E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZhodnocení prvního roku fungování programu

Dobrovolnický program geografické sekce má za sebou první rok své existence. První rok, který nelze vnímat jinak než pozitivně. Podařilo se vybudovat základu aktivních studentů, kteří se dobrovolně zapojují do akcí pořádaných na Geografické sekci a kteří tak mají možnost se více seznámit s chodem fakulty/sekce/kateder, poznat své pedagogy jinak než ve výuce, ale především získat cenné zkušenosti a dovednosti při organizací akcí.

 

Všem studentům zapojeným do programu patří poděkování za jejich aktivitu, díky které byly úspěšně realizovány vzdělávací, propagační i výzkumné akce.

Již v prvním roce fungování programu se celkem sedmi dobrovolníkům podařilo dosáhnout limitu pro získání dobrovolnického certifikátu. Jeho předání z rukou proděkana Geografické sekce doc Jakuba Langhammera a garanta dobrovolnictví dr. Martina Hanuse proběhlo za účasti zástupců všech geografických kateder v krásném prostředí Mapové sbírky PřF UK.

Ocenění dobrovolníci:

  • Valentýna Benešová - Demografie se sociální geografií
  • Karolína Fazekašová - Geografie a kartografie
  • Dan Kašpar - Demografie (PGS)
  • Barbora Kuprová - Demografie (PGS)
  • Vendula Lukášová - Učitelství Biologie-Zeměpis
  • Tereza Pachlová - Demografie (PGS)
  • Petra Papřoková - Demografie (nMag.)

Fotografie z předávání certifikátu je možné si prohlédnout ve fotogalerii.

 

Akce dokumentů