E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Jolana Tátosová Ph.D.

Tajemnice ÚŽP; koordinátor SIS; webový správce; správce WhoIs

 

Výzkumné zaměření

 • Limnologie vysokohorských jezer: acidifikace a recovery
 • Makrozoobentos vysokohorských jezer a pramenných potoků
 • Chironomidae: sezónní dynamika, distribuce a migrace
 • Paleolimnologie: rekonstrukce klimatu na základě společenstva subfosilních pakomárů v jezerních sedimentech.. 
   

Projekty

 • 2020 - 2022: Temperate mountain forest dynamics: their long-term drivers and diversity at the continentality gradient (BESTFORCE) - GAČR 20-13368S.  Řešitel: Petr Kuneš
 • 2016-2018: Holocene disturbance dynamics in European Picea abies (Norway spruce) forests: Implications for conservation and management (EUROPIA) - GAČR 16-06915S. Řešitel: Petr Kuneš
 • 2009–2014:  The integrated impact of climate change, air quality, and forest management on water ecosystem in headwater catchments. GA ČR. (řešitel: E. Stuchlík). Člen řešitelského týmu.
 • 2003 – 2009: Project of the European Commission Framework Programme VI: EURO-LIMPACS – Integrated Project to Evaluate the Impacts of Global Change on European Freshwater Ecosystems (řešitel : E. Stuchlík). Člen řešitelského týmu.
 • 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 – ICP Waters – International Cooperative pregramme on Assessment and Monitoring of Rivers and Lakes (řešitel : E. Stuchlík). Člen výzkumného týmu.
 • 2004–2006 Water resources control in headwater catchments. GAČR (spoluřešitel: E. Stuchlík). Člen výzkumného týmu.
 • 2000 – 2003:  Project of the European Commission Framework Programme V: EMERGE – European Mountain lake Ecosystems: Regionalisation, diaGnostics & socio-economic Evaluation (řešitel: E. Stuchlík). Člen řešitelského týmu.
 • 2002, 2003 and 2005: Projekt Labe “Vliv znečištění na vodní toky”. Ministerstvo životního prostředí (řešitel E. Stuchlík). Člen řešitelského týmu.
   

   

Výuka (předměty v SIS):

 • Metody environmentálního výzkumu - pro bakalářské studium
 • Limnologie - pro bakalářské studium
 • Limnology - for Erasmus students
 • Limnologické metody   –pro magisterské studium
 • Limnologické metody - praktikum
 • Biologie vodních živočichů - pro magisterské studium
 • Biologie vodních živočíchů- praktikum 
 • Paleolimnologie
 • Subfosilní vodní organismy
 • Projevy změn klimatu ve fluviálních ekosystémech (Masarykova Univerzita, Brno)
   

Publikace 

ORCID ID: 0000-0001-8493-0405

 

 

Akce dokumentů