E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Seminář katedry FGG - harmonogram ZS 2018

Seminář katedry fyzické geografie a geoekologie - harmonogram na zimní semestr 2018. Na semináři katedry jsou prezentovány výsledky výzkumů domácích i zahraničních hostů, členů katedry a studentů doktorského studia.

Publikováno 25.9.2018

Radan Huth: Vlivy proměnlivosti sluneční aktivity na cirkulaci atmosféry

Datum konání 10.5.2018

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku "Vlivy proměnlivosti sluneční aktivity na cirkulaci atmosféry" v rámci habilitačního řízení RNDr. Radana Hutha, DrSc., která se uskuteční dne 10. května 2018 od 9:00 v posluchárně Pravé rýsovně, 3. patro, PřF UK, Albertov 6, Praha 2.

Publikováno 3.5.2018

P. Kalenda, V. Procházka: Uchování a přeměny sluneční energie v zemské kůře

Datum konání 6.4.2018

Měření deformací pod zemí ukázala, že i když se teplotní změny na povrchu projevují jen do hloubek prvních desítek metrů (pro roční cyklus), mechanické napětí vyvolané střídáním teplot zasahuje do mnohem větších hloubek, podle matematických modelů jistě přes 10 km. Díky ne zcela vratným deformacím se tak může sluneční energie akumulovat v celé kontinentální kůře, což vysvětluje opožděnou reakci klimatu na změny sluneční aktivity (ale také přispívá k objasnění dalších otázek, jako je prokázaný vliv klimatických cyklů vztahy na „vnitřní“ geologické pochody). Sluneční aktivita vysvětluje změny teplot za posledních více než 1000 let z 85 %. Na základě modelů vývoje budoucí sluneční aktivity je tak možno odhadnout i vývoj klimatu do roku 2100.

Publikováno 27.3.2018

Akce dokumentů