E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřípravné kurzy k přijímacím zkouškám 2020

Semestrální kurzy probíhající v období před přijímacími zkouškami na vysoké školy. Cílem kurzů je připravit účastníky na přijímací zkoušky z předmětů, které jsou součástí přijímacích pohovorů na Přírodovědecké fakultě UK. Jde zejména o zopakování a procvičení středoškolské látky v rozsahu, která odpovídá požadavkům přijímacího řízení. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám výrazně zvýšují šance uchazečů o bakalářské studium na přijetí ke studiu.

Kontakty pro dotazy jsou vždy uvedeny v informacích k jednotlivým kurzům.

 

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z CHEMIE do bakalářského studia 2020

Kurz vás připraví na přijímací zkoušku z chemie a bude probíhat od 11. ledna do 18. dubna 2020 vždy v sobotu v budově sekce chemie PřF UK (Hlavova 8/2030, Praha 2, posluchárna Ch 2, 1. patro). Cena kurzu je 3000,- Kč a přihlásit se můžete elektronicky pomocí elektronického formuláře. Zároveň je možné se přihlásit pouze na přijímačkový test nanečisto.

Více informací

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie, geoinformatiky a demografie 2020

Kurz vás připraví na zkoušku z geografie a ze základní orientace v problematice obyvatelstva (obor demografie), úspěšným řešitelům bude přijímací zkouška rovnou prominuta. Kurz se koná každý pátek odpoledne (14.00‒16.00 nebo 14.00‒18.00) od 24. 1. 2020  v budově děkanátu PřF UK (Albertov 6, Praha 2, místnost Levá rýsovna, 3. patro). Cena kurzu se pohybuje od 800,- do 3000,- podle zvoleného modulu a přihlásit se můžete na první lekci nebo elektronicky zde.

Více informací zde.

Pokroky v biologii 2020

Kurz není klasickým přípravným kurzem, ale přesto vám může zkoušku z biologie usnadnit. Jedná se o cyklus přednášek ze všech oblastí biologie sjednocený určitým tématem. Letošním tématem je "Mládí". Přednášky probíhají blokově každou druhou sobotu (10.00‒17.00) od 1. 2. do 11. 4. 2020 v budově děkanátu PřF UK (Albertov 6, Praha 2, Velká geologická posluchárna, 1. mezipatro). Kurz je bezplatný, je však třeba se včas přihlásit na stránkách kurzu.

Více informací

Přijímačky z biologie nanečisto

Zkouška je generálkou na přijímací zkoušku z biologie, která proběhne v červnu, a je určena uchazečům u všechny obory, které vyžadují složení zkoušky z biologie. Zažijete zkoušku včetně registrování, vyslechnutí úvodních instrukcí, řešení otázek modelového testu a vyplňování skórovacího listu. Kromě svých znalostí biologie si tak vyzkoušíte i zvládání stresu a práci s omezeným časem i orientaci v prostředí fakulty. Zkouška proběhne v sobotu 25. 4. 2020 v budově biologické sekce PřF UK (Viničná 7, Praha 2, posluchárna Fotochemie). Poplatek 350,- Kč se platí na místě v hotovosti, je však potřeba se včas přihlásit (nejpozději do 12. 4. 2020 na webu).

Více informací

Matematika+

Matematika je klíčovým předmětem pro většinu oborů, studovaných na Přírodovědecké fakultě UK. Zkouška Matematika+ není fakultou vyžadovaná a její výsledky se nijak neodrazí v průběhu přijímacího řízení. Zkouška je však doporučená pro všechny, kdo by chtěli před podáním přihlášky otestovat své znalosti.

Bližší informace o této zkoušce naleznete zde:  https://maturita.cermat.cz/menu/matematika-plus

Kontakty pro případné dotazy:  info@cermat.cz;  tel. 224 507 507

 

K přípravě na přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou k dispozici modelové otázky.

Akce dokumentů