E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDobrovolnictví na Geografické sekci

Informace pro studenty geografie, kteří mají zájem zapojit se do činností na naší sekci.

Dobrovolnictví – Geografie PřF UK v Praze

Dobrovolnický program na Geografické sekci PřF UK umožňuje zapojení studentů a studentek geografie do akademického života Geografické sekce, jejích kateder či výzkumných týmů. Program tak je pro studenty ideálním způsobem, jak se zapojit do dění, dozvědět se více o instituci, kde studují, jak se seznámit se studenty jiných oborů a mnoho dalšího. Získat za to pak mohou především certifikát o zapojení do dobrovolné činnosti, který je vítaný při pracovních pohovorech, stážích apod., a to i v zahraničí..

Geografické sekci pak program umožňuje lépe a efektivněji organizovat vědecké i popularizační akce malého i velkého rozsahu.

Dobrovolnické programy a zapojení studentů do nich jsou zcela běžné na zahraničních univerzitních pracovištích. Program na Geografické sekci PřF vznikl v úzké spolupráci s dobrovolnickým programem na Filozofické fakultě UK.

Co dobrovolníci získají zapojením do programu?

 • nahlédnutí do činnosti fakulty i jednotlivých kateder
 • seznámení se s lidmi z různých oborů a ročníků (studenty i pedagogy)
 • získání zkušeností při organizaci akcí a rozvoj tzv. soft skills
 • možnost účastnit se pořádaných společenských akcí pro dobrovolníky
 • zábavu na dobrovolnických akcích
 • dobrý pocit z pomoci Geografické sekci
 • propagační materiály Geografické sekce, např. trička, placky aj.
 • nárok na knížku vydanou Nakladatelstvím ČGS
 • předplatné časopisu Geografické rozhledy na rok
 • oficiální dvojjazyčný certifikát – možno použít při pracovních pohovorech nebo při stážích; v případě některých akcí lze získat i certifikát o účasti na konferenci
 • prioritní nabídky dlouhodobých i krátkodobých placených brigád na fakultě/katedrách
 • možnost zapojení do aktivit výzkumných center

Počet hodin

odměna

0

dobrovolnické triko – na první akci, které se dobrovolník zúčastní

20

kniha vydaná Nakladatelstvím ČGS

40

certifikát Dobrovolnictví

60

předplatné Geografických rozhledů na rok

80

triko/mikina PřF UK z e-shopu


Jak se zapojit do dobrovolnictví?

 • vyplňte elektronickou žádost o zařazení do dobrovolnického programu
 • pravidelně kontrolujte e-mailovou schránku uvedenou pro zasílání informací o jednotlivých nadcházejících akcích
 • přihlaste se včas k jednotlivým vybraným akcím a výpomocím, kterých se chcete účastnit
 • v případě výpomoci, která nebyla zapsána zaměstnanci geografické sekce do databáze, kontaktujte koordinátorku dobrovolnického programu s žádostí o započtení odpracovaných hodin
 • koordinátorku kontaktujte i v případě jakýchkoliv otázek či potřeby dalších informací o dobrovolnictví

Staňte se group leaderem dobrovolníků

 • získáte navíc dobrovolnické hodiny za:
  • propagaci dobrovolnického programu mezi svými spolužáky a ostatními studenty na geografii
  • vedení malé skupiny dobrovolníků (5-10 dobrovolníků)
   • jejich zaškolování pro specifické typy dobrovolnických výpomocí (např. prezentace aktivit Geolabu, propagace studia geografie na středních školách)
  • organizaci aktivit pro svou skupinu dobrovolníků i pro ostatní dobrovolníky, případně zájemce o dobrovolnický program
   • společenská setkání
   • sportovní akce
  • získání zpětné vazby od dobrovolníků ohledně dobrovolnického programu
 • setkávání pro group leadery - odborná i společenská
 • možnost mimořádné věcné odměny
 • pozice group leadera je vhodná zejména pro dobrovolníky, kteří získali již alespoň 10 hodin v rámci dobrovolnického programu                    
 • v případě zájmu stát se group leaderem dobrovolníků kontaktujte koordinátorku

 

Chcete zapojit dobrovolníky do své akce?

 • včas nahlaste fakultní koordinátorce vaši žádost o pomoc dobrovolníků
 • v žádosti uveďte:
  • datum a místo konání akce
  • typ výpomoci, na kterou sháníte dobrovolníky
  • počet dobrovolníků
  • přínos pro dobrovolníky (např. volná účast na akci apod.)
 • termíny pro nahlašování:
  • malé akce (1–3 dobrovolníci / 1–3 hodiny práce)
   • nárazová výpomoc, drobné konference
   • 2 dny dopředu při nárazové výpomoci, týden dopředu při menších akcích
  • středně velké akce (3–6 dobrovolníků / cca 6 hodiny práce)
   • konference, náročnější úkoly, delší akce, pro které je nutná předchozí koordinace dobrovolníků
   • 14 dní dopředu kvůli případné koordinaci schůzky
  • velké akce (více než 6 dobrovolníků / celodenní akce)
   • např. Den otevřených dveří, Dny geografie,...
   • nejlépe měsíc dopředu (z důvodu nezbytného zaškolení či případné organizační schůzky)
 • zašlete konkrétní informace o akci koordinátorce dobrovolnictví
 • typy výpomocí, na které není dobrovolnictví určeno:
  • kancelářské práce (kopírování, skenování, atd.) bez další návaznosti na větší akci
  • osobní výpomoc zaměstnancům a nikoliv pracovišti

Kontaktní údaje


   

 

 

Akce dokumentů