E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Student oboru Kartografie a geoinformatika v ČT

Bc. Michal Jakl vystoupil se svou mobilní aplikací "DoPřírody!" v pořadu Studio 6 v České televizi. Aplikaci zpracoval jako svou bakalářskou práci na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie.

Publikováno 29.4.2017

Modely prostorových dat v GIS: od 2D k 3D

Čánek Mgr. Lukáše Brůhy, Ph.D. z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie v časopise Geografické rozhledy č. 4, ročník 26 s titulem Mosty do Evropy.

Publikováno 9.4.2017

GISáček 2017 pod vládou geografů z Přírodovědecké fakulty UK!

Na půdě VŠB-TU Ostrava se 22. března 2017 konal 20. ročník mezinárodní studentské soutěžní konference GISáček, které se zúčastnili studenti z oblasti geověd ze všech čtyř zemí V4 (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Letošní ročník ovládli studenti prezentující své bakalářské a diplomové práce obhájené na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Bc. Jakub Báča, Bc. Michal Jakl a Mgr. Jan Šimbera.

Publikováno 27.3.2017

Trans-Atlantic Training – Pécs 2017

Datum konání 16.6.2017 - 20.6.2017

The TAT 2017 training “Multi-sensor Approaches in the Land Use/Land Cover Change” will be held 16th – 20th of June 2017 and hosted by University of Pécs, Faculty of Sciences, Institute of Geography, Hungary

Publikováno 10.3.2017

Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepšího bakaláře UK - Bc. Michala Jakla

Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů obdržel Bc. Michal Jakl z oboru Fyzická geografie a geoinformatika na PřF UK. Svou bakalářskou práci s názvem Tvorba geoinformačního systému pro mobilní zařízení obhajoval na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Ceny jsou udělovány studentům, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Gratulujeme!

Publikováno 10.3.2017

Konzultační hodiny LS 2017

Konzultační hodiny zaměstnanců katedry aplikované geoinformatiky a kartografie v letním semestru 2017.

Publikováno 5.3.2017

Analýza kartografických zobrazení starých map

Staré mapy patří ke kulturnímu dědictví, představují důležitý zdroj informací o území. Automatizovaná detekce kartografického zobrazení umožňuje provést geometrickou rekonstrukci mapy, zpřesnit její goereferenci, či analyzovat přesnost zákresu jednotlivých obsahových prvků na mapě. Doposud se tento typ analýzy prováděl pouze vizuálním odhadem parametrů.

Publikováno 24.2.2017

TICK-BORN ENCEPHALITIS RISK ASSESSMENT BASED ON SATELLITE DATA

V časopise AUC Geographica 2/2016 je publikován článek Kolář, J., Potůčková, M., Štefanová, R.: TICK-BORN ENCEPHALITIS RISK ASSESSMENT BASED ON SATELLITE DATA. Cílem prezentovaného výzkumu bylo najít vztah mezi prostorovým rozložením vegetačních tříd lesního porostu a relativní nemocností klíšťové encefalitidy na úrovni obce s rozšířenou působností. Pro určení výskytu relevantních druhů lesního porostu byla použita data pořízená zobrazujícím radiometrem Thematic Mapper družice LANDSAT-5.

Publikováno 1.2.2017

Termíny SZZ a odevzdání BP a DP obhajovaných v roce 2017

Termíny pro odevzdání bakalářských a diplomových prací v listinné i elektronické podobě. Platí pro práce obhajované na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Termíny státních závěrečných zkoušek.

Publikováno 19.1.2017

Akce dokumentů