E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSharon Finch: Workshop 19.6. 2019

Ve dnech 18. a 19. 6. 2019 navštívila CPPT paní Sharon Finch, zakladatelka a ředitelka konzultační společnosti Medius Associates Ltd, která má víc než 35 let zkušeností v oblasti rozvoje obchodu a licencování a často se zaměřuje na přenos nápadů a vynálezů z akademického prostředí do praktického obchodního využití.

 

Workshop v Knihovně chemie na PřF UK. Foto: Jana Pilátová

 

V úterý 18. 6. odpoledne měli zájemci z řad akademické obce možnost se s paní Finch sejít k osobní konzultaci v sídle CPPT.

Ve středu 19. 6. se pak na půdě Přírodovědecké fakulty UK uskutečnil intenzivní celodenní workshop nazvaný How to get your life-science, medical or pharma research project compatible for a potential future practical usage by a private company? Na reálných případových studiích se tu účastníci mohli dozvědět, jak dosáhnout co nejlepších vědeckých výsledků a zároveň zajistit, aby byly co nejlépe aplikovatelné do komerční sféry. Důraz byl kladen především na představení případů z perspektivy společností.

 

                                                                                                                                                       Klára Nechvílová

Akce dokumentů