E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudentský demografický klub

Kdo jsme? Jsme dobrovolnou organizací studentů všech úrovní a specializací oboru Demografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a přidružených oborů jiných vysokých škol a institucí a osobností působící pod hlavičkou České demografické společnosti (ČDS).

Jsme studenti, kteří se o demografická témata aktivně zajímají i mimo akademickou půdu. SDK spojuje studenty demografických oborů s odborníky, zejména pak z řad České demografické společnosti.

Co pořádáme?

  • Vítání studentů prvních ročníků při kterém poskytujeme pomoc a užitečné informace pro studium
  • Filmové večery, na kterých promítáme filmy/dokumenty s demografickou tématikou
  • Vánoční večírek na akademické půdě
  • Přibližně dvakrát do roka pořádáme exkurze (Český statistický úřad, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy...)
  • Informujeme o možných stážích, grantech a brigádách

Čeho se účastníme?

  • Diskusních večerů ČDS s odborníky
  • Konferencí ČDS

Hlavním orgánem SDK je tříčlenný, každoročně volený, výbor s předsedou v jeho čele. Členové výboru pro akademický rok 2019/2020:

Jakub Thümmel (2.DG) – předseda
Ondřej Míka (3.DG)
Bc. Valentýna Bugošová (1.DEM)
 

Více informací naleznete na https://www.facebook.com/demoklub/

Kontakt: demographic.club@gmail.com

Akce dokumentů