E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Seminář katedry FGG - harmonogram LS 2019

Seminář katedry fyzické geografie a geoekologie - harmonogram na letní semestr 2019. Na semináři katedry jsou prezentovány výsledky výzkumů domácích i zahraničních hostů, členů katedry a studentů doktorského studia.

Publikováno 13.2.2019

Časopis AUC Geographica na WoS

Náš univerzitní časopis AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae, Geographica), byl nově zařazen do Emerging Sources Citation Index pro výpočet IF. Všechna čísla počínaje 1/2017 jsou tedy již evidována na WoS. Redakční rada děkuje všem přispěvatelům a těm, kteří časopis v minulých letech v jeho rozvoji podporovali.

Publikováno 15.2.2019

Tomáš Janík získal Cenu Vladimíra Krajiny

Student našeho doktorského programu Tomáš Janík získal Cenu Vladimíra Krajiny za vynikající publikaci v krajinné ekologii. Cenu uděluje Česká společnost pro krajinnou ekologii CZ-IALE autorům do věku 35 let. Gratulujeme!

Publikováno 5.2.2019

Akce dokumentů