E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřípravné kurzy k přijímacím zkouškám 2022

Semestrální kurzy probíhající v období před přijímacími zkouškami na vysoké školy. Cílem kurzů je připravit účastníky na přijímací zkoušky z předmětů, které jsou součástí přijímacích pohovorů na Přírodovědecké fakultě UK. Jde zejména o zopakování a procvičení středoškolské látky v rozsahu, která odpovídá požadavkům přijímacího řízení. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám výrazně zvýšují šance uchazečů o bakalářské studium na přijetí ke studiu.

Kontakty pro dotazy jsou vždy uvedeny v informacích k jednotlivým kurzům.

 

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z CHEMIE do bakalářského studia 2022

Kurz vás připraví na přijímací zkoušku z chemie a bude probíhat od 8. ledna do 23. dubna 2022 ONLINE. Cena kurzu je 3000,- Kč a přihlásit se můžete elektronicky pomocí elektronického formuláře. Zároveň je možné se přihlásit pouze na přijímačkový test nanečisto.

Více informací

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie, geoinformatiky a demografie 2022

Kurz vás připraví na zkoušku z geografie a ze základní orientace v problematice obyvatelstva (obor demografie), úspěšným řešitelům bude přijímací zkouška rovnou prominuta. Kurz se koná každý pátek odpoledne od 14:30 (2 vyučovací hodiny) od 13. 1. do 28.4. 2023 PREZENČNĚ A ZÁROVEŇ I ONLINE. Přihlásit se můžete na první lekci nebo elektronicky zde:

Více informací zde.

Pokroky v biologii 2022

Kurz není klasickým přípravným kurzem, ale přesto vám může zkoušku z biologie usnadnit. Jedná se o cyklus přednášek ze všech oblastí biologie sjednocený určitým tématem. Letošním tématem je "DRŽ SI BALANC - Rovnováhy a zpětné vazby v přírodě". Přednášky probíhají blokově každou druhou sobotu (10.00‒17.00) od 22. 1.. do 2. 4. 2022 v budově děkanátu PřF UK (Albertov 6, Praha 2, Velká geologická posluchárna, 1. mezipatro). Kurz je bezplatný, je však třeba se včas přihlásit na stránkách kurzu.

Více informací

Přijímačky z biologie nanečisto

Zkouška je generálkou na přijímací zkoušku z biologie, která proběhne v červnu, a je určena uchazečům u všechny obory, které vyžadují složení zkoušky z biologie. Zažijete zkoušku včetně registrování, vyslechnutí úvodních instrukcí, řešení otázek modelového testu a vyplňování skórovacího listu. Kromě svých znalostí biologie si tak vyzkoušíte i zvládání stresu a práci s omezeným časem i orientaci v prostředí fakulty.

Více informací

Matematika rozšiřující

Matematika je klíčovým předmětem pro většinu oborů, studovaných na Přírodovědecké fakultě UK. Nepovinná maturitní zkouška z matematiky rozšiřující není fakultou vyžadovaná a její výsledky se nijak neodrazí v průběhu přijímacího řízení. Zkouška je však doporučená pro všechny, kdo by chtěli před podáním přihlášky otestovat své znalosti.

Bližší informace o této zkoušce naleznete zde:  https://maturita.cermat.cz/menu/matematika-rozsirujici

 

K přípravě na přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou k dispozici modelové otázky.

Akce dokumentů