E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníErasmus+

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie uzavřela pro školní rok 2020/2021 bilaterální smlouvy s následujícími institucemi:

Univerzita v Aalborgu, Katedra plánování a rozvoje (http://www.en.aau.dk/, http://www.en.plan.aau.dk/)

 • 2 studenti, 6 měsíců/student

Varšavská univerzita, Katedra geografie a regionálního rozvoje (http://geoinformatics.uw.edu.pl/about-us/)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Technická univerzita ve Vídni, Katedra geodézie a geoinformatiky (https://www.geo.tuwien.ac.at/)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Univerzita v Salzburgu, Katedra geoinformatiky (http://zgis.at)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Univerzita v Bonnu, Katedra geografie (https://www.geographie.uni-bonn.de, Application guide, Erasmus_Bonn)

 • 1 student, 5 měsíců/student

Univerzita v Maynoothu (https://www.maynoothuniversity.ie)

 • 1 student, 5 měsíců/student

Univerzita Porto, Fakulta humanitních studií (http://www.letras.up.pt, https://sigarra.up.pt/icbas/en/WEB_BASE.GERA_PAGINA?p_pagina=2476)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Bulharská akademie věd (Space Research and Technology Institute - http://www.space.bas.bg)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Aristotelova universita v Soluni, Sekce geologie (http://www.geo.auth.gr/index_en.htm)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Polytechnická univerzita ve Valencii, Sekce geodézie a kartografie (info_Valencia.pdf, info_Valencia_Bc.pdf, info_Valencia_MSc.pdf)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Humboltova univerzita v Berlíně, Katedra geografie (https://www.geographie.hu-berlin.de/en/geography_department)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Univerzita v Bělehradu, Katedra geodézie a geoinformatiky (https://www.grf.bg.ac.rs/fakultet/ka/e?kid=5)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

 

Zájemci o studijní pobyt zašlou na e-mailovou adresu marketa.potuckova@natur.cuni.cz žádost obsahující:

 • motivační dopis (stránka A4 v angličtině), 
 • strukturovaný životopis se zaměřením na studium,
 • přehled dosavadních studijních výsledků za celé studium,
 • téma a stupeň rozpracovanosti bakalářské/magisterské/disertační práce s doporučením školitele,
 • potvrzení o jazykových znalostech (certifikáty, zkoušky) a
 • formulář Návrh protokolu o studijním plánu s podklady k předmětům (viz fakultní stránka programu Erasmus+, bod 3, odrážka Studijní plán). 

Termín odevzdání podkladů pro jarní kolo výběrového řízení pro studijní pobyty Erasmus+ vypisované katedrou aplikované geoinformatiky a kartografiev akademickém roce 2021/2022 je 8.3.2021 16:00

Výběrové řízení se uskuteční 10.3.2021 v 10:00. O formě výběrového řízení (on-line či prezenčně  v zasedací místnosti katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, Albertov 6, 2. patro, č. 218) budou přihlášení studenti informováni e-mailem.

Na univerzitní úrovni  je navíc podepsána společná smlouva s Univerity of Heidelberg, Sorbonne Univeristy a University of Warszaw. V rámci sekce je možno pro všechny obory využít kapacitu 4 studenti/20 měsíců na každé ze třech univerzit. Administrativně výběrové řízení zajišťuje katedra fyzické geografie a geoekologie. Požadavky k tomuto výběrovému řízení naleznete na stránkách KFGG.

 

Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.

Dotazy prosím směřujte na marketa.potuckova@natur.cuni.cz

 

Erasmus_obr

Akce dokumentů