E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNews


Reakreditace oboru Fyzická geografie a geoekologie

Reakreditovali jsme nejúspěšnější fyzickogeografický obor v České republice, který absolvovalo přes 600 posluchačů. Do příštího akademického roku 2017/2018 vstupuje obor fyzická geografie a geoekologie s inovovaným obsahem, který nabízí široké uplatnění.

Publikováno 1.3.2017

Otevíráme nové studijní obory zaměřené na vodu

Chcete se více dozvědět o vodě a jejím koloběhu v přírodě? Otevíráme nový bakalářský studijní obor "Povrchová a podzemní voda" a nový magisterský studijní obor "Hydrologie a hydrogeologie".

Publikováno 28.2.2017

Radan Huth: Jak správně publikovat - rady a postřehy editora

Datum konání 9.3.2017

V rámci semináře katedry vystoupí Radan Huth (PřF UK a UFA AV ČR) s přednáškou na téma: Jak správně publikovat - rady a postřehy editora. Přednáška se bude konat dne 9.3.2017 od 14:50 v posluchárně Věž.

Publikováno 22.2.2017

Reginald Hermanns: When does progressive rock slope failure starts?

Datum konání 16.2.2017

V rámci semináře katedry vystoupí Reginald Hermanns (Norská geologická služba) s přednáškou na téma: When does progressive rock slope failure starts? Přednáška se bude konat dne 16.2.2017 od 10:00 v posluchárně Věž.

Publikováno 6.2.2017

Akce dokumentů