E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDny otevřených dveří

 

 

Stejně jako každý rok proběhnou  i v akademickém roce 2023/2024 na Přírodovědecké fakultě UK Dny otevřených dveří, a to v pátek 19. a sobotu 20. ledna 2024. 

KDY: pátek a sobota 19. a 20. ledna 2024
KDE: Albertov 6, Benátská 2, Hlavova 8, Viničná 7, Praha 2

BIOLOGIE
Studijní progray: 
BIOLOGIE, BIOINFORMATIKA, EKOLOGICKÁ A EVOLUČNÍ BIOLOGIE, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A BIOCHEMIE ORGANISMŮ, BIOLOGIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ, PRAKTICKÁ GEOBIOLOGIE, SCIENCE

CHEMIE
Studijní programy: 
CHEMIE, BIOCHEMIE, KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA, CHEMIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ, MEDICINÁLNÍ CHEMIE, CHEMIE A FYZIKA MATERIÁLŮ, SCIENCE

GEOGRAFIE
Studijní programy: 
APLIKOVANÁ GEOGRAFIE, SPECIALIZACE: FYZICKÁ GEOGRAFIE A GEOINFORMATIKA, SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A GEOINFORMATIKA; DEMOGRAFIE, SPECIALIZACE: DEMOGRAFIE SE SOCIÁLNÍ GEOGRAFIÍ, DEMOGRAFIE SE SOCIOLOGIÍ, DEMOGRAFIE S HISTORIÍ; GEOGRAFIE A KARTOGRAFIE; GEOGRAFIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ; HYDROLOGIE A HYDROGEOLOGIE; VĚDY O ZEMI

GEOLOGIE
GEOLOGIE, GEOLOGIE SE SPECIALIZACÍ GEOARCHEOLOGIE, GEOLOGIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ, GEOTECHNOLOGIE, HOSPODAŘENÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI, HYDROLOGIE A HYDROGEOLOGIE, PRAKTICKÁ GEOBIOLOGIE, VĚDY O ZEMI

ÚSTAV PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Studijní program: 
EKOLOGIE A OCHRANA PROSTŘEDÍ

___________________________________________________________________________________________________

BIOLOGIE
Studijní programy:

BIOLOGIE, BIOINFORMATIKA, EKOLOGICKÁ A EVOLUČNÍ BIOLOGIE, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A BIOCHEMIE ORGANISMŮ, BIOLOGIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ, PRAKTICKÁ GEOBIOLOGIE, SCIENCE


Kdy: Pátek 19.1. (8:00 - 17:00)
Sobota 20.1. (8:00 - 14:00)
Kde:    Viničná 7

Hlavní informační přednáška o studiu na biologické sekci (délka 45 min)

 • pátek (8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00)

 • sobota (8:30, 10:00, 11:30, 13:00)

- přiblížíme ti studium na Přírodovědecké fakultě a zejména na Biologické sekci

- ukážeme ti PřF jako významnou vědeckou instituci, ve které se využívá moderní přístrojové vybavení a nejnovější vědecké přístupy 

- seznámíme tě s vybudovanými i plánovanými infrastrukturami PřF (BIOCEV, kampus Albertov)

- představíme ti studium bakalářských programů založené na modulovém systému, díky kterému si studenti vytváří sami svůj studijní plán 

- seznámíme tě s našimi bakalářskými biologickými obory - blíže pak s oborem Biologie, Ekologická a evoluční biologie, Molekulární biologie a biochemie organismů, nově akreditovaným Science. V samostatných přednáškách se dozvíš konkrétní informace o oborech Bioinformatika a Biologie se zaměřením na vzdělávání.

- představíme ti možnosti uplatnění absolventů v praxi

- poradíme ti, jak se nejlépe připravit k přijímacím zkouškám

- v diskuzi zodpovíme všechny dotazy k prezentovaným informacím 

Bližší představení oborů Bioinformatika a Biologie se zaměřením na vzdělávání (délka 30 min)

 • pátek (9:20, 10:50, 12:20, 13:50, 15:20, 16:50)

 • sobota (9:20, 10:50, 12:20, 13:50)

Prohlídkové okruhy po areálu biologické sekce (délka 75 min)

 • pátek (10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00)

 • sobota (10:00, 11:30, 13:00)

- umožníme ti návštěvu zázemí jednotlivých kateder Biologické sekce, které zaštiťují vyučované bakalářské předměty, garantují navazující magisterské obory a s nimi související výzkumné směry

- necháme tě nahlédnout do specializovaných moderních pracovišť

- seznámíme tě detailněji se zaměřením jednotlivých vědních oborů, aktuálními tématy výzkumu a významem těchto oborů (medicína, veterinární medicína, ochrana životního prostředí, zemědělství)

- zodpovíme ti všechny otázky, které tě v souvislosti se studiem jednotlivých zaměření napadnou

Biologická čajovna

 • pátek (9:00 - 17:00)

 • sobota (9:00 - 14:00)

Neformální setkání se studenty všech oborů, absolventy a zástupci pracovišť. Prostor na dotazy všeho druhu (od studia samotného až po život v Praze) nad šálkem dobrého čaje.

Doprovodný program kateder a spolků

 • pátek (9:00 - 17:00)

 • sobota (9:00 - 14:00)

Představení kateder biologické sekce a spolků PřF UK.

______________________________________________________________________________________________________

CHEMIE
Studijní programy:

CHEMIE, BIOCHEMIE, KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA, CHEMIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ, MEDICINÁLNÍ CHEMIE, CHEMIE A FYZIKA MATERIÁLŮ, SCIENCE

Kdy:    Pátek 19.1. (8:00 - 17:00)

    Sobota 20.1. (8:00 - 14:00)

Kde:    Hlavova 8

Informační přednáška o studiu chemických studijních programů 

 • posluchárna CH1

 • pátek (10:00, 14:00)

 • sobota (10:00, 12:00)

Proděkan chemické sekce tě přivítá v hlavní přednáškové místnosti. Poskytne ti základní informace o studiu chemie u nás. Podrobnosti se potom dozvíš na dalších stanovištích.

Podrobnější informace k jednotlivým studijním programům

 • pátek (9:00, 11:00, 13:00, 15:00)

 • sobota (9:00, 11:00, 13:00)

Přímo garant oboru nebo jím vybraný zástupce ti zodpoví otázky týkající se studia daného programu. Můžeš s ním probrat zaměření oboru, rozdíly mezi jednotlivými obory, uplatnění v praxi a mnoho dalšího. Dostaneš informace o studiu chemických studijních programů: Science; Chemie; Medicinální chemie; Chemie a fyzika materiálů; Chemie se zaměřením na vzdělávání; Biochemie a Klinická a toxikologická analýza.

Zeptej se přímo studentů v Knihovně chemie

 • pátek (8:00 - 17:00)

 • sobota (8:00 - 14:00)

Zajímají tě praktické věci o životě v Praze a studiu na UK? V Knihovně chemie si můžeš popovídat se současnými studenty i možnými budoucími spolužáky.

Otevřené laboratoře

 • pátek (8:00 - 17:00)

 • sobota (8:00 - 14:00)

Chceš vidět naše špičkové laboratoře naživo? Po celou dobu bude ke každému oboru otevřena nějaká laboratoř, abys viděl, co tě u nás čeká. Laboratoř učitelství chemie, Chemická biologie a biokatalýza, TEM, Funkcionalizace organických sloučenin, Asymetrická syntéza, Medicinální chemie, Laboratoř heterogenní katalýzy, Biomateriály a další.

_________________________________________________________________________________________________________

GEOGRAFIE
Studijní programy: 

APLIKOVANÁ GEOGRAFIE, SPECIALIZACE: FYZICKÁ GEOGRAFIE A GEOINFORMATIKA, SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A GEOINFORMATIKA; DEMOGRAFIE, SPECIALIZACE: DEMOGRAFIE SE SOCIÁLNÍ GEOGRAFIÍ, DEMOGRAFIE SE SOCIOLOGIÍ, DEMOGRAFIE S HISTORIÍ; GEOGRAFIE A KARTOGRAFIE; GEOGRAFIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ; HYDROLOGIE A HYDROGEOLOGIE; VĚDY O ZEMI

Kdy:    pátek 19.1. (8:00 - 17:00)
sobota 20.1. (8:00 - 14:00)
Kde:     Albertov 6

Informační přednáška o studiu

 • Velká geologická posluchárna

 • pátek (9:00, 12:00)

 • sobota (12:00)

V rámci informační přednášky se dozvíte základní informace o možnostech bakalářského a navazujícího magisterského studia geografie na PřF UK.

Možnosti navazujícího magisterského studia geografie

 • Pravá rýsovna

 • pátek (10:00)

Rozhodujete se, na jaké navazující magisterské studium nastoupit? Chcete se dozvědět více o možnostech, které nabízí geografická sekce PřF UK? Ať už je vám bližší kartografie či sociální geografie, přijďte se seznámit s možnostmi. V rámci semináře budou představeny navazující magisterské studijní programy, následovat bude diskuse a prostor pro dotazy.

Demografické stárnutí v Česku - příčiny, souvislosti, možné dopady 

 • Pravá rýsovna

 • pátek (11:00)

Obyvatelstvo Česka stárne a tento trend bude pokračovat i v dalších dekádách. Jedná se o jednu z největších a nejaktuálnějších výzev, před kterou naše společnost stojí, dotýká se tak každého z nás. Ukážeme si, jaké příčiny stojí za proměnou věkové struktury obyvatelstva Česka, jakým tempem „stárneme“, jak si na tom stojíme v porovnání s jinými státy a jak se stárnutí promítá do života každého z nás.

Dnešní svět očima družic

 • Pravá rýsovna

 • pátek (13:00)

Družice nám otevírají pohled do neuvěřitelného světa plného možností a výzev. Jsou našimi očima ve vesmíru, poskytují nám nejen obrazy krásy naší planety, ale také důležité informace pro vědu, klimatické změny, navigaci a mnoho dalšího. Z jejich perspektivy sledujeme dynamiku měst, změny v krajině, ale také dopady lidské činnosti. Družice nejsou jen technologickými zázraky, jsou našimi průvodci v porozumění a ochraně toho, co máme kolem sebe v dnešním světě.

Úvodní lekce přípravného kurzu

 • Velká geologická posluchárna

 • pátek (14:30 - 16:30)

Přípravný kurz je určen především uchazečům o studium geografie, kartografie a demografie (nejen) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kteří se chtějí seznámit s vysokoškolským studiem geografických oborů a zároveň se připravit na přijímací zkoušku. Kurz ale slouží také jako příprava na maturitu ze zeměpisu a pomůže i s přijetím na další obory, u nichž přijímací zkouška zahrnuje zeměpis, orientaci v problematice obyvatelstva, základy společenských věd či všeobecný základ (např. obory na ekonomických, sociálněvědních fakultách či filozofických fakultách).

GEOLAB + info stánek

 • chodba 2.patro

 • pátek, sobota (po celou dobu DOD)

GEOLAB je soubor geografických her pro malé i velké návštěvníky. Na informačním stánku se můžete po celou dobu akce zeptat na cokoliv, co vás bude zajímat.

Demografický doprovodný program

 • místnost Z1

 • pátek, sobota (po celou dobu DOD)

Demografické hry a kvízy, možnost se setkat se studenty demografických studijních programů a zeptat se na cokoliv, co vás zajímá.

Geografická kavárna

 • Levá rýsovna

 • pátek, sobota (po celou dobu DOD)

Máte dotazy ke studiu geografie? Zajímá vás, jak probíhá výuka? Jaké vás čekají předměty? Kam budete jezdit na terénní cvičení? Jaký je život na geografii nebo kam zajít na pivo s geografy? Přijďte si dát kávu do naší geografické kavárny a popovídat si se současnými studenty o všem, co vás zajímá.

___________________________________________________________________________________________________________

GEOLOGIE
Kdy:    pátek 19.1. (8:00 - 17:00)
sobota 20.1. (8:00 - 14:00)
Kde: Albertov 6

Informační přednáška o studiu

 • Velká geologická posluchárna

 • pátek (10:30)

 • sobota (10:30)

 • Představíme ti bakalářské studijní obory.

 • Seznámíme tě s možnostmi pokračování po ukončení bakalářského studia a s

uplatněním absolventů.

 • Přiblížíme ti jednotlivé ústavy geologické sekce, jejich vědeckou a pedagogickou

činnost a progresivní trendy v geologickém i interdisciplinárním výzkumu.

 • Ze života geologa – ukážeme ti, jak vypadá práce geologa v praxi (dva krátké příspěvky

v závěru informační přednášky).

 • Po informační přednášce bude následovat exkurze po pracovištích geologické sekce,

prohlédneš si specializované moderní laboratoře; představíme ti vybavení, které

umožňuje špičkový výzkum a současně je využíváno v rámci výuky.

Stone Story - prohlídka vybraných specializovaných laboratoří

 • pátek, sobota (po skončení informační přednášky)

Prohlídka laboratoří, přístrojového vybavení, muzeí s komentovanou prohlídkou a seznámení s metodami výzkumu hornin a fosílií.

Chlupáčovo muzeum historie Země

 • suterén S43

 • pátek, sobota (po celou dobu DOD)

Prohlídka muzea s možností komentované prohlídky.

Mineralogické muzeum

 • 1. patro

 • pátek, sobota (po celou dobu DOD)

Prohlídka muzea s možností komentované prohlídky.

Mikroskopie pro každého

 • Pracovna mikroskopie, 2. patro (učebna č. 201)

 • pátek, sobota (po celou dobu DOD)

Práce s mikroskopem, ukázka vzorků a seznámení s principem mikroskopie.

Paleontologie v praxi

 • Malé sbírky (suterén, vstup z Chlupáčova muzea historie Země)

 • pátek, sobota (po celou dobu DOD)

Krátká přednáška o studiu fosílií pomocí progresivní metody synchrotronové tomografie.

Geologie všemi smysly

 • 1. patro a přízemí

 • pátek, sobota (po celou dobu DOD)

Interaktivní program: výbuch sopky, modelace deskové tektoniky, hustotní paradoxy v rámci oceánografie, informační stoleček, promítání fotek z terénních expedicí na pojízdné tabuli a mnohem více.

Život na fakultě aneb ukázka fakultních spolků

 • pátek, sobota (po celou dobu DOD)

___________________________________________________________________________________________________________

Ústav pro životní prostředí

Kdy:    pátek 19.1. (8:00 - 17:00)
sobota 20.1. (8:00 - 14:00)
Kde: Benátská 2

Informační přednáška o studiu

 • Krajinova posluchárna (B14)

 • pátek (10:00, 12:00)

 • sobota (10:00, 12:00)

* představíme ti bakalářské a magisterské studium programu Ochrana životního prostředí, který je výjimečný svým multidisciplinárním přístupem

* seznámíme tě se studijními plány a hlavními výukovými směry tohoto oboru

* řekneme ti o možnostech uplatnění našich absolventů v praxi

* seznámíme tě se strukturou a hlavními výzkumnými směry Ústavu pro životní prostředí

Lab Tour

 • Krajinova posluchárna (B14)

 • pátek (11:00, 13:00)

 • sobota (11:00, 13:00)

prohlídka laboratoří s ukázkami studentských prací

Chat room & Studentský spolek Život na OŽP

 • Knihovna ÚŽP, přízemí

 • pátek (9:00 - 16:00)

 • sobota (9:00 - 13:00)

neformální setkání se studenty

 


Předchozí roky

Akce dokumentů