E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalář Plus, atraktivní nabídka pro zvídavé a nadané studenty

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO PROGRAMU pro AR 2023/ 24 

Bakalář Plus je nadstavbový program realizovaný na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v rámci celoživotního vzdělávání. Je určen studentům bakalářských studijních programů a nabízí jim atraktivní způsob rozšíření odborného curricula zcela mimo studijní plány vyučovaných studijních programů.

Zvídaví a talentovaní studenti si tak mohou obohatit vědomosti o témata specializovaná, která  jim umožní proniknout do hloubi daného oboru, i o témata obecně přírodovědná, jež kladou známé skutečnosti do nových souvislostí. Informace o jednotlivých předmětech naleznete v SIS a také na webu BAKALÁŘ PLUS.

Vzdělávací platforma Bakalář Plus zahrnuje nabídku následujících studijních programů/ předmětů*

 • Fyziologie člověka z pohledu vědy a medicíny
 • Landmarks/Milestones in Cell biology
 • Strukturní základy buněčné biologie
 • Seminář vědecké fotografie
 • Zajímavé problémy v botanice a ekologii rostlin
 • Diskuzní seminář Quo vadis chemie (I a II)
 • Územní plán pro negeografy
 • Matematika na počítačích pro přírodovědce
 • Matematika A1+
 • Matematika A2+
 • Ochrana vod a přírody v praxi
 • Programování pro přírodovědce
 • Sociogeografická exkurze
 • Stáž ve výzkumné skupině - biologie (podrobnosti budou přidány do začátku výuky)
 • Stáž ve výzkumné skupině - chemie (podrobnosti budou přidány do začátku výuky)
 • Stáž ve výzkumné skupině - geografie
 • Stáž ve výzkumné skupině - geologie (podrobnosti budou přidány do začátku výuky)
 • Stáž ve výzkumné skupině - ochrana životního prostředí (podrobnosti budou přidány do začátku výuky)
 • Tajemství sbírek
 • Biologické debaty
 • Time management - nově
 • Učte se efektivně - nově
 • Buduj si své profesní jméno - nově

* nabídka předmětů se průběžně aktualizuje

Zapsat se mohou všichni studenti bakalářských studijních programů na Přírodovědecké fakultě po celou dobu studia. Program Bakalář Plus realizovaný v rámci tzv. celoživotního vzdělávání je zdarma, je určen motivovaným a talentovaným studentům a reaguje na jejich specifické vzdělávací požadavky.

Studenti zapsaní do 1. ročníku v akademickém roce 2023/2024 nebo studenti vyšších ročníků bakalářského studia, kteří se chtějí připojit, se mohou přihlásit do programu od 1. 7. do 25. 9. 2023 prostřednictvím elektronické přihlášky v SIS. Pro přihlášení je potřeba nejprve se přihlásit do SIS loginem a heslem CAS a poté podat přihlášku v modulu "Přijímací řízení" (vybrat fakultu, program CŽV - zájmový). 
ZÁPIS DO PROGRAMU PROBĚHNE POUZE ELEKTRONICKY. VEŠKERÉ INFORMACE OBDRŽÍ PŘIHLÁŠENÍ STUDENTI E-MAILEM NEJDŘÍVE 27. 9. 2023.

Kompletní informace dostanou všichni studenti, kteří se do programu řádně přihlásí – viz informace výše.

Po ukončení přihlašování budou mít posluchači v SIS otevřený nový účet (BCPLUS) – zájmový kurz CŽV. Přístup do účtu bude pod stejným přihlašovacím jménem jako pro řádné studium. Vybrané předměty z aktuální nabídky kurzu si vloží do účtu v období otevření SIS pro zápis předmětů v aktuálním akademickém roce dle harmonogramu. Předměty nejsou kreditovány;  jsou dostupné v SIS na záložce Zápis (studijní plán), pedagogové mohou vypisovat termíny zkoušek a studenti se ke zkouškám mohou přihlašovat.

Výuka předmětů Bakalář PLUS probíhá v období stanoveném harmonogramem akademického roku pro výuku předmětů v zimním a letním semestru,  po domluvě mezi vyučujícími a přihlášenými studenty.

Přednášky řady Bakalář PLUS jsou určeny pro talentované a výkonné studenty, kteří budou schopni je absolvovat navíc ke svým předepsaným studijním povinnostem. Jejich absolvování nebude hodnoceno kredity a nebude nahrazovat jiné povinnosti běžného denního studia. Za úspěšné absolvování tří studijních povinností z tohoto programu student obdrží certifikát Bakalář PLUS.

Osvědčení bude vydáno po absolvování bakalářského studia. 

 

 

 

Akce dokumentů