E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNews


Pozvánka na osmý ročník konference Mladých demografů

Datum konání 16.2.2017 - 17.2.2017

Konference je určena především pro studenty a absolventy demografie, ale i "nedemografové" jsou vítáni. Tento rok je již potřetí plánována i sekce pro "nedemografy", jejichž výzkum se alespoň částečně souvisí s populačním vývoje obyvatelstva.

Publikováno 23.9.2016

Předávání Studentských certifikátů SAS 2016

Datum konání 22.9.2016

Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a SAS Institute Česká republika si Vás dovolují pozvat na Předávání Studentských certifikátů SAS 2016.

Publikováno 13.9.2016

Obhajoba dizertačních prací z demografie

Datum konání 19.9.2016 - 21.9.2016

Zveme všechny zájemce na obhajoby tří dizertačních prací z oboru demografie, které proběhnout v průběhu září 2016.

Publikováno 8.9.2016

Janina Jóźwiak (1948–2016)

Katedra demografie a geodemografie s hlubokým zármutkem oznamuje, že v úterý 19. července 2016 zemřela významná polská statistička a demografka profesorka Janina Jóźwiak, ředitelka Ústavu statistiky a demografie na Vysoké škole ekonomické (SGH) ve Varšavě.

Publikováno 25.7.2016

Oslava životního jubilea prof. Pavlíka

Ve čtvrtek 16. června 2016 proběhlo na Geografické sekci naší fakulty s určitým zpožděním setkání s prof. Zdeňkem Pavlíkem, který na jaře tohoto roku oslavil neuvěřitelných 85 let.

Publikováno 24.6.2016

Mezi výherci soutěže “Mapa roku” měla naše fakulta vícenásobné zastoupení

Letošní ročník soutěže “Mapa roku”, který vyhlašuje Česká kartografická společnost, byl letos již osmnáctým v pořadí. Mezi oceněnými měla naše fakulta hned několik zástupců: Vojtěcha Klecandu za diplomovou práci "Vizualizace historie změn v katastrální mapě" a Martina Hanuse a Luďka Šídla za Školní atlas dnešního Česka. Zvláštní ocenění získal výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoře za kartografické zpracování problematiky sociálně prostorové diferenciace Česka a Prahy v historické perspektivě. Gratulujeme!

Publikováno 19.5.2016

Albertovská demografie na konferenci Americké populační asociace

Každoroční konference Americké populační asociace (Population Association of America) patří k nejvýznamnějším světovým demografickým akcím. Tradičně se na ní setkává několik tisíc demografů a populačních expertů z celého světa.

Publikováno 1.5.2016

XLVI. konference České demografické společnosti – Program

Datum konání 26.5.2016 - 27.5.2016

Česká demografická společnost ve spolupráci s katedrou demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a katedrou demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze pořádá XLVI. konferenci na téma MIGRACE A DEMOGRAFICKÉ VÝZVY.

Publikováno 1.5.2016

Akce dokumentů