E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCenu děkana za vynikající závěrečnou práci v bakalářském programu získala Daniela Dančejová

Na Vánočním koncertě PřF UK 6. prosince 2023 byly již tradičně uděleny Ceny děkana nejlepším absolventům a mladým vědecko-pedagogickým pracovníkům a pamětní stříbrné medaile. Cenu děkana za vynikající závěrečnou práci v bakalářském programu získala Daniela Dančejová.

Nedílnou součástí každoročního Předvánočního koncertu Přírodovědecké fakulty v pražském Karolinu je slavnostní udílení Cen děkana a pamětních stříbrných medailí.  Z rukou děkana PřF UK prof. Jiřího Zimy převzali i tentokrát ceny ti nejlepší absolventi bakalářských, magisterských a doktorandských oborů a mladí vědecko-pedagogičtí pracovníci. Pan děkan rovněž udělil i stříbrné pamětní medaile PřF UK. 

Cenu děkana za vynikající závěrečnou práci v bakalářském programu Geografie získala Bc. Daniela Dančejová. Bakalářskou práci s názvem Analýza vývoje opuštěné půdy s využitím dálkového průzkumu Země v zázemí Kutné Hory vypracovala pod vedením doc. RNDr. Lucie Kupkové, Ph.D.

Gratulujeme!

Bc. Daniela Dančejová, studijní program Geografie
Svou bakalářskou práci zpracovala Daniela Dančejová v rámci mezinárodního týmu projektu 4EU+ (Minigrant UK). Aktivně se podílela na workshopech tohoto mezinárodního konsorcia zaměřených na navázání spolupráce a přípravu společného mezinárodního výzkumného projektu. Její bakalářská práce navazuje na tradiční obor PřF UK a geografické sekce – hodnocení land use / land cover a využívá přitom moderní přístupy dálkového průzkumu Země. Práce řeší aktuální problematiku klasifikace vegetačně komplexního území tzv. nové divočiny na podrobné, dosud nezpracovávané úrovni jednotlivých druhů bylin, keřů a stromů. 

Bc. Daniela Dančejová a děkan Přírodovědecké fakulty UK prof. Jiří Zima. Foto: Michal Novotný
 

Kompletní fotografie ze slavnostního večera naleznete ZDE. Foto: Michal Novotný

 

 

Publikováno: Pondělí 11.12.2023 10:00

Akce dokumentů