E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníErasmus+

Podzimní kolo výběrového řízení na studijní pobyty a stáže programu ERASMUS+ v LS 2023 proběhne 14.9. 2022 od 15 hodin na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie (místnost 218, Albertov 6).

Podklady pro VŔ zašlete na elektronicky na email marketa.potuckova@natur. cuni.cz nejpozději 12.9.2022. Požadované dokumenty:

 • Motivační dopis
 •  Strukturovaný životopis
 • Výpis studijních výsledků ze SIS
 • Studijní plán na zahraniční univerzitě
 • Vyjádření školitele (mimo 1. a 2. ročník bakalářského studia)

Paralelně si založte přihlášku v rektorátní aplikaci: https://is.cuni.cz/webapps/

Pokyny pro studenty: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student

Harmonogram : https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/kalendar

Seznam smluv: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/BS/prehled

 

*****************************************************

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie nabízí v rámci programu Erasmus+ pro školní rok 2022/2023  studijní pobyty a popř. stáže na následujících univerzitách:

Univerzita v Aalborgu, Katedra plánování a rozvoje (http://www.en.aau.dk/, http://www.en.plan.aau.dk/)

 • 2 studenti, 6 měsíců/student

Technická univerzita ve Vídni, Katedra geodézie a geoinformatiky (https://www.geo.tuwien.ac.at/)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Univerzita v Salzburgu, Katedra geoinformatiky (http://zgis.at)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Humboltova univerzita v Berlíně, Katedra geografie (https://www.geographie.hu-berlin.de/en/geography_department)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Univerzita v Bonnu, Katedra geografie (https://www.geographie.uni-bonn.de, Application guide, Erasmus_Bonn)

 • 1 student, 5 měsíců/student

Univerzita v Maynoothu (https://www.maynoothuniversity.ie)

 • 1 student, 5 měsíců/student

Varšavská univerzita, Katedra geoinformatiky, kartografie a DPZ (http://geoinformatics.uw.edu.pl/about-us/)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Technická univerzita ve Varšavě, Fakulta geodézie a kartografie (https://www.gik.pw.edu.pl/gik_en)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Aristotelova universita v Soluni, Sekce geologie (http://www.geo.auth.gr/index_en.htm)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Univerzita v Lublani, Fakulta stavební a geodézie (https://www.en.fgg.uni-lj.si/)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Univerzita Porto, Fakulta humanitních studií (http://www.letras.up.pt, https://sigarra.up.pt/icbas/en/WEB_BASE.GERA_PAGINA?p_pagina=2476)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, Vila REal, Portugalsko (https://www.utad.pt/en/)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Bulharská akademie věd (Space Research and Technology Institute - http://www.space.bas.bg)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Polytechnická univerzita ve Valencii, Sekce geodézie,  kartografie a topografie (http://www.upv.es/entidades/ETSIGCT/infoweb/euittop/falumno/1153700normalc.html)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Univerzita v Bělehradu, Katedra geodézie a geoinformatiky (https://www.grf.bg.ac.rs/fakultet/ka/e?kid=5)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Na univerzitní úrovni  je navíc podepsána společná smlouva s Univerity of Heidelberg, Sorbonne Univeristy a University of Warszaw. V rámci sekce je možno pro všechny obory využít kapacitu 4 studenti/20 měsíců na každé ze třech univerzit. Administrativně výběrové řízení zajišťuje katedra fyzické geografie a geoekologie. Požadavky k tomuto výběrovému řízení naleznete na stránkách KFGG.

 

Přečtěte si pozorně Informace pro studenty PřF UK vyjíždějící na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+.

Zájemci o studijní pobyt na partnerských pracovištích KAGIK zašlou na e-mailovou adresu marketa.potuckova@natur.cuni.cz žádost obsahující:

 • motivační dopis (stránka A4 v angličtině), 
 • strukturovaný životopis se zaměřením na studium,
 • přehled dosavadních studijních výsledků za celé studium (výpis studijních výsledků ze SIS),
 • je-li to relevantní, pak informaci o témmatu a stupeň rozpracovanosti bakalářské/magisterské/disertační práce s doporučením školitele,
 • potvrzení o jazykových znalostech (certifikáty, zkoušky) a
 • studijní plán včetně informací o zahraničních předmětech a formulář Návrh protokolu o studijním plánu s podklady k předmětům (viz fakultní stránka programu Erasmus+, bod 3 - odrážka Studijní plán). 

Termín odevzdání podkladů pro jarní kolo výběrového řízení pro studijní pobyty a stáže programu Erasmus+ vypisované katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie v akademickém roce 2022/2023 je 11.3.2022 16:00

Výběrové řízení se uskuteční 15.3.2022 ve 13:30. O formě výběrového řízení (on-line či prezenčně  v zasedací místnosti katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, Albertov 6, 2. patro, č. 218) budou přihlášení studenti informováni e-mailem.

 

Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.

Dotazy prosím směřujte na marketa.potuckova@natur.cuni.cz

 

Erasmus_obr

Akce dokumentů