E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Časopis AUC Geographica na WoS

Náš univerzitní časopis AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae, Geographica), byl nově zařazen do Emerging Sources Citation Index pro výpočet IF. Všechna čísla počínaje 1/2017 jsou tedy již evidována na WoS. Redakční rada děkuje všem přispěvatelům a těm, kteří časopis v minulých letech v jeho rozvoji podporovali.

Publikováno 15.2.2019

Seminář katedry FGG - harmonogram LS 2019

Seminář katedry fyzické geografie a geoekologie - harmonogram na letní semestr 2019. Na semináři katedry jsou prezentovány výsledky výzkumů domácích i zahraničních hostů, členů katedry a studentů doktorského studia.

Publikováno 13.2.2019

Tomáš Janík získal Cenu Vladimíra Krajiny

Student našeho doktorského programu Tomáš Janík získal Cenu Vladimíra Krajiny za vynikající publikaci v krajinné ekologii. Cenu uděluje Česká společnost pro krajinnou ekologii CZ-IALE autorům do věku 35 let. Gratulujeme!

Publikováno 5.2.2019

Akce dokumentů