E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚstav pro životní prostředí

 

Terén budova_podzim2 Vzorky

 

je celofakultním interdisciplinárním pracovištěm Přírodovědecké fakulty UK uskutečňujícím výuku a výzkum v oblasti ochrany životního prostředí.

Jeho historie se datuje do druhé poloviny 70. let 20 století, kdy byl v  roce 1977 Ministerstvem školství ustaven první pětiletý vzdělávací program týkající se životního prostředí v Československu. V roce 1981 byla založena Katedra ochrany přírody a krajinné ekologie a v roce 1982 ukončili studia první absolventi výše jmenovaného programu (v r. 2005 přesáhl počet absolventů 500). V roce 1985 byla katedra akreditována pro vzdělávání postgraduálních studentů v oboru ekologie. Katedra v roce 1987 začíná vydávat tématickou řadu „Acta Universitatis Carolinae – Environmentalica“. V roce 1990 dochází ke změně jména a struktury katedry. Vzniká Ústav pro životní prostředí.
Ústav poskytuje vysokoškolské vzdělání bakalářské, magisterské a doktorandské úrovně. Technické vybavení, které je k dispozici, umožňuje výuku a výzkum v mnoha oblastech ochrany životního prostředí, zejména ovzduší, vody, ochrany přírody, odpadů a aplikace GIS (geografických informačních systémů). V současné době ústav spolupracuje s celou řadou univerzitních pracovišť, ústavů Akademie věd ČR i se zahraničními institucemi, zejména prostřednictvím společných projektů a v rámci diplomových a disertačních témat.

Plán budovy

Organizační struktura ÚŽP

Ředitel

Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D, DSc.  
Tel.: 22195 1902, e-mail: cajthaml@biomed.cas.czmístnost: přízemí, č. dveří 31

Zástupce

Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Tel.:  22195 1068, e-mailfrouz@natur.cuni.czmístnost: přízemí, č.dveří 31

Tajemník

RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
tel: 221951899, e-mail: jolana@blatna.cuni.cz, místnost: domeček 1.patro

Tajemník SIS

RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
tel: 221951899, e-mail: jolana@blatna.cuni.cz, místnost: domeček 1.patro

Sekretariát

Monika Novotná
tel: 22195 1901, e-mail: uzp@natur.cuni.cz, místnost: přízemí 31
fax: 420 224 914 803
Úřední hodiny: 8:30-11:30

Adresa

Ústav pro Životní prostředí PřF UK v Praze

Benátská 2, 128 01 Praha 2

 

 

Najděte nás na Google maps

 

Akce dokumentů