E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLidé na katedře


A6 - Albertov 6, H3 - Horská 3, H8 - Hlavova 8, L5 - Legerova 5

Telefon: (+420) 22195 + linka

Profesoři

Jméno Zaměření E-mail Budova, místnost Telefon, linka Kozultační hodiny
Janský Bohumír, Prof.RNDr./CSc.
zástupce vedoucího katedry
Hydrologie bohumir.jansky@natur.cuni.cz A6, 210 1350 dle domluvy
Jan Kalvoda, Prof.RNDr./DrSc. Geomorfologie jan.kalvoda@natur.cuni.cz A6, 396 1365 dle domluvy
Jakub Langhammer,
Prof.RNDr./Ph.D.

proděkan pro IT a vnější vztahy
Hydrologie jakub.langhammer@natur.cuni.cz A6, 363 1364 dle domluvy
Vít Vilímek, Prof.RNDr./CSc. Geomorfologie vit.vilimek@natur.cuni.cz A6, 344 1361 dle domluvy

Docenti

Jméno Zaměření E-mail Budova, místnost Telefon, linka Kozultační hodiny
Zbyněk Engel, Doc.RNDr./Ph.D. Geomorfologie zbynek.engel@natur.cuni.cz A6, S17A 1373 viz odkaz
Radan Huth, Doc.RNDr./DrSc. Meteo a klima radan.huth@natur.cuni.cz A6, 364 1363 dle domluvy
Zdeněk Kliment, Doc. RNDr./CSc. Hydrologie zdenek.kliment@natur.cuni.cz A6, 346 1374 dle domluvy
Jan Kropáček, Doc.RNDr./Ph.D Geobio kropacja@natur.cuni.cz L5, 328C 1362 dle domluvy
Zdeněk Lipský, Doc.RNDr./CSc. Geobio zdenek.lipsky@natur.cuni.cz A6, 211D 1360 dle domluvy
Václav Treml, Doc. Mgr./Ph.D.
vedoucí katedry
Geobio vaclav.treml@natur.cuni.cz A6, 211C 1985 út 12:30-14:30

Odborní asistenti

Jméno Zaměření E-mail Budova, místnost Telefon, linka Kozultační hodiny
Filip Hartvich, RNDr./Ph.D. Geomorfologie filip.hartvich@natur.cuni.cz A6, 369 266 009 233 dle domluvy
Tomáš Chuman, RNDr./Ph.D. Geobio tomas.chuman@natur.cuni.cz H3 1371 st 13-15 nebo dle domluvy
Michal Jeníček, RNDr./Ph.D. Hydrologie michal.jenicek@natur.cuni.cz H8, 023 1372 dle domluvy
Marek Křížek, RNDr./Ph.D. Geomorfologie marek.krizek@natur.cuni.cz A6, 211E 1352 viz odkaz
Martin Margold, Mgr./Ph.D. Geomorfologie martin.margold@natur.cuni.cz L5, 322 1983 dle domluvy

Milada Matoušková, RNDr./Ph.D.
koordinátorka Erasmus

Hydrologie milada.matouskova@natur.cuni.cz A6, 370A (zvonky) 1412 čt 9:30-11:30
Miloslav Müller, RNDr./Ph.D. Meteo a klima miloslav.muller@natur.cuni.cz A6, 364 1363 st 9-10:30
Jana Minářová, RNDr./Ph.D. Meteo a klima jana.minarova@natur.cuni.cz A6, 364 1363 dle domluvy
Dušan Romportl, RNDr./Ph.D. Geobio dusan.romportl@natur.cuni.cz H3 1371 st 14-15
Luděk Šefrna, RNDr./CSc. Pedologie ludek.sefrna@natur.cuni.cz A6, 370A (zvonky) 1411 út 10-12 nebo dle domluvy
Miroslav Šobr, RNDr./Ph.D. Hydrologie miroslav.sobr@natur.cuni.cz H8, 23 1986 út 12-14
Lukáš Vlček, RNDr./Ph.D. Pedologie, hydrologie lukas.vlcek@natur.cuni.cz A6, 210 1969 dle domluvy

Vědečtí pracovníci

Jméno Zaměření E-mail Budova, místnost Telefon, linka Kozultační hodiny
April S Dalton, PhD. Geomorfologie daltona@natur.cuni.cz L5, 322 1982

dle domluvy

Dagmar Chalupová RNDr./Ph.D.,
mateřská dovolená
Hydrologie dagmar.chalupova@natur.cuni.cz      
Jelena Lange, Dr. Geobio langej@natur.cuni.cz L5, 328C    
Jan Tumajer, Mgr./Ph.D. Geobio jan.tumajer@natur.cuni.cz H8   dle domluvy

Techničtí pracovníci

Jméno E-mail Budova, místnost Linka
Julius Česák, RNDr./Ph.D julius.cesak@natur.cuni.cz A6, 210 1969
 

Sekretariát

Jméno E-mail Budova, místnost Linka Kozultační hodiny
Sekretariát kfgg@natur.cuni.cz A6, 211B 1367  
Romana Rychlíková romana.rychlikova@natur.cuni.cz A6, 211B 1366  
Dagmar Chalupová, RNDr./Ph.D.,
mateřská dovolená
       
Tereza Dlabáčková, Mgr. tereza.dlabackova@natur.cuni.cz A6, 211B

1367, 1589

po-čt 8-13

Doktorandi

Viz seznam doktorandů

Externí spolupracovníci

Jméno E-mail Instituce Telefon
Libuše Benešová, Ing./CSc. libuse.benesova@natur.cuni.cz    
Jan Daňhelka, RNDr./Ph.D. danhelka@chmi.cz ČHMÚ 244 032 360
Martin Hais, RNDr./Ph.D. martin.hais@seznam.cz PřF JČU 387 772 310
Marek Kašpar, RNDr./Ph.D. kaspar@ufa.cas.cz ÚFA AVČR 272 016 024
Jan Klimeš, RNDr./Ph.D. klimes@irsm.cas.cz ÚSMH AVČR 266 009 330
Jan Kocum, RNDr./Ph.D. jan.kocum@tul.cz TU Liberec  
Daniel Nývlt, Doc. Mgr./Ph.D. daniel.nyvlt@geology.cz ČGS, pobočka Brno 543 429 265
Daniela Řezáčová, Doc. RNDr./CSc. rez@ufa.cas.cz ÚFA AVČR 272 016 039
Ivan Sládek, RNDr./CSc. ivan.sladek@natur.cuni.cz PřF UK  
Václav Šípek, RNDr./Ph.D. sipek@ih.cas.cz UH AVČR 233 109 026

Emeritní členové katedry

Václav Přibyl, Doc. RNDr./CSc. (vaclav@natur.cuni.cz)

Jan Votýpka, Doc. RNDr./CSc.

Břetislav Balatka, RNDr./CSc.

Vilibald Kakos, RNDr.

Ostatní kontakty

Pracovna doktorandů - Legerova 5, místnost: 323 (linka: 1982) a místnost 320 (linka: 1369)

Dendrochronologická laboratoř - Hlavova 8, linka: 1984

EcoHydro Lab - Alberotv 6, místnost 359, linka: 1587

 

Akce dokumentů