E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníErasmus

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie uzavřela pro školní rok 2017/2018 bilaterální smlouvy s následujícími institucemi:

 

Univerzita v Aalborgu, Katedra plánování a rozvoje (http://www.en.aau.dk/, http://www.en.plan.aau.dk/)

Technická univerzita ve Vídni, Katedra geoinformatiky a kartografie (http://cartography.tuwien.ac.at )

  • 2 studenti, 5 měsíců/student

Varšavská univerzita, Katedra geografie a regionálního rozvoje (http://www.wgsr.uw.edu.pl)

  • 2 studenti, 5 měsíců/student

Univerzita v Bonnu, Katedra geografie (https://www.geographie.uni-bonn.de)

  • 1 student, 5 měsíců/student

Univerzita v Maynoothu (https://www.maynoothuniversity.ie)

  • 1 student, 5 měsíců/student

Univerzita Porto, Fakulta humanitních studií (http://www.letras.up.pt, http://www.letras.up.pt/gapro, https://sigarra.up.pt/icbas/en/WEB_BASE.GERA_PAGINA?p_pagina=2476)

  • 2 studenti, 5 měsíců/student

Bulgarian Academy of Sciences, Space Research and Technology Institute (http://www.space.bas.bg)

  • 2 studenti, 5 měsíců/student

Aristotle University of Thessaloniki, School of Geology (http://www.geo.auth.gr/index_en.htm)

  • 2 studenti, 5 měsíců/student

Zájemci o studijní pobyt doručí na katedru aplikované geoinformatiky a kartografie žádost obsahující motivační dopis (stránka A4 v angličtině), strukturovaný životopis se zaměřením na studium, přehled dosavadních studijních výsledků za celé studium, téma a stupeň rozpracovanosti magisterské/disertační práce s doporučením školitele, potvrzení o jazykových znalostech (certifikáty, zkoušky) a formulář Návrh protokolu o studijním plánu s podklady k předmětům (viz fakultní stránka programu Erasmus+, bod 3 "Výběrová řízení") . Termín odevzdání podkladů pro studijní pobyty v akademickém roce 2017/2018 na katedru aplikované geoinformatiky a kartografie je 9.3.2017.

Výběrové řízení se uskuteční 14.3.2017 v 10:00 v zasedací místnosti katedry aplikované geoinformatiky a kartografie (Albertov 6, 2. patro, č. 218).

Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.

 

Erasmus_obr

Akce dokumentů