E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPetr Kuneš

Vystudoval jsem biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorát se zaměřením na paleoekologii vegetace v pozdním glaciálu a časném holocénu jsem obhájil v roce 2008 na katedře botaniky. Od 2009 do 2011 jsem se jako postdoktorand na Department for Geoscience, Aarhus University zabýval minulými interglaciály. Zde se zabývám kvartérní paleoekologií, kterou obecně považuji za propojení mezi ekologií, geologií a archeologií na různých časových škálách. Jejím záměrem je studovat procesy, které leží za hranicí možnosti vlastního pozorování a experimentů. Rád studuji dlouhodobou dynamiku ekosystémů a prostředí, sukcesi řízenou přirozenými a antropogenními disturbancemi (klima, oheň, člověk) a srovnávám výsledky se současnými procesy.

Navštivte můj kalendář.

Stránky Rudolphovy laboratoře pro paleoekologii

Publikace a CV

Akce dokumentů