E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZhodnocení 2. roku

​Dobrovolnický program na geografické sekci má za sebou druhý, a to velmi úspěšný, rok svého fungování. Počet studentů geografie, kteří mají zájem se zapojit do dění na fakultě, a pomoci tak například s organizací konferencí, seminářů či s propagací studia geografie, se během tohoto roku vyšplhal téměř na sto.

Zároveň se zvýšily i počet a rozmanitost akcí, jichž se mohli naši dobrovolníci zúčastnit, a výrazně tak pomoci jak Geografické sekci, tak i jednotlivým katedrám a jejím členům. Všem zapojeným studentům proto patří velký dík za jejich aktivitu a zapálení, které vyzdvihovali i samotní organizátoři.

Rádi bychom zejména poděkovali dvaceti dobrovolníkům, jak z řad bakalářských, magisterských, tak doktorandských studentů, kteří v rámci programu odpracovali více než 40 hodin. Těmto studentům byl z rukou proděkana Geografické sekce doc. Martina Ouředníčka a garanta dobrovolnictví dr. Martina Hanuse předán oficiální dobrovolnický certifikát a publikace z řady Geographica. Slavnostní předávání proběhlo v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty za účasti zástupců geografických kateder a koordinátorky dobrovolnického programu dr. Lenky Havelkové.

Ocenění dobrovolníci:

 • Šárka Cibulková
 • Anna Čámská
 • Tereza Černá
 • Karolína Fenclová
 • Vojtěch Horník
 • Jakub Jelen
 • Jitka Kofroňová
 • Robert Křesťan
 • Kateřina Maláková
 • Milan Mík
 • Thuy An Nguyen
 • Daniel Paluba
 • Jakub Petříček
 • Nela Randová
 • Jakub Růžička
 • Aneta Seidlová
 • Tereza Vávrů
 • Vít Volný
 • Alena Vydláková
 • Michal Wagner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací o dobrovolnictví na Geografické sekci PřF UK naleznete na webu: https://www.natur.cuni.cz/geografie/studium/dobrovolnictvi/

Akce dokumentů