E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Výstava: Dědictví zmizelých krajin Česka

Srdečně Vás zveme na výstavu Dědictví zmizelých krajin Česka, která je k zhlédnutí od 22.6. do 31.8. 2020 v předsálí Mapové sbírky, Albertov 6, Praha 2. Výstava představuje výstupy projektu „Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění“ vytvořené v letech 2018 a 2019. Vstup volný.

Publikováno 25.6.2020

Univerzita Karlova ocenila nejlepší studenty a absolventy

Ve Vlasteneckém sále byly předány Ceny rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy, Mimořádné ceny rektora a Bolzanovy ceny podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy. Mezi oceněnými byla i Tereza Kadeřábková, obhajující svou bakalářskou práci na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Gratulujeme!

Publikováno 10.6.2020

Nové termíny státních závěrečných zkoušek

Pozor! Opatřením děkana č. 06/2020 došlo k úpravě harmonogramu akademického roku 2019/2020. Upraveny byly jarní a podzimní termíny obhajob bakalářských a diplomových prací a státních závěrečných zkoušek na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie v roce 2020.

Publikováno 29.3.2020

Kvalifikační práce

Informace pro studenty, kteří pracují na bakalářských a diplomových pracích.

Publikováno 17.3.2020

Provoz sekretariátu katedry

Z důvodu preventivních opatření funguje sekretariát katedry aplikované geoinformatiky a kartografie v omezeném provozu.

Publikováno 17.3.2020

Erasmus+

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie uzavřela pro školní rok 2020/2021 bilaterální smlouvy s dvanácti institucemi.

Publikováno 12.2.2020

Habilitační přednáška RNDr. Lucie Kupkové, Ph.D.

Pozvánka na přednášku v rámci habilitačního řízení RNDr. Lucie Kupkové, Ph.D. Téma: Geoinformační přístupy pro analýzu využití krajiny, krajinného pokryvu a fyziologického stavu vegetace.

Publikováno 2.1.2020

Výstava 3D modelů

Srdečně vás zveme na Výstavu 3D modelů, která probíhá od 11. listopadu do 29. února v předsálí Mapové sbírky na Albertově 6, Praha 2. Výstava prezentuje výsledky tvorby 3D modelů, které vznikly ve spolupráci vědeckých pracovníků a studentů na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK. Vstup volný.

Publikováno 14.11.2019

Akce dokumentů