E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Obhajoby PhD prací Jiřího Maška a Aleše Hrdiny

Datum konání 25.3.2024

Zveme Vás na obhajobu PhD prací Jiřího Maška (Response of tree rings and NDVI of Central-European conifers to extreme climatic events) a Aleše Hrdiny (Classification of global environmental systems according to the level of anthropogenic transformation). Obhajoby se uskuteční 25.3.2024 v 10:30 v posluchárně G2 (J. Mašek) a ve 13:30 v posluchárně Levá rýsovna (Aleš Hrdina).

Publikováno 15.3.2024

Hovory z KFGG

V sérii online rozhovorů přibližujeme dění na katedře – postupně představujeme její členy, studenty, výzkumné týmy, jejich vědecká zaměření, zkrátka abyste věděli, jak to u nás na katedře chodí a co se tu děje.

Publikováno 21.9.2021

Obhajoby PhD prací Benjamina J. Stokera a Jitky Touškové

Datum konání 22.3.2024

Zveme Vás na obhajobu PhD prací Benjamina J. Stokera (The dynamics of the north-western Laurentide Ice Sheet margin) a Jitky Touškové (Stanovení výparu z malých povodí). Obhajoby se uskuteční 22.3.2024 v 10:00 v Levé rýsovně (B.J. Stoker) a ve 13:00 v posluchárně Věž (Jitka Toušková).

Publikováno 15.3.2024

Obhajoby PhD prací Kateřiny Fraindové a Luboše Mrkvy

Datum konání 8.3.2024

Zveme Vás na obhajobu PhD prací Kateřiny Fraindové (Changes in rainfall-runoff regime and biogeochemistry in headwater areas) a Luboše Mrkvy (Vývoj jakosti povrchových vod ve vybraných venkovských oblastech povodí Labe). Obhajoby se uskuteční 8.3.2024 v 10:00 v Levé rýsovně (K. Fraindová) a ve 13:00 v posluchárně Věž (Luboš Mrkva).

Publikováno 1.3.2024

Mezinárodní cena z World Landslide Forum pro V. Vilímka a J. Klimeše

Mezinárodní konsorcium pro výzkum sesuvů (International Consortium on Landslides) udělilo cenu prof. Vítu Vilímkovi a Dr. Janu Klimešovi za výzkumy v rozvojových zemích, zejména za jejich dlouholetý, společný výzkum sesuvů v Peru. Oběma oceněným gratulujeme!

Publikováno 22.11.2023

Světový den půdy na PřF UK

Datum konání 30.11.2023

Letošní ročník Světového dne půdy, pořádaný Katedrou fyzické geografie a geoekologie PřF UK a Českou pedologickou společností pod záštitou České geografické společnosti, nese název Soil and Water: a source of life.

Publikováno 21.11.2023

Danièle Rod: Polar and high altitude science: impacts and side-effects

Datum konání 25.10.2023

Srdečně vás zveme na přednášku Danièle Rod, ředitelky Švýcarského polárního institutu, na téma „Polar and high-altitude science: impacts and side-effects“, která se koná ve středu 25. října 2023 od 9:50 hod v Pravé rýsovně na Albertově.

Publikováno 20.10.2023

Akce dokumentů