E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNabídka studentských stáží

Úvodní poznámka: 

Nabídku k vypracování diplomových a dizertačních prací je nutno brát pouze jako inspiraci. Schvalování témat prací je plně v kompetenci fakultních zaměstnanců (příslušných školitelů či oborové rady). Bez schválení  příslušnými fakultními pracovníky není možné závěrečné vědecké práce s externími zadavateli realizovat. MAS STOLOVÉ HORY

Spolek MAS Stolové hory, který se zaměřuje na podporu a rozvoj regionů Hronovska, Policka a města Náchod v Královéhradeckém kraji, hledá studenty na stáž kdykoliv v průběhu roku. 

Stáž je nabízena primárně studentům v oborech zaměřených na regionální rozvoj nebo veřejnou správu, ale vítáme i studenty  jiných oborů. 

Jelikož půjde o stáž přímo v kanceláři u nás, bylo y vhodné, aby se případní zájemci alespoň část týdne pohybovali v dojezdové vzdálenosti do naší kanceláře ve Velkém Poříčí, okres Náchod. 

Více informací na www.mas-stolovehory.cz nebo u Pavla Rejchrta, e-mail: rajchrt@mas-stolovehory.cz, tel: +420 775 044 622


Státní ústav radiační ochrany -  pobočka Hradec Králové 

 

 

Nabídka placené praxe s potenciálem stálého zaměstnání ve Státním ústavu radiační ochrany -  pobočce Hradec Králové

 

Činnost pobočky:

 • laboratoř je složkou radiační monitorovací sítě ČR
 • provádíme podporu dozoru pro SÚJB (stanovení obsahu radionuklidů ve stavebním materiálu a ve vodách)
 • radonový program
 • komerční činnost (stanovení radionuklidů, expertní činnost, školení,…)
 • výzkum
 • akreditované zkušební postupy – nízkopozaďová polovodičová spektrometrie gama, stanovení radonu ve vodě metodou scintilační spektrometrie gama
 • neakreditované zkušební postupy – celková aktivita alfa a beta ve vodách, Po-210 ve vodách

Výzkum:

 • viz https://www.suro.cz/cz/vyzkum
 • pobočka se v současné době podílí především na projektu “Likvidace radiačně kontaminované biomasy po havárii JE-distribuce v krajině, logistika sklizně, využití bioplynovou technologií.“
 • od letošního roku se bude pobočka podílet na výzkumu systémů pro modelování šíření radionuklidů složkami životního prostředí
 • v rámci institucionálního výzkumu se soustředíme na rozvoj metod stanovení přestupového koeficientu v soustavě půda – rostlina a kvantifikaci vlivu vlastností půdy na tento děj
 • v rámci institucionálního výzkumu dále pracujeme na rozvoji a automatizaci metod souvisejících se spektrometrií gama (monte carlo kalibrace detektoru, výpočet opravných faktorů na rozměr vzorku, samoabsorpci a pravé koincidence)

Pracovní náplň, možnosti, budoucnost:

 • především provozování výše uvedených radiochemických metod
 • práce na probíhajících výzkumech
 • možnost bakalářské, diplomové práce či výzkumného úkolu na tématech uvedených výše, popř. i na tématu vlastním s využitím vybavení ústavu
 • zprovoznění resp. akreditace nových (stanovení Sr-90, H-3,…) resp. stávajících metod

Požadavky na uchazeče:

 • spolehlivost, zodpovědnost, schopnost práce v kolektivu,…
 • původ z Královéhradeckého či Pardubického kraje velkou výhodou

Podrobnější informace, schůzka… :

Ing. Radim Možnar 
radim.moznar@suro.cz


 

Apigenex

 

Obecné informace: 

Společnost APIGENEX s.r.o. je výzkumným ústavem se širokým zaměřením v oblasti vývoje nových léčiv a medicinální chemie. Nosnými obory společnosti jsou Organická syntéza, Peptidová chemie, Kombinatoriální chemie a Experimentální farmakologie. V České Republice působíme 20 let a zaměstnáváme přes 50 specialistů. Společnost disponuje moderně vybavenými laboratořemi pro organickou syntézu, scale-lab a produkci fokusovaných knihoven chemických látek. Pro podporu v našem bádání využíváme celé škály instrumentálních technik (NMR, HPLC MS/MS, UV/VIS, FTIR, GC, ELSD, plazmový N2 detektor, UPLC). Jsme lídry v oblasti peptidové chemie a syntézy na pevné fázi v ČR.

Nově byl také otevřen akreditovaný bariérový zvěřinec. Hlavní oblastí našeho zájmu jsou studie PK, PD a toxikologické studie na hlodavčích modelech v oblasti diabetu, metabolického syndromu, kancerogeneze, zánětu a imunity.

 

Nabídka pro studenty:
 

V kooperaci s příslušnými katedrami a školiteli nabízíme společné projekty v těchto oblastech:

 • možnost absolvování odborné stáže a praxe
 •  vypracování diplomové práce
 •  vypracování disertační práce
 •  možnost ucházet se o pracovní pozici
 •  realizace vašich vlastních projektů

Požadavky: 
 

Každý žadatel o získání zkušeností v APIGENEX s.r.o. je vybrán na základě jeho žádosti doručené na kontaktní email, jejímž obsahem by mělo být zejména:

 • CV s dosaženým vzděláním v daném oboru
 • soupisem praktických dovedností a zkušeností v daném oboru
 • vaše představa ohledně tématiky vaší spolupráce nebo stáže u nás
 • preferované a vítané jsou pro nás potom dlouhodobější spolupráce, které trvají jeden měsíc a déle

Obecně jsme otevřeni jakékoliv spolupráci, která bude přínosem pro obě strany, nebojte se nás proto kontaktovat.
 

Kontakty:

APIGENEX s.r.o. Poděbradská 173/5, Praha 9, 190 00 

info@apigenex.com

www.apigenex.com

Otevřené pozice naleznete ZDE a ZDE

Virtuální prohlídku společnosti APIGENEX můžete provést díky videu, které najdete ZDE.


  

^^^nahoru na seznam


 

 

Synlab Czech - Laboratorní služby

 

 

 

Obecné informace: 

Společnost Synlab czech s.r.o. je součástí nadnárodní společnosti synlab Holding GmbH. Předmětem podnikání je laboratorní diagnostika v oborech lidské, veterinární a environmentální oblasti, provozování ambulancí, poradenství v oblasti zdravotnictví a klinickými studiemi. Poskytuje komplexní laboratorní služby v oblasti humánní medicíny, ovládá základní spektrum metod v oblasti veterinární a environmentální diagnostiky. Pokrytí má v rámci celé České republiky.

 

Nabídka pro studenty: 

Odborná praxe v sekci imunologie a infekční sérologie s cílem:

 • vyhledání publikací na dané téma, vypracování rešerše;
 • spolupráce s ambulancí reprodukční imunologie na výběru testů;
 • zavedení testu ve spolupráci s lékaři a zhodnocení jeho klinického významu;
 • spolupráce na vývoji a optimalizaci diagnostického testu a následném zavedení do rutinní praxe;
 • možnost využití získaných informací a zkušenosti pro tvorbu diplomové, rigorózní nebo doktorandské práce

Požadavky: 

Vhodným uchazečem je student:

 • 2. ročníku magisterského studia nebo student doktorandského studia – biomedicínské obory;
 • se znalostí průtokové cytometrie (výhodou);
 • samostatný, se zodpovědným přístupem k práci;
 • se zájmem o imunologii.

 

Letáček s podrobnějšími informacemi si můžete stáhnout ZDE

V případě zájmu zúčastnit se nabízené stáže, zasílejte své CV na adresu: kariera@synlab.cz

 

^^^nahoru na seznam

 


 

Contipro Group s.r.o., Dolní Dobrouč

 

Obecné informace: 

Holding se již 20 let zabývá výzkumem, vývojem a výrobou aktivních látek a léčivých přípravků na bázi nanobiotechnologií. Mezi jeho hlavní výzkumné směry patří hojení ran, tkáňové inženýrství, cílená distribuce léčiv a stárnutí pokožky. Holding zaregistroval přes 60 patentů a užitných vzorů a disponuje rozsáhlým R&D oddělením se špičkově vybavenými laboratořemi.

Sídlo firmy je v obci Dolní Dobrouč nedaleko Ústí nad Orlicí. 

Nabídka pro studenty: 

- zapojení do trainee programů 

- možnost ucházet se o pracovní místo 

Požadavky: 

Každý žadatel o získání zkušeností v holdingu Contipro je posouzen z hlediska odbornosti pro požadovanou praxi. Uveďte proto co nejvíce informací o sobě, Vašich zkušenostech, studijních výsledcích, o oboru, který studujete, a o svých představách ohledně Vaší stáže – termín, trvání, oblast, které byste se chtěli věnovat.

Holding Contipro upřednostňuje dlouhodobou spolupráci, proto akceptuje pouze stáže, které trvají jeden měsíc a déle. 

Vhodné pro:

Studenty biochemie + "bílých" biologických oborů

 


Glanzstoff – Bohemia s.r.o.

 

 

General informations: 

 

Glanzstoff-Bohemia s.r.o is a world leading company in producing technical viscose yarns, primarily for the application as reinforcement material in high performance tires. Glanzstoff Bohemia s.r.o. is located in Lovosice, 60 kilometers north west of Pargue and part of Glanzstoff Industries, a multinational group with production sites in Luxembourg and Italy. With a turnover of more than 150 Mio€ is one of the largest Tier 3 suppliers in Europa for dipped reinforcement fabrics with a global distribution network.

For the support of our Research and Development department we are looking for students who want to be part of a highly motivated team and gain experience in a multnational chemical company during a summer internship (6 to 12 weeks). A chemical sciences background is mandatory (chemical technology / organic chemistry / physical or polymer chemistry/ biotechnolgy). Depending on your preferences and experience we offer you to support our onging resarch projects in the field of cellulose chemistry and process technology, material science and surface chemistry as well as developemnt of new photo-analytical tools. 

 

We are offering:

 • work in young collective
 • obtaining of new experiences in chemical industry and in lab work
 • salary according to the position and education
 • interesting project with clear progress to the industrial application

Requirements:

 • fluent english speaking/writing
 • at least Bsc. (or directly before finishing the degree)
 • experiences with basic analytical methods, experiences with organic synthesis are an advantage
 • NDA
 • readiness to work hard and learn new methods

Contact: 

Mgr. Štěpánka Janková, Ph.D
Senior Scientist

E-mail: jankova@glanzstoff.cz
​Tel.: +420 416 575 205; Mobil: +420 737 226 755; Fax: +420 416 575 109

Glanzstoff – Bohemia s.r.o.
Terezínská 60
410 02 Lovosice

https://www.glanzstoff.com

 

 

Akce dokumentů