E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDalší profesní a osobní rozvoj pro doktorandy a zaměstnance v AR 2022/ 23

V zimním semestru 2022/ 23 Centrum dalšího vzdělávání nabízí tyto kurzy:

      

      

                                  

 


Centrum dalšího vzdělávání PřF UK nabízí workshopy, semináře a individuální konzultace určené studentům doktorských studijních programů, akademickým pracovníkům i zaměstnancům fakulty:

 

Vícedenní kurzy

Řečnické umění doktorandů vědeckých oborů (dříve Praktická rétorika a prezentace) 

Cílová skupina: Doktorandi a zaměstnanci fakulty.

Obsah: Trénink techniky mluvy a prezentačních dovedností.

Čas a místo: Pětidenní výjezdní kurz v Peci pod Sněžkou v termínu 7. - 11.9.2022. - právě proběhlo (další termín plánujeme v LS)

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS (filtr: Přírodovědecká fakulta, aktuální akademický rok, Program CŽV - zájmový).

 

Aplikovaná improvizace 

Cílová skupina: Doktorandi a zaměstnanci. Kurz je vhodný zejména (ale nejen!) pro zájemce, kteří trpí jakoukoli formou sociální úzkosti (trémou). 

Obsah: Kurz rozvíjí prezentační a komunikační dovednosti, týmovou spolupráci a kreativitu účastníků.

Čas a místo: Pětidenní výjezdní kurz v Peci pod Sněžkou v termínu 14. - 18.9. 2022. - právě proběhlo (další termín plánujeme v LS)

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS (filtr: Přírodovědecká fakulta, aktuální akademický rok, Program CŽV - zájmový).

 

↑ Zpět na seznam kategorií kurzů


Krátkodobé kurzy a semináře

Zimní semestr AR 2022/23:

Jak (se) prezentovat na konferenci - Nově!

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Obsah: jak technicky zvládnout prezentaci, řeč těla, dech i ovládnout trému a stres, sstematická příptava na yvstoupení i celou konferenci 

Čas a místo: dvoudenní kurz v termínu 12.-13.11. 2022, v areálu Přírodovědecké fakulty

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS  

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa) - zde:

 

Řízení času a řízení sebe v čase (Time Management)  - Nově!

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Obsah: jak neztrácet motivaci plnit své úkoly s minimem stresu, efektivní využití času, nástroje pro hospodaření s časem

Čas a místo: 1. kurz 13.-14.10. a 20.-21.10. 2022

                       2. kurz 24.-25.11. a 8.-9.12. 2022
v areálu Přírodovědecké fakulty 

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS 

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa) - zde:

 

Stres v mém pracovním životě a jak s ním pracova- Nově!

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Obsah: kurz zaměření na pochopení role stresu v našich životech, jak pracovat s aktuální stresovou situací a chronickým stresem

Čas a místo: dvoudenní kurz v termínu 26.-27.10. 2022, v areálu Přírodovědecké fakulty

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS 

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa) - zde:

 

Jak přicházet na dobré nápady - techniky kreativity - Nově!

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Obsah: Jak přijít na dobré nápady s využitím různých kreativních technik.

Čas a místo:  kurz v areálu Přírodovědecké fakulty 

 1. kurz 10.11. 2022

 2. kurz 5.1. 2023

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS 

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa) - zde:

 

Sebepropagace jako důležitá součást profesního života - Nově!

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Obsah: důležitost sebepropagace  a budování značky pro svůj profesní život, jak využít vašich silných stránek, vytvoření si silné osobní značky postavenou na vašich osobních hodnotách 

Čas a místo: jednodenní kurz v termínu 7.1. 2023, v areálu Přírodovědecké fakulty

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS 

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa) - zde:

 

Jak využít síť LinkedIn pro svoji kariéru - Nově!

Cílová skupina: doktorandi a zaměstnanci fakulty

Obsah: Základní nastavení a práce se sítí Linkedin, jak vhodně využívat nejen ve svém pracovním životě

Čas a místo: kurz v areálu Přírodovědecké fakulty v termínech

1. kurz 11.10. 2022

2. kurz  25. 11. 2022

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS 

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa) - zde:

 

↑ Zpět na seznam kategorií kurzů


Kurzy pro pedagogy

Vysokoškolská pedagogika - v přípravě

Cílová skupina: Budoucí i stávající vysokoškolští učitelé.

Obsah: Pedagogické minimum pro potřeby výuky na VŠ: projektování a organizace výuky.

Čas a místo: semestrální kurz VŠ pedagogiky v areálu Albertova. Dvě a půl hodiny prezenčního semináře jednou za čtrnáct dní. Zbytek výuky probíhá distančně.

Více o kurzu pro aktuální akademický rok bude doplněno na základě vašich vstupů - budeme vás informovat (filtr: Přírodovědecká fakulta, aktuální akademický rok, Program CŽV - zájmový).

 

 

Jak učit - lektoři lektorům - Nově!

aneb Umění inspirovat, být součástí skupiny a zároveň ji vést.

Cílová skupina: Stávající vysokoškolští učitelé.

Obsah: Praktický, výcvikově vedený seminář zaměřený na práci se skupinou. Ať už se jedná o skupiny velké/malé/dospělé/dospívající.

Čas a místo: dvoudenní kurz v termínu 11.- 12. 1. 2023, v areálu Přírodovědecké fakulty

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS (filtr: Přírodovědecká fakulta, aktuální akademický rok, Program CŽV - zájmový).

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa - zde:

 

↑ Zpět na seznam kategorií kurzů


Jazykové kurzy

English for Teaching Purposes & Academic Writing - Nově!

Cílová skupina: Budoucí i stávající vysokoškolští učitelé.

Obsah: English as a Medium of Instruction presents numerous, specific challenges for non-native teachers and learners. This course aims to prepare participants to teach their specialist subject in English.

Čas a místo: semestrální kurz 2 hod./ 8 týdnů, odpolední/ večerní, v areálu Přírodovědecké fakulty - začínáme 18. 10. 2022 - další termíny viz níže (SIS)

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS 

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa) - zde:

 

↑ Zpět na seznam kategorií kurzů


Komunikační a mediální kurzy

Vědec vs. redaktor (mediální trénink) - Nově!

Cílová skupina: Doktorandi a zaměstnanci fakulty.

Obsah: poskytování rozhovorů pro média, prezentace práce své i týmové, pracovních úspěchů atp. Budete se připravovat a pracovat s tím, co znáte, tedy svou specializaci, svůj obor, svou práci, ale vhodnou formou. Naučíme vás, jak na to.

Čas a místo: v termínu 7. a 21. 11. 2022, v areálu Přírodovědecké fakulty

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa) - zde:

 

↑ Zpět na seznam kategorií kurzů


Semináře zaměřené na Work-life balance

Jak aktivovat vnitřní zdroje - Nově!

- jak získat duševní nadhled, odolnost vůči nepříznivým vlivům a jak důvěřovat sám sobě.

- Čas a místo: 14.-16. 10. 2022, v areálu Přírodovědecké fakulty

- Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS 

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa) - zde:

Psychická únava, vyhoření, psychická vyčerpanost - Nově!

- Mentální koučink

- Čas a místo: 11. 11. 2022, v areálu Přírodovědecké fakulty

- Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS 

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa) - zde:

Kurz improvizace - Nově!

- tříbení mluvní hbitosti, odbourávání stereotypů ve vystupování a řešení situací (domluva na listopad?)

- Čas a místo: 3. - 4. 12. 2022, v areálu Přírodovědecké fakulty

- Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS  

Formulář pro přihlášení (včetně konkrétního termínu a místa) - zde:

↑ Zpět na seznam kategorií kurzů


Koučink, Mentoring, Hospitace ve výuce, kurzy na vyžádání

    - aktuálně pro AR rok 2022/23:

 

     • Individuální supervize a nácvik prezentací (včetně videotréninků)

     • Hospitace ve výuce – dle individuálních potřeb

      • Jednorázové semináře a workshopy na předem dané téma

      • Kurzy/ semináře na poptávku jednotlivců či týmů

                   po domluvě nebo na předem dané téma: např: jak pracovat v týmu, vliv stresu a work-life
                   balance, jak neztratit motivaci a další...

Moodle - školení práce se systémem, možnosti využití ve výuce

Semináře, workshopy, kurzy a vzdělávací programy na míru.

Více viz webová stránka.

Termíny pro koučink s Jitkou Štádlerovou: 14.10., 10.11., 25.11., 9.12., 5.1. vždy  10 - 14 hod.

(vždy po domluvě na: jitka.stadlerova@natur.cuni.cz)

Lektoři CDV: Markéta Veljačiková (marketa.veljacikova@natur.cuni.cz),
                       Jitka Štádlerová (jitka.stadlerova@natur.cuni.cz)
                       a Shumran Hafoudh (shumran.hafoudh@natur.cuni.cz)


Rétorika a prezentace pro pokročilé - letní semestr AR 2022/23

Cílová skupina: Doktorandi a zaměstnanci.

Obsah: Pokročilé techniky mluvy (modulace a proměny barevnosti mluvy), schémata a příběhy v prezentaci.

Čas a místo: pětidenní výjezdní kurz v Peci pod Sněžkou. (termín bude vypsán pro LS)

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS (filtr: Přírodovědecká fakulta, aktuální akademický rok, Program CŽV - zájmový).

 

Aplikovaná improvizace pro pokročilé - letní semestr AR 2022/23

Cílová skupina: Doktorandi a zaměstnanci.

Obsah: Nácvik řešení konfliktů, obrany proti manipulaci, principy asertivity, techniky vyjednávání a argumentace, rozvoj týmové spolupráce.

Čas a místo: pětidenní výjezdní kurz v Peci pod Sněžkou.  (termín bude vypsán pro LS)

Více o kurzu pro aktuální akademický rok viz SIS (filtr: Přírodovědecká fakulta, aktuální akademický rok, Program CŽV - zájmový).

 

↑ Zpět na seznam kategorií kurzů


Centrum dalšího vzdělávání ve spolupráci s dalšími pracovišti fakulty nabízí:

Cyklus pro informační gramotnost

Cílová skupina: Určeno primárně pro doktorandy a zaměstnance PřF UK, studenti nižších stupňů studia a akademická veřejnost se může zúčastnit v případě volné kapacity prostor.

Obsah: Semináře a workshopy na téma informační gramotnost (citační manažery, citační databáze, Open Access, predátorské časopisy, autorské právo, citační etika, Vytěžování povrchového webu, Turnitin).

Čas a místo: 1-2 hodiny, v Knihovně chemie.

(Ve spolupráci s Knihovnou chemie.)

Více viz webová stránka - od r. 2020 v rámci PřF UK na objednávku (kateder, ústavů, laboratoří/výzkumných skupin).

 


Dále fakulta pořádá:

Výuka cizích jazyků pro doktorandy

Mentoringový program (pro studenty všech stupňů studia)

Kariérní den (pro studenty všech stupňů studia)

 


Ostatní pracoviště univerzity:

UK Point - pořádá akce pro studenty a zaměstnance

Kurzy a semináře UK na podporu kariéry - pro studenty a zaměstnance

Centrum Carolina  - rozcestník poradenských služeb: psychologická, sociální, sociálně-právní a kariérní poradna, koučování, diagnostika osobnostních a kariérových předpokladů (pro studenty všech stupňů studia, koučování též pro zaměstnance)

Centrum celoživotního vzdělávání (RUK) - vzdělávání zaměstnanců UK

Centrum pro přenos poznatků a technologií = CPPT - vzdělávání a podpora výzkumných pracovníků a studentů

Statistické konzultace (KPMS MFF UK) (pro studenty všech stupňů studia a zaměstnance)

 

Mimouniverzitní - kde hledat dál:

MOOC kurzy. Zdarma (nebo placené, pokud chcete obdržet certifikát). Např. Coursera, edX, MIT OpenCourseWare, OpenLearn, Open Yale Courses ad. 

 

↑ Zpět na seznam kategorií kurzů

 

Akce dokumentů