E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Jolana Tátosová Ph.D.

Tajemnice ÚŽP; koordinátor SIS; webový správce; správce WhoIs

 

Výzkumné zaměření

 • Limnologie vysokohorských jezer: acidifikace a recovery
 • Makrozoobentos vysokohorských jezer a pramenných potoků
 • Chironomidae: sezónní dynamika, distribuce a migrace
 • Paleolimnologie: rekonstrukce klimatu na základě společenstva subfosilních pakomárů v jezerních sedimentech.. 
   

Projekty

 • 2009–2014 The integrated impact of climate change, air quality, and forest management on water ecosystem in headwater catchments. GA ČR. (řešitel: E. Stuchlík). Člen řešitelského týmu.
 • 2003 – 2009 – Project of the European Commission Framework Programme VI: EURO-LIMPACS – Integrated Project to Evaluate the Impacts of Global Change on European Freshwater Ecosystems (řešitel : E. Stuchlík). Člen řešitelského týmu.
 • 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 – ICP Waters – International Cooperative pregramme on Assessment and Monitoring of Rivers and Lakes (řešitel : E. Stuchlík). Člen výzkumného týmu.
 • 2004–2006 Water resources control in headwater catchments. GAČR (spoluřešitel: E. Stuchlík). Člen výzkumného týmu.
 • 2000 – 2003 – Project of the European Commission Framework Programme V: EMERGE – European Mountain lake Ecosystems: Regionalisation, diaGnostics & socio-economic Evaluation (řešitel: E. Stuchlík). Člen řešitelského týmu.
 • 2002, 2003 and 2005 –Projekt Labe “Vliv znečištění na vodní toky”. Ministerstvo životního prostředí (řešitel E. Stuchlík). Člen řešitelského týmu.
   

   

Výuka, akademická činnost

Publikace a konference

Arellano, L., Fernandez, P., Tatosova, J., Stuchlik, E., & JO Grimalt. 2011. Long-Range Transported Atmospheric Pollutants in Snowpacks Accumulated at Different Altitudes in the Tatra Mountains (Slovakia). ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 42: 9268-9275. DOI: 10.1021/es202111n

Stuchlík, E., Hardekopf, D.W., Tátosová, J., Kopáček, J. & Bitušík, P. 2010. Complexity of the community response to acidification-recovery process in high mountain lakes: study based on long-term records, dynamic modeling and paleolimnology. Journal of Limnology (submitted)

Tátosová, J., Veselý, J. & Stuchlík, E. 2006. Holocene subfossil chironomid stratigraphy (Diptera: Chironomidae) in the sediment of Plešné Lake (the Bohemian Forest, Czech Republic): Palaeoenvironmental implications. Biologia, Bratislava, 61/Suppl. 20: S401—S411.

Tátosová, J. & Stuchlík, E. 2006. 2006. Seasonal dynamics of chironomids in the profundal zone of a mountain lake (Ľadové pleso, the Tatra Mountains, Slovakia). Biologia, Bratislava 61, Suppl. 18: S203–S212. pdf

Tátosová, J., Veselý, J. & Stuchlík, E. 2006. Holocene paleoenvironmental recosntructions using subfossil chironomid assemblages from the sediment of a glacial lake in Southern Bohemia: preliminary study. In: V. Jones et al. (eds): Holivar: Natural Climate Variability and Global Warming. Final Open Science Meeting, 12.-15.6.2006, UCL London, UK: p. 83– Poster (Abstrakt).

Tátosová, J., Bitušík, P., Stuchlík, E. and Chvojka, P. 2005. The effect of acidification on the chironomid species composition in the lakes of the High Tatra Mts. (Slovakia). In: Hůnová et al. (eds): Proc. 7th International Conference on Acid Deposition: Acid rain 2005, 12.-15.6.2005, Prague: p. 439 – Poster (Abstrakt)

Stuchlík, E., Bitušík, P., Hardekopf, D.W., Kopáček, J. and Tátosová, J. 2005. Complexity of biological recovery from acidification: study based on long-term records, dynamic modeling and paleolimnology of high mountain lakes. In: I. Hůnová et al. (eds): Proc. 7th International Conference on Acid Deposition: Acid rain 2005, 12.-15.6.2005, Prague: p. 438 – Poster (Abstrakt)

Tátosová, J. and Stuchlík, E. 2003. Profundal chironomids (Chironomidea, Diptera) of mountain lakes in different stages of acidification (High Tatras, Slovakia). Proc. 13th Conference of Slovak Limnol. Soc & Czech Limnol. Soc., Banská Stiavnice, June 2003. Acta Facultatis Ecologiea 10, Suppl. 1: 193–196. – Přednáška (in czech). 
 

Akce dokumentů