E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAkreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Analytická chemie akreditováno do 14. 11. 2033
Anorganická chemie akreditováno do 14. 11. 2033
Antropologie akreditováno do 11. 11. 2032
Aplikovaná geologie akreditováno do 13. 10. 2029
Biochemie akreditováno do 03. 10. 2033

Biologie rostlin

akreditováno do 03. 10. 2033
Botanika akreditováno do 15. 9. 2029
Demografie akreditováno do 8. 11. 2033
Didaktika chemie HŘ akreditováno do 7. 1. 2030/ JŘ akreditováno do 7. 1. 2025

Didaktika přírodovědných a environmentální oborů

akreditováno do 10. 06. 2028

Ekologie akreditováno do 31. 7. 2024
Environmentální vědy akreditováno do 15. 9. 2029
Experimentální biologie živočichů akreditováno do  20. 3. 2034
Filozofie a dějiny přírodních věd akreditováno do 11. 3. 2030
Fyzická geografie akreditováno do 03. 10. 2033
Fyzikální chemie akreditováno do 14. 11. 2033
Fyziologie živočichů akreditováno do 31. 7. 2024
pouze habilitační řízení
Mikrobiologie, virologie a parazitologie akreditováno do 20. 3. 2034
Geologie akreditováno do 13.10.2029
Makromolekulární chemie akreditováno do 13. 10. 2029
Organická chemie akreditováno do 14. 11. 2033
Regionální a politická geografie akreditováno do 14. 11. 2033
Sociální geografie a regionální rozvoj akreditováno do 8. 11. 2033
Zoologie akreditováno do 03. 10. 2033

Viz též http://www.cuni.cz/UK-214.html#9

Akce dokumentů