E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDalší profesní a osobní rozvoj pro doktorandy a zaměstnance


OPV PřF UK (kontaktní osoba - Helena Ferklová: helen.ferklova@natur.cuni.cz) nabízí workshopy, semináře a individuální konzultace určené studentům doktorských studijních programů a akademickým pracovníkům fakulty:

 

Vysokoškolská pedagogika

Cílová skupina: Budoucí i stávající vysokoškolští učitelé.

Obsah: Pedagogické minimum pro potřeby výuky na VŠ: projektování a organizace výuky.

Čas a místo: Semestrální kurz VŠ pedagogiky v areálu Albertova. Dvě a půl hodiny prezenčního semináře jednou za čtrnáct dní. Zbytek výuky probíhá distančně.

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS (filtr: Přírodovědecká fakulta, aktuální akademický rok, Program CŽV - zájmový).

 

Praktická rétorika a prezentace

Cílová skupina: Doktorandi a zaměstnanci.

Obsah: Trénink techniky mluvy a prezentačních dovedností.

Čas a místo: Čtyřdenní výjezdní kurz v Peci pod Sněžkou.

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS (filtr: Přírodovědecká fakulta, aktuální akademický rok, Program CŽV - zájmový).

 

Rétorika a prezentace pro pokročilé

Cílová skupina: Doktorandi a zaměstnanci.

Obsah: Pokročilé techniky mluvy (modulace a proměny barevnosti mluvy), schémata a příběhy v prezentaci.

Čas a místo: Čtyřdenní výjezdní kurz v Peci pod Sněžkou.

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS (filtr: Přírodovědecká fakulta, aktuální akademický rok, Program CŽV - zájmový).

 

Aplikovaná improvizace

Cílová skupina: Doktorandi a zaměstnanci. Kurz je vhodný zejména (ale nejen!) pro zájemce, kteří trpí jakoukoli formou sociální úzkosti (trémou).

Obsah: Kurz rozvíjí prezentační a komunikační dovednosti, týmovou spolupráci a kreativitu účastníků.

Čas a místo: Čtyřdenní výjezdní kurz v Peci pod Sněžkou.

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS (filtr: Přírodovědecká fakulta, aktuální akademický rok, Program CŽV - zájmový).

 

Aplikovaná improvizace pro pokročilé

Cílová skupina: Doktorandi a zaměstnanci.

Obsah: Nácvik řešení konfliktů, obrany proti manipulaci, principy asertivity, techniky vyjednávání a argumentace, rozvoj týmové spolupráce.

Čas a místo: Čtyřdenní výjezdní kurz v Peci pod Sněžkou.

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS (filtr: Přírodovědecká fakulta, aktuální akademický rok, Program CŽV - zájmový).

 

English for Teaching Purposes

Cílová skupina: Budoucí i stávající vysokoškolští učitelé.

Obsah: English as a Medium of Instruction presents numerous, specific challenges for non-native teachers and learners. This course aims to prepare participants to teach their specialist subject in English.

Čas a místo: Týdenní výjezdní kurz v Peci pod Sněžkou.

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS (filtr: Přírodovědecká fakulta, aktuální akademický rok, Program CŽV - zájmový).

 

Anglické kurzy vědeckého psaní a prezentačních dovedností (Scientific Workshops)

Cílová skupina: Doktorandi

Obsah: Writing 1 - Essentials, Writing 2 - Improving your words, Presentations

Čas a místo: Jeden každý workshop trvá dvě odpoledne. V učebně G3, Albertov 6.

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz webová stránka.

(Tyto workshopy pořádá Studijní oddělení.)

 

Služby pro jednotlivce a pracoviště PřF (na vyžádání):

Individuální supervize a nácvik prezentací (vč. videotréninků)

Hospitace ve výuce a individuální poradenství pro výuku (vč. videotréninků)

Moodle - školení práce se systémem, možnosti využití ve výuce

Semináře, workshopy, kurzy a vzdělávací programy na míru

Více viz webová stránka.

 


OPV PřF UK ve spolupráci s dalšími pracovišti fakulty nabízí:

Cyklus pro informační gramotnost

Cílová skupina: Určeno primárně pro doktorandy a zaměstnance PřF UK, studenti nižších stupňů studia a akademická veřejnost se může zúčastnit v případě volné kapacity prostor.

Obsah: Semináře a workshopy na téma informační gramotnost (citační manažery, citační databáze, Open Access, predátorské časopisy, autorské právo, citační etika, Vytěžování povrchového webu, Turnitin).

Čas a místo: 1-2 hodiny, v Knihovně chemie.

(Ve spolupráci s Knihovnou chemie.)

Více viz webová stránka - od r. 2020 v rámci PřF UK na objednávku (kateder, ústavů, laboratoří/výzkumných skupin).

 

Jednorázové semináře a workshopy

Cílová skupina: Určeno primárně pro doktorandy a zaměstnance PřF UK, studenti nižších stupňů studia a akademická veřejnost se mohou zúčastnit v případě volné kapacity prostor.

Obsah: Semináře a workshopy na téma soft skills, Erasmus, Horizont 2020 ad.

Čas a místo: 1-14 hodin, různé.

Více viz webová stránka.

 


Dále fakulta pořádá:

Výuka cizích jazyků pro doktorandy

Mentoringový program (pro studenty všech stupňů studia)

Kariérní den (pro studenty všech stupňů studia)

Aktuality PhD. studia (Studijní oddělení PřF) - zveřejňování aktuálních nabídek z ostatních pracovišť UK, Akademie věd, Národních center apod.

 


Ostatní pracoviště univerzity:

Informační, poradenské a sociální centrum Univerzity Karlovy = IPSC - pořádá akce pro studenty, doktorandy a zaměstnance. (Můžete se přihlásit k odběru newsletteru IPSC UK.)

Kurzy a semináře UK na podporu kariéry (IPSC) - pro studenty, doktorandy a zaměstnance

Centrum Carolina (IPSC) - rozcestník poradenských služeb: psychologická, sociální, sociálně-právní a kariérní poradna, koučování, diagnostika osobnostních a kariérových předpokladů (pro studenty všech stupňů studia, koučování též pro zaměstnance)

Centrum celoživotního vzdělávání (RUK) - vzdělávání zaměstnanců UK

Centrum pro přenos poznatků a technologií = CPPT - vzdělávání a podpora výzkumných pracovníků a studentů

Statistické konzultace (KPMS MFF UK) (pro studenty všech stupňů studia a zaměstnance)

 

Mimouniverzitní - kde hledat dál:

Mentoringový program NKC – gender a věda (Sociologický ústav AV ČR) - podpora profesního rozvoje (post)doktorandek a (post)doktorandů, pomoc s rozjezdem vědecké kariéry a ujasněním jejího směřování, určeno humanitním, sociálním, přírodním a technickým vědám

MOOC kurzy. Zdarma (nebo placené, pokud chcete obdržet certifikát). Např. Coursera, edX, MIT OpenCourseWare, OpenLearn, Open Yale Courses ad.

 

Akce dokumentů