

Obsah: Nácvik řešení konfliktů, obrany proti manipulaci, principy asertivity, techniky vyjednávání a argumentace, rozvoj týmové spolupráce.

Čas a místo: pětidenní výjezdní kurz v Peci pod Sněžkou.

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS (filtr: Přírodovědecká fakulta, aktuální akademický rok, Program CŽV - zájmový).

 


Centrum dalšího vzdělávání ve spolupráci s dalšími pracovišti fakulty nabízí:

Cyklus pro informační gramotnost

Cílová skupina: Určeno primárně pro doktorandy a zaměstnance PřF UK, studenti nižších stupňů studia a akademická veřejnost se může zúčastnit v případě volné kapacity prostor.

Obsah: Semináře a workshopy na téma informační gramotnost (citační manažery, citační databáze, Open Access, predátorské časopisy, autorské právo, citační etika, Vytěžování povrchového webu, Turnitin).

Čas a místo: 1-2 hodiny, v Knihovně chemie.

(Ve spolupráci s Knihovnou chemie.)

Více viz webová stránka - od r. 2020 v rámci PřF UK na objednávku (kateder, ústavů, laboratoří/výzkumných skupin).

 

Jednorázové semináře a workshopy

Cílová skupina: Určeno primárně pro doktorandy a zaměstnance PřF UK, studenti nižších stupňů studia a akademická veřejnost se mohou zúčastnit v případě volné kapacity prostor.

Obsah: Semináře a workshopy na téma soft skills, Erasmus, Horizont 2020 ad.

Čas a místo: 1-14 hodin, různé.

Více viz webová stránka.

 


Dále fakulta pořádá:

Výuka cizích jazyků pro doktorandy

Mentoringový program (pro studenty všech stupňů studia)

Kariérní den (pro studenty všech stupňů studia)


Ostatní pracoviště univerzity:

UK Point - pořádá akce pro studenty a zaměstnance

Kurzy a semináře UK na podporu kariéry - pro studenty a zaměstnance

Centrum Carolina  - rozcestník poradenských služeb: psychologická, sociální, sociálně-právní a kariérní poradna, koučování, diagnostika osobnostních a kariérových předpokladů (pro studenty všech stupňů studia, koučování též pro zaměstnance)

Centrum celoživotního vzdělávání (RUK) - vzdělávání zaměstnanců UK

Centrum pro přenos poznatků a technologií = CPPT - vzdělávání a podpora výzkumných pracovníků a studentů

Statistické konzultace (KPMS MFF UK) (pro studenty všech stupňů studia a zaměstnance)

 

Mimouniverzitní - kde hledat dál:

Mentoringový program NKC – gender a věda (Sociologický ústav AV ČR) - podpora profesního rozvoje (post)doktorandek a (post)doktorandů, pomoc s rozjezdem vědecké kariéry a ujasněním jejího směřování, určeno humanitním, sociálním, přírodním a technickým vědám

MOOC kurzy. Zdarma (nebo placené, pokud chcete obdržet certifikát). Např. Coursera, edX, MIT OpenCourseWare, OpenLearn, Open Yale Courses ad.

 

Akce dokumentů