E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDalší profesní a osobní rozvoj pro doktorandy a zaměstnance

 

 Naši lektoři 


Centrum dalšího vzdělávání PřF UK nabízí workshopy, semináře a individuální konzultace určené studentům doktorských studijních programů, akademickým pracovníkům i zaměstnancům fakulty:

Vícedenní kurzy

Aplikovaná improvizace

 31. 5. - 4. 6. 2023 - pětidenní kurz v Peci pod Sněžkou - cena 2500 Kč

Cílová skupina: Doktorandi a zaměstnanci. Kurz je vhodný zejména (ale nejen!) pro zájemce, kteří trpí jakoukoli formou sociální úzkosti (trémou). 

Proč na kurz přijít? Kurz rozvíjí komunikační dovednosti, týmovou spolupráci a kreativitu účastníků. Naučíte se pracovat s trémou i prosadit svůj názor za dodržení respektu k sobě samotným i k druhým.

Čas a místo: Pětidenní výjezdní kurz v Peci pod Sněžkou v termínu 31. 5. - 4. 6. 2023

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS, přihlašovat se můžete prostřednictvím tabulky: zde

 

Praktická rétorika a prezentace

6. - 10. 9. 2023 - pětidenní kurz v Peci pod Sněžkou - cena 2500 Kč

Cílová skupina: Doktorandi a zaměstnanci fakulty.

Proč na kurz přijít? Prostřednictvím tréninku hlasových technik (a na čerstvém vzduchu uprostřed Krkonoš) si osvojíte práci s dechem, s trémou a sami uvidíte své pokroky v prezentování.

Čas a místo: Pětidenní výjezdní kurz v Peci pod Sněžkou v termínu 

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS, přihlašovat se můžete prostřednictvím tabulky: zde

 

↑ Zpět na seznam kategorií kurzů


Krátkodobé kurzy a semináře

Letní semestr AR 2022/23 

Prezentační dovednosti

20.2. 2023 - termín už je naplněn
27. 2. 2023, v čase 13.10-16.30 hodin
17.5. 2023, v čase 10-13 hodin (online)

Lektorka: Ing. Markéta Veljačiková

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Proč na kurz přijít? Teoreticky i prakticky posílíte svou jistotu při prezentování. Naučíte se, jak technicky zvládnout prezentaci, řeč těla, dech i ovládnout trému a stres.

Místo konání kurzu:  Viničná 7, B312, na online kurz bude lektorem poslán odkaz 

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS  

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

 

Jak přicházet na dobré nápady - techniky kreativity

7.3., v čase 15.00-18.00 hod. (online)
23.3., v čase 15.00-18.00 hod. (online)
4.4., v čase 15.00-18.00 hod. (online)
22.5., v čase 15.00-18.00 hod. (prezenčně)

Lektorka: Mgr. Jitka Štádlerová

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Proč na kurz přijít?Konkrétní praktická ukázka několika kreativních technik, díky kterým se naučíte, jak přicházet na nápady.

Místo konání kurzu:  Viničná 7, B234, na online kurz bude lektorem poslán odkaz

 Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS 

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

 

Time management pro práci a život

17.3. a 24.3., v čase 13.10-17.20 hod. (prezenčně)
15.6. a 20.6., v čase 10.00-13.00 hod. (online)

Lektorka: Ing. Markéta Veljačiková

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Proč na kurz přijít? Chcete umět lépe koordinovat požadavky studia a práce a zároveň získat čas na odpočinek a osobní aktivity? Naučíte se používat osvědčené techniky a návody, které můžete hned zavést do života.

Místo konání kurzu: prezenční forma - Viničná 7, B234, na online kurz bude lektorem poslán odkaz                   
Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS 

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

 

Sebepropagace jako důležitá součást profesního života (1. a 2. část)

6.3., v čase 15.00-18.00 hod. (prezenčně) - termín naplněn
3.4., v čase 15.00-18.00 hod. (prezenčně) - termín naplněn

Lektorka: Mgr. Jitka Štádlerová

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Proč na kurz přijít? Dozvíte se, jak je budování značky nedílnou součástí profesního života. (Workshop I a II na sebe navazují, nelze absolvovat samostatně)

Místo konání kurzu: dvě odpoledne, Viničná 7, B312

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS 

 

Úvod do LinkedIn - jak využít síť LinkedIn pro svoji kariéru

1.2., v čase 15.00-18.00 hod. (online)
1.3., v čase 15.00-18.00 hod. (online)
3.5., v čase 15.00-18.00 hod. (online)

Lektorka: Mgr. Jitka Štádlerová

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Proč na kurz přijít? Seznamte se s profesní sítí LI a plně jí využijte.  

Místo konání kurzu:  lektorkou bude poslán odkaz 

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS 

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

 

Jak zdravě komunikovat

10.3., v čase 13.10-16.30 hod. (prezenčně)
13.4., v čase 13.00-16.00 hod. (online)

17.4., v čase 13.00-16.00 hod. (online) - nově přidaný termín, přihlášení - viz níže!

Lektor: Mgr. Shumran Hafoudh

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Proč na kurz přijít?  Ujasníte si, jak efektivně komunikovat své potřeby. Zjistíte, jak jednotlivé styly komunikace rozpoznávat a jak na ně reagovat. Osvojíte si techniky otevřené komunikace a jak komunikaci zjednodušit.

Místo konání kurzu:  Viničná 7, B234, na online kurz bude lektorem poslán odkaz

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS 

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

 

Jak na projekty, učení i nápady s vizualizací

20.3., v čase 15.00-18.00 hod. (prezenčně)

Lektorka: Mgr. Jitka Štádlerová

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Proč na kurz přijít?  Zjistíte, jak si můžete utřídit a vizualizovat své myšlenky. Použijeme myšlenkové mapy, brainstorming a další techniky.

Místo konání kurzu:  Viničná 7, B312

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS 

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

 

Komunikační dovednosti

             8.3., v čase 10.00 - 13.00 hod. (online forma)

24.4., v čase 13.10-16.30 hod. (prezenčně) - termín je už bohužel naplněn, možnost přihlášení je na online seminář Jak zdravě komunikovat viz výše, termín 17. 4. 2023. Děkujeme.

Lektorka: Ing. Markéta Veljačiková

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Proč na kurz přijít? Umět dobře komunikovat znamená podporovat udržování pozitivních pracovních a osobních vztahů, umožní efektivnější spolupráci a zlepší jednání s kýmkoliv - s  kolegy, nadřízenými, přáteli, členy rodiny i s partnery.

Místo konání kurzu:  Viničná 7, B312

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS 

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

 

Jak (se) efektivně učit

15.5., v čase 15.00-18.00 hod. (prezenčně)

Lektorka: Mgr. Jitka Štádlerová

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Proč na kurz přijít?  Pojďte se naučit, jak pracovat s různými způsoby předávání i přijímání informací, jak vytvářet mnemotechnické pomůcky, díky kterým si zapamatujete cokoliv, co si zapamatovat potřebujete.

Místo konání kurzu:  Viničná 7, B312

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

 

Práce v týmu

25.5., v čase 13.00-16.00 hod. (online)
26.5., v čase 13.10-16.30 hod. (prezenčně) 

Lektor: Mgr. Shumran Hafoudh

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Proč na kurz přijít?  Pracujete v týmu nebo jste jen organizovaná skupina? Posilte týmového ducha a uvědomte si, kde v týmu stojíte.

Místo konání kurzu:  Viničná 7, B2P, na online kurz bude lektorem poslán odkaz

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS 

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

 

↑ Zpět na seznam kategorií kurzů


Kurzy pro pedagogy

Vysokoškolská pedagogika

semestrální kurz v těchto termínech: 24.2., 10.3., 24.3., 14.4., 28.4., 12.5. a 19.5. 2023 (vždy v čase 12.20-14.35 hod.)

Lektorka: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.

Cílová skupina: Budoucí i stávající vysokoškolští učitelé.

Obsah: Pedagogické minimum pro potřeby výuky na VŠ: projektování a organizace výuky.

Místo konání kurzu:  Viničná 7, B2P

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

 

Jak učit - lektoři lektorům (aneb Umění inspirovat, být součástí skupiny a zároveň ji vést)

Lektorka: Ing. Markéta Veljačiková

Cílová skupina: Stávající vysokoškolští učitelé.

Obsah: Praktický, výcvikově vedený seminář zaměřený na práci se skupinou. Ať už se jedná o skupiny velké/malé/dospělé/dospívající.

Čas a místo: dvoudenní kurz v termínu 25.-26.1. 2023, v areálu Přírodovědecké fakulty (změna z původního temínu 11.-12.1.)

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS (filtr: Přírodovědecká fakulta, aktuální akademický rok, Program CŽV - zájmový).

V současné době připravujeme nový kurz s touto tématikou.

 

↑ Zpět na seznam kategorií kurzů


Jazykové kurzy

English for Teaching Purposes & Academic Writing - bude otevřeno v LS

Cílová skupina: Budoucí i stávající vysokoškolští učitelé.

Obsah: English as a Medium of Instruction presents numerous, specific challenges for non-native teachers and learners. This course aims to prepare participants to teach their specialist subject in English.

Čas a místo: semestrální kurz 2 hod./ 8 týdnů, odpolední/ večerní, v areálu Přírodovědecké fakulty - 

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS 

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): v přípravě

 

↑ Zpět na seznam kategorií kurzů


Komunikační a mediální kurzy

 

AI - umělá inteligence pro úplné začátečníky

            4. 4. 2023 v čase 10.00-13.00 hod. (online)

            18.4. 2023 v čase 10.00-13.00 hod. (online)

            Lektorka: Mgr. Jitka Štádlerová

            Cílová skupina: Doktorandi a zaměstnanci fakulty

   Obsah: Zatím jste o AI jen slyšeli a chcete vědět a vyzkoušet si, co některé aplikace umí
   a k čemu vám mohou být užitečné ve vašich životech, přípravě projektů, konferencí
   a rozjezdu podnikání?

           Místo konání kurzu: všem přihlášeným bude poslán odkaz

           Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS

           Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu): zde

 

Vědec vs. redaktor (mediální trénink)

Cílová skupina: Doktorandi a zaměstnanci fakulty.

Obsah: poskytování rozhovorů pro média, prezentace práce své i týmové, pracovních úspěchů atp. Budete se připra vovat a pracovat s tím, co znáte, tedy svou specializaci, svůj obor, svou práci, ale vhodnou formou. Naučíme vás, jak na to.

Čas a místo:  připravujeme

Více o kurzu pro aktuální akademický rok: připravujeme

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): v přípravě

 

↑ Zpět na seznam kategorií kurzů


Semináře zaměřené na Work-life balance

Stres v pracovním životě a jak s ním pracovat

(dvoudenní kurz)   
6. -  7. 2., v čase 13.00-16.00 hod. (online) 

Lektor: Mgr. Shumran Hafoudh

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Proč na kurz přijít?  Brzdí vás stres anebo naopak žene vpřed? Podpořte své pochopení stresu a zjistěte, kam upínat své síly.

Místo konání kurzu:  Viničná 7, B234, na online kurz bude lektorem poslán odkaz

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS 

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa): zde

 

Psychická únava, vyhoření, psychická vyčerpanost 

 • Mentální koučink
 • Čas a místo: připravujeme
 • Více o kurzu pro aktuální akademický rok připravujeme

 

Kurz improvizace

 • tříbení mluvní hbitosti, odbourávání stereotypů ve vystupování a řešení situací (domluva na listopad?)
 • Čas a místo:  připravujeme
 • Více o kurzu pro aktuální akademický rok připravujeme

 

↑ Zpět na seznam kategorií kurzů


Koučink, Mentoring, Hospitace ve výuce, kurzy na vyžádání

aktuálně pro AR rok 2022/23

 • Individuální supervize a nácvik prezentací (včetně videotréninků)

 • Hospitace ve výuce – dle individuálních potřeb

 • Jednorázové semináře a workshopy na předem dané téma

 • Kurzy/semináře na poptávku jednotlivců či týmů:

 • po domluvě nebo na předem dané téma: např: jak pracovat v týmu, vliv stresu a work-life

 • balance, jak neztratit motivaci a další...

 • Moodle - školení práce se systémem, možnosti využití ve výuce.

Lektoři CDV: Ing. Markéta Veljačiková (marketa.veljacikova@natur.cuni.cz),
                       Mgr. Jitka Štádlerová (jitka.stadlerova@natur.cuni.cz)
                       a Mgr. Shumran Hafoudh (shumran.hafoudh@natur.cuni.cz)

↑ Zpět na seznam kategorií kurzů


Centrum dalšího vzdělávání ve spolupráci s dalšími pracovišti fakulty nabízí:

Cyklus pro informační gramotnost

Cílová skupina: Určeno primárně pro doktorandy a zaměstnance PřF UK, studenti nižších stupňů studia a akademická veřejnost se může zúčastnit v případě volné kapacity prostor.

Knihovna chemie pořádá sérii přednášek

Obsah: ​Efektivní vyhledávání informací, Psaní bakalářských prací - tipy a triky, Autorské právo v praxi

 

↑ Zpět na seznam kategorií kurzů


Dále fakulta pořádá

Výuka cizích jazyků pro doktorandy

Mentoringový program (pro studenty všech stupňů studia)

Kariérní den (pro studenty všech stupňů studia)


Ostatní pracoviště univerzity:

UK Point - pořádá akce pro studenty a zaměstnance

Kurzy a semináře UK na podporu kariéry - pro studenty a zaměstnance

Centrum Carolina  - rozcestník poradenských služeb: psychologická, sociální, sociálně-právní a kariérní poradna, koučování, diagnostika osobnostních a kariérových předpokladů (pro studenty všech stupňů studia, koučování též pro zaměstnance)

Centrum celoživotního vzdělávání (RUK) - vzdělávání zaměstnanců UK

Centrum pro přenos poznatků a technologií = CPPT - vzdělávání a podpora výzkumných pracovníků a studentů

Statistické konzultace (KPMS MFF UK) (pro studenty všech stupňů studia a zaměstnance)

Mimouniverzitní - kde hledat dál

MOOC kurzy. Zdarma (nebo placené, pokud chcete obdržet certifikát). Např. Coursera, edX, MIT OpenCourseWare, OpenLearn, Open Yale Courses ad. 

 

↑ Zpět na seznam kategorií kurzů

 

Akce dokumentů