E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Mapování skal v Českém Švýcarsku

V Národním parku České Švýcarsko mapují vědci z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie skalní hrádky a věže pomocí dronu. Poslechněte si rozhlasovou reportáž, kterou připravil Český rozhlas Sever.

Publikováno 14.4.2021

Objevovaná krajina Etiopie

Studenti katedry aplikované geoinformatiky a kartografie pomáhají ve výzkumu stavu a změn krajiny v Etiopii.

Publikováno 14.4.2021

Informace pro zájemce o studium

Studijní programy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, na jejichž výuce se podílí Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

Publikováno 14.4.2021

Zpracování družicových dat v cloudu

Pozvánka na dva online semináře, v rámci kterých budou představeny volně dostupné zdroje družicových snímků, nástroje na zobrazení a zpracování družicových dat v cloudových aplikacích Sentinel Hub (30.3.2021) a Google Earth Engine (6.4.2021).

Publikováno 25.3.2021

Albertovští geoinformatici ovládli studentskou soutěž GISáček

V pátek, 19. března 2021 se konala tradiční studentská soutěž GISáček, letos s mezinárodní účastí. Studenti katedry aplikované geoinformatiky a kartografie sklidili významné úspěchy jak v sekci bakalářských prací, tak i v magisterské sekci.

Publikováno 23.3.2021

Nově akreditovaný magisterský obor Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země

Na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy bude od zimního semestru 2021 zahájena výuka nově akreditovaného magisterského oboru s názvem Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země. V programu bude vymezen větší prostor pro obor dálkový průzkumu Země. Velká pozornost byla rovněž věnována aktualizaci a modernizaci výuky předmětů v oborech geoinformatika a kartografie.

Publikováno 18.2.2021

Mediální ohlas úspěšného mezinárodního výzkumu změn využití ploch a struktury zemědělství v Česku a Polsku

Lidové noviny publikovaly podrobnou zprávu ohledně mezinárodního výzkumu energetické produktivity zemědělského ekosystému ve vztahu k proměnám využití půdy a sociálně-politickým změnám. Tento výzkum byl realizován v česko-polském výzkumném týmu a katedra aplikované geoinformatiky a kartografie realizovala důležitou výzkumnou část zaměřenou na hodnocení změn land use pomocí GIS.

Publikováno 17.2.2021

Nový web týmu Laboratorní a obrazové spektroskopie

Právě byl spuštěn nový web týmu Laboratorní a obrazové spektroskopie. Tým působící na PřF UK je interdisciplinární a skládá se ze dvou úzce spolupracujících výzkumných skupin - výzkumné skupiny katedry aplikované geoinformatiky a kartografie (skupina Geoinformatika) a výzkumná skupina katedry. experimentální biologie rostlin (skupina biologie).

Publikováno 1.2.2021

Výběrové řízení pro studijní pobyty Erasmus+

Výběrové řízení pro studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2021/22 proběhne na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie 10.3.2021. Termín pro odevzdání podkladů je 8.3.2021.

Publikováno 25.1.2021

Akce dokumentů