E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Využití technik DPZ ve fyzické geografii

Datum konání 4.1.2018

Zveme Vás na seminář s názvem "Využití technik DPZ ve fyzické geografii" konaný dne 4.1.2018 od 13 hod v posluchárně Pravá Rýsovna. Více informací v přiložené pozvánce.

Publikováno 30.12.2017

J. Hošek: Kdo je tady ředitel?

Datum konání 7.12.2017

Vliv klimatických oscilací nejmladšího kvartéru na půdně-vegetační vývoj a erozně-sedimentační dynamiku

Publikováno 5.12.2017

David Storch: Geometrické základy biogeografických zákonitostí

Datum konání 30.11.2017

V rámci semináře katedry vystoupí David Storch (Centrum pro teoretická studia UK & Přf UK) s příspěvkem na téma: Geometrické základy biogeografických zákonitostí. Seminář katedry se uskuteční 30.11 od 14:00 v posluchárně Věž.

Publikováno 26.11.2017

L. Juřičková: Využití paleofaunistiky měkkýšů v zoogeografii

Datum konání 30.11.2017

Rekonstrukce prostředí pomocí společenstev měkkýšů je zavedenou metodou a to především díky Vojenu Ložkovi. Díky jeho práci máme dnes největší databázi na světě, čítající přes 600 kvartérních nalezišť s měkkýší faunou, což vyvolává představu, že o měkkýší sukcesi a to zejména v holocénu, pro který máme nejvíc údajů, víme skoro vše. Pokud se ale podíváme na vývoj jednotlivých krajinných celků, můžeme spíše konstatovat, že obecné trendy se skládají z řady unikátních situací a že i na tak malém území, jako je bývalé Československo, nalezneme často velmi odlišné scénáře postglaciálního vývoje měkkýších společenstev. Máme-li pro jediný krajinný celek např. CHKO třeba kolem deseti holocenních sukcesí, můžeme si dovolit hodnotit různé nepravidelnosti, způsobené krajinnou mozaikou. Takovýto vhled do nedávného vývoje jedné skupiny organismů pak přináší nový vhled do různých zoogeografických problémů a učí nás, že přílišné zobecňování může zkreslit naše představy o realitě.

Publikováno 26.11.2017

V. Treml: Klimatické rekonstrukce založené na letokruhových chronologiích

Datum konání 23.11.2017

Letokruhové chronologie jsou nejdůležitějším archivem využívaným pro rekonstrukci klimatu v posledním miléniu. Spolu s rekonstrukcemi založenými na dokumentárních datech mají roční časového rozlišení. Příspěvek se bude zabývat tím, jak spolu oba typy rekonstrukcí korespondují a v čem je hlavní síla a naopak slabiny letokruhových rekonstrukcí.

Publikováno 20.11.2017

Akce dokumentů