E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkum na katedře fyzické geografie a geoekologie


lista08

Hlavní témata výzkumu

Fyzickogeografické a geoekologické výzkumy podstatným způsobem přispívají k poznání dynamiky globálních a regionálních změn přírodních systémů. Příkladem využití těchto prací mohou být pokroky v diagnostice a predikci přírodních ohrožení a rizik. Fyzická geografie a její specializace jsou aplikovány jak při přípravě a realizaci řešení rizikových situací, tak při konstrukci a testování modelů regionálních a globálních environmentálních změn přírodního prostředí. Jedním z prioritních témat fyzické geografie ve specializovaném kontextu geoekologie je studium stability a rezistence environmentálních systémů vůči perturbacím četnosti, velikosti a rozsahu přírodních událostí a procesů, včetně aktivit člověka. Základem vědecké činnosti katedry fyzické geografie je studium teoretických aspektů fyzické geografie a rozvoj základního a aplikovaného výzkumu, a to se zaměřením na následující tématické okruhy.

  • Vývoj přírodního prostředí a interakcí jeho fyzikálně-geografických složek
  • Monitoring, analýza a vyhodnocení recentních procesů a jevů
  • Přírodní ohrožení a fyzickogeografické aspekty jejich rizik pro společnost
  • Vývoj interakcí přírody a společnosti v krajinné sféře
  • Antropogenní procesy a jevy modelových lokalit a regionů

Výzkumné týmy

Výzkum na katedře fyzické geografie a geoekologie je realizován třemi výzkumnými týmy:

Výzkumné projekty řešené na katedře


jadro zamerovani.jpg rizika.jpg antropo

Akce dokumentů