E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Janina Jóźwiak (1948–2016)

Katedra demografie a geodemografie s hlubokým zármutkem oznamuje, že v úterý 19. července 2016 zemřela významná polská statistička a demografka profesorka Janina Jóźwiak, ředitelka Ústavu statistiky a demografie na Vysoké škole ekonomické (SGH) ve Varšavě.

Publikováno 25.7.2016

Oslava životního jubilea prof. Pavlíka

Ve čtvrtek 16. června 2016 proběhlo na Geografické sekci naší fakulty s určitým zpožděním setkání s prof. Zdeňkem Pavlíkem, který na jaře tohoto roku oslavil neuvěřitelných 85 let.

Publikováno 24.6.2016

Mezi výherci soutěže “Mapa roku” měla naše fakulta vícenásobné zastoupení

Letošní ročník soutěže “Mapa roku”, který vyhlašuje Česká kartografická společnost, byl letos již osmnáctým v pořadí. Mezi oceněnými měla naše fakulta hned několik zástupců: Vojtěcha Klecandu za diplomovou práci "Vizualizace historie změn v katastrální mapě" a Martina Hanuse a Luďka Šídla za Školní atlas dnešního Česka. Zvláštní ocenění získal výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoře za kartografické zpracování problematiky sociálně prostorové diferenciace Česka a Prahy v historické perspektivě. Gratulujeme!

Publikováno 19.5.2016

Albertovská demografie na konferenci Americké populační asociace

Každoroční konference Americké populační asociace (Population Association of America) patří k nejvýznamnějším světovým demografickým akcím. Tradičně se na ní setkává několik tisíc demografů a populačních expertů z celého světa.

Publikováno 1.5.2016

XLVI. konference České demografické společnosti – Program

Datum konání 26.5.2016 - 27.5.2016

Česká demografická společnost ve spolupráci s katedrou demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a katedrou demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze pořádá XLVI. konferenci na téma MIGRACE A DEMOGRAFICKÉ VÝZVY.

Publikováno 1.5.2016

Přednáškový pobyt doc. Branislava Blehy

Ve dnech 8. až 10. března 2016 byl v rámci programu Erasmus+ hostem katedry demografie a geodemografie známý slovenský humánní geograf a demograf doc. RNDr. Branislav Bleha, Ph.D., proděkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a vedoucí oddělení demogeografie a demografie na Katedře humánní geografie a demografie stejné fakulty.

Publikováno 13.3.2016

Blahopřejeme dr. Burcinovi k ocenění Studentský velemlok

Cena Studentský velemlok je ocenění pro nejlepší pedagogy Přírodovědecké fakulty UK, které se uděluje každý rok vyučujícím nejlépe hodnocených předmětů. Na základě výsledků studentské ankety nominují její organizátoři každoročně 10 kandidátů za každou sekci, z nichž vyberou pro každou sekci vítěze členové Studentské komory Akademického senátu fakulty. Letos byli na reprezentačním plese PřF UK dekorováni další nejoblíbenější pedagogové.

Publikováno 3.3.2016

Přednášky v rámci programu Erasmus+

Datum konání 8.3.2016 - 9.3.2016

Přednáší: doc. RNDr. Branislav Bleha, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě.

Publikováno 2.3.2016

Akce dokumentů