E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Doktorské studium

Prohlédněte si nové informace o doktorském studijním programu Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země a aktuální pravidla organizace doktorského studia na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie.

Publikováno 13.7.2017

Omezení provozu katedry

Omezení provozu katedry aplikované geoinformatiky a kartografie o prázdninách z důvodů stavebních rekonstrukcí.

Publikováno 30.6.2017

Wifina - o mapách v pořadu České televize

Naše doktorandka Tereza Peterková se podílela na natáčení pořadu Wifina televize ČT D, které proběhlo v prostorách katedry aplikované geoinformatky a kartografie.

Publikováno 23.5.2017

Student oboru Kartografie a geoinformatika v ČT

Bc. Michal Jakl vystoupil se svou mobilní aplikací "DoPřírody!" v pořadu Studio 6 v České televizi. Aplikaci zpracoval jako svou bakalářskou práci na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie.

Publikováno 29.4.2017

Modely prostorových dat v GIS: od 2D k 3D

Čánek Mgr. Lukáše Brůhy, Ph.D. z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie v časopise Geografické rozhledy č. 4, ročník 26 s titulem Mosty do Evropy.

Publikováno 9.4.2017

GISáček 2017 pod vládou geografů z Přírodovědecké fakulty UK!

Na půdě VŠB-TU Ostrava se 22. března 2017 konal 20. ročník mezinárodní studentské soutěžní konference GISáček, které se zúčastnili studenti z oblasti geověd ze všech čtyř zemí V4 (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Letošní ročník ovládli studenti prezentující své bakalářské a diplomové práce obhájené na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Bc. Jakub Báča, Bc. Michal Jakl a Mgr. Jan Šimbera.

Publikováno 27.3.2017

Trans-Atlantic Training – Pécs 2017

Datum konání 16.6.2017 - 20.6.2017

The TAT 2017 training “Multi-sensor Approaches in the Land Use/Land Cover Change” will be held 16th – 20th of June 2017 and hosted by University of Pécs, Faculty of Sciences, Institute of Geography, Hungary

Publikováno 10.3.2017

Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepšího bakaláře UK - Bc. Michala Jakla

Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů obdržel Bc. Michal Jakl z oboru Fyzická geografie a geoinformatika na PřF UK. Svou bakalářskou práci s názvem Tvorba geoinformačního systému pro mobilní zařízení obhajoval na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Ceny jsou udělovány studentům, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Gratulujeme!

Publikováno 10.3.2017

Konzultační hodiny LS 2017

Konzultační hodiny zaměstnanců katedry aplikované geoinformatiky a kartografie v letním semestru 2017.

Publikováno 5.3.2017

Akce dokumentů