E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Cena Studentský Velemlok za rok 2023

Cenu Studentský Velemlok za sekci Geografie získal RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. za předmět Kartografie. Cena Studentský Velemlok je ocenění pro nejlepší pedagogy Přírodovědecké fakulty UK, která je udělována každoročně vyučujícím nejlépe hodnocených předmětů. Nejinak tomu bylo i letos. Nejoblíbenější pedagogové převzali cenu z rukou děkana prof. Jiřího Zimy, předsedy AS PřF UK dr. Radima Perlína a zástupců AS PřF UK již tradičně na reprezentačním fakultním plese na pražském Žofíně v pátek 23. února 2024. Oceněným pedagogům gratulujeme!

Publikováno 26.2.2024

Výběrové řízení pro studijní pobyty Erasmus+

Výběrové řízení pro studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2024/25 proběhne na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie (Albertov 6, 2.patro, místnost 218) dne 6.3.2024 ve 13:00 hod. Termín pro odevzdání podkladů je 5.3.2024.

Publikováno 21.2.2024

30 let české krajiny - 30 let změn

Krajina naší země se za dobu její samostatnosti výrazně změnila. Kde se kdysi pásly ovce, tam dnes najdeme pole. Kde kdysi bývala pole, tam dnes nacházíme lesy. Kde kdysi bývaly lesy, tam dnes třeba i bydlíme. Jak se změnila naše krajina od pádu komunismu? Jak způsoby, jakými ji využíváme, souvisí s vývojem naší společnosti a se změnami s ní spjatými? K jaké podobě vlastně směřuje česká krajina? Nejen tyto otázky se snažili zodpovědět Petra Grešlová z CENIA (CENIA – Czech Environmental Information Agency), Josef Laštovička a Přemysl Štych z Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Publikováno 12.2.2024

Automatizované rozpoznávání lineamentů

V rámci vědecké spolupráce mezi KAGIK (doc. Bayer, Ing. Čábelka) a ÚTIA AV ČR (Dr. Schier a kol.) zaměřenou na oblast automatického rozpoznávání lineamentů specifických tvarů v rastrových datech metodami umělé inteligence učení proběhla dne 24. listopadu 2023 prezentace dosažených výsledků výzkumu.

Publikováno 22.12.2023

Geografické pondělí: Dálkový průzkum Země

Geografická sekce PřF UK zve všechny zájemce na další z cyklu Geografické pondělí, tentokrát na téma Dálkový průzkum Země, které se koná 3. dubna 2023 v 17:30 na Albertově 6. Moderátor: Jan Kolář, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, PřF UK.

Publikováno 29.3.2023

Ceny rektorky pro studenty katedry

Mezi laureáty letošních Cen rektorky Univerzity Karlovy jsou Petra Krsková a Mojmír Polák, kteří obhájili své práce na Katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Gratulujeme!

Publikováno 20.3.2023

Projekty řešené na katedře

Jednou z důležitých činností katedry aplikované geoinformatiky a kartografie je její účast v grantových soutěžích. Podívejte se na seznam projektů, do kterých jsou aktuálně zapojeni naši vědečtí pracovníci.

Publikováno 27.11.2022

Akce dokumentů