E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalář Plus, atraktivní nabídka pro zvídavé a nadané studenty

PŘIHLAŠOVÁNÍ STUDENTŮ DO PROGRAMU JIŽ NEPROBÍHÁ.

Bakalář Plus je nadstavbový program realizovaný na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v rámci celoživotního vzdělávání. Je určen studentům bakalářských studijních programů a nabízí jim atraktivní způsob rozšíření odborného curricula zcela mimo studijní plány vyučovaných studijních programů.

Zvídaví a talentovaní studenti si tak mohou obohatit vědomosti o témata specializovaná, která  jim umožní proniknout do hloubi daného oboru, i o témata obecně přírodovědná, jež kladou známé skutečnosti do nových souvislostí. Informace o jednotlivých aktuálně nabízených předmětech Bakalář PLUS naleznete v SIS.

Účastníci programu mají v SIS zřízenu roli BCPLUS. Vybrané předměty z aktuální nabídky Bakalář PLUS si zapisují pomocí této role v období otevření SIS pro zápis předmětů v aktuálním akademickém roce dle harmonogramu. Předměty Bakalář PLUS  nejsou kreditovány; v roli BCPLUS jsou dostupné v SIS na záložce Zápis (studijní plán), pedagogové mohou vypisovat termíny zkoušek a studenti se ke zkouškám mohou přihlašovat.

Výuka předmětů Bakalář PLUS probíhá v období stanoveném harmonogramem akademického roku pro výuku předmětů v zimním a letním semestru,  po domluvě mezi vyučujícími a přihlášenými studenty.

Za úspěšné absolvování tří studijních povinností z tohoto programu student obdrží osvědčení Bakalář PLUS. Toto osvědčení je vydáváno až po absolvování bakalářského studia.

Akce dokumentů