E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKurz další odborné přípravy pro stanovení radonového indexu pozemků

Kurz zabezpečuje další odbornou přípravu pro stanovení radonového indexu pozemků podle § 33 zákona č. 263/2016 Sb. (atomového zákona) a § 18 vyhlášky č. 409/2016 Sb. Kurz je veden jako program celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově podle zákona 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách).

Náplň kurzu

Kurz další odborné přípravy pro stanovení radonového indexu pozemků je zaměřený na oživení a aktualizaci znalostí. Kurz bude zaměřen na legislativní rámec Radonového programu, problematiku radiační ochrany obyvatelstva před přírodním ionizujícím zářením, stanovení radonového indexu pozemku, stanovení objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a stanovení plynopropustnosti zemin.

Kurz proběhne prezenčně na PřF UK formou přednášek a praktických ukázek. Na závěr kurzu absolvují účastníci kontrolní test, cca 10 otázek, ověřujících jejich odborné znalosti. Délka kurzu je 6 hodin.

Cena kurzu: 4000 Kč (fakturou)

Kdy: 21. 5. 2024

Místo konání: Praha, Albertov 6, posluchárna „velká paleontologická“, přízemí vlevo. 

Začátek kurzu 9:00.

Přihlášky: Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu vedoucího kurzu do 10.5.2024.
Informace ke kurzu včetně přihlášky stažení ZDE.

Kontaktní osoba: 

RNDr. Ondřej Šálek Ph.D.
vedoucí kurzu
e-mail: ondrej.salek@natur.cuni.cz

Akce dokumentů