E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudium

Informace pro studenty
Harmonogram akademického roku
Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob
Poplatky spojené se studiem a jejich výše
Výše poplatků za delší studium, studium v cizím jazyce, za úkony spojené s přijímacím řízením a úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu
Rigorózní řízení
Náležitosti písemné přihlášky, poplatky spojené s rigorózní zkouškou
Disciplinární řízení
Výzva ke kontrole a zápisu po ukončení individuálního studijního plánu

Akce dokumentů