E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Semestrální kurzy probíhající v období před přijímacími zkouškami na vysoké školy. Cílem kurzů je připravit účastníky na přijímací zkoušky z předmětů, které jsou součástí přijímacích pohovorů do bakalářského studia na Přírodovědecké fakultě UK. Jde zejména o zopakování a procvičení středoškolské látky v rozsahu, která odpovídá požadavkům přijímacího řízení. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám výrazně zvýšují šance uchazečů o bakalářské studium na přijetí ke studiu.

Kontakty pro dotazy jsou vždy uvedeny v informacích k jednotlivým kurzům.

 

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z chemie

Více informací

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie, geoinformatiky a demografie

Více informací

Pokroky v biologii

Kurz není klasickým přípravným kurzem, ale přesto vám může zkoušku z biologie usnadnit. Jedná se o cyklus přednášek ze všech oblastí biologie sjednocený určitým tématem.

Více informací

Přijímačky z biologie nanečisto

Zkouška je generálkou na přijímací zkoušku z biologie. Zažijete nanečisto zkoušku včetně registrování, vyslechnutí úvodních instrukcí, řešení otázek modelového testu a vyplňování skórovacího listu. Kromě svých znalostí biologie si tak vyzkoušíte i zvládání stresu a práci s omezeným časem i orientaci v prostředí fakulty.

Více informací

Matematika rozšiřující

Matematika je klíčovým předmětem pro většinu oborů, studovaných na Přírodovědecké fakultě UK. Nepovinná maturitní zkouška z matematiky rozšiřující není fakultou vyžadovaná a její výsledky se nijak neodrazí v průběhu přijímacího řízení. Zkouška je však doporučená pro všechny, kdo by chtěli před podáním přihlášky otestovat své znalosti.

Bližší informace o této zkoušce

 


K přípravě na přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou k dispozici modelové otázky.

Akce dokumentů