E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKariérní den Přírodovědecké fakulty UK 2016

Seznam vystavovatelů na Kariérním dni Přírodovědecké fakulty. 30. 3. 2016, budova Albertov 6, 10 - 16 hodin

 

Program akce sestává z:

přednášek zúčastněných společností 

stánkových prezentací v prostorách budovy Albertov 6

separátního programu "Kafe s koučem

 

 

Program přednášek (Mineralogická posluchárna, Albertov 6,    1. patro napravo od schodů, místnost 129):

 

10.00 Úvodní slovo   
10.05 Přednáška firmy Drill - hledání zaměstnání, jak napsat životopis kariérní poradenství
11.00 Aon Central and Eastern Europe  geografie, geologie
11.20 ExxonMobil geologie, chemie
11.40 Bayer  chemie
12.00 - 13.00 Pauza na oběd  
13.00 Přednáška firmy Drill jak uspět u přijímacího pohovoru kariérní poradenství
13.40 ProjectPharm vývoj léčiv
14.00 Medicem vývoj zdravotnických prostředků
14.20 Synlab czech  laboratorní služby
14.40 Contipro vývoj léčiv a kosmetických prostředků
15.00 Eures práce v zahraničí, kariérní poradentsví

 

Program „Kafe s koučem“ – (ProFontes) – profesionální kariérní koučing

Koučování bude probíhat po celou dobu trvání veletrhu v  místnosti G2 (one-to-one interview).


Seznam všech zůčastněných společností (stánková prezentace v prostorách budovy Albertov 6): 

 


 

 

 

2GIS CZ s.r.o. 
Bucharova 1281/2
15800 Praha 5
http://2gis.cz/
email: p.dlabalova@2gis.cz

tel: 225 852 722

Ve 2GIS najdete jedinečné mapy s detaily o více než 270 městech světa. Celosvětově využívá aplikaci více než 30 mil. unikátních uživatelů. Kromě České Republiky 2GIS působí také v Itálii, na Kypru, v Rusku, na Ukrajině, Kazachstánu, SAE a Chile.
V adresáři firem 2GIS lze najít nejenom adresy, telefony organizací, ale i pracovní dobu, způsoby platby, průměrnou cenu, wifi a další informace. Na mapách 2GIS jsou zaneseny nejen budovy, silnice, mosty, ale i ploty, parkoviště, závory, vchody do budov, kašny a další. Abychom vyšli vstříc uživatelům, je možné najít známá místa i dle běžně používaných názvů jako jsou – Staromák, Václavák apod.
Všechny produkty 2GIS jsou poskytovány zdarma a uživatelsky příjemnou formou. Offline verze jsou v každém městě aktualizovány jednou za měsíc (online verze denně ve větších městech).

 


 

aon-logo-red-tagline-rgb.png

Aon Central and Eastern Europe a.s.
Vaclavske namesti 19 | 110 00 Praha 1
www.aonbenfield.com

email: zuzana.sarsonova@aon.cz
tel: 245 092 501

 

Aon Benfield je jedním z vedoucích světových zprostředkovatelů zajištění a poskytuje komplexní servis v oblasti kapitálového poradenství. S využitím odbornosti a zkušenosti našich profesionálů pomáháme našim klientům  dosáhnout optimálního využítí kapitálu a zvýšení provozní efektivity svého podnikání.

Prostřednictvím více než 80 kanceláří v 50 zemích poskytujeme naší celosvětové klientele přístup k nejširšímu portfoliu integrovaných kapitálových řešení a služeb. Nedílnou součástí našich služeb je katastrofické a finanční modelování. Tým katastrofického modelování v Praze se zabývá analýzami klientských portfolií v široké škále modelů přírodních katastrof, které představují produkty vlastního vývoje anebo licencované modely třetích stran. Regionálním zaměřením je oblast střední a východní Evropy a Blízký východ. Naši specialisté z různých geovědních oborů se zabývají analýzami veškerých běžných katastrofických rizik – povodní, vichřic a zemětřesení. Nedílnou součástí analytické práce je rovněž edukace našich klientů v oblasti modelování katastrofických rizik.

  

Logo_B_SFABL_Verti-1_Screen_RGB.PNG

 

BAYER s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha

http://www.bayer.cz/
email:  jitka.simonova@bayer.com
tel: 266 101 947

Bayer je celosvětově působící společnost, jejíž hlavní kompetence spadají do oblasti life science - zdravotní péče a ochrany rostlin. Jakožto firma založená na inovacích, Bayer nastavuje trendy v oblastech vývoje a výzkumu. Výrobky a služby společnosti Bayer jsou vyvinuty tak, aby byly ku prospěchu lidí a pomáhaly zlepšovat kvalitu života. Zároveň se skupina Bayer podílí na společenském rozvoji prostřednictvím inovací, růstu a zvyšování výnosové síly. Bayer je zavázán dodržovat zásady trvale udržitelného rozvoje a plní roli sociálně a společensky odpovědného korporátního subjektu.

  

Contipro a.s.
Dolní Dobrouč 401
561 02
www.contipro.cz

email: resatko@contipro.com
tel: 465 519 561

Contipro se více než 20 let zabývá výzkumem, vývojem a biotechnologickou výrobou aktivních látek pro kosmetický a farmaceutický průmysl. Právě díky rozsáhlému výzkumnému zázemí patří mezi přední světové výrobce kyseliny hyaluronové a z ní odvozených aplikací. V současnosti ovládá 30 % světového trhu s hyaluronanem. V roce 2013 Contipro vyvinulo také zařízení 4SPIN na výrobu nanovláken. Obrovský důraz kladený na vlastní výzkum ilustruje fakt, že polovinu zaměstnanců tvoří odborníci z laboratoří R&D. Contipro věnuje velkou pozornost podpoře a rozvoji mladých vědeckých talentů a spolupracuje také s řadou akademických pracovišť. Dveře zde tudíž mají otevřené jak zájemci o stáže, bakalářské a diplomové práce, tak i absolventi, pro které je připraven Trainee program, doktorandský program a řada absolventských pozic.

 


Společnost Člověk v tísni o.p.s.
Sekce Humanitární a rozvojové pomoci
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
http://www.clovekvtisni.cz/cs
email: katerina.barankova@peopleinneed.cz

tel: 226 200 464

Společnost Člověk v tísni již od roku 1992 pomáhá lidem v nouzi, a to jak ve válečných krizích nebo v oblastech zasažených přírodními katastrofami, tak i v místech, kde se lidé bez podpory jen těžko dostanou ze začarovaného kruhu chudoby. Společnost je dnes jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě. Kromě zaměření na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci  se společnost věnuje také podpoře lidských práv, programům sociální integrace, vzdělávání a rozvoji občanské společnosti.

Společnost nabízí studentům stáže v minimální délce od 3 měsíců do jednoho roku s možností využití odborných znalostí (v oblasti zemědělství, obživy, přírodních zdrojů) na ústředí společnosti v Praze nebo na některé z misí v Africe nebo Asii. Zájem máme především o dlouhodobou spolupráci s vyhlídkou pracovního uplanění v naší organizaci. Stážistům nabízíme zaškolení a možnosti dalšího profesního rozvoje.

 


 

 

Profil sítě EURES:

 • EURES - EURopean Employment Services jsou Evropské služby zaměstnanosti
 • EURES - informační a poradenská síť v zemích EU/EHP a ve Švýcarsku (32 zemí)
 • EURES - poskytuje služby a informace související s evropskou mobilitou pracovníků (volný pohyb pracovní síly v rámci EU/EHP a Švýcarska)
 • Evropské stránky služby EURES www.eures.europa.eu jsou celoevropskou databází volných míst

Služby EURES jsou poskytovány zdarma a lze jich využívat prostřednictvím internetových portálů EURES nebo prostřednictvím konzultací na pracovištích Úřadu práce ČR  

 

Český portál EURES:

www.eures.cz

 • Životní a pracovní podmínky v zemích EU/EHP a ve Švýcarsku  (registrační postupy, způsoby hledání práce, informace k zahájení/ukončení práce v zahraničí, kontakty na důležité instituce apod.)
 • Volná pracovní místa ze zemí EU/EHP a Švýcarska
 • Aktuální výběrová řízení, burzy práce, kalendář akcí
 • Informace o práci v ČR pro zájemce z evropských zemí
 • Užitečné dokumenty 
 • Informace pro zaměstnavatele
 • Kontakty na EURES poradce a kontaktní osoby EURES

Evropský portál EURES:

www.eures.europa.eu

 • Evropská databáze volných pracovních míst v zemích EU/EHP a ve Švýcarsku
 • Databáze CV on-line (možnost zadání a prezentace vlastního životopisu, možnost registrace zaměstnavatelů, kteří chtějí získat pracovní sílu ze zemí EU/EHP nebo Švýcarska)
 • Životní a pracovní podmínky v zemích EU/EHP a ve Švýcarsku
 • Vyhledávání příležitostí ke vzdělávání v evropských zemích

 

Kontakt:

Úřad práce České republiky

http://portal.mpsv.cz/eures/kontakty

Projekt "Evropské služby zaměstnanosti ČR II" je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu, resp. Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

 


 

ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o. 
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
www.exxonmobil.cz

email: adela.uchytilova@exxonmobil.com
tel:  221 457 041

Exxon Mobil Corporation operates a network of Business Support Centers around the world that support our global operations and customers and is seeking qualified candidates for the Business Support Center in Prague.  The Prague Business Support Center (BSC) was established in 2004 under a new entity, ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o. As part of one of the world’s largest corporations, we serve the affiliates in multiple languages.

This represents an outstanding opportunity for you to join a dynamic and expanding organization directly supporting one of the world's largest multinational corporations. Expect to be part of a multi-cultural work environment, supporting global operations, using state of the art systems and processes. Successful candidates will enjoy competitive compensation and benefit packages, 2extensive technical and business training and opportunities within this large business support organization.

  

hanna-instruments_logo.png

 

Hanna Instruments Czech s.r.o.
Mezi vodami 1903/17a
143 00 Praha 4

www.hanna-instruments.cz
email: info@hanna-instruments.cz
tel: 800 20 30 20 (infolinka)

Jsme výhradním zástupcem předního světového výrobce analytických přístrojů Hanna Instruments. Jsme společnost zabývající se analytickými přístroji s širokým sortimentem z elektrochemie, fotometrie a titrátorů. Specializujeme se na stanovování pH, vodivosti a titračních stanovení i stanovení obsahu vody pomocí titrátorů Karl Fisher. K tomu můžete vybírat z naší široké nabídky fotometrů, ať jednoparametrových nebo multiparametrových.

Chcete si vyzkoušet moderní měření pH pomocí Bluethoot elektrody a tabletu? Přijďte nás navštívit k našemu stánku a měření může začít! Moderní přístroje, které nikdo jiný na světě nemá a uvidíte je jen na našem stánku.

Těšíme se na setkání s Vámi.


 

logo-imcopharma-new.jpg

Logo mcePharma.jpg

IMCopharma a.s., mcePharma s.r.o. 
Budovatelská 1178/35
743 01, Bílovec
www.imcopharma.com, www.mcepharma.com

email: andrea.dolezalova@imcopharma.com
tel: 556 778 411

Hlavním zaměřením firmy IMCoPharma a.s., se sídlem v Bílovci v MS kraji, je transfer technologie výroby léčiv, dodávky léčivých a pomocných látek, farmaceutických technologií a zajištění kontraktační výroby především ze zemí EU do států SNS, kde máme dceřiné společnosti. Na mezinárodních projektech spolupracujeme s nejvýznamnějšími světovými farmaceutickými společnostmi.

IMCoPharma a.s. spolupracuje se sesterskou společností mcePharma s.r.o. na projektu vývoje vlastní řady inovativních multicomponentních excipientů a doplňků stravy. Operační obchodní teritorium společnosti mcePharma je celý svět.

Ve společnostech IMCoPharma a mcePharma hledáme talentované spolupracovníky pro posílení obchodního týmu, pro oddělení Business development a také pro oddělení výzkumu a vývoje, QC oddělení a technology.

Nabízíme perspektivní zaměstnání spojené se zahraničním obchodem, kariérní růst, moderní a multikulturní pracovní prostředí.

 


  

JNJ_bez_sro.jpg

 

JNJ Global Business Services s.r.o.
Nádražní 762/32
150 00 Praha 5
http://www.jnj.czwww.careers.jnj.com

email:  career@its.jnj.com

Johnson & Johnson je největší světovou společností, která se již více než 120 let věnuje zdraví lidí. Cílem společnosti je vyvíjet a dodávat zdravotnické výrobky a prostředky nejvyšší kvality a přispět tak k vyléčení nebo výraznému zlepšení zdravotního stavu a kvality života pacientů. Nabízí nejúplnější sortiment výrobků pro zdravotní péči na světě a poskytuje s tím související komplexní služby v oblasti zdravotnických prostředků a diagnostiky, volně prodejných přípravků a léků na předpis.

JNJ se hlásí k sociální odpovědnosti, aktivně se zapojuje do filantropických aktivit a podporuje rozvoj regionálních komunit. Řada programů společenské odpovědnosti, které společnost iniciovala nebo se na nich podílí, dosáhla celosvětového měřítka a stále si zachovává svůj silný vliv na péči o zdraví.

Společnosti sdružené pod značkou Johnson & Johnson působí v 57 zemích světa.

V ČR působí sektory:  spotřební,  zdravotnických prostředků a diagnostiky, farmaceutický a mezinárodní finanční centrum

  

medicem.jpg

MEDICEM Institute s.r.o.
Karlovarská třída 20
273 01 Kamenné Žehrovice

www.medicem.com
email:  institute@medicem.com
tel.: 317 070 360

 

Skupina MEDICEM se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou, celosvětovým marketingem a prodejem vlastních zdravotnických prostředků. MEDICEM Institute se zaměřuje na vývoj nových bioanalogických materiálů a zdravotnických prostředků z těchto materiálů. V posledním roce se soustředí hlavně na aplikace v oční chirurgii s důrazem na nitrooční čočky. MEDICEM Technology je výrobní firma, která dodává na trh všechny zdravotní prostředky skupiny MEDICEM, a to nitrooční čočky WIOL-CF, hydrogelové dilatátory děložního hrdla Dilapan-S a Dilasoft, a kožní kryt na hojení ran Xe-Derma. MEDICEM International rozvíjí mezinárodní komerční aktivity skupiny MEDICEM. Pro náš R&D tým hledáme kreativní výzkumné spolupracovníky s praxí v chemii, optice, optometrii, medicíně, ve vývoji biomateriálů a v příbuzných oborech. Přivítáme také odpovědné projektové manažery s přírodovědným, nebo medicínským vzděláním se zájmem o vývoj produktů a technologií určených pro použití v medicíně. Chemičtí a biomedicínští inženýři mohou najít uplatnění ve výrobě zdravotnických prostředků, při vývoji výrobních procesů, při kontrole a zajišťování kvality, či v regulatorních záležitostech.  

 


Navitel s.r.o.
U Habrovky 247/11
140 00 Praha

http://navitel.cz/cz/
email: office@navitel.cz

NAVITEL - přední společnost, zabývající se vývojem navigačního softwaru a poskytováním řešení pro digitální mapování v oblasti automobilových navigačních systémů.  NAVITEL vyvíjí moderní multiplatformní a vícejazyčné navigační aplikace pro Android, iPhone/iPad, BlackBerry Q10/Z10/Z30, Windows Phone 7.5/8/8.1, Symbian, Bada, TIZEN, Windows CE, Windows Mobile, vlastní on-line služby "Navitel.Dopravní Info", "Navitel.Události", "Dynamické POI", "Navitel.SMS", "Navitel.Počasí".  Mapové pokrytí zahrnuje mapy Evropy, zemí bývalého SNS, JV Asie, Blízkého východu a Střední a Jižní Ameriky. Pro naši českou kancelář hledáme kartografy, terénní pracovníky, ale i jiné pozice vycházející z aktuální situace. 

 


 

 

EuroPair, s.r.o.
Národní 58/32
110 00 Praha 1

www.profontes.cz
email: rene.benda@gmail.com
tel: 777 324 368, 775 013 722

Tým ProFontes tvoří dvojice spolupracujících psychologů a koučů - René Benda a Michaela Vlasáková. Ve své práci se oba zaměřují na propagaci a šíření informací o koučování a možnostech, které koučink nabízí pro osobní rozvoj a dosahování cílů. V praxi vycházejí především z aktuálních psychologických přístupů, studia jednooborové psychologie (FF UK), akreditovaných psychoterapeutických a koučovacích výcviků i vlastní soukromé praxe. Na domácí FF UK založili a vedou platformu KoučUK, přednášejí na workshopech na několika pražských vysokých školách a konferencích. Studentům přibližují praktický koučink formou pravidelných individuálních sezení pod názvem Kafe s koučem. Vedle toho se zaměřují na syndrom vyhoření a jeho prevenci - založili a vedou sebezkušenostní skupinu Fénix - Cesta z vyhoření. Ve volném čase se věnují práci s uprchlíky (RB) a lidem se sociální fobií (MV). 

 


 

,


 

Synlab.jpg 

synlab czech s.r.o.
U Vojenské nemocnice 1200
169 00  Praha 6

www.synlab.cz
email: kariera@synlab.cz
tel: 277 779 799

Společnost synlab czech je jedničkou na trhu laboratorních služeb v České republice. Poskytujeme komplexní spektrum metod, včetně nabídky speciální diagnostiky ve všech odbornostech. Zakládáme si na špičkovém zpracování odebraných vzorků v co nejkratší možné době. Zajišťujeme odběr vzorků, převoz, laboratorní diagnostiku, okamžité doručení výsledků vyšetření lékaři nebo pacientovi až po potřebné odborné poradenství. Disponujeme širokým know-how i vlastními vědeckými týmy, které přicházejí s novými metodami vyšetření. Vlastníme desítky unikátních vyšetření a metod, které jsou nejen přesné a rychlé, ale také ohleduplné k pacientům. Využíváme nejmodernější metody při komunikaci s lékaři i pacienty. Intenzivně se zaměřujeme na rozvoj laboratorních služeb v oblastech veterinární a environmentální diagnostiky.

Společnost synlab czech dlouhodobě usiluje o vytváření nových pracovních míst, pro které se snaží získat ty nejlepší. Hledáme do našich řad studenty a absolventy biomedicínských oborů na pozice odborných pracovníků – specialistů, kteří mají zájem o práci v moderní laboratoři, jsou otevřeni dalšímu a vlastně nikdy nekončícímu, procesu vzdělání a zvolený obor je pro ně více než jen „zaměstnání“.

Speciální zkušenosti

Klinická biochemie a hematologie, klinická genetika, mikrobiologie, alergologie a klinická imunologie.

 

 

logo with claim RGB 2400.png

 

 

ProjectPharm s.r.o.
Plzeňská 441/73
266 01 Beroun

http://www.projectpharm.eu
email: info@projectpharm.eu
Tel: 299 143 001

 

ProjectPharm is a virtual Clinical Research Organisation. This means that we conduct worldwide international clinical trials and pharmaceutical development programs which have the purpose to support marketing authorisation applications for new drugs. This new and exciting model of conducting clinical trials is based on keeping key logistical and controlling functions, like project management and – where appropriate – team leading functions within our company, and sub-contracting specialist services as appropriate. We strive for operational and managerial excellence by fostering proven and innovative best project management practices, and by combining various project management techniques, such as, for example, waterfall and Agile. We support an open and creative environment, flexible working hours and place, and opportunities to travel the world.

 


 

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
tř. Budovatelů 2830/3
434 01 Most

www.vuhu.cz
email: info@vuhu.cz
tel.:  476 208 744

Činnost společnosti se v posledních letech zaměřuje na řešení nových, ekologických způsobů úpravy a užití uhlí, a to včetně využití produktů spalování a odsíření hnědého uhlí, a dále na řešení problematiky ochrany a tvorby pracovního a životního prostředí pánevních okresů severočeského regionu. Na základě požadavku a potřeb zákazníků se rozšířil okruh činnosti z oblasti aplikovaného výzkumu i do činností expertizních, inženýrského poradenství, projekčních a konstrukčních prací, investorských a servisních služeb.

V roce 1999 bylo společnosti uděleno oprávnění k výkonu státního zkušebnictví v oblasti certifikace výrobků z produktů spalování, velkostrojového vybavení lomů a těžebních zařízení plovoucích strojů. Od roku 2000 společnost zajišťuje provoz Ekologického centra Most pro Krušnohoří jako otevřeného informačního centra o stavu životního prostředí v severních Čechách, jehož činnost byla v roce 2006 rozšířena i do Kralup nad Vltavou (Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou).

Odborné útvary :      

 • Akreditovaná zkušební laboratoř
 • Geologie a hydrogeologie
 • Technologické procesy a diagnostika
 • Ekologické centrum Most pro Krušnohoří

Akce dokumentů