E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalář Plus, atraktivní nabídka pro nadané studenty

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO PROGRAMU OD AR 2022/2023 BUDE OTEVŘENO OD 1.7. DO 20.9.2022

Pro budoucí i stávající studenty bakalářských studijních oborů připravila Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy zcela novou vzdělávací platformu. Tento nadstavbový program s názvem Bakalář Plus nabízí od akademického roku 2012/2013 studentům atraktivní způsob rozšíření odborného curricula zcela mimo stávající studijní plány.

Talentovaní studenti si tak budou moci obohatit vědomosti jak o témata specializovaná, která  jim umožní proniknout do hloubi daného oboru, tak obecně přírodovědná, jež budou klást známé skutečnosti do nových souvislostí. Veškeré podrobnosti o jednotlivých předmětech naleznete v SIS a také na webu BAKALÁŘ PLUS.

Vzdělávací platforma Bakalář Plus zahrnuje nabídku následujících studijních povinností*

 • Fyziologie člověka z pohledu vědy a medicíny
 • Landmarks/Milestones in Cell biology
 • Strukturní základy buněčné biologie
 • Seminář vědecké fotografie
 • Filozofie matematiky I
 • Filozofie matematiky II
 • Zajímavé problémy v botanice a ekologii rostlin
 • Diskuzní seminář Quo vadis chemie
 • Územní plán pro negeografy
 • Pokročilé instrumentální metody v hydrologii
 • Matematika na počítačích pro přírodovědce
 • Matematika A1+
 • Matematika A2+
 • Ochrana vod a přírody v praxi
 • Chemické úterky
 • Programování pro přírodovědce
 • Sociogeografická exkurze
 • Stáž ve výzkumné skupině - biologie (podrobnosti budou přidány do začátku výuky)
 • Stáž ve výzkumné skupině - chemie (podrobnosti budou přidány do začátku výuky)
 • Stáž ve výzkumné skupině - geografie
 • Stáž ve výzkumné skupině - geologie (podrobnosti budou přidány do začátku výuky)
 • Stáž ve výzkumné skupině - ochrana životního prostředí (podrobnosti budou přidány do začátku výuky)

* nabídka předmětů se průběžně aktualizuje

Zapsat se mohou všichni studenti bakalářských studijních programů na Přírodovědecké fakultě po celou dobu studia. Program Bakalář Plus realizovaný v rámci tzv. celoživotního vzdělávání je zdarma, je určen motivovaným a talentovaným studentům a reaguje na jejich specifické vzdělávací požadavky.

Studenti zapsaní do 1. ročníku v akademickém roce 2022/2023, nebo studenti vyšších ročníků bakalářského studia, kteří se chtějí připojit v akademického roce 2021/2022, se mohou přihlásit do programu od 1. 7. do 20. 9. 2022 prostřednictvím elektronické přihlášky v SIS. Pro přihlášení je potřeba nejprve se přihlásit do SIS loginem a heslem CAS a poté podat přihlášku přes "Přijímací řízení".  ZÁPIS DO PROGRAMU PROBĚHNE POUZE ELEKTRONICKY. VEŠKERÉ INFORMACE OBDRŽÍ PŘIHLÁŠENÍ STUDENTI E-MAILEM PO 20.9.2022.

Po ukončení přihlašování budou mít posluchači v SIS otevřený nový účet (BCPLUS) – zájmový kurz CŽV. Přístup do účtu bude pod stejným přihlašovacím jménem jako pro řádné studium. Vybrané předměty z aktuální nabídky kurzu si vloží do účtu v období otevření SIS pro zápis předmětů v aktuálním akademickém roce dle harmonogramu. Předměty nejsou kreditovány;  jsou dostupné v SIS na záložce Zápis (studijní plán), pedagogové mohou vypisovat termíny zkoušek a studenti se ke zkouškám mohou přihlašovat.

Výuka předmětů Bakalář PLUS probíhá v období stanoveném harmonogramem akademického roku pro výuku předmětů v zimním a letním semestru,  po domluvě mezi vyučujícími a přihlášenými studenty.

Přednášky řady Bakalář PLUS jsou určeny pro talentované a výkonné studenty, kteří budou schopni je absolvovat navíc ke svým předepsaným studijním povinnostem. Jejich absolvování nebude hodnoceno kredity a nebude nahrazovat jiné povinnosti běžného denního studia. Za úspěšné absolvování tří studijních povinností z tohoto programu obdrží student od děkana fakulty certifikát Bakalář PLUS. Osvědčení bude vydáno po absolvování bakalářského studia. 

 

 

 

Akce dokumentů