E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAkreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Analytická chemie akreditováno do 31. 12. 2023
Experimentální biologie rostlin akreditováno do 31.12.2023
Anorganická chemie akreditováno do 31. 12. 2023
Antropologie akreditováno do 31.7.2022
Aplikovaná geologie akreditováno do 1.11.2019
Biochemie akreditováno do 31. 12. 2023
Botanika akreditováno do 1.11.2019
Buněčná a vývojová biologie akreditováno do 1.11.2019
Demografie akreditováno do 1.11.2023
Didaktika chemie akreditováno do 1.11.2019
Ekologie akreditováno do 31. 7. 2024
Environmentální vědy akreditováno do 1.11.2019
Filozofie a dějiny přírodních věd akreditováno do 1.11.2019
Fyzická geografie akreditováno do 31. 12. 2023
Fyzikální chemie akreditováno do 31. 12. 2023
Fyziologie živočichů akreditováno do 31. 7. 2024
pouze habilitační řízení
Genetika, molekulární biologie a virologie akreditováno do 31. 12. 2023
Geologie akreditováno do 13.10.2029
Makromolekulární chemie akreditováno do 1.11.2019
Mikrobiologie akreditováno hab. do 1. 11. 2019
pouze habilitační řízení
Obecná geografie akreditováno do 1. 9. 2019
Organická chemie akreditováno do 31. 12. 2023
Parazitologie akreditováno do 31.12.2023
Regionální a politická geografie akreditováno do 31. 12. 2023
Sociální geografie a regionální rozvoj akreditováno do 31. 12. 2023
Zoologie akreditováno do 31.12.2023

Viz též http://www.cuni.cz/UK-214.html#9

Akce dokumentů