E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Termíny státních závěrečných zkoušek

Jarní a podzimní termíny obhajob bakalářských a diplomových prací a státních závěrečných zkoušek na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie v roce 2020.

Publikováno 29.3.2020

Kvalifikační práce

Informace pro studenty, kteří pracují na bakalářských a diplomových pracích.

Publikováno 17.3.2020

Provoz sekretariátu katedry

Z důvodu preventivních opatření funguje sekretariát katedry aplikované geoinformatiky a kartografie v omezeném provozu.

Publikováno 17.3.2020

Erasmus+

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie uzavřela pro školní rok 2020/2021 bilaterální smlouvy s dvanácti institucemi.

Publikováno 12.2.2020

Habilitační přednáška RNDr. Lucie Kupkové, Ph.D.

Pozvánka na přednášku v rámci habilitačního řízení RNDr. Lucie Kupkové, Ph.D. Téma: Geoinformační přístupy pro analýzu využití krajiny, krajinného pokryvu a fyziologického stavu vegetace.

Publikováno 2.1.2020

Výstava 3D modelů

Srdečně vás zveme na Výstavu 3D modelů, která probíhá od 11. listopadu do 29. února v předsálí Mapové sbírky na Albertově 6, Praha 2. Výstava prezentuje výsledky tvorby 3D modelů, které vznikly ve spolupráci vědeckých pracovníků a studentů na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK. Vstup volný.

Publikováno 14.11.2019

Účast na semináři Kartografická výročí 2019

Dne 9. 10. 2019 se v Moravském zemském archivu v Brně - Bohunicích uskutečnil seminář s názvem Kartografická výročí 2019, kde Mapová sbírka ve spolupráci s Katedrou aplikované geoinfomatiky a kartografie Univerzity Karlovy uspořádaly odpoledni blok semináře. Seminář byl věnován kartografickým výročím 2019. Kromě P. Fabricia, kterého prezentovali zástupci PřF MUNI, zde byla prezentována Fabriciova mapa Království českého z roku 1619 a její deriváty.

Publikováno 11.10.2019

Akce dokumentů