E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřípravné kurzy k přijímacím zkouškám 2019

Semestrální kurzy probíhající v období před přijímacími zkouškami na vysoké školy. Cílem kurzů je připravit účastníky na přijímací zkoušky z předmětů, které jsou součástí přijímacích pohovorů na Přírodovědecké fakultě UK. Jde zejména o zopakování a procvičení středoškolské látky v rozsahu, která odpovídá požadavkům přijímacího řízení. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám výrazně zvýšují šance uchazečů o bakalářské studium na přijetí ke studiu.

 

Pořádané přípravné kurzy


 

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z CHEMIE do bakalářského studia 2019

Kurz vás připraví na přijímací zkoušku z chemie a bude probíhat od 5. ledna do 23. března 2019 vždy v sobotu v budově sekce chemie PřF UK (Hlavova 8/2030, Praha 2, posluchárna Ch 2, 1. patro). Cena kurzu je 3000,- Kč a přihlásit se můžete elektronicky pomocí elektronického formuláře. Zároveň je možné se přihlásit pouze na přijímačkový test nanečisto.

Více informací


Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie, geoinformatiky a demografie 2019

Kurz vás připraví na zkoušku z geografie a ze základní orientace v problematice obyvatelstva (obor demografie), úspěšným řešitelům bude přijímací zkouška rovnou prominuta. Kurz se koná každý pátek odpoledne (14.00‒16.00 nebo 14.00‒18.00) od 25. 1. 2019 do 26. 4. 2019 v budově děkanátu PřF UK (Albertov 6, Praha 2, místnost Levá rýsovna, 3. patro). Cena kurzu se pohybuje od 800,- do 3000,- podle zvoleného modulu a přihlásit se můžete na první lekci nebo elektronicky zde.

Více informací zde.

 


Pokroky v biologii 2019

Kurz není klasickým přípravným kurzem, ale přesto vám může zkoušku z biologie usnadnit. Jedná se o cyklus přednášek ze všech oblastí biologie sjednocený určitým tématem. Letošním tématem je "Mládí". Přednášky probíhají blokově každou druhou sobotu (10.00‒17.00) od 26.1. - 6.4. 2019 v budově děkanátu PřF UK (Albertov 6, Praha 2, Velká geologická posluchárna, 1. mezipatro). Kurz je bezplatný, je však třeba se včas přihlásit na stránkách kurzu.

Více informací


 

Přijímačky z biologie nanečisto

Zkouška je generálkou na přijímací zkoušku z biologie, která proběhne v červnu, a je určena uchazečům u všechny obory, které vyžadují složení zkoušky z biologie. Zažijete zkoušku včetně registrování, vyslechnutí úvodních instrukcí, řešení otázek modelového testu a vyplňování skórovacího listu. Kromě svých znalostí biologie si tak vyzkoušíte i zvládání stresu a práci s omezeným časem i orientaci v prostředí fakulty. Zkouška proběhne v sobotu 27. 4. 2019 v budově biologické sekce PřF UK (Viničná 7, Praha 2, posluchárna Fotochemie). Poplatek 350,- Kč se platí na místě v hotovosti, je však potřeba se včas přihlásit (nejpozději do 12. 4. 2019 na webu).

Více informací


 

K přípravě na přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou k dispozici modelové otázky.

Akce dokumentů