E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProbíhající habilitační řízení

         
Jméno a pracoviště obor zahájení řízení projednávání na VRF jmenování k datu

RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D.

PřF UK, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Enviromentální vědy 11.03.2024    

RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.

PřF UK, KFMCH

Makromolekulární chemie 13.2.2024    

RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D

PřF UK

Demografie 12.1.2024    

RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR,  v.v.i. a PřF UK

Organická chemie 14.12.2023    

Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.

PřF UK

Botanika 29.06.2023    

RNDr. Jan Lenart, Ph.D.

PřF Ostravská univerzita

Fyzická geografie 31.05.2023    

 RNDr. Petr Kozlík, Ph.D.

PřF UK

Analytická chemie 03.05.2023 15.2.2024  

Mgr. Marcela Slováková,Ph.D.

Univerzity Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Biochemie 19.04.2023 15.2.2024  

RNDr. Václav Tyrpekl, Ph.D.

PřF UK

Anorganická chemie 18.03.2023 11.1.2024  

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.

PřF UK, Zdravotní ústav Ostrava

Genetika, molekulární biologie a virologie 3.3.2023 9.11.2023 1.12.2023

RNDr. Lukáš Grajciar, Ph.D.

PřF UK

Fyzikální chemie 27.1.2023 9.11.2023 1.2.2024

Mgr. Pavel Němec, Ph.D.

PřF UK

Zoologie 21.12.2022 11.1.2024  

Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. a PřF UK

Botanika 19.12.2022    

RNDr. Romana Sokolová, Ph.D.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Fyzikální chemie 28.11.2022 11.5.2023 1.8.2023

RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D.

PřF UK

Fyzikální chemie 15.9.2022 12.10.2023 1.12.2023

RNDr. Viktorie Vlachová, DrSc.

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Fyziologie živočichů 8.9.2022 12.10.2023 1.12.2023

RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

PřF UK

Ekologie 24.08.2022  11.5.2023 1.8.2023

RNDr. Radovan Fišer, Ph.D.

PřF UK

Genetika, molekulární biologie a virologie 27.07.2022 9.2.2023 1.5.2023

RNDr. Jakub Trubač, Ph.D.

PřF UK

Geologie 25.07.2022 7.12.2023 1.2.2024

Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.

PřF UK

Geologie 30.06.2022 13.4.2023 1.7.2023

RNDr. Pavlína Netrdová,Ph.D.

PřF UK

Sociální geografie a regionální rozvoje 23.06.2022 9.3.2023 1.6.2023

Mariya Shamzhy, Ph.D.

PřF UK

Fyzikální chemie 12.4.2022 12.1.2023 1.4.2023
RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. Demografie 17.12.2021 8.12.2022 1.3.2023

Pawel Bernard Ph.D.

Chemická fakulta UJ

Didaktika chemie 2.12.2021 8.12.2022  

Clément Lafon Placette, Ph.D.

PřF UK

Botanika 9.11.2021 13.10.2022 1.1.2023

RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.

PřF UK

Analytická chemie 4.11.2021 7.4.2022 1.6.2022

RNR. Milada Teplá, Ph.D.

PřF UK

Didaktika chemie 30.9.2021 12.5.2022 1.10.2022

RNDr. Radek Šachl, Ph.D.

J. Heyrovského, Institute of Physical Chemistry

Fyzikální chemie 7.9.2021 13.10.2022 1.1.2023

PhDr. Martin Rusek, Ph.D.

Pedagogická fakulta UK

Didaktika chemie 08.06.2021 9.6.2022 1.10.2022

RNDr. Peter Košovan, Ph.D.

PřF UK

Fyzikální chemie 28.5.2021 12.5.2022 1.10.2022

Ing. Václav Veverka, Ph.D.

PřF UK

Genetika, molekulární biologie a virologie 6.4.2021 9.6.2022 1.8.2022

Mgr. Radim Hrdina, Ph.D.

PřF UK

Organická chemie 23.4.2021 13.1.2022 1.3.2022

RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D.

PřF UK

Zoologie 27.1.2021 9.12.2021 1.2.2022

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

PřF UK

Botanika 1.12.2020 10.2.2022 1.4.2022

Mgr. Robert Černý, Ph.D.

PřF UK

Zoologie 27.7.2020 14.10.2021 1.12.2021

RNDr. Petr Jehlička, Ph.D.

The Open Univesity UK

Sociální geografie a regionální rozvoj 18.5.2020 10.6.2021 1.8.2021

Ing. Antonín Kouba, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ekologie 27.4.2020 8.4.2021 1.7.2021

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Regionální a politická geografie 13.3.2020 11.2.2021 1.5.2021

Mgr. Zdeněk Heger, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

Biochemie 5.3.2020 13.5.2021 1.7.2021

Dr. Alessandro Fabbrizio, Ph.D.

Ústav petrologie a strukturní geologie, PřF UK

Geologie 14.1.2020 11.2.2021 1.6.2021

RNDr. Jiří Míšek, Ph.D.

Katedra organické chemie, PřF UK

Organická chemie 13.11.2019 10.11.2022 1.2.2023

Maksym Opanasenko, CSc.

PřF UK

Fyzikální chemie 2.10.2019 12.11.2020 1.2.2021

Mgr. Martin Hrubý, Ph.D. DSc.

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Makromolekulární chemie 29.8.2019 10.12.2020 1.5.2021

RNDr. David Kopecký, Ph.D.

Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin, Ústav experimentální botaniky VČR, v.v.i.

Genetika, molekulární biologie a virologie 25.7.2019 12.11.2020 1.2.2021

RNDr. Karolina Shwarzová, Ph.D.

Katedra analytické chemie

Analytická chemie 17.5.2019 12.12.2019 1.3.2020

PhDr. Martin Rusek

Katedra chemie a didaktiky chemie, Pedagogická fakulta UK

Didaktika chemie 20.5.2019 10.12.2020 -

RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

Katedra učitelství a didaktiky chemie,PřF UK

Didaktika chemie 20.5.2019 10.10.2019 1.11.2019

RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D.

Ústav učitelství a humanitních věd, VŠCHT 

Didaktika chemie 9.5.2019 Řízení zastaveno na žádost uchazeče -

RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D.

Katedra parazitologie, PřF UK

Parazitologie

6.3.2019

13.2.2020 1.4.2020

RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK

Sociální geografie a regionální rozvoj 5.3.2019 11.6.2020 1.8.2020

RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.

Katedra zoologie PřF UK

Zoologie 27.02.2019 14.5.2020 1.7.2020

RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK

Fyzická geografie 25.2.2019 9.1.2020 1.4.2020

Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.

Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Sociální geografie a regionální rozvoj  17.1.2019 13.2.2020 1.4.2020

Mgr. Libor Krásný, Ph.D.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Genetika, molekulární biologie a virologie 14.12.2018 8.10.2020 1.12.2020

RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.

Katedra biologických a biochemických věd, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Biochemie 13.11.2018 10.10.2019 1.2.2020

RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.

II. Interní klinika, 3. lékařská fakulta UK

Genetika, molekulární biologie a virologie 2.11.2018 8.10.2020 1.12.2020

RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D.

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i. 

Anorganická chemie 22.10.2018 13.6.2019 1.11.2019

RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

Regionální a politická geografie 3.10.2018 10.10.2019 1.2.2020

RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita

Sociální geografie a regionální rozvoj 27.6.2018 11.4.2019 1.7.2019

RNDr. Jiří Vondrášek, CSc.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Fyzikální chemie 14.5.2018 13.12.2018 1.2.2019

Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc. DSc.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Fyzikální chemie 3.5.2018 13.12.2018 1.2.2019

RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.

Katedra fyziologie PřF UK

Fyziologie živočichů 7. 3. 2018 11.4.2019 1.7.2019

RNDr. Petr Šolc, Ph.D.

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. a Katedra buněčné biologie PřF UK 

Buněčná a vývojová biologie

12. 1. 2018

14.2.2019 1.5.2019

RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

Obecná geografie 21.12.2017 13.12.2018 1.2.2019

RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.

Katedra ekologie PřF UK; Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

Ekologie 28.11.2017 11.10.2018 1.12.2018

RNDr. Radan Huth, DrSc.

Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.; Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.; Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta životního prostředí

Fyzická geografie 20.11.2017 10.5.2018 1.7.2018

RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK

Fyzikální chemie 30.8.2017 14.6.2018 1.8.2018

RNDr. Jan Pluháček, Ph.D.

Výzkumný ústav živočišné výroby

Zoologie 10.8.2017 8.11.2018 1.1.2019

RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

Obecná geografie 26.7.2017 dne 18.10.2017 zastaveno na vlastní žádost  

RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.

Katedra zoologie

Zoologie 27.6.2017 12.4.2018 1.6.2018

RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Sociální geografie a regionální rozvoj 29.5.2017 14.6.2018 1.8.2018

RNDr. David Hořák, Ph.D.

Katedra ekologie

Ekologie 22.5.2017 8.3.2018 1.5.2018

RNDr. Jiří Kvaček, CSc.

Národní muzeum, Praha

Geologie 17.3.2017 11.1.2018 1.3.2018

RNDr.Magdaléna Krulová, Ph.D.

Katedra buněčné biologie a Ústav experimentální medicína AV ČR

Buněčná a vývojová biologie 20.3.2017 12.4.2018 1.6.2018

RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.

Katedra analytické chemie

Analytická chemie 9.2.2017 9.11.2017 1.2.2018

RNDr. Dana Holá, Ph.D.

Katedra genetiky a mikrobiologie

Genetika, molekulárná biologie a virologie 18.1.2017 11.1.2018 1.4.2018

RNDr. Eva Janská, Ph.D.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Sociální geografie a regionální rozvoj 6.12.2016 8.6.2017 1.9.2017

RNDr. Martin Dračinský, Ph.D.

ÚOCHB AV ČR

Organická chemie 28.11.2016 9.11.2017 1.2.2018

RNDr. Markéta Marečková, Ph.D.

Výzkumný ústav rostlinné výroby

Ekologie 21.10.2016 12.10.2017 řízení zastaveno na VRF 12.10.2017

PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.

Fyziologický ústav AV ČVR

Fyziologie živočichů 20.10.2016 11.1.2018 1.4.2018

Mgr. Václav Treml, Ph.D.

katedra fyzické geografie a geoekologie

Fyzická geografie 27.9.2016 12.10.2017 1.12.2017

Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.

katedra botaniky

Botanika 29.8.2016 9.11.2017 1.2.2018

RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.

katedra fyzikální a makromolekulární chemie

Makromolekulární chemie 26.7.2016 11.5.2017 1.7.2017

RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.

katedra fyzické geografie a geoekologie

Fyzická geografie 13.5.2016 11.5.2017 1.7.2017

RNDr. Radomíra Vaňková, CSc.

Ústav experimentální botaniky AV ČR

Experimentální biologie rostlin 25.4.2016 12.10.2017 1.12.2017

RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D.

Ústav petrologie a strukturní geologie

Geologie 20.4.2016 9.3.2017 1.6.2017

RNDr. Daniel Nižňanský, Ph.D.

katedra anorganické chemie

Anorganická chemie 31.3.2016 9.3.2017 1.6.2017

RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Obecná geografie 26.2.2016 13.10.2016 řízení zastaveno VRF 13.10.2016

RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.

Mikrobiologický ústav AV ČR

Environmentální vědy 24.2.2016 1.2.2017 1.2.2017

RNDr. Günther Kletetschka, MS., Ph.D.

ÚHIGUG

Aplikovaná geologie 19.2.2016 13.4.2017 1.7.2017

RNDr. Jiří Král, Dr.

katedra genetiky a mikrobiologie

Genetika, molekulární biologie a virologie 14.1.2016 9.2.2017 1.5.2017

RNDr. Dr. Jakub Sakala, Ph.D.

Ústav geologie a paleontologie

Geologie 21.12.2015 12.5.2016 1.7.2016

Mgr. Pavel Raška, Ph.D.

PřF Univerzity J.E. Purkyně, Ústí n.L.

Obecná geografie 15.12.2015 1.2.2017 1.2.2017

RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.

katedra demografie a geodemografie

Demografie 3.11.2015 12.5.2016 1.7.2016

RNDr. Ivan Hirsch, CSc.

katedra genetiky a mikrobiologie

Genetika, molekulární biologie a virologie 21.9.2015 8.6.2017 1.9.2017

RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.

ÚŽP

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR

Environmentální vědy 21.9.2015 9.6.2016 1.10.2016

RNDr. Josef Dolejš, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové

Demografie 31.8.2015 13.4.2017

řízení zastaveno VRF 

13.4.2017

RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.

katedra fyziologie

Fyziologie živočichů 4.6.2015 12.5.2016 1.8.2016

RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.

Centrum pro otázky životního prostředí PřF UK v Praze

Didaktika chemie 12.5.2015 10.3.2016 1.6.2016

Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D., Habil.

katedra antropologie a genetiky člověka

Antropologie 28.4.2015 11.2.2016 1.5.2016

RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a aplikované geofyziky

Aplikovaná geologie 3.3.2015 10.12.2015 1.3.2016

RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.

katedra botaniky

Botanika 2.3.2015 10.3.2016 1.6.2016

RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.

katedra buněčné biologie

Buněčná a vývojová biologie 20.2.2015 11.2.2016 1.5.2016

RNDr. Kryštof Verner, Ph.D.

ČGS, ÚPSG PřF UK

Geologie 18.2.2015 11.2.2016 1.5.2016

Mgr. Petr Drahota, Ph.D.

ÚGMNZ

Aplikovaná geologie 12.2.2015 12.11.2015 1.2.2016

Mgr. Jan Hubert, Ph.D.

VÚRV

Ekologie 30.1.2015 14.1.2016 1.4.2016

RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Sociální geografie a regionální rozvoj 19.12.2014 12.11.2015 1.2.2016

RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., Ph.D., HDR

katedra antropologie a genetiky člověka

Antropologie 25.11.2014 15.10.2015 1.12.2015

RNDr. Martin Čech, Ph.D.

Hydrobiologický ústav BC AV ČR, ÚŽP

Environmentální vědy 18.11.2014 15.10.2015 1.12.2015

RNDr. Petr Benda, Ph.D.

katedra zoologie , Národní muzeum

Zoologie 24.11.2014 15.10.2015 1.12.2015

Mgr. Lukáš Ackermahn, Ph.D.

Geologický ústav AV ČR

Geologie 29.9.2014 16.4.2015 1.7.2015

RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.

katedra antropologie a genetiky člověka

Antropologie 15.9.2014 11.6.2015 1.8.2015

RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.

katedra analytické chemie

Analytická chemie 15.9.1014 11.6.2015 1.8.2015

RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.

BÚ AV ČR

Anatomie a fyziologie rostlin

změna názvu oboru na Experimentální biologie rostlin

3.9.2014 14.5.2015 1.10.2015

RNDr. David Honys, Ph.D.

Ústav experimentální botaniky AV ČR

 

Anatomie a fyziologie rostlin

25.6.2014 16.4.2015 1.7.2015

RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.

katedra zoologie

Zoologie 30.4.2014 12.3.2015 1.5.2015

Ing. Miroslav Novák, CSc.

VŠCHT

Filosofie a dějiny  přírodních věd

17.4.2014 10.12.2015 řízení zastaveno

Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.

katedra filosofie a dějin přírodních věd

Filosofie a dějiny přírodních věd 27.3.2014 15.1.2015 1.4.2015

RNDr. Jan Malínský, Ph.D.

Ústav experimentální medicíny AV ČR

Buněčná a vývojová biologie 21.3.2014 16.4.2015 1.10.2015

RNDr. Lubomír Svoboda, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

Didaktika chemie 14. 3.2014 15.1.2015 1.4.32015

Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.

Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR

Ekologie 14.2,2014 15.1.2015 1.4.2015

Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.

katedra parazitologie

Parazitologie 6.2.2014 4.12.2014 1.4.2015

Mgr. Jiří Pittner, Dr.rer.nat., DSc.

ÚFCH JH AV ČR

Fyzikální chemie 10.2.2014 13.11.2014 1.3.2015

Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.

PřF MU v Brně, externí přednášející katedry fyzické

geografie a geoekologie

Fyzická geografie 7.1.2014 15.1.2015  1.4.2015

RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.

katedra biologie buňky

Buněčná a vývojová biologie 19.12.2013 15.1.2015 1.4.2015

RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.

katedra zoologie

Zoologie 2.12.2013 13.11.2014 1.3.2015

Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.

katedra botaniky

Botanika 18.10.2013 10.4.2014 1.7.2014

RNDr. Radomír Čabala, Dr.

katedra analytické chemie PřF UK a Všeobecná

fakultní nemocnice v Praze

Analytická chemie 17.10.2013 10.4.2014 1.7.2014

RNDr. Josef Novotný, Ph.D.

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Sociální geografie a regionální rozvoj 1.10.2013 15.5.2014

1.10.2014

RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.

katedra fyzikální a makromolekulární chemie

Fyzikální chemie 27.9.2013 15.5.2014 1.10.2014
RNDr. Kristian Koubek, DrSc. Genetika, molekulární biologie a virologie 24.4.2013 12.6.2014 řízení zastaveno
RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
katedra organické chemie
Organická chemie 28.3.2013 12.12.2013 1.4.2014
RNDr. Jana Spilková, Ph.D.
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Sociální geografie a regionulní rozvoj 1.3.2013 16.1.2014 1.5.2014
RNDr. Pavel Souček, CSc.
Státní zdravotní ústav
Biochemie 22.2.2013 12.12.2013 1.5.2014
Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
ÚŽP
Environmentální vědy 19.2.2013 13.2.2014 1.5.2014
RNDr. Viktor Žárský, CSc.
katedra experimentální biologie rostlin
Anatomie a fyziologie rostlin 2.1.2013 14.11.2013 1.3.2014
RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
katedra fyzické geografie a geoekologie
Fyzická geografie 12.12.2012 16.1.2014 1.5.2014
RNDr. Vácvlav Martínek, Ph.D.
katedra biochemie
Biochemie 15.11.2012 13.6.2013 1.12.2013
RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr.
Geologický ústav AV ČR
Geologie 8.11.2012 14.11.2013 1.5.2014
RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
katedra biochemie
Biochemie 24.10.2012 11.4.2013 1.7.2013
RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
Mikrobiologický ústav AV ČR
Mikrobiologie 10.10.2012

17.10.2013

1.2.2014
RNDr. Jiří Novotný, DSc.
katedra fyziologie
Fyziologie živočichů 11.9.2012 13.6.2013 1.12.2013
RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
katedra zoologie
zoologie 25.7.2012 13.6.2013 1.12.2013
RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
katedra anorganické chemie
anorganická chemie 9.5.2012 6.12.2012 1.3.2013
Dr. Malgorzata Nodzyńská
Uniwersytet Pedagogiczny Kraków
didaktika chemie 16.4.2012 16.5.2013 1.11.2013
RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
kat. sociální geografie a regionálního rozvoje
regionální a politická geografie 6.4.2012 14.2.2013 1.5.2013
RNDr. Jiří Petrák, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie 1. LF UK v Praze
buněčná a vývojová biologie 26.3.2012 17.10.2013 1.2.2014
RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Fyziologický ústav AV ČR
fyziologie živočichů 23.1.2012 14.2.2013 1.5.2013
RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
Výzkumný ústav rostlinné výroby
molekulární biologie 12.1.2012 11.4.2013 1.7.2013
Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
Ústav molekulární genetiky AV ČR
buněčná a vývojová biologie; 12.9.2011 11.10.2012 1.4.20113
Mgr. David Staněk, Ph.D.
Ústav molekulární genetiky AV ČR
buněčná a vývojová biologie 12.9.2011 10.1.2013 1.4.2013
RNDr. Tomáš Navrátil, Ph.D.
Geologický ústav AV ČR
aplikovaná geologie 4.8.2011 14.2.2013 1.5.2013
RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.
katedra botaniky
botanika 21.6.2011 6.12.2012 1.3.2013
Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D.
Ústav petrologie a strukturní geologie
geologie 20.6.2011 8.11.2012 1.2.2013
Mgr. David Dolejš, Ph.D.
Ústav petrologie a strukturní geologie
geologie 1.6.2011 10.5.2012 1.10.2012
RNDr. Iva Hůnová, CSc.
Český hydrometeorologický ústav, ÚŽP
environmentální vědy 18.5.2011 10.1.2013 1.4.2013
RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
katedra fyzikální a makromolekulární chemie
makromolekulární chemie 19.4.2011 11.10.2012 1.2.2013
RNDr. Kristián Koubek, DrSc.
ÚHKT
genetika, molekulární biologie a virologie 25.2.2011  

řízení zastaveno uchazečem

14.4.2013

Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
katedra zoologie
zoologie 22.2.2011 9.2.2012 1.5.2012
RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
katedra fyzické geografie a geoekologie
fyzická geografie; 21.2.2011 12.1.2012 řízení zastaveno 12.1.2012
RNDr. Jan Brábek, Ph.D.
katedra buněčné biologie
buněčná a vývojová biologie 9.2.2011 8.3.2012 1.6.2012
RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
ÚGMNZ
aplikovaná geologie 8.2.2011 12.4.2012 1.7.2012
RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.
Laboratoře geologických ústavů
geologie 26.10.2010 14.4.2011 1.7.2011
Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D.
ČGS, Ústav petrologie a strukturní geologie
geologie 26.10.2010   1.2.2012
Mgr. Viktor Černý, Dr.
Archeologický ústav AV ČR
antropologie 30.7.2010   1.12.2011
RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.
ÚOCHB AV ČR
analytická chemie 12.7.2010   1.2.2012
RNDr. Běla Bendlová, CSc.
Endokrinologický ústav
antropologie 3.6.2010   1.4.2012
Mgr. Jana Roithová, Ph.D.
katedra organické a jaderné chemie
organická chemie 26.5.2010   1.5.2011
RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
katedra botaniky
botanika 12.5.2010   1.6.2011
RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
ÚŽP
environmentální vědy 12.4.2010   1.7.2011
RNDr. Iva Zusková, CSc.
kat. fyzikální a makromolekulární chemie
fyzikální chemie 8.4.2010   1.5.2011
RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
kat. sociální geografie a regionálního rozvoje
sociální geografie a regionální rozvoj 22.12.2009   1.3.2011
Mgr. David Mašín, Ph.D.
ÚHIGUG
aplikovaná geologie 21.12.2009   1.6.2011
Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
katedra zoologie
zoologie 17.12.2009   1.3.2011
RNDr. Martin Novák, CSc.
Česká geologická služba Praha
geologie 5.11.2009   Řízení zastaveno 30.6.2011
Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
katedra zoologie
zoologie 27.10.2009   1.12.2010
RNDr. Jakub Hruška, CSc.
Česká geologická služba Praha
geologie 11.9.2009   1.12.2010
Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
katedra ekologie
ekologie 4.9.2009   1.11.2010
RNDr. Jan Sedláček, Dr.
kat. fyzikální a makromolekulární chemie
makromolekulární chemie 20.7.2009   1.3.2011
         
RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
katedra biochemie
biochemie 12.6.2009   1.6.2010
RNDr. František Půta, CSc.
katedra buněčné biologie
genetika, molekulární biologie a virologie 27.5.2009   1.6.2010
RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.
katedra parazitologie
parazitologie 22.5.2009   1.6.2010
RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
katedra parazitologie
parazitologie 21.5.2009   1.6.2010
RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
kat. fyzické geografie a geoekologie
fyzická geografie 18.5.2009   1.6.2010

Akce dokumentů