E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPartneři

Reference na subjekty, se kterými Přírodovědecké fakulta spolupracuje.

Firmy

 • BAYER
 • Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
 • CRYTUR s. r.o.
 • RadioMedic s.r.o.
 • Interpharma Praha a.s
 • Gilead Sciences Inc
 • ÚJV Řež a.s.
 • PLIVA - Lachema a.s.
 • FAVEA s.r.o.
 • Zentiva a.s.
 • Apronex s.r.o.
 • TRITON Turnov s. r. o.
 • DEKONTA a.s.
 • 3G Consulting Engineers s.r.o.
 • G IMPULS Praha s.r.o.
 • Česká pojišťovna a.s.
 • AON Benfield
 • Guy Carpenter; DHI a.s.
 • VRV a.s.
 • Geomin Jihlava s.r.o.
 • SKANSKA
 • CE-Traffic; Gabal Analysis and Consulting
 • SPF Group v.o.s.
 • U-24 s.r.o.
 • Mostecká uhelná a.s.
 • Czech Coal a.s.
 • ELMARCO

Veřejný sektor

 • Ústřední vojenská nemocnice Praha
 • Psychiatrické centrum Praha
 • Státní zdravotní ústav
 • Ústav hematologie a krevní transfuse
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF a FN Motol
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Statní veterinární ústav Jihlava
 • Státní ústav radiační ochrany
 • Institut klinické a experimentální medicíny;
 • MZCR
 • MZV
 • MŠMT
 • MŽP
 • MMR
 • MPSV
 • MF
 • CASRI - Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu
 • DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie
 • CENIA
 • Botanický ústav AV ČR
 • Výzkumný ústav pedagogický v Praze
 • Národní ústav odborného vzdělávání
 • CERMAT
 • Člověk v tísni
 • Národní památkový úřad
 • Energetické Třebíčsko
 • Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
 • obec Dolní Břežany
 • obec Karlík
 • Město Kladno
 • Městská část Praha 1
 • Město Opava
 • Krajský úřad Karlovarského kraje
 • Krajský úřad Středočeského kraje
 • Město Plzeň
 • Agentura pro sociální začleňování

 

Akce dokumentů