E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Noc vědců: Návrat do minulosti s pomocí geoinformatiků

V letošním roce se zapojila výzkumná skupina EO4Landscape (pod vedením doc. Přemysla Štycha) do programu Noci vědců se svým příspěvkem "Návrat do minulosti s pomocí geoinformatiků". V rámci příspěvku jsou představeny soudobé možnosti geoinformačních systémů. Příspěvek se zaměřuje na 3D modelace zaniklých území (středověkého Ostrovského kláštera nebo Lipnem zatopené Dolní Vltavice), dále na možnosti dálkového průzkumu Země (DPZ) pro pozorování globálních problémů (deforestace, desertifikace, úbytků ledovců nebo masivního rozrůstání měst), případně na využití DPZ pro pozorování potenciálních míst k reintrodukci koně Převalského do volné přírody v Mongolsku nebo i na soudobé problémy lesních disturbancí ve střední Evropě.

Publikováno 27.11.2020

Mapa roku 2019: úspěch našeho studenta

Diplomová práce Otomara Gottsteina "Generalizace zástavby s využitím typifikace" obhájená na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie vyhrála v soutěži Mapa roku 2019. Gratulujeme!

Publikováno 24.9.2020

Terénní cvičení z kartografie

Terénní cvičení z kartografie pořádané katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie proběhne v Nečtinách v termínu 6. - 11. 9. 2020.

Publikováno 31.7.2020

Český historický atlas získal Cenu Akademie věd ČR

"Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20.století", na kterém se podíleli rovněž doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D., RNDr. Tomáš Burda, Ph.D. a Bc. Daniel Paluba z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie a RNDr. Dana Fialová, Ph.D. a RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, získal cenu Akademie věd České republiky za mimořádný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Gratulujeme!

Publikováno 20.7.2020

Výstava: Dědictví zmizelých krajin Česka

Srdečně Vás zveme na výstavu Dědictví zmizelých krajin Česka, která je k zhlédnutí od 22.6. do 31.8. 2020 v předsálí Mapové sbírky, Albertov 6, Praha 2. Výstava představuje výstupy projektu „Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění“ vytvořené v letech 2018 a 2019. Vstup volný.

Publikováno 25.6.2020

Univerzita Karlova ocenila nejlepší studenty a absolventy

Ve Vlasteneckém sále byly předány Ceny rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy, Mimořádné ceny rektora a Bolzanovy ceny podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy. Mezi oceněnými byla i Tereza Kadeřábková, obhajující svou bakalářskou práci na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Gratulujeme!

Publikováno 10.6.2020

Akce dokumentů